Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přeprava jízdních kol na Vysočině

Přeprava jízdních kol na Vysočině

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ladislav Majdič
Šetření:29. 11. 2011 - 10. 12. 2011
Počet respondentů:157
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:58
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den, 

rád bych Vás poprosil o vyplnění tohoto krátkého dotazníku. Výslekdy použiji jak podklad pro mou diplomovou práci, která se týká možnosti přepravy jízdních kol pomocí veřejných dopravních prostředků na Vysočině

Odpovědi respondentů

1. Jak často využíváte veřejnou autobusovou dopravu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Každý pracovní den4629,3 %29,3 %  
1 - 2x týdně3824,2 %24,2 %  
1 - 2x za rok3220,38 %20,38 %  
1 - 2x za 14 dní1610,19 %10,19 %  
1 - 2x za měsíc1610,19 %10,19 %  
Nikdy95,73 %5,73 %  

Graf

2. Jak často využíváte veřejnou vlakovou dopravu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 - 2x za rok8453,5 %53,5 %  
Nikdy2918,47 %18,47 %  
1 - 2x za měsíc1912,1 %12,1 %  
1 - 2x týdně138,28 %8,28 %  
Každý pracovní den85,1 %5,1 %  
1 - 2x za 14 dní42,55 %2,55 %  

Graf

3. Služeb veřejné hromadné dopravy využíváte cestou ...

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
za kulturou (výlety, exkurze, návštěva známých, ...)6541,4 %41,4 %  
do školy6038,22 %38,22 %  
do zaměstnání4629,3 %29,3 %  
nevyužívám2314,65 %14,65 %  

Graf

4. Jak často v letních měsících vyjíždíte na kole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O víkendech5132,48 %32,48 %  
3 – 4x týdně4327,39 %27,39 %  
1 - 2x za 14 dní2717,2 %17,2 %  
1 – 2x za měsíc2717,2 %17,2 %  
Vůbec95,73 %5,73 %  

Graf

5. Na kole vyjíždím …

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na jedno denní výlety13485,35 %85,35 %  
na dovolenou (vícedenní)3220,38 %20,38 %  
do zaměstnání / školy2415,29 %15,29 %  
nikam127,64 %7,64 %  

Graf

6. Při přepravě svého jízdního kola do vzdálenější destinace jsem použil/a

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobní automobil8856,05 %56,05 %  
nepotřeboval jsem přepravovat5031,85 %31,85 %  
vlak4428,03 %28,03 %  
autobus31,91 %1,91 %  

Graf

7. Kdyby existovala cyklobusová linka (cyklobus = speciálně upravený autobus pro přepravu cyklistů s jízdním kolem) z Vašeho bydliště do cyklisticky atraktivní oblasti, využil/a byste ji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO10264,97 %64,97 %  
NEVÍM4226,75 %26,75 %  
NE138,28 %8,28 %  

Graf

8. Za přepravu svého jízdního kola bych byl/a ochoten/a zaplatit

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 Kč6239,49 %39,49 %  
20 Kč5535,03 %35,03 %  
25 Kč4025,48 %25,48 %  

Graf

9. Do jaké kategorie cyklistů byste se zařadil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rekreační cyklista12076,43 %76,43 %  
Necyklista117,01 %7,01 %  
Terénní cyklista106,37 %6,37 %  
Sportovně – rekreační cyklista (účastní se soutěží, ale ne na vrcholové úrovni)95,73 %5,73 %  
Dálkový cyklista (50 – 100 km)74,46 %4,46 %  

Graf

10. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 30 let12478,98 %78,98 %  
31 - 50 let2515,92 %15,92 %  
51 - 80 let85,1 %5,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Při přepravě svého jízdního kola do vzdálenější destinace jsem použil/a

  • odpověď osobní automobil:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31 - 50 let na otázku 10. Váš věk?

7. Kdyby existovala cyklobusová linka (cyklobus = speciálně upravený autobus pro přepravu cyklistů s jízdním kolem) z Vašeho bydliště do cyklisticky atraktivní oblasti, využil/a byste ji?

  • odpověď ANO:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Terénní cyklista na otázku 9. Do jaké kategorie cyklistů byste se zařadil/a?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často využíváte veřejnou autobusovou dopravu?

2. Jak často využíváte veřejnou vlakovou dopravu?

3. Služeb veřejné hromadné dopravy využíváte cestou ...

4. Jak často v letních měsících vyjíždíte na kole?

5. Na kole vyjíždím …

6. Při přepravě svého jízdního kola do vzdálenější destinace jsem použil/a

7. Kdyby existovala cyklobusová linka (cyklobus = speciálně upravený autobus pro přepravu cyklistů s jízdním kolem) z Vašeho bydliště do cyklisticky atraktivní oblasti, využil/a byste ji?

8. Za přepravu svého jízdního kola bych byl/a ochoten/a zaplatit

9. Do jaké kategorie cyklistů byste se zařadil/a?

10. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často využíváte veřejnou autobusovou dopravu?

2. Jak často využíváte veřejnou vlakovou dopravu?

3. Služeb veřejné hromadné dopravy využíváte cestou ...

4. Jak často v letních měsících vyjíždíte na kole?

5. Na kole vyjíždím …

6. Při přepravě svého jízdního kola do vzdálenější destinace jsem použil/a

7. Kdyby existovala cyklobusová linka (cyklobus = speciálně upravený autobus pro přepravu cyklistů s jízdním kolem) z Vašeho bydliště do cyklisticky atraktivní oblasti, využil/a byste ji?

8. Za přepravu svého jízdního kola bych byl/a ochoten/a zaplatit

9. Do jaké kategorie cyklistů byste se zařadil/a?

10. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Majdič, L.Přeprava jízdních kol na Vysočině (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://preprava-jizdnich-kol-na-vys.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.