Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prestiž studijních oborů

Prestiž studijních oborů

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vojtěch Cinert
Šetření:28. 10. 2011 - 29. 10. 2011
Počet respondentů:33
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.67
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Průzkum slouží jako odrazový můstek pro napsání bakalářské práce. Průměrná doba vyplnění by neměla překročit 3 minuty. Data budou následně ekonometricky vyhodnocena a uvidí se jaké tam budou vztahy.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena2266,67 %66,67 %  
Muž1133,33 %33,33 %  

Graf

2. Jaké je vaše dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské1648,48 %48,48 %  
Střední/gymnázium a současně student vysoké školy824,24 %24,24 %  
Střední odborné618,18 %18,18 %  
Gymnázium26,06 %6,06 %  
Základní13,03 %3,03 %  

Graf

3. Jaký je váš subjektivní pohled na prestiž těchto studijních oborů? (1-nejmenší prestiž, 5-největší prestiž)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Gender studies2.5451.581
Informatika3.7581.517
Teoretická ekonomie3.1521.159
Podniková ekonomika3.2731.107
Finance a účetnictví3.4551.278
Veřejná správa a regionalistika3.1520.916
Sociologie2.9391.027
Psychologie3.6971.787
Filozofie2.7881.319
Matematika3.4851.886
Fyzika3.5151.947
Pedagogika3.1211.319
Technické-strojírenské obory3.8481.462
Architektura3.5452.127
Chemie a farmacie3.7581.517
Žurnalistika3.031.302
Ekologie2.9091.658

Graf

4. Máte rádi Václava Klause? (jedná se o experimentální otázku)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1442,42 %42,42 %  
ano1236,36 %36,36 %  
nevím721,21 %21,21 %  

Graf

5. Jste spokojen s vaším příjmem?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1030,3 %30,3 %  
spíše souhlasím927,27 %27,27 %  
nevím618,18 %18,18 %  
souhlasím618,18 %18,18 %  
nesouhlasím26,06 %6,06 %  

Graf

6. Jaké je vaše nejlbližší politické přesvědčení?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Liberál (v evropském smyslu)1359,09 %39,39 %  
Konzervativec522,73 %15,15 %  
Socialista313,64 %9,09 %  
Komunista313,64 %9,09 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Cinert, V.Prestiž studijních oborů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://prestiz-studijnich-oboru.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.