Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Preference rodin s dětmi při dovolené

Preference rodin s dětmi při dovolené

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Tomšů
Šetření:05. 08. 2011 - 04. 09. 2011
Počet respondentů:92
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.55
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane
jsem studentkou Slezské univerzity v Opavě, obor lázeňství a turismus. Tímto si Vás dovoluji poprosit o vyplnění tohoto dotazníku zaměřeného na zjištění spotřebního chování a informovanosti rodin s dětmi o lokalitě Kroměříž, který bude použit pro účely mé bakalářské práce.
Zpracování tohoto dotazníku bude zcela anonymní. Prosím, vždy zvolte jen jednu odpověď.
Děkuji Vám za spolupráci.
Michaela Tomšů
 

Odpovědi respondentů

1. Dáváte přednost kratším výletům nebo několikadennímu pobytu se svými dětmi ve vybrané lokalitě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 dny a více3942,39 %42,39 %  
Jednodenní 2830,43 %30,43 %  
2 – 3 dny2527,17 %27,17 %  

Graf

2. V rámci dovolené je pro Vás poznávání památek, památkových objektů a historie?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité4953,26 %53,26 %  
Nedůležité2931,52 %31,52 %  
Nedokážu posoudit99,78 %9,78 %  
Velmi důležité55,43 %5,43 %  

Graf

3. Je pro Vás při Vaší dovolené s dětmi důležité sportovní vybavení dané oblasti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5256,52 %56,52 %  
Je mi to jedno2527,17 %27,17 %  
Ne1516,3 %16,3 %  

Graf

4. Jaký dopravní prostředek využíváte k cestě do vybrané lokality?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Automobil8188,04 %88,04 %  
Vlak77,61 %7,61 %  
Autobus22,17 %2,17 %  
podle situace11,09 %1,09 %  
záleží kam jedeme - auto ČR - cizina letadlo11,09 %1,09 %  

Graf

5. Jaký typ ubytování volíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kemp, chata, ubytování v soukromí3942,39 %42,39 %  
Penzion3942,39 %42,39 %  
Hotel1415,22 %15,22 %  

Graf

6. Stravujete se ve stravovacích zařízeních?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy6065,22 %65,22 %  
Ano - vždy3234,78 %34,78 %  

Graf

7. Které kritérium nejvíce ovlivňuje výběr Vaší dovolené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cena3740,22 %40,22 %  
Kvalita služeb2325 %25 %  
Zajištění programu pro děti1718,48 %18,48 %  
Vzdálenost od místa bydliště44,35 %4,35 %  
nic33,26 %3,26 %  
kombinace všech22,17 %2,17 %  
Atraktivita okolí (příroda, hrady, restaurace)11,09 %1,09 %  
atraktivnost dané lokality11,09 %1,09 %  
Sportovní vybavení dané oblasti11,09 %1,09 %  
místa, která chceme vidět11,09 %1,09 %  
oblast11,09 %1,09 %  
lokalita11,09 %1,09 %  

Graf

8. Shledáváte region Kroměříž turisticky atraktivním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím4650 %50 %  
Ano3740,22 %40,22 %  
Ne99,78 %9,78 %  

Graf

9. Víte o speciálních programech v období letních prázdnin na Kroměřížsku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7379,35 %79,35 %  
Ano, vím o nich, ale ještě jsme je nevyzkoušeli1415,22 %15,22 %  
Ano, ale nic jsme si z nich nevybrali33,26 %3,26 %  
Ano22,17 %2,17 %  

Graf

10. Uvítal/a byste ve zdejších stravovacích a ubytovacích zařízeních rozšíření služeb zaměřených na rodiny s dětmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím5054,35 %54,35 %  
Ano3841,3 %41,3 %  
Ne, s nabídkou jsem spokojený/á44,35 %4,35 %  

Graf

11. Měl/a byste zájem o speciální prohlídky a programy pro děti na Arcibiskupském zámku a zahradách v Kroměříži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 13, Nevímotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5155,43 %55,43 %  
Nevím2628,26 %28,26 %  
Ne1516,3 %16,3 %  

Graf

12. V případě, že uvedete v předcházející otázce ANO, prosím uveďte o jaké:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prohlídky v dobových kostýmech s příběhem2956,86 %31,52 %  
Hry pro děti v Květné a Podzámecké zahradě1325,49 %14,13 %  
Zábavné prohlídkové okruhy pro děti (průvodkyně během prohlídky upozorňuje na jednotlivé předměty a děti zakreslují)917,65 %9,78 %  

Graf

13. Využil/a byste 1 – 3 denní programy zaměřené na aktivity pro rodiny s dětmi na Kroměřížsku? (sportovní v kombinaci s poznáváním atraktivit Kroměřížska)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím4245,65 %45,65 %  
ano3740,22 %40,22 %  
ne1314,13 %14,13 %  

