Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prestiž povolání všeobecné sestry

Prestiž povolání všeobecné sestry

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Liana Greiffeneggová
Šetření:20. 02. 2010 - 20. 03. 2010
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):49 / 48.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.17:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená kolegyně,
před Vámi leží dotazník, jehož výsledky budou zpracovány a prezentovány v rámci obhajoby rigorózní práce. Dotazník je zcela anonymní. Je zaměřen na společenskou prestiž vašeho povolání, především pak na to, jak jeho prestiž vnímáte vy sama. Otázky jsou uzavřené, možné volby odpovědí prosím zakřížkujte. V případě volné odpovědi nebo komentáře vepište text na vyhrazený řádek.
 
Předem děkuji za spolupráci i ochotu při vyplňování dotazníku.
                  
                                        
 

Odpovědi respondentů

1. Měla jste v průběhu svého studia jasnou představu o tom, jaká chcete být sestra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Byla pro mě důležitá odbornost, ale i schopnost citlivého, lidského přístupu k pacientům.777,78 %77,78 %  
Především dobře odborně připravená111,11 %11,11 %  
Především empatická, vstřícná a obětavá111,11 %11,11 %  

Graf

2. Jak moc se tyto vaše počáteční představy dnes shodují se skutečností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
většinou555,56 %55,56 %  
občas222,22 %22,22 %  
jak kdy222,22 %22,22 %  

Graf

3. Jak dnes hodnotíte svou vnitřní spokojenost s volbou povolání všeobecné sestry?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojená 333,33 %33,33 %  
jak kdy 222,22 %22,22 %  
bez komentáře111,11 %11,11 %  
neměnila bych 111,11 %11,11 %  
byla to chyba111,11 %11,11 %  
uvažuji o změně 111,11 %11,11 %  

Graf

4. Jak hodnotíte vztah lékař-sestra (postoje lékařů vůči sestrám):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Na začátku vaší profesní kariéry02
V současné době-0.1110.988

Graf

5. Co se domníváte, že může být příčinou změny těchto vztahů?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Délka spolupráce

jiné vedení, osobní přístup

neuznávání profese sestry, nadřazenost

nevím

určitě roli hraje praxe a získané zkušenosti sestry, a také do praxe přišli noví lékaři, kteří již na fakultě přišli do kontaktu s předmětem ošetřovatelství

vysoké pracovní vytížení

zkušenosti, věk, mladší lékaři jsou vstřícnější

změna oboru činnosti: z chirurgie na neurologii

změna pracoviště

6. Jak lze podle vás charakterizovat vztah lékař-sestra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Sestra pracuje podle nařízení lékaře333,33 %33,33 %  
Spolupracující kamarádi222,22 %22,22 %  
Žádný, profesně vykonává každý svou práci samostatně111,11 %11,11 %  
je to věc osobnosti obou111,11 %11,11 %  
Konkurenti111,11 %11,11 %  
Spolupracovníci111,11 %11,11 %  

Graf

7. Jak hodnotíte vnímání vaší role pacienty (její vážnost)?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Na začátku vaší profesní kariéry0.5560.469
V současné době0.6670.444

Graf

8. Jak jste vnímala akceptaci vaší profese společností (její prestiž)?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Na začátku vaší profesní kariéry0.1110.988
V současné době0.2221.062

Graf

9. Názory veřejnosti na práci seter ovlivňují filmy a seriály se zdravotnickou tématikou:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím444,44 %44,44 %  
nesouhlasím222,22 %22,22 %  
spíše souhlasím222,22 %22,22 %  
spíše nesouhlasím111,11 %11,11 %  

Graf

10. Veřejnost se domnívá, že finanční ohodnocení sester je odpovídající:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím333,33 %33,33 %  
spíše souhlasím333,33 %33,33 %  
nesouhlasím222,22 %22,22 %  
nevím111,11 %11,11 %  

Graf

11. Veřejnost vidí hodnocení práce sester společností jako adekvátně ohodnocené:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím555,56 %55,56 %  
nevím222,22 %22,22 %  
nesouhlasím111,11 %11,11 %  
spíše souhlasím111,11 %11,11 %  

Graf

12. Veřejnost vidí práci sester jako fyzicky velmi náročnou:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím444,44 %44,44 %  
spíše souhlasím333,33 %33,33 %  
spíše nesouhlasím222,22 %22,22 %  

