Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přemnožení černé zvěře

Přemnožení černé zvěře

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ľubomíra Rybárová
Šetření:22. 01. 2014 - 10. 02. 2014
Počet respondentů:107
Počet otázek (max/průměr):22 / 20.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala o vyplnění dotazníku, který sleduje anonymní získání dat od myslivecké veřejnosti, týkajících se přemnožení a lovu černé zvěře v České republice. Takto získaná data budou následně vyhodnocena a prezentována mé bakalářské  práci na téma Přemnožení černé zvěře na území České republiky-posouzení možných příčin . Mnohokrát děkuji za ochotu

Ľubomíra Rybárová

Odpovědi respondentů

1. Kraj, ve kterém se nachází vaše honitba?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zlínský1312,15 %12,15 %  
Vysočina1312,15 %12,15 %  
Středočeský1211,21 %11,21 %  
Jihomoravský1110,28 %10,28 %  
Olomoucký98,41 %8,41 %  
Plzeňský98,41 %8,41 %  
Moravskoslezský98,41 %8,41 %  
Ústecký65,61 %5,61 %  
Liberecký54,67 %4,67 %  
Pardubický54,67 %4,67 %  
Jihočeský54,67 %4,67 %  
Karlovarský43,74 %3,74 %  
Královéhradecký32,8 %2,8 %  
Hlavní město Praha21,87 %1,87 %  
Jihomoravsk10,93 %0,93 %  

Graf

2. Rozloha Vaší honitby v ha?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
500- 1000 ha3633,64 %33,64 %  
1000 - 1500 ha3229,91 %29,91 %  
1500- 2000 ha1715,89 %15,89 %  
nad 2000 ha1312,15 %12,15 %  
do 500 ha32,8 %2,8 %  
56010,93 %0,93 %  
189810,93 %0,93 %  
115010,93 %0,93 %  
60010,93 %0,93 %  
120010,93 %0,93 %  
nad 1000 ha10,93 %0,93 %  

Graf

3. Jaké jsou kmenové stavy prasat ve Vaší honitbě?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
05349,53 %49,53 %  
2076,54 %6,54 %  
5076,54 %6,54 %  
1065,61 %5,61 %  
3065,61 %5,61 %  
1532,8 %2,8 %  
4021,87 %1,87 %  
10021,87 %1,87 %  
30021,87 %1,87 %  
8021,87 %1,87 %  
ostatní odpovědi 22
5
150
35
12
60
6
200
7
14
24
87
72822
72
110
120
25
1715,89 %15,89 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:18.7
Minimum:0
Maximum:120
Variační rozpětí:120
Rozptyl:784
Směrodatná odchylka:28
Medián:5
Modus:0

Graf

4. Je černá zvěř ve Vaší honitbě přemnožená?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8175,7 %75,7 %  
ano2119,63 %19,63 %  
nevím54,67 %4,67 %  

Graf

5. Jakým způsobem se ve Vaší honitbě projevuje přemnožení černé zvěře ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přemnožení se výrazně neprojevuje5955,66 %55,14 %  
Škody se projevují na loukách3533,02 %32,71 %  
Škody se projevují na zvěři1816,98 %16,82 %  
Škody se projevují na lesních porostech54,72 %4,67 %  
v řepném a kukuřičném poli10,94 %0,93 %  
Jen v kukuřičných polích10,94 %0,93 %  
téměř beze škod10,94 %0,93 %  
projevy na plodinách10,94 %0,93 %  
nijak10,94 %0,93 %  
škody na zemědělských plodinách10,94 %0,93 %  
neprojevuje10,94 %0,93 %  
Na hospodářských plodinách, hlavně na kukuřici10,94 %0,93 %  
výrazný nárůst migrující černé zvěře, případně zvěře sezóně zůstávající v lánech řepky a kukuřice10,94 %0,93 %  
Pouze přetahuje a rozrývá postviny10,94 %0,93 %  
v minulosti škody na polích a loukách, dnes jsou škody zanedbatelné a zveličované10,94 %0,93 %  
hlavně na zemědělských plodinách (kukuřice, obilí,...)10,94 %0,93 %  
černá není přemnožená10,94 %0,93 %  
zemědělské plodiny10,94 %0,93 %  
škody na sezóních polních kulturách10,94 %0,93 %  
škody jsou většinou jen na zemědělských plodinách10,94 %0,93 %  
polní kultury10,94 %0,93 %  
polních kulturách10,94 %0,93 %  
tlumí se10,94 %0,93 %  
na zemědělských plodinách10,94 %0,93 %  
nejsou škody z důvodu, že zvěř naší honitbou pouze prochází10,94 %0,93 %  
není přemnožená, nejsou škody10,94 %0,93 %  