Graf

14. Z jakých internetových zdrojů čerpáte informace pro svou dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Weby informačních center2325 %25 %  
Cestovatelské servery2325 %25 %  
Weby daných památkových objektů, muzeí, divadel2122,83 %22,83 %  
Informační weby měst1920,65 %20,65 %  
všechno11,09 %1,09 %  
hrady.cz, geocaching.com11,09 %1,09 %  
nic11,09 %1,09 %  
jak kdy11,09 %1,09 %  
komentáře známých11,09 %1,09 %  
noviny11,09 %1,09 %  

Graf

15. Jaké další zdroje informací pro svou cestu využíváte? (můžete zvolit i více variant odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Informace od příbuzných a známých6368,48 %68,48 %  
Propagační materiály3436,96 %36,96 %  
Cestovní agentury a kanceláře, turistická informační centra3436,96 %36,96 %  
Televizní vysílání a dokumenty jako např. Objektiv2729,35 %29,35 %  
Odborné časopisy zaměřené na cestování99,78 %9,78 %  
Rozhlasové vysílání66,52 %6,52 %  

Graf

16. Věk Vašich dětí je: (uveďte prosím věk nejmladšího)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 5 let6166,3 %66,3 %  
6 - 10 let1415,22 %15,22 %  
11 - 16 let99,78 %9,78 %  
16 a více let88,7 %8,7 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Měl/a byste zájem o speciální prohlídky a programy pro děti na Arcibiskupském zámku a zahradách v Kroměříži?

  • odpověď Ano:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Hry pro děti v Květné a Podzámecké zahradě na otázku 12. V případě, že uvedete v předcházející otázce ANO, prosím uveďte o jaké:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Prohlídky v dobových kostýmech s příběhem na otázku 12. V případě, že uvedete v předcházející otázce ANO, prosím uveďte o jaké:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Dáváte přednost kratším výletům nebo několikadennímu pobytu se svými dětmi ve vybrané lokalitě?

2. V rámci dovolené je pro Vás poznávání památek, památkových objektů a historie?

3. Je pro Vás při Vaší dovolené s dětmi důležité sportovní vybavení dané oblasti?

4. Jaký dopravní prostředek využíváte k cestě do vybrané lokality?

5. Jaký typ ubytování volíte?

6. Stravujete se ve stravovacích zařízeních?

7. Které kritérium nejvíce ovlivňuje výběr Vaší dovolené?

8. Shledáváte region Kroměříž turisticky atraktivním?

9. Víte o speciálních programech v období letních prázdnin na Kroměřížsku?

10. Uvítal/a byste ve zdejších stravovacích a ubytovacích zařízeních rozšíření služeb zaměřených na rodiny s dětmi?

11. Měl/a byste zájem o speciální prohlídky a programy pro děti na Arcibiskupském zámku a zahradách v Kroměříži?

12. V případě, že uvedete v předcházející otázce ANO, prosím uveďte o jaké:

13. Využil/a byste 1 – 3 denní programy zaměřené na aktivity pro rodiny s dětmi na Kroměřížsku? (sportovní v kombinaci s poznáváním atraktivit Kroměřížska)

14. Z jakých internetových zdrojů čerpáte informace pro svou dovolenou?

15. Jaké další zdroje informací pro svou cestu využíváte? (můžete zvolit i více variant odpovědí)

16. Věk Vašich dětí je: (uveďte prosím věk nejmladšího)

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Dáváte přednost kratším výletům nebo několikadennímu pobytu se svými dětmi ve vybrané lokalitě?

2. V rámci dovolené je pro Vás poznávání památek, památkových objektů a historie?

3. Je pro Vás při Vaší dovolené s dětmi důležité sportovní vybavení dané oblasti?

4. Jaký dopravní prostředek využíváte k cestě do vybrané lokality?

5. Jaký typ ubytování volíte?

6. Stravujete se ve stravovacích zařízeních?

7. Které kritérium nejvíce ovlivňuje výběr Vaší dovolené?

8. Shledáváte region Kroměříž turisticky atraktivním?

9. Víte o speciálních programech v období letních prázdnin na Kroměřížsku?

10. Uvítal/a byste ve zdejších stravovacích a ubytovacích zařízeních rozšíření služeb zaměřených na rodiny s dětmi?

11. Měl/a byste zájem o speciální prohlídky a programy pro děti na Arcibiskupském zámku a zahradách v Kroměříži?

12. V případě, že uvedete v předcházející otázce ANO, prosím uveďte o jaké:

13. Využil/a byste 1 – 3 denní programy zaměřené na aktivity pro rodiny s dětmi na Kroměřížsku? (sportovní v kombinaci s poznáváním atraktivit Kroměřížska)

14. Z jakých internetových zdrojů čerpáte informace pro svou dovolenou?

15. Jaké další zdroje informací pro svou cestu využíváte? (můžete zvolit i více variant odpovědí)

16. Věk Vašich dětí je: (uveďte prosím věk nejmladšího)

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Tomšů, M.Preference rodin s dětmi při dovolené (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://preference-rodin-s-detmi-pri.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.