Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Preference zákazníka

Preference zákazníka

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Štolcpartová
Šetření:21. 02. 2013 - 02. 03. 2013
Počet respondentů:193
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:82 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení,

 

Jsem studentkou druhého ročníku magisterského studia a ráda bych Vás požádala o vyplnění tohoto krátkého dotazníku, který slouží jako doplňující zdroj podkladů k mé diplomové práci.
Dotazník se zabývá preferencemi zákazníka a na jeho základě bych ráda ověřila, nakolik jsou jednotlivé parametry, jako je cena, design, značka, atd. důležité pro koncového zákazníka.


Předem Vám velice děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Máte rádi moderní design u domácích potřeb do kuchyně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Nevadí miotázka č. 2, Neotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13067,36 %67,36 %  
Nevadí mi5427,98 %27,98 %  
Ne94,66 %4,66 %  

Graf

2. Co je pro Vás nejdůležitější při výběru kuchyňské potřeby do domácnosti? Vyberte tři možnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praktičnost15379,27 %79,27 %  
Cena14876,68 %76,68 %  
Životnost8242,49 %42,49 %  
Design4724,35 %24,35 %  
Víceúčelovost4322,28 %22,28 %  
Materiál3920,21 %20,21 %  
Nakolik se mi daná věc hodí do interiéru2512,95 %12,95 %  
Značka2412,44 %12,44 %  
Země, kde byl výrobek vyroben105,18 %5,18 %  
Originalita84,15 %4,15 %  

Graf

3. Vyhledáváte při nákupu kuchyňských potřeb výrobky od českých výrobců?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Spíše anootázka č. 4, Spíše neotázka č. 4, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano8242,49 %42,49 %  
Spíše ne7337,82 %37,82 %  
Ano2211,4 %11,4 %  
Ne168,29 %8,29 %  

Graf

4. Preferujete český výrobek před zahraničním (v případě kuchyňských potřeb)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Ano, pokud cena českého výrobku nepřesahuje dvojnásobně cenu zahraničníhootázka č. 5, Ano, pokud je cenový rozdíl v desítkách procentotázka č. 5, Ano, pokud je cenový rozdíl v procentech cenyotázka č. 5, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7036,27 %36,27 %  
Ano, pokud je cenový rozdíl v procentech ceny4221,76 %21,76 %  
Ano, pokud je cenový rozdíl v desítkách procent3618,65 %18,65 %  
Ano, pokud cena českého výrobku nepřesahuje dvojnásobně cenu zahraničního2613,47 %13,47 %  
Ano199,84 %9,84 %  

Graf

5. Preferujete design výrobku před cenou (v případě kuchyňských potřeb)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Ano, pokud cena tohoto výrobku nepřesahuje dvojnásobně cenu běžného výrobkuotázka č. 6, Ano, pokud je cenový rozdíl v desítkách procentotázka č. 6, Ano, pokud je cenový rozdíl v procentech cenyotázka č. 6, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8041,45 %41,45 %  
Ano, pokud je cenový rozdíl v procentech ceny4121,24 %21,24 %  
Ano, pokud je cenový rozdíl v desítkách procent3417,62 %17,62 %  
Ano, pokud cena tohoto výrobku nepřesahuje dvojnásobně cenu běžného výrobku2613,47 %13,47 %  
Ano126,22 %6,22 %  

Graf

6. Preferujete při nákupu domácích potřeby do kuchyně ty, které znáte z reklamy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Spíše anootázka č. 7, Spíše neotázka č. 7, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne9649,74 %49,74 %  
Ne6634,2 %34,2 %  
Spíše ano2713,99 %13,99 %  
Ano42,07 %2,07 %  

Graf

7. Koupil/a jste si někdy nějaký výrobek (v případě kuchyňských potřeb) na základě doporučení tohoto výrobku v pořadu o vaření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne15077,72 %77,72 %  
Ano4322,28 %22,28 %  

Graf

8. Jak na Vás působí doporučování (reklama) některých výrobků v pořadech o vaření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mám je rád/a, rád/a si nechám doporučit dobrý výrobekotázka č. 9, Nevadí miotázka č. 9, Vadí miotázka č. 9, Obtěžují mě, nejraději bych je zakázal/aotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevadí mi10956,48 %56,48 %  
Vadí mi5025,91 %25,91 %  
Obtěžují mě, nejraději bych je zakázal/a2512,95 %12,95 %  
Mám je rád/a, rád/a si nechám doporučit dobrý výrobek94,66 %4,66 %  