Graf

6. Je podle Vás černá zvěř v ČR přemnožena?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5046,73 %46,73 %  
ne3936,45 %36,45 %  
nevím1816,82 %16,82 %  

Graf

7. Pokud ano, od kterého roku ?

prosím odhadněte

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20001018,18 %9,35 %  
20081018,18 %9,35 %  
200559,09 %4,67 %  
201047,27 %3,74 %  
201247,27 %3,74 %  
201135,45 %2,8 %  
199535,45 %2,8 %  
198023,64 %1,87 %  
199023,64 %1,87 %  
200623,64 %1,87 %  
ostatní odpovědi 2009
2004
1998
2002
1992
1950
0
2020
839
1989
1018,18 %9,35 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2001.86
Minimum:1950
Maximum:2012
Variační rozpětí:62
Rozptyl:114.4
Směrodatná odchylka:10.7
Medián:2005
Modus:2000

Graf

8. Jaký je podle vás ideální počet kusů černé zvěře ve vaší honitbě na 1000 ha?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Víc jak 153936,45 %36,45 %  
10- 122422,43 %22,43 %  
13 -152018,69 %18,69 %  
6-91413,08 %13,08 %  
3- 554,67 %4,67 %  
2 a méně43,74 %3,74 %  
V10,93 %0,93 %  

Graf

9. Jaké percentuální zastoupení by měly v úlovcích zaujmout selata a lončáci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
71 – 80%4138,32 %38,32 %  
81 – 90%2523,36 %23,36 %  
61 – 70%1816,82 %16,82 %  
51 - 60%1614,95 %14,95 %  
40 – 50%43,74 %3,74 %  
Méně než 40%32,8 %2,8 %  

Graf

10. Jaký poměr zastoupení samice: samci by byl v populaci černé zvěře podle Vás ideální?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1:12227,85 %20,56 %  
3:11620,25 %14,95 %  
2:1810,13 %7,48 %  
1:245,06 %3,74 %  
1:422,53 %1,87 %  
1:322,53 %1,87 %  
2:522,53 %1,87 %  
4:122,53 %1,87 %  
samec+5 samic11,27 %0,93 %  
60:4011,27 %0,93 %  
ostatní odpovědi 1 knour na 5 bachyn
2 samice na 1 samce
5 samic na 1 samce
3 bachyně na 1 kňoura
3/1
jedna ku jednomu
jedna ku čtyčem
8:1
50/50
40/60
50:50
40 na 60
5samic na jednoho samce
2/1
a eueeu
oeooe
1 - 1
aspoň tak 35%
5:1
1924,05 %17,76 % 

Graf

Těchto několik otázek se týká odhadů v honitbě kde působíte

11. Jaký byl plánovaný odstřel v roce 2013?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
04743,93 %43,93 %  
2087,48 %7,48 %  
3076,54 %6,54 %  
4054,67 %4,67 %  
1043,74 %3,74 %  
6043,74 %3,74 %  
543,74 %3,74 %  
1543,74 %3,74 %  
2532,8 %2,8 %  
621,87 %1,87 %  
ostatní odpovědi 50
80
19
400
35
3
14
9
2
100
1
7
160
59
273
8228
120
1917,76 %17,76 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:15.73
Minimum:0
Maximum:100
Variační rozpětí:100
Rozptyl:462.99
Směrodatná odchylka:21.52
Medián:5
Modus:0

Graf

12. Kolik kusů se ulovilo v roce 2013?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2587,48 %7,48 %  
3065,61 %5,61 %  
865,61 %5,61 %  
665,61 %5,61 %  
354,67 %4,67 %  
2054,67 %4,67 %  
043,74 %3,74 %  
3532,8 %2,8 %  
732,8 %2,8 %  
1232,8 %2,8 %  
ostatní odpovědi 15
14
110
4
2
17
60
70
56
40
23
38
65
5
49
24
45
400
19
52
90
10
93
150
66
48
26
74
33
21
9
44
63
272
127
350
73
117
36
29
28
5854,21 %54,21 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:30.57
Minimum:2
Maximum:117
Variační rozpětí:115
Rozptyl:739.02
Směrodatná odchylka:27.18
Medián:25
Modus:25