Graf

13. Veřejnost považuje práci sester za psychicky velmi náročnou:

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím333,33 %33,33 %  
spíše nesouhlasím333,33 %33,33 %  
spíše souhlasím222,22 %22,22 %  
nevím111,11 %11,11 %  

Graf

14. Veřejnost vnímá sestru při výkonu její práce jako profesionála:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím555,56 %55,56 %  
spíše nesouhlasím333,33 %33,33 %  
souhlasím111,11 %11,11 %  

Graf

15. Pacienti mají k sestrám důvěru a ochotně jim svěřují své problémy:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím777,78 %77,78 %  
spíše nesouhlasím111,11 %11,11 %  
souhlasím111,11 %11,11 %  

Graf

16. Veřejnost se domnívá, že sestry upravují svůj zevnějšek přiměřeně své profesi i prostředí:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím555,56 %55,56 %  
nevím222,22 %22,22 %  
spíše nesouhlasím111,11 %11,11 %  
souhlasím111,11 %11,11 %  

Graf

17. Veřejnost se domnívá, že sestry věnují komunikaci s pacienty dostatek času:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím444,44 %44,44 %  
spíše souhlasím333,33 %33,33 %  
nevím111,11 %11,11 %  
nesouhlasím111,11 %11,11 %  

Graf

18. Veřejnost se domnívá, že sestra by měla mít vysokoškolské vzdělání:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím666,67 %66,67 %  
spíše souhlasím222,22 %22,22 %  
souhlasím111,11 %11,11 %  

Graf

19. Co se domníváte, že může být příčinou změny vztahu společnosti k vaší profesi?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Léty vžitý názor, podporovaný televizí (kdyby hloupost nadnášela...)

média

nevím

nevím

Pacienti si mnoho dovolí a hodně si stěžují

sestry samy - působí na pacienty a jejich rodiny svou odborností i empatií

stabilita zaměstnání

televize, tisk

vliv seriálů, negativní mediální interpretace

20. Vyberte podle vašeho názoru pět nejdůležitějších vlastností a schopností pro výkon povolání všeobecné sestry:

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Spolehlivost3.77821.062
Rychlost8.66715.778
Rozhodnost8.44425.136
Komunikativnost6.5562.914
Pracovitost6.6678.889
Fyzickou výkonnost9.11110.543
Psychickou odolnost8.44412.914
Důvěryhodnost9.11113.21
Zručnost7.33314.444
Pozitivní vztah k lidem3.5568.691
Optimismus11.11117.432
Vztah k technice13.11118.321
Cílevědomost13.1117.654
Adaptabilitu8.22228.84
Schopnost rychle se učit10.55629.136
Dobré vyjadřovací schopnosti13.66711.333
Schopnost empatie11.55620.247

Graf

21. Jaký celkový počet sester dnes, podle vás, pracuje v Českém zdravotnictví?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
200000222,22 %22,22 %  
300000111,11 %11,11 %  
95000111,11 %11,11 %  
5000111,11 %11,11 %  
100000111,11 %11,11 %  
500000111,11 %11,11 %  
700000111,11 %11,11 %  
350000111,11 %11,11 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:272222.22
Minimum:5000
Maximum:700000
Variační rozpětí:695000
Rozptyl:48075694444.44
Směrodatná odchylka:219261.7
Medián:200000
Modus:200000

Graf

22. Uveďte sesterské organizace zabývající se sjednocováním nelékařských zdravotnických pracovníků

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

CSA,ICN,SDS,SAŠO,POUZP,WENR,PCN

čas

ČAS

čas

čas

čas

čas, čkpa, unipa

nconzo

společnost instrumentářek čas

23. Jste aktivní členkou některé z nich? Napište ve které, jak dlouho::

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne666,67 %66,67 %  
do 5 let333,33 %33,33 %  
ano333,33 %33,33 %  
čas222,22 %22,22 %  
do 15 let111,11 %11,11 %  
pasivně111,11 %11,11 %  

Graf

24. Co podle vašeho názoru prestiž sester nejvíce ovlivňuje?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

média

média, osobní kontakt

nevím

pozit: vzdělání, vyšší kompetence, vyrovnaný vztah lékař-sestra negat: nedostat.znalosti, zručnost

pozitivně možnost VŠ vzdělání negativně neconění, pohrdání

pozitivně vědomosti, zkušenosti, profesionalita negativně neznalost, hloupost, neprofesionaliat

pozitivně: zahraniční filmy negativně: české filmy

pozitivně:spokojený pacient negat: filmy

úroveň zdravotnicví, chování

25. Která z uvedených aktivit je pro vás profesně nejprospěšnější (i více):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Další vzdělávání na vysoké škole666,67 %66,67 %  
Specializační vzdělávání444,44 %44,44 %  
Vlastní samostudium444,44 %44,44 %  
Aktivní členství v profesní organizaci111,11 %11,11 %  
Konference, semináře mimo naše zdrav.zařízení111,11 %11,11 %  