Graf

9. Nakupujete kuchyňské potřeby do domácnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, rád/a si udělám radostotázka č. 10, Ano, občasotázka č. 10, Pouze v případě absolutní nutnostiotázka č. 10, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, občas10654,92 %54,92 %  
Pouze v případě absolutní nutnosti5126,42 %26,42 %  
Ano, rád/a si udělám radost3216,58 %16,58 %  
Ne42,07 %2,07 %  

Graf

10. Máte vlastní domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13569,95 %69,95 %  
Ne5830,05 %30,05 %  

Graf

11. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mužotázka č. 12, Ženaotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena13067,36 %67,36 %  
Muž6332,64 %32,64 %  

Graf

12. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [0-20otázka č. 13, 21-30otázka č. 13, 31-40otázka č. 13, 41-50otázka č. 13, 51-60otázka č. 13, 61 a víceotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-3011861,14 %61,14 %  
31-402512,95 %12,95 %  
41-502412,44 %12,44 %  
51-60126,22 %6,22 %  
0-2084,15 %4,15 %  
61 a více63,11 %3,11 %  

Graf

13. Jste (je možno označit více možností):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec11760,62 %60,62 %  
Student8544,04 %44,04 %  
Podnikatel2613,47 %13,47 %  
Důchodce105,18 %5,18 %  
V domácnosti63,11 %3,11 %  
Bez zaměstnání52,59 %2,59 %  

Graf

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Základní → konec dotazníku, Středoškolské bez maturity → konec dotazníku, Středoškolské s maturitou → konec dotazníku, Vyšší odborné → konec dotazníku, vysokoškolské → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské9247,67 %47,67 %  
Středoškolské s maturitou7538,86 %38,86 %  
Středoškolské bez maturity147,25 %7,25 %  
Vyšší odborné105,18 %5,18 %  
Základní21,04 %1,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

  • odpověď vysokoškolské:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51-60 na otázku 12. Váš věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte rádi moderní design u domácích potřeb do kuchyně?

2. Co je pro Vás nejdůležitější při výběru kuchyňské potřeby do domácnosti? Vyberte tři možnosti.

3. Vyhledáváte při nákupu kuchyňských potřeb výrobky od českých výrobců?

4. Preferujete český výrobek před zahraničním (v případě kuchyňských potřeb)?

5. Preferujete design výrobku před cenou (v případě kuchyňských potřeb)?

6. Preferujete při nákupu domácích potřeby do kuchyně ty, které znáte z reklamy?

7. Koupil/a jste si někdy nějaký výrobek (v případě kuchyňských potřeb) na základě doporučení tohoto výrobku v pořadu o vaření?

8. Jak na Vás působí doporučování (reklama) některých výrobků v pořadech o vaření?

9. Nakupujete kuchyňské potřeby do domácnosti?

10. Máte vlastní domácnost?

11. Jste:

12. Váš věk:

13. Jste (je možno označit více možností):

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte rádi moderní design u domácích potřeb do kuchyně?

2. Co je pro Vás nejdůležitější při výběru kuchyňské potřeby do domácnosti? Vyberte tři možnosti.

3. Vyhledáváte při nákupu kuchyňských potřeb výrobky od českých výrobců?

4. Preferujete český výrobek před zahraničním (v případě kuchyňských potřeb)?

5. Preferujete design výrobku před cenou (v případě kuchyňských potřeb)?

6. Preferujete při nákupu domácích potřeby do kuchyně ty, které znáte z reklamy?

7. Koupil/a jste si někdy nějaký výrobek (v případě kuchyňských potřeb) na základě doporučení tohoto výrobku v pořadu o vaření?

8. Jak na Vás působí doporučování (reklama) některých výrobků v pořadech o vaření?

9. Nakupujete kuchyňské potřeby do domácnosti?

10. Máte vlastní domácnost?

11. Jste:

12. Váš věk:

13. Jste (je možno označit více možností):

14. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Štolcpartová, J.Preference zákazníka (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://preference-zakaznika.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.