Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > domácí násilí

domácí násilí

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Burešová
Šetření:06. 03. 2013 - 13. 03. 2013
Počet respondentů:159
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

DOTAZNÍK

Vážení respondenti,

ráda bych Vás požádala  o účast v průzkumu na téma: Domácí násilí.

 

Jmenuji se Michaela Burešová a jsem studentkou Vyšší odborné školy v Mostě, obor sociálně právní činnost. V této souvistlosti, bych Vás ráda požádala o vyplnění dotazníku, který bude součástí mé ročníkové práce.

Dotazník je zcela anonymní a veškeré Vámi poskytnuté údaje budou využity pouze pro účely mé práce. Přibližná doba vyplnění dotazníku je 15 min. Vaše odpovědi, prosím,  zakroužkujte.

 

Předem Vám děkuji za spolupráci.
 

Odpovědi respondentů

1. Víte, co si představit pod slovy domácí násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano15396,23 %96,23 %  
ne63,77 %3,77 %  

Graf

2. Kdo je podle Vás nejčastější obětí domácího násilí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ženy13484,28 %84,28 %  
děti2113,21 %13,21 %  
senioři42,52 %2,52 %  

Graf

3. Jako nejčastější příčinu domácího násilí vidíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
násilnická povaha pachatele6238,99 %38,99 %  
alkohol4125,79 %25,79 %  
agresivita2817,61 %17,61 %  
žárlivost127,55 %7,55 %  
pocit méněcennosti95,66 %5,66 %  
drogy včetně lihu10,63 %0,63 %  
Alkohol, násilnická povaha, Žárlivost, drogy...10,63 %0,63 %  
žena neumí vařit10,63 %0,63 %  
pokud jse o dospělé, že se člověk nechá ubližovat, t.j. absence sebevědomí u oběti10,63 %0,63 %  
nezaměstanost10,63 %0,63 %  
alkohol, agresivita, násilnická povaha pachatele10,63 %0,63 %  
Primitivismus, porucha osobnosti-sadismus10,63 %0,63 %  

Graf

4. Byl/a jste někdy přítomen/a domácího násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10968,55 %68,55 %  
ano5031,45 %31,45 %  

Graf

5. Myslíte si, že jste schopni poznat příznaky na oběti domácího násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím8855,35 %55,35 %  
ano5735,85 %35,85 %  
ne148,81 %8,81 %  

Graf

6. Víte co znamená slovo stalking?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12176,1 %76,1 %  
ne3823,9 %23,9 %  

Graf

7. Zasáhnete osobně, když uslyšíte domácí násilí u sousedů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9962,26 %62,26 %  
ano6037,74 %37,74 %  

Graf

8. Zavoláte policii, pokud uslyšíte domácí násilí u sousedů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11672,96 %72,96 %  
ne4327,04 %27,04 %  

Graf

9. Dokážete poradit kamarádovi, kamarádce, příbuznému (oběti domácího násilí), kam se má obrátit?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13383,65 %83,65 %  
ne2616,35 %16,35 %  

Graf

10. Domníváte se, že se pachatel domácího násilí po trestu změní?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12075,47 %75,47 %  
nevím3622,64 %22,64 %  
ano31,89 %1,89 %  

Graf

11. Myslíte si, že je dnes dostatečná informovanost a osvěta v médiích proti domácímu násilí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8754,72 %54,72 %  
ano4528,3 %28,3 %  
nevím2716,98 %16,98 %  

Graf

12. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12880,5 %80,5 %  
muž3119,5 %19,5 %  

Graf

13. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 let9962,26 %62,26 %  
26-35 let3823,9 %23,9 %  
36-45 let159,43 %9,43 %  
46 let a více74,4 %4,4 %  

Graf

14. Dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborné s maturitou7949,69 %49,69 %  
vysokoškolské5031,45 %31,45 %  
základní vzdělání127,55 %7,55 %  
vyšší odborné116,92 %6,92 %  
střední odborné-vyučen42,52 %2,52 %  
nedokončené základní vzdělání31,89 %1,89 %  

Graf

15. Bydliště:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město10666,67 %66,67 %  
vesnice5333,33 %33,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, co si představit pod slovy domácí násilí?

2. Kdo je podle Vás nejčastější obětí domácího násilí?

3. Jako nejčastější příčinu domácího násilí vidíte?

4. Byl/a jste někdy přítomen/a domácího násilí?

5. Myslíte si, že jste schopni poznat příznaky na oběti domácího násilí?

6. Víte co znamená slovo stalking?

7. Zasáhnete osobně, když uslyšíte domácí násilí u sousedů?

8. Zavoláte policii, pokud uslyšíte domácí násilí u sousedů?

9. Dokážete poradit kamarádovi, kamarádce, příbuznému (oběti domácího násilí), kam se má obrátit?

10. Domníváte se, že se pachatel domácího násilí po trestu změní?

11. Myslíte si, že je dnes dostatečná informovanost a osvěta v médiích proti domácímu násilí?

12. Pohlaví:

13. Věk:

14. Dosažené vzdělání:

15. Bydliště:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, co si představit pod slovy domácí násilí?

2. Kdo je podle Vás nejčastější obětí domácího násilí?

3. Jako nejčastější příčinu domácího násilí vidíte?

4. Byl/a jste někdy přítomen/a domácího násilí?

5. Myslíte si, že jste schopni poznat příznaky na oběti domácího násilí?

6. Víte co znamená slovo stalking?

7. Zasáhnete osobně, když uslyšíte domácí násilí u sousedů?

8. Zavoláte policii, pokud uslyšíte domácí násilí u sousedů?

9. Dokážete poradit kamarádovi, kamarádce, příbuznému (oběti domácího násilí), kam se má obrátit?

10. Domníváte se, že se pachatel domácího násilí po trestu změní?

11. Myslíte si, že je dnes dostatečná informovanost a osvěta v médiích proti domácímu násilí?

12. Pohlaví:

13. Věk:

14. Dosažené vzdělání:

15. Bydliště:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Burešová, M.domácí násilí (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://prestiz-povolani.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.