Graf

13. Jaký počet z tohoto odlovu tvořila selata a lončáci?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
876,54 %6,54 %  
1576,54 %6,54 %  
676,54 %6,54 %  
3065,61 %5,61 %  
2054,67 %4,67 %  
343,74 %3,74 %  
2343,74 %3,74 %  
043,74 %3,74 %  
432,8 %2,8 %  
232,8 %2,8 %  
ostatní odpovědi 60
12
35
80
28
17
9
55
34
36
85
22
24
29
49
38
100
350
16
52
1
65
10
110
45
63
82
57
11
300
5
56
90
70
111
25
14
15.10
61
5753,27 %53,27 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.5
Minimum:2
Maximum:90
Variační rozpětí:88
Rozptyl:544.43
Směrodatná odchylka:23.33
Medián:20
Modus:8

Graf

14. Počet vámi ulovených prasat minulém roce?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02624,3 %24,3 %  
11110,28 %10,28 %  
31110,28 %10,28 %  
298,41 %8,41 %  
587,48 %7,48 %  
476,54 %6,54 %  
865,61 %5,61 %  
654,67 %4,67 %  
1243,74 %3,74 %  
732,8 %2,8 %  
ostatní odpovědi 9
10
16
30
23
48
14
72
20
13
15
738
911992
34
18
1715,89 %15,89 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.78
Minimum:0
Maximum:30
Variační rozpětí:30
Rozptyl:30.07
Směrodatná odchylka:5.48
Medián:3
Modus:0

Graf

15. Souhlasíte s odlovem vodících bachyní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8781,31 %81,31 %  
ano1413,08 %13,08 %  
nevím65,61 %5,61 %  

Graf

16. Co je podle vás hlavní příčinou přemnožení černé zvěře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Systém hospodaření s půdou6056,07 %56,07 %  
Management hospodaření s černou zvěří1413,08 %13,08 %  
Absence přirozeného nepřítele98,41 %8,41 %  
Nedostatečný lov černé zvěře54,67 %4,67 %  
není přemnožená21,87 %1,87 %  
Změna klimatu21,87 %1,87 %  
Špatné zemědělské ale i myslivecké hodpodaření10,93 %0,93 %  
2. a 3. možnost10,93 %0,93 %  
několikaset hektarové lány zemědělských plodin, žádná prevence od zemědělců, ničení remízků, setí až ke kraji lesa, nemožnost vnadit jinde než v remízkách...10,93 %0,93 %  
Dáváte pouze jednu možnost- což je v tomto případě špatně... volím 3., 4. a 5.10,93 %0,93 %  
Všechny odpovědi nad tímto řádkem10,93 %0,93 %  
Myslím si, že černá zvěř přemnožena není.10,93 %0,93 %  
Všechny odpovědi jsou správné.10,93 %0,93 %  
kombinace zemědělského hospodaření 80% a chyby v managementu hospodaření s černou zvěří 20% 10,93 %0,93 %  
dle me neni premnozena10,93 %0,93 %  
Lukrativní plodiny, lov se musí přispůsobit zveři má mnoho rušivých elementů v honitbě a pravidelnost lovu e jen v trvalých lesních porostech, v letních měsících se skoro neloví protože se zdržuje v lánech kukuřice a řepky a nevychází ven.10,93 %0,93 %  
mlade a male bachny jsou plne10,93 %0,93 %  
kombinace vlivů zemědělství, špatného hospodaření se zvěří a dostatek potravy i v době nouze (tzv. hromady)10,93 %0,93 %  
kumulace více příčin, obecně lidé10,93 %0,93 %  
mnoho faktorů provázaných dohromady - styl zemědělství (obrovské lány, monokultury..), hospodaření se zvěří (předčasný odstřel kňourů, přehnané hájení bachyní) atd..10,93 %0,93 %  
Špatné hospodaření - osení postupy - kukuřce, řepka, kukuřice, řepka10,93 %0,93 %  

