Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přehled o povědomí základních znalostí tématu První republika

Přehled o povědomí základních znalostí tématu První republika

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dana Vlásková
Šetření:30. 04. 2013 - 10. 05. 2013
Počet respondentů:97
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

předkládám před vás krátký dotazník k mé seminární práci. Jedná se o 3 otázky k rozdělení vyplňujícíh a 10 znalostních otázek. Dotazník je anonymní a jeho výsledky budou veřejně dostupné. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6364,95 %64,95 %  
Muž3435,05 %35,05 %  

Graf

2. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
od 20 do 264142,27 %42,27 %  
od 16 do 192727,84 %27,84 %  
27 a starší2727,84 %27,84 %  
do 15 let22,06 %2,06 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské3738,14 %38,14 %  
střední s maturitou3536,08 %36,08 %  
základní2424,74 %24,74 %  
střední s výučním listem11,03 %1,03 %  

Graf

Znalostní otázky:

4. Uveďte přesné datum vzniku První republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
28. října 19188789,69 %89,69 %  
1. ledna 191877,22 %7,22 %  
30. května 194522,06 %2,06 %  
28. října 193911,03 %1,03 %  

Graf

5. Co pojem První republika označuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Československou republiku v letech 1918-1938.8183,51 %83,51 %  
Českou republiku v letech 1918-1938.88,25 %8,25 %  
První státní útvar na našem území.77,22 %7,22 %  
Českou republiku od roku 1993 do současnosti.11,03 %1,03 %  

Graf

6. Kdo byl zvolen prvním Československým prezidentem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
T. G. Masaryk9294,85 %94,85 %  
Klement Gottwald33,09 %3,09 %  
G. Masaryk11,03 %1,03 %  
Edvard Beneš11,03 %1,03 %  

Graf

7. Co/koho označovala tzv. Pětka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Uskupení šéfů hlavních politických stran.9395,88 %95,88 %  
Úplně první televizní stanice22,06 %2,06 %  
Mezinárodní teroristická organizace.22,06 %2,06 %  

Graf

8. Ve kterém roce byla schválena prvorepubliková ústava?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19205758,76 %58,76 %  
19183738,14 %38,14 %  
193922,06 %2,06 %  
199311,03 %1,03 %  

Graf

9. Kterou z těchto výjimek obdržel první prvorepublikový prezident za mimořádné zásluhy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mohl být zvolen vícekrát než dvakrát na sedmileté funkční období.9496,91 %96,91 %  
Mohl jezdit v podnapilém stavu na červenou.22,06 %2,06 %  
Mohl si dělat úplně, co chtěl a zákony pro něj neplatily.11,03 %1,03 %  

Graf

10. Národní výbor po vzniku První republiky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ponechal v platnosti všechny zákony, které byly slučitelné s republikovým zřízením státu.4849,48 %49,48 %  
Neudělal nic, protože neexistoval.2727,84 %27,84 %  
Okamžitě zavedl novou ústavu a přesně zakotvenými zákony.1717,53 %17,53 %  
Zrušil všechny dosavadní zákony.55,15 %5,15 %  

Graf

11. Kdo z těchto mužů měl hlavní podíl na měnové reformě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rašín5455,67 %55,67 %  
Kramář2222,68 %22,68 %  
Beneš1616,49 %16,49 %  
G. Masaryk55,15 %5,15 %  

Graf

12. Co označuje pojem Malá dohoda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Smlouva o spolupráci s Rumunskem a Jugoslávií.5859,79 %59,79 %  
Dohoda znesvářených politických stran.2626,8 %26,8 %  
Smlouva o mezinárodním obchodním embargu pro První republiku.1313,4 %13,4 %  

Graf

13. Na kterého českého prvorepublikového politika byl spáchán úspěšný atentát?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
A. Rašína4647,42 %47,42 %  
Žádný z atentátů na české politiky nebyl úspěšný.4546,39 %46,39 %  
E. Beneše44,12 %4,12 %  
Rašína11,03 %1,03 %  
T. G. Masaryka11,03 %1,03 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví

2. Váš věk:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání :

4. Uveďte přesné datum vzniku První republiky?

5. Co pojem První republika označuje?

6. Kdo byl zvolen prvním Československým prezidentem?

7. Co/koho označovala tzv. Pětka?

8. Ve kterém roce byla schválena prvorepubliková ústava?

9. Kterou z těchto výjimek obdržel první prvorepublikový prezident za mimořádné zásluhy?

10. Národní výbor po vzniku První republiky:

11. Kdo z těchto mužů měl hlavní podíl na měnové reformě?

12. Co označuje pojem Malá dohoda?

13. Na kterého českého prvorepublikového politika byl spáchán úspěšný atentát?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví

2. Váš věk:

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání :

4. Uveďte přesné datum vzniku První republiky?

5. Co pojem První republika označuje?

6. Kdo byl zvolen prvním Československým prezidentem?

7. Co/koho označovala tzv. Pětka?

8. Ve kterém roce byla schválena prvorepubliková ústava?

9. Kterou z těchto výjimek obdržel první prvorepublikový prezident za mimořádné zásluhy?

10. Národní výbor po vzniku První republiky:

11. Kdo z těchto mužů měl hlavní podíl na měnové reformě?

12. Co označuje pojem Malá dohoda?

13. Na kterého českého prvorepublikového politika byl spáchán úspěšný atentát?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vlásková, D.Přehled o povědomí základních znalostí tématu První republika (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://prehled-o-povedomi-zakladnic.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.