Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > preferované hudební akce v památkových objektech

preferované hudební akce v památkových objektech

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Schwarzová
Šetření:26. 04. 2010 - 10. 05. 2010
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):10 / 7.92
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Velice si vážím vašeho času, který jste se právě rozhodli věnovat mému krátkému dotazníku.

Jeho záměrem je poskytnout podklady pro vyhodnocení zacílenosti hudebních akcí v památkových objektech na rozličné skupiny odběratelů a najít nejpopulárnější formu takových akcí.

Odpovědi respondentů

1. Navštěvujete hudební akce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10090,09 %90,09 %  
Ne119,91 %9,91 %  

Graf

2. V jakém prostředí je navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
open air7676 %68,47 %  
koncertní sály v divadlech, KD a pod.7575 %67,57 %  
stadiony3838 %34,23 %  
památkové objekty3232 %28,83 %  
jiné1717 %15,32 %  

Graf

3. Pokud jste u předchozí otázky zvolili "jiné" , prosím definujte.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kluby531,25 %4,5 %  
kluby, hospody318,75 %2,7 %  
Malé kluby16,25 %0,9 %  
kluby, zahrady, 16,25 %0,9 %  
hospoda16,25 %0,9 %  
kdekoliv16,25 %0,9 %  
bunkry, hangáry, industriální stavby16,25 %0,9 %  
restaurace a kluby16,25 %0,9 %  
sportovní haly, BVV16,25 %0,9 %  
kluby,hospody atd. 16,25 %0,9 %  

Graf

4. Býváte spokojeni s výběrem lokalit pro hudební produkce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9292 %82,88 %  
Ne88 %7,21 %  

Graf

5. Co vám na lokalitách nejvíce vadí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
neoriginalita výběru562,5 %4,5 %  
špatná akustika225 %1,8 %  
nesoulad prostředí a hudebního žánru112,5 %0,9 %  

Graf

6. Pokud byste měli volit mezi tímtéž koncertem v památkovém objektu a jiné lokalitě, jak bude ovlivněna vaše volba? prosím seřaďte (1 nejméně, 5 nejvíce)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
počasí3.231.297
vzdálenost2.931.305
hudební žánr koncertu3.292.846
typ lokality2.761.142
ostatní2.793.166

Graf

7. Kterou z těchto hudebních akcí byste v památkovém objektu nejvíce očekávali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
koncert klasických autorů5751,35 %51,35 %  
tematicky zaměřený festival (jedno období, jeden autor,...)2623,42 %23,42 %  
koncert alternativního žánru119,91 %9,91 %  
festival současných populárních kapel76,31 %6,31 %  
operní vystoupení54,5 %4,5 %  
koncert současné populární kapely54,5 %4,5 %  

Graf

8. Kterou z těchto hudebních akcí byste nejraději v památkovém objektu navštívili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
koncert alternativního žánru3228,83 %28,83 %  
koncert současné populární kapely2926,13 %26,13 %  
koncert klasických autorů2421,62 %21,62 %  
tematicky zaměřený festival (jedno období, jeden autor,...)2219,82 %19,82 %  
operní vystoupení43,6 %3,6 %  

Graf

9. Do které věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 35 let9585,59 %85,59 %  
15 - 19 let109,01 %9,01 %  
36 - 50 let65,41 %5,41 %  

Graf

10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (v případě že končíte tento rok, předpokládejte zdárné zakončení :) )

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5246,85 %46,85 %  
SŠ - s maturitou3733,33 %33,33 %  
víceleté gymnázium1210,81 %10,81 %  
65,41 %5,41 %  
SŠ - s výučním listem43,6 %3,6 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navštěvujete hudební akce?

2. V jakém prostředí je navštěvujete?

4. Býváte spokojeni s výběrem lokalit pro hudební produkce?

6. Pokud byste měli volit mezi tímtéž koncertem v památkovém objektu a jiné lokalitě, jak bude ovlivněna vaše volba? prosím seřaďte (1 nejméně, 5 nejvíce)

7. Kterou z těchto hudebních akcí byste v památkovém objektu nejvíce očekávali?

8. Kterou z těchto hudebních akcí byste nejraději v památkovém objektu navštívili?

9. Do které věkové kategorie spadáte?

10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (v případě že končíte tento rok, předpokládejte zdárné zakončení :) )

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navštěvujete hudební akce?

2. V jakém prostředí je navštěvujete?

4. Býváte spokojeni s výběrem lokalit pro hudební produkce?

6. Pokud byste měli volit mezi tímtéž koncertem v památkovém objektu a jiné lokalitě, jak bude ovlivněna vaše volba? prosím seřaďte (1 nejméně, 5 nejvíce)

7. Kterou z těchto hudebních akcí byste v památkovém objektu nejvíce očekávali?

8. Kterou z těchto hudebních akcí byste nejraději v památkovém objektu navštívili?

9. Do které věkové kategorie spadáte?

10. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? (v případě že končíte tento rok, předpokládejte zdárné zakončení :) )

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Schwarzová, E.preferované hudební akce v památkových objektech (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://preferovane-hudebni-akce-v-pamatkovych-objektech.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.