Graf

17. Který způsob lovu černé zvěře je podle vás nejefektivnější?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ČEKANÁ1617,39 %14,95 %  
Naháňka66,52 %5,61 %  
Naháňky33,26 %2,8 %  
individualní33,26 %2,8 %  
nahaňka se slíděním33,26 %2,8 %  
odchyt22,17 %1,87 %  
individuální odstřel22,17 %1,87 %  
individuální lov 22,17 %1,87 %  
naháňka se slíděním,čekaná11,09 %0,93 %  
společné lovy11,09 %0,93 %  
ostatní odpovědi individuální odlov
invidualní lov s pužitím světelný zdrojů nebo noktovizorů
Čekané a společné lovy
individuální šoulaná, společné naháňky
společná čekaná
Čekaná, natláčky
čekaná, šoulačka
individuální lov (čekaná)
čekaná, společné lovy
V honidbách kde je černá zvěř přemnožená, bych preferoval naháňky jinak preferuji samostatný lov na posedu.
hon
čekaná a šoulání
naháňky, čekané
Odchytové klece
Nadháňka, společný lov se psy
lov na zákrmech
samostatný lov na újedi
osamocený lov, konkurovat mohou kvalitní naháňky
nelze bazatelizovat, toto vychází z podmínek v dané honitbě, .... individuální lov
Co se týče kvantity, tak naháňky, ale zde se dělají právě ty chyby v managementu hospodaření s černou, co se týče kvality, tak individuální lov na čekané u vnadišť s malým množstvím krmiva na přilákání a zabavení zvěře než dojde k výběru vhodného kusu
způsob lovu na čekané či šoulačkou
nahanky,cekana
jakýkoli povolený intenzivní způsob lovu společného i individualního, spolupráce se zemědělci, se souhlasem státní správy odlov vodících bachyní ale s odrostlejšími selaty
šoulačka a čekaná na vnadištích
lov na naháňkách, pomocí kvalitních psů
Společný lov s dobrou organizací s tím, že se dělají velké leče. Individuální lov za použití nočního vidění které je efektivní ale bohužel zakázaný způsob lovu a to je potřeba změnit musím lov přizpůsobit zvěři a jejím návykům, kterým je noční aktivita.
újeď (čekaná v noci), ale mělo by být povoleno noční vidění, pro větší efektivitu střelby
z důvodů snížení stavu-samostatný lov s odstřelem do váhy 60-70 kg
cekana, nahanka
naháňka, ale neuznávám ji
vybitim tupých zemědělců a vystoupit z EU
šoulání, krmeliště, naháňky
Odsřel na čekané nebo šouláním
cekana,nahanky
čekaná, připravená naháňka při obeznaných prasatech
správně organizované společné lovy
společné lovy - naháňky
společný lov
efektivní odlov s použitím osvětlení cíle, bez zbytečné byrokracie
na 1.nahánky a cekaná
společné akce
Naháňky se slíděním
jddkd
Společný lov - naháňka
heslo
natláčka
naháňka se slíděním,lov na čekané
individuální nebo naháňky se slíděním
Individualně a dobře organizovane naháňky
Lov na krmelištích popřípadě čekaná když se zvěř vrací z nočních výprav za potravou
společné (naháňka)
naháňka, natláčka
čekaná na újedi
5357,61 %49,53 % 

Graf

18. Jak se měnili počty ulovených kusů v posledních letech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vzestupná tendence5147,66 %47,66 %  
Počty se výrazně nemění4138,32 %38,32 %  
Sestupná tendence1413,08 %13,08 %  
Vzestupn10,93 %0,93 %  