Graf

26. Které z hodnocení nadřízených považujete za nejvíce motivující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Morální (verbální) spolu s finančním444,44 %44,44 %  
Verbální na společné akci celého kolektivu (porady, školení, společ.akce)222,22 %22,22 %  
Finanční ohodnocení222,22 %22,22 %  
Získání benefitů závislých na kvalitě mé práce111,11 %11,11 %  

Graf

27. Jaké motivační prostředky jsou nejčastěji využívány na vašem pracovišti? (i více)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nechci se vyjádřit444,44 %44,44 %  
Finanční ohodnocení222,22 %22,22 %  
Morální (verbální) spolu s finančním111,11 %11,11 %  
Získání benefitů závislých na kvalitě mé práce111,11 %11,11 %  
Verbální na společné akci celého kolektivu (porady, školení, společ.akce)111,11 %11,11 %  

Graf

28. Má vaše pracoviště možnost poskytovat pracovníkům některé zvláštní benefity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úhrada poplatků za konference, semináře a jiné vzdělávací akce444,44 %44,44 %  
Studijní volno při zvyšování kvalifikace333,33 %33,33 %  
Žádné nemá 333,33 %33,33 %  
Příplatky na dovolenou222,22 %22,22 %  
Příspěvek na vzdělávání222,22 %22,22 %  
Jiné111,11 %11,11 %  
Fitnes zařízení, cvičení (aerobik, jóga, pilates,….)111,11 %11,11 %  

Graf

29. Jak vnímáte jako sestra svou pozici ve společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivně, svou profesi netajím555,56 %55,56 %  
Spíše pozitivně, když to není nutné svou profesi nesděluji222,22 %22,22 %  
Velmi pozitivně, jsem na svou profesi hrdá111,11 %11,11 %  
Spíše negativně, svou profesi raději nesděluji111,11 %11,11 %  

Graf

30. Oznámkujte jako ve škole svou současnou spokojenost s kompetencemi sester:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3333,33 %33,33 %  
2333,33 %33,33 %  
4222,22 %22,22 %  
5111,11 %11,11 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.11
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.11
Směrodatná odchylka:1.05
Medián:3
Modus:3

Graf

31. Oznámkujte jako ve škole svou současnou spokojenost s pracovním vytížením sester:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5444,44 %44,44 %  
4222,22 %22,22 %  
1222,22 %22,22 %  
3111,11 %11,11 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.67
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.75
Směrodatná odchylka:1.66
Medián:4
Modus:5

Graf

32. Oznámkujte jako ve škole svou současnou spokojenost s kvalitou spolupráce lékařů a sester:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4555,56 %55,56 %  
2222,22 %22,22 %  
3222,22 %22,22 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.33
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.75
Směrodatná odchylka:0.87
Medián:4
Modus:4

Graf

33. Oznámkujte jako ve škole svou současnou spokojenost s jednáním pacientů vůči sestrám:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4444,44 %44,44 %  
5222,22 %22,22 %  
2222,22 %22,22 %  
3111,11 %11,11 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.67
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.25
Směrodatná odchylka:1.12
Medián:4
Modus:4

Graf

34. Oznámkujte jako ve škole svou současnou spokojenost s finančním ohodnocením vaší práce:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5555,56 %55,56 %  
4222,22 %22,22 %  
2111,11 %11,11 %  
3111,11 %11,11 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.22
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.19
Směrodatná odchylka:1.09
Medián:5
Modus:5

Graf

35. Oznámkujte jako ve škole svou současnou spokojenost s kvalitou celoživotního vzdělávání sester:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4333,33 %33,33 %  
2333,33 %33,33 %  
5222,22 %22,22 %  
1111,11 %11,11 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.22
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.19
Směrodatná odchylka:1.48
Medián:4
Modus:4

Graf

36. Oznámkujte jako ve škole svou současnou spokojenost s nutností registrace a podmínkami jejího obnovování:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5333,33 %33,33 %  
4222,22 %22,22 %  
1222,22 %22,22 %  
2222,22 %22,22 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.22
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.94
Směrodatná odchylka:1.72
Medián:4
Modus:5

