Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přejdete na levnější internet?

Přejdete na levnější internet?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Pavel Korec
Šetření:25. 03. 2010 - 03. 04. 2010
Počet respondentů:25
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.12
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je získat informaci o cenové citlivosti zákazníků na vysokorychlostní internet. Přestože jako zákazníkům by nám líbila co největší sleva a máme tendenci na takové otázky odpovídat radikálně, snažte se prosím odpovědět tak, co by vás skutečně v současné době přimělo ke změně postoje. Děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jaké má vaše domácnost připojení na internet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kabel1352 %52 %  
Wi-fi624 %24 %  
ADSL520 %20 %  
Nemáme internet14 %4 %  
optika14 %4 %  
Mobilní (k připojení notebooku, PC)14 %4 %  
Mobilní (internet v mobilu)14 %4 %  

Graf

2. Jste s něčím nespokojeni? Pokud ano, tak s čím?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas je třeba restartovat modem, malá rychlost125 %4 %  
ani ne125 %4 %  
výpadky125 %4 %  
malá rychlost, vysoká cena, omezená data, výpadky125 %4 %  

Graf

3. Jaké jsou vaše výdaje (Kč s DPH) za internetové připojení (mimo internetu v mobilu)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
500315,79 %12 %  
300315,79 %12 %  
47015,26 %4 %  
35015,26 %4 %  
20015,26 %4 %  
60015,26 %4 %  
19015,26 %4 %  
36015,26 %4 %  
70015,26 %4 %  
38015,26 %4 %  
ostatní odpovědi 490
450
750
890
0
526,32 %20 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:431.76
Minimum:190
Maximum:750
Variační rozpětí:560
Rozptyl:24965.44
Směrodatná odchylka:158
Medián:450
Modus:500

Graf

4. Jaká sleva by vás přiměla ke změně poskytvatele internetu? (Cenový rozdíl)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
200741,18 %28 %  
100423,53 %16 %  
015,88 %4 %  
15015,88 %4 %  
35015,88 %4 %  
5015,88 %4 %  
70015,88 %4 %  
25015,88 %4 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:173.33
Minimum:50
Maximum:350
Variační rozpětí:300
Rozptyl:5666.67
Směrodatná odchylka:75.28
Medián:200
Modus:200

Graf

5. Co by vás ještě v současné době přimělo ke změně poskytovatele internetu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost zdarma připojení k Wi-fi operátra na různých místech1359,09 %52 %  
Zlepšení kvality836,36 %32 %  
Půjčování filmů zdarma (1 fílm týdně)627,27 %24 %  
Nic z uvedeného522,73 %20 %  
Navíc internet v mobilu za 150 Kč313,64 %12 %  
Jediná administrativa i za jiné služby (např. spolu s telefonem)14,55 %4 %  
nižší cena14,55 %4 %  
navýšení rychlosti a snížení odezvy14,55 %4 %  

Graf

6. Váš věk

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22314,29 %12 %  
21314,29 %12 %  
2529,52 %8 %  
2629,52 %8 %  
4514,76 %4 %  
3514,76 %4 %  
2714,76 %4 %  
4014,76 %4 %  
6514,76 %4 %  
1714,76 %4 %  
ostatní odpovědi 37
28
31
34
19
523,81 %20 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.74
Minimum:19
Maximum:45
Variační rozpětí:26
Rozptyl:53.87
Směrodatná odchylka:7.34
Medián:26
Modus:22

Graf

7. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1252,17 %48 %  
Muž1147,83 %44 %  

Graf

8. Váš sociodemografický profil

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student VŠ1045,45 %40 %  
Bydlím trvale ve větším městě (krajská, okresní města, Praha)1045,45 %40 %  
Naše domácnost patří mezi středně příjmové836,36 %32 %  
Zaměstnanec731,82 %28 %  
V domácnosti jsem syn, dcera731,82 %28 %  
Bydlím v menší obci nebo městě522,73 %20 %  
V domácnosti jsem otec, matka418,18 %16 %  
VS vzdělání418,18 %16 %  
Naše domácnost má spíše nižší příjmy313,64 %12 %  
Mám vlastní samostatnou domácnost313,64 %12 %  
Vzdělání s maturitou29,09 %8 %  
Student SŠ29,09 %8 %  
Naše domácnost patří mezi vysokopříjmové29,09 %8 %  
Nepracující důchodce14,55 %4 %  
V domácnosti14,55 %4 %  
V naší domácnosti žijí další osoby od 7 do do 18 let14,55 %4 %  
Bydlím dočasně na koleji14,55 %4 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Korec, P.Přejdete na levnější internet? (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://prejdete-na-levnejsi-internet.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.