Graf

19. Jakým způsobem spolupracujete se zemědělci při prevence škod způsobených zvěří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nespolupracuji5046,73 %46,73 %  
zemědělci spolupracovat nechějí10,93 %0,93 %  
průseky v kukuřici, řepce, čiroku10,93 %0,93 %  
zemědělci NESPOLUPRACUJÍ10,93 %0,93 %  
nechtějí moc spolupracovat10,93 %0,93 %  
dostávají zvěřinu za to že nechtějí platit škody10,93 %0,93 %  
vzájemná domluva10,93 %0,93 %  
zemědělci nemají snahu cokoliv řešit10,93 %0,93 %  
Vyhánění, pravidelná čekaná okolo kukuřic, roznášení lidských vlasů okolo kukuřic prasatům tento pach vadí10,93 %0,93 %  
Dobrá spolupráce, umístovaní mysl. zařízení. spolupráce s místním ZD10,93 %0,93 %  
brigady, průseky v kukuřici, místa osevu10,93 %0,93 %  
domluva na prlsecích v lánech 10,93 %0,93 %  
úhrada škod10,93 %0,93 %  
zemědelci nemají zájem10,93 %0,93 %  
Zemědělci v naší oblasti zatím žádné škody neuplatňují.10,93 %0,93 %  
škody jsou minimální, větší škody jsou při žních na zvěři10,93 %0,93 %  
Nechávají nám pruhy v kukuřici,v kterých se dá lovit10,93 %0,93 %  
Odváděcí políčka pro zvěř10,93 %0,93 %  
vytváření průseků v lánech kukuřice, rozdělení lánů prokládáním jinými plodinami10,93 %0,93 %  
spolupráce je těžká, takže často žádná10,93 %0,93 %  
tvorba zvěřních políček, umístění mysliveckého zařízení apod.10,93 %0,93 %  
ze strany ZD není výrazný zájem se přizpůsobit při hospodaření, staví se do pozice, že když budou škody, tak jim je myslivci budou MUSET uhradit, takže oni škodní na tom nebudou10,93 %0,93 %  
nemáme škody od černé zvěře10,93 %0,93 %  
zatim jsme skody nemuseli hradit10,93 %0,93 %  
v zemědělských kulturách děláme vnadiště10,93 %0,93 %  
zemědělci nejsou ochotni spolupracovat10,93 %0,93 %  
prevence je ze strany zemědělců nulová, pro snížení platby za škody musí člen MS odpracovat 35 hodin na sběru kamene pro místní zemědělské s.r.o., které je ovšem ve vlastnictví Agro Měřín,10,93 %0,93 %  
Pomáhají nám la spolupráce by mohla být ještě lepší.10,93 %0,93 %  
zvýšený odstřel-plašiče10,93 %0,93 %  
spolupracuji10,93 %0,93 %  
sečení pruhů v obilovinách10,93 %0,93 %  
prohanime kukurici a hlidame10,93 %0,93 %  
odstřel10,93 %0,93 %  
jednostranná komunikace nefunguje :(10,93 %0,93 %  
Ponechání otevřených ploch (např. ječmen, trávy) podél lesních ploch.10,93 %0,93 %  
Průseky na polích10,93 %0,93 %  
MS má zájem spolupracovat, zemědělci NE10,93 %0,93 %  
dohody při osevu kukuřice, řepky - volný řádek kolem posedů, apod.10,93 %0,93 %  
společný plán10,93 %0,93 %  
dobre10,93 %0,93 %  
hlidani nove osetych ploch, pruseky v kukurici, pachve ohradniky10,93 %0,93 %  
snažíme se o kominikaci při setí a sklizni10,93 %0,93 %  
odstřelováním v polich10,93 %0,93 %  
Nemáme zemědělskou půdu10,93 %0,93 %  
Hlídání osetých ploch, následně průběžně lov do doby sklizně - vzhledem k velikostem lánů 60-80ha a více bez průseků či meziplodin - velmi obtížné :-(10,93 %0,93 %  
Neoseté pásy podél lesa10,93 %0,93 %  
NÁŠ HOSPODÁŘ JE AGRONOM V ZEM. SPOL.10,93 %0,93 %  
dohoda10,93 %0,93 %  
zemědělci nechtí spolupracovat10,93 %0,93 %  
pachové ohradníky kolem nejrizikovějších osetých ploch10,93 %0,93 %  
Zemědělci ktery u nas pusobí je to jedno,děla to jen kvuli dotacim...10,93 %0,93 %  
Snažíme se dohodnout na prosekávání kukuřict atd.10,93 %0,93 %  
brigády10,93 %0,93 %  
Děláme preventivní opatření,aby jsme škody co nejvíce eliminovali10,93 %0,93 %  
nedostatečně10,93 %0,93 %  
Vetsim odstrelem10,93 %0,93 %  
naháňky v kukuřici10,93 %0,93 %  
při výskytu menších škod zvýšit tlak na černou10,93 %0,93 %  

