Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Preference způsobu seznámení

Preference způsobu seznámení

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivana Zelinková
Šetření:26. 03. 2015 - 28. 03. 2015
Počet respondentů:40
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.03
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:79,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník slouží pro získání informací ohledně preference způsobu seznámení s novým partnerem za účelem zkvalitnění služeb seznamovací agentury.

Tímto děkuji všem za poskytnutí osobních údajů.

Všechny získané informace jsou naprosto anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2767,5 %67,5 %  
muž1332,5 %32,5 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 251537,5 %37,5 %  
25-301025 %25 %  
31-401025 %25 %  
41-55512,5 %12,5 %  

Graf

3. Řešili jste, nebo aktuálně řešíte otázku možnosti seznámení - nalezení nového partnera, popř. přátel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3382,5 %82,5 %  
Ne717,5 %17,5 %  

Graf

4. Vyberte možnosti seznámení, které byste absolvovali:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Seznámení přes přátele2987,88 %72,5 %  
Internetová seznamka, popř. inzerát2369,7 %57,5 %  
Neorganizované seznámení (bar, diskotéka, koncert, festival...)2266,67 %55 %  
Organizované skupinové akce, kde seznámení není jedinou myšlenkou1957,58 %47,5 %  
Organizovaná schůzka ve dvou na základě vyhodnocení vhodnosti partnerů927,27 %22,5 %  
Organizované celodenní/víkendové akce pro nezadané824,24 %20 %  
Organizované večery s programem a "seznamovací" zábavou, tzv. "speed dating"515,15 %12,5 %  
nic dalšího13,03 %2,5 %  
113,03 %2,5 %  
tématické skupiny na facebooku - třeba pejskaři z města a okolí kde bydlím případně v tomto smyslu jakákoli tématická skupina v okruhu bydliště, lidé co mají podobné zájmy13,03 %2,5 %  
podnikové večírky13,03 %2,5 %  

Graf

5. Absolvovali byste organizované výlety pro nezadané?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1854,55 %45 %  
Ano1545,45 %37,5 %  

Graf

6. Jáká forma výletů/akcí pro nezadané by Vás nejvíce oslovila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pěší turistika960 %22,5 %  
Společenské večery (taneční, posezení s hudbou, tématické workshopy, bowling, kempování...)960 %22,5 %  
Víkendové pobyty s programem960 %22,5 %  
Exkurze a prohlídky746,67 %17,5 %  
Zahraniční zájezdy640 %15 %  
Výlety za kulturou (divadlo, koncerty)640 %15 %  
Cykloturistika213,33 %5 %  
Akce podle společných zájmů (třeba psi, koně atd.)16,67 %2,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Váš věk:

3. Řešili jste, nebo aktuálně řešíte otázku možnosti seznámení - nalezení nového partnera, popř. přátel?

4. Vyberte možnosti seznámení, které byste absolvovali:

5. Absolvovali byste organizované výlety pro nezadané?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Váš věk:

3. Řešili jste, nebo aktuálně řešíte otázku možnosti seznámení - nalezení nového partnera, popř. přátel?

4. Vyberte možnosti seznámení, které byste absolvovali:

5. Absolvovali byste organizované výlety pro nezadané?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Zelinková, I.Preference způsobu seznámení (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://preference-zpusobu-seznameni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.