Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přestupky na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku.

Přestupky na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Turecká
Šetření:04. 02. 2016 - 17. 02. 2016
Počet respondentů:222
Počet otázek (max/průměr):16 / 8.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:86,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 

 

Vážený respondente,

 

jsem studentka posledního ročníku evropských hospodářskosprávních studií v Praze. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění několika otázek, které poslouží jako podklad pro praktickou část mé diplomové práce. Dotazníkové šetření je na téma „Přestupky na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku“ a je zcela anonymní. Mnohokrát děkuji za pravdivé odpovědi a za Váš strávený čas nad vyplněním dotazníku.

 

 
      Michaela Turecká

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12656,76 %56,76 %  
Muž9643,24 %43,24 %  

Graf

2. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 2912757,21 %57,21 %  
30 - 393415,32 %15,32 %  
40 - 492511,26 %11,26 %  
50 - více2511,26 %11,26 %  
15 - 19114,95 %4,95 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské8236,94 %36,94 %  
Vysokoškolské8236,94 %36,94 %  
Vyučen/a2611,71 %11,71 %  
Vyučen/a s maturitou135,86 %5,86 %  
Vyšší odborné104,5 %4,5 %  
Základní94,05 %4,05 %  

Graf

4. Věděl/a jste, že od 1. října 2016 se stane účinná novela zákona o přestupcích, kde se zpřísní sankce, za opakované páchání závažných přestupků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne17377,93 %77,93 %  
Ano4922,07 %22,07 %  

Graf

5. Slyšel/a jste o tom, že s novelou zákona bude zaveden registr přestupků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne15670,27 %70,27 %  
Ano6629,73 %29,73 %  

Graf

6. Spáchal/a jste někdy přestupek proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano (jsem žena)otázka č. 7, Ne (jsem žena) → konec dotazníku, Ano (jsem muž)otázka č. 7, Ne (jsem muž) → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne (jsem žena)9944,59 %44,59 %  
Ne (jsem muž)6027,03 %27,03 %  
Ano (jsem muž)3616,22 %16,22 %  
Ano (jsem žena)2