Graf

20. Používají se ve vaší honitbě odchytová zařízení jako způsob redukce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9891,59 %91,59 %  
ano98,41 %8,41 %  

Graf

21. Pokud ano, kolik kusů se podařilo takto ulovit?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01270,59 %11,21 %  
počet kusů černé zvěře: 0, zemědělské s.r.o. do nich chytá především muflony, které si pak odváží do svých obor15,88 %0,93 %  
3015,88 %0,93 %  
oeieoe15,88 %0,93 %  
ZÁSADNĚ S TAKOVÝM LOVEM NESOUHLASÍM JE ROVEN ŽELEZŮM A JEDŮM JE PROTIZÁKONNÝ15,88 %0,93 %  
Nic15,88 %0,93 %  

Graf

. Současná legislativa (zákon č.449/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, §45) určitým způsobem omezuje lov černé zvěře (lov dospělců jen v určité části roku, zákaz používání zdrojů umělého osvětlení, minimální vzdálenost při lovu zvěře na honebních pozemcích, kde probíhá sklizeň zemědělských plodin apod.)

22. Je dle Vašeho názoru současná legislativní úprava podmínek lovu černé zvěře vyhovující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4138,32 %38,32 %  
Ne, je potřeba změnit používání světelných zdrojů při individuálním lovu2927,1 %27,1 %  
Ne, je potřeba změnitzměny minimální vzdálenosti při lovu u hranic sousední honitby/ zemědělských2018,69 %18,69 %  
Ne, je potřeba změnit doby lovu76,54 %6,54 %  
celoročně lovit všechny prasata kromě vodících bachen10,93 %0,93 %  
změnit používání elektronických zařízení (noční vidění, svě. zdroje, termovize), minimální vzdálenosti při lovu u hranic sousední honitby10,93 %0,93 %  
změnit vzdálenost od hranic i povolit světelné zdroje (beztak to všichni dělají)10,93 %0,93 %  
Ne, úprava nic nezměnila10,93 %0,93 %  
není jistě je zde prostor pro změny k lepšímu, ty doufám přijdou s nástupem nového ministra zemědělství 10,93 %0,93 %  
ne ! dle mého je třeba změnit vzdálenosti od hranic sousední honitby a povolit světelné zdroje. Dále pak povinnost pro zemědělce sít a dělat zkladbu plodin tak, aby se dalo lovit u zasetých vzrostlých plodin.10,93 %0,93 %  
co se týče černé zvěře je legislativa uspokojující. Jelikož je přemnožení prasat lokální tak bych viděl nejjednodušší řešení v povolování výjimek např. doba lovu, odstřel bachyní než ve změně celého zákona. 10,93 %0,93 %  
loví se i bez legislativních úprav, tak jak by se nemělo :\10,93 %0,93 %  
Jen je třeba aby se nad sebou myslivci kteří mají tento problem nad sebou zamysleli,víz přikrmování černé a siky lokalně u lesu čr v režijnich honitbach kvuli nahaňkam na černou a siku pro rakušáky,cely rok tam vozí tatry plné silaže a potom se diví...10,93 %0,93 %  
Změna by měla nastat v zemědělství nedělat 80h lány kukuřice jelikož ty prasata nemáte v nichž možnost ulovit!10,93 %0,93 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Jakým způsobem se ve Vaší honitbě projevuje přemnožení černé zvěře ?

 • odpověď Přemnožení se výrazně neprojevuje:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jihomoravský na otázku 1. Kraj, ve kterém se nachází vaše honitba?

6. Je podle Vás černá zvěř v ČR přemnožena?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 1995 - 2000 > na otázku 7. Pokud ano, od kterého roku ?

7. Pokud ano, od kterého roku ?

 • odpověď < - 0 >:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 6. Je podle Vás černá zvěř v ČR přemnožena?

11. Jaký byl plánovaný odstřel v roce 2013?

 • odpověď < 0 - 15 >:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 7 - 17 > na otázku 12. Kolik kusů se ulovilo v roce 2013?

12. Kolik kusů se ulovilo v roce 2013?

 • odpověď ( 29 - 56 >:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 28 - 55 > na otázku 13. Jaký počet z tohoto odlovu tvořila selata a lončáci?
 • odpověď ( 56 - 350 >:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 55 - 300 > na otázku 13. Jaký počet z tohoto odlovu tvořila selata a lončáci?
 • odpověď < 0 - 7 >:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 0 - 6 > na otázku 13. Jaký počet z tohoto odlovu tvořila selata a lončáci?

