Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Preference trávení volného času a moderní trendy v turismu

Preference trávení volného času a moderní trendy v turismu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Husák
Šetření:24. 03. 2011 - 31. 03. 2011
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

touto cestou bych Vás chtěl poprosit o vyplnění tohoto dotazníku, který využiji ve své bakalářské práci. Je zcela anonymní a nezabere Vám více než 5 minut.

 

Děkuji

 

Martin Husák

Odpovědi respondentů

1. Víte, co představuje pojem Agroturismus?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5475 %75 %  
ne1825 %25 %  

Graf

2. Kde nejraději trávíte dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zahraničí4258,33 %58,33 %  
Česká Republika3041,67 %41,67 %  

Graf

3. S kým nejraději trávíte svůj volný čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přátelé4156,94 %56,94 %  
partner3954,17 %54,17 %  
rodina2636,11 %36,11 %  

Graf

4. Preferujete aktivní či pasivní dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
aktivní dovolenou5677,78 %77,78 %  
pasivní dovolenou1622,22 %22,22 %  

Graf

5. Preferujete zimní či letní dovolenou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Letní dovolenou6488,89 %88,89 %  
Zimní dovolenou811,11 %11,11 %  

Graf

6. Preferujete dovolenou ve městě či na venkově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na venkově4866,67 %66,67 %  
ve městě2433,33 %33,33 %  

Graf

7. Myslíte si, že ochrana přírody je v ČR na dobré úrovni?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3143,06 %43,06 %  
nevím2534,72 %34,72 %  
ano1622,22 %22,22 %  

Graf

8. Jaký typ ubytovacího zařízení nejraději používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
penzion3954,17 %54,17 %  
kemp3041,67 %41,67 %  
hotel2636,11 %36,11 %  
farma11,39 %1,39 %  

Graf

9. Navštívil jste někdy agrofarmu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6387,5 %87,5 %  
ano912,5 %12,5 %  

Graf

10. Zapojil jste se někdy do chodu agrofarmy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7097,22 %97,22 %  
ano22,78 %2,78 %  

Graf

11. Doporučil byste dovolenou na agrofarmě svým známým?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3751,39 %51,39 %  
ne3548,61 %48,61 %  

Graf

12. Vlastníte chatu, letní byt?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4258,33 %58,33 %  
ano3041,67 %41,67 %  

Graf

13. Myslíte, že venkovský cestovní ruch by měl být v ČR lépe propagován?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5373,61 %73,61 %  
nevím1419,44 %19,44 %  
ne56,94 %6,94 %  

Graf

14. Kolik Vám je let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 265880,56 %80,56 %  
26 - 401216,67 %16,67 %  
15 - 1811,39 %1,39 %  
více než 4011,39 %1,39 %  

Graf

15. Pocházíte z města nebo venkovského prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
z města4866,67 %66,67 %  
z venkovského prostředí2433,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Doporučil byste dovolenou na agrofarmě svým známým?

  • odpověď ne:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 13. Myslíte, že venkovský cestovní ruch by měl být v ČR lépe propagován?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co představuje pojem Agroturismus?

2. Kde nejraději trávíte dovolenou?

3. S kým nejraději trávíte svůj volný čas?

4. Preferujete aktivní či pasivní dovolenou?

5. Preferujete zimní či letní dovolenou?

6. Preferujete dovolenou ve městě či na venkově?

7. Myslíte si, že ochrana přírody je v ČR na dobré úrovni?

8. Jaký typ ubytovacího zařízení nejraději používáte?

9. Navštívil jste někdy agrofarmu?

10. Zapojil jste se někdy do chodu agrofarmy?

11. Doporučil byste dovolenou na agrofarmě svým známým?

12. Vlastníte chatu, letní byt?

13. Myslíte, že venkovský cestovní ruch by měl být v ČR lépe propagován?

14. Kolik Vám je let?

15. Pocházíte z města nebo venkovského prostředí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co představuje pojem Agroturismus?

2. Kde nejraději trávíte dovolenou?

3. S kým nejraději trávíte svůj volný čas?

4. Preferujete aktivní či pasivní dovolenou?

5. Preferujete zimní či letní dovolenou?

6. Preferujete dovolenou ve městě či na venkově?

7. Myslíte si, že ochrana přírody je v ČR na dobré úrovni?

8. Jaký typ ubytovacího zařízení nejraději používáte?

9. Navštívil jste někdy agrofarmu?

10. Zapojil jste se někdy do chodu agrofarmy?

11. Doporučil byste dovolenou na agrofarmě svým známým?

12. Vlastníte chatu, letní byt?

13. Myslíte, že venkovský cestovní ruch by měl být v ČR lépe propagován?

14. Kolik Vám je let?

15. Pocházíte z města nebo venkovského prostředí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Husák, M.Preference trávení volného času a moderní trendy v turismu (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://preference-traveni-volneho-c.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.