Graf

37. Oznámkujte jako ve škole svou současnou spokojenost s mediálním obrazem sester:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5666,67 %66,67 %  
4333,33 %33,33 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.67
Minimum:4
Maximum:5
Variační rozpětí:1
Rozptyl:0.25
Směrodatná odchylka:0.5
Medián:5
Modus:5

Graf

38. Oznámkujte jako ve škole svou současnou spokojenost se způsobem a mírou práce profesních organizací na poli pozitivní prezentace profese sester::

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5444,44 %44,44 %  
4333,33 %33,33 %  
2111,11 %11,11 %  
3111,11 %11,11 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:4.11
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.11
Směrodatná odchylka:1.05
Medián:4
Modus:5

Graf

39. Oznámkujte jako ve škole svou současnou spokojenost se spektrem vzdělávacích a specializačních programů pro sestry:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2444,44 %44,44 %  
5333,33 %33,33 %  
4222,22 %22,22 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:3.44
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:2.03
Směrodatná odchylka:1.42
Medián:4
Modus:2

Graf

40. Pokuste se určit prvních 10 profesí podle míry pozitivní společenské prestiže

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
zdravotnický záchranář420
porodní asistentka5.11117.432
asistent hygienické služby1021.111
dentální hygienista9.22213.728
ergoterapeut9.88910.543
dětská sestra6.77819.728
sestra pro intenz.péči (vč.operačních sálů)4.22222.395
zubní technik10.33310.889
fyzioterapeut6.8894.988
farmaceutický laborant9.44425.136
oční technik12.11112.543
všeobecná sestra5.6677.111
sestra pro psychiatrii11.66712.667
zdravotnický asistent11.77814.395
radiologický asistent8.33313.333
ortopedicko.protetický technik147.556
biochemický laborant13.55616.469

Graf

41. jaké nejvyšší vzdělání je podle vašeho názoru pro všeobecnou sestru na lůžkovém oddělení nejvhodnější, s ohledem na její kompetence?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
specializace dle odd.555,56 %55,56 %  
VOŠZ444,44 %44,44 %  

Graf

42. Jak hodnotíte schopnosti a dovednosti kolegyň-odborných učitelek při vedení výuky studentek zdravotnických škol?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3444,44 %44,44 %  
2444,44 %44,44 %  
4111,11 %11,11 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.67
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.5
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:3
Modus:3

Graf

43. Chtěla byste v souvislosti s tématem něco dodat:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

ne

sestry by měly vystupovat profesionálně, mít vlastní priority, zvyšovat si vědomosti, nabývat zkušenosti, samostatně se rozhodovat, vydefinovat své vlastní požadavky tak, aby byly reálné a realizovatelné.

změnit systém odbornosti sester, jejich kompetence v závislosti na vzdělání - odlišit bc, mgr, specializace, asistenty

44. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 35444,44 %44,44 %  
36 - 45333,33 %33,33 %  
46 - 55111,11 %11,11 %  
20 - 25111,11 %11,11 %  

Graf

45. Délka praxe (roky+měsíce)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21111,11 %11,11 %  
24111,11 %11,11 %  
3111,11 %11,11 %  
10111,11 %11,11 %  
3.10111,11 %11,11 %  
2111,11 %11,11 %  
17111,11 %11,11 %  
18111,11 %11,11 %  
25111,11 %11,11 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:13.68
Minimum:2
Maximum:25
Variační rozpětí:23
Rozptyl:86.73
Směrodatná odchylka:9.31
Medián:17
Modus:21

Graf

46. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
bakalářské777,78 %77,78 %  
střední zdravotnická škola (sestra)111,11 %11,11 %  
vyšší zdravotnická škola111,11 %11,11 %  

Graf

47. Máte-li specializační studium, tak jaké:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ARIP228,57 %22,22 %  
instrumentování114,29 %11,11 %  
Ošetřovatelská péče o dospělé - chirurgie114,29 %11,11 %  
NE114,29 %11,11 %  
neurofyziologie - EEG114,29 %11,11 %  
instrum. na oper. sále114,29 %11,11 %  

Graf

48. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vdaná666,67 %66,67 %  
rozv222,22 %22,22 %  
rozv.111,11 %11,11 %  

Graf

49. V kolika-ti směnném provozu pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednosměnný666,67 %66,67 %  
třísměnný222,22 %22,22 %  
dvousměnný111,11 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Greiffeneggová, L.Prestiž povolání všeobecné sestry (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://prestiz-povolani-vseobecne-sestry.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.