13. Jaký počet z tohoto odlovu tvořila selata a lončáci?

 • odpověď ( 55 - 300 >:
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 56 - 350 > na otázku 12. Kolik kusů se ulovilo v roce 2013?
 • odpověď < 0 - 6 >:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 0 - 7 > na otázku 12. Kolik kusů se ulovilo v roce 2013?

14. Počet vámi ulovených prasat minulém roce?

 • odpověď < 0 - 2 >:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 0 - 7 > na otázku 12. Kolik kusů se ulovilo v roce 2013?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi < 0 - 6 > na otázku 13. Jaký počet z tohoto odlovu tvořila selata a lončáci?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kraj, ve kterém se nachází vaše honitba?

2. Rozloha Vaší honitby v ha?

3. Jaké jsou kmenové stavy prasat ve Vaší honitbě?

4. Je černá zvěř ve Vaší honitbě přemnožená?

5. Jakým způsobem se ve Vaší honitbě projevuje přemnožení černé zvěře ?

6. Je podle Vás černá zvěř v ČR přemnožena?

7. Pokud ano, od kterého roku ?

8. Jaký je podle vás ideální počet kusů černé zvěře ve vaší honitbě na 1000 ha?

9. Jaké percentuální zastoupení by měly v úlovcích zaujmout selata a lončáci?

10. Jaký poměr zastoupení samice: samci by byl v populaci černé zvěře podle Vás ideální?

11. Jaký byl plánovaný odstřel v roce 2013?

12. Kolik kusů se ulovilo v roce 2013?

13. Jaký počet z tohoto odlovu tvořila selata a lončáci?

14. Počet vámi ulovených prasat minulém roce?

15. Souhlasíte s odlovem vodících bachyní?

16. Co je podle vás hlavní příčinou přemnožení černé zvěře?

17. Který způsob lovu černé zvěře je podle vás nejefektivnější?

18. Jak se měnili počty ulovených kusů v posledních letech?

19. Jakým způsobem spolupracujete se zemědělci při prevence škod způsobených zvěří?

20. Používají se ve vaší honitbě odchytová zařízení jako způsob redukce?

21. Pokud ano, kolik kusů se podařilo takto ulovit?

22. Je dle Vašeho názoru současná legislativní úprava podmínek lovu černé zvěře vyhovující?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kraj, ve kterém se nachází vaše honitba?

2. Rozloha Vaší honitby v ha?

3. Jaké jsou kmenové stavy prasat ve Vaší honitbě?

4. Je černá zvěř ve Vaší honitbě přemnožená?

5. Jakým způsobem se ve Vaší honitbě projevuje přemnožení černé zvěře ?

6. Je podle Vás černá zvěř v ČR přemnožena?

7. Pokud ano, od kterého roku ?

8. Jaký je podle vás ideální počet kusů černé zvěře ve vaší honitbě na 1000 ha?

9. Jaké percentuální zastoupení by měly v úlovcích zaujmout selata a lončáci?

10. Jaký poměr zastoupení samice: samci by byl v populaci černé zvěře podle Vás ideální?

11. Jaký byl plánovaný odstřel v roce 2013?

12. Kolik kusů se ulovilo v roce 2013?

13. Jaký počet z tohoto odlovu tvořila selata a lončáci?

14. Počet vámi ulovených prasat minulém roce?

15. Souhlasíte s odlovem vodících bachyní?

16. Co je podle vás hlavní příčinou přemnožení černé zvěře?

17. Který způsob lovu černé zvěře je podle vás nejefektivnější?

18. Jak se měnili počty ulovených kusů v posledních letech?

19. Jakým způsobem spolupracujete se zemědělci při prevence škod způsobených zvěří?

20. Používají se ve vaší honitbě odchytová zařízení jako způsob redukce?

21. Pokud ano, kolik kusů se podařilo takto ulovit?

22. Je dle Vašeho názoru současná legislativní úprava podmínek lovu černé zvěře vyhovující?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Rybárová, Ľ.Přemnožení černé zvěře (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://premnozeni-cerne-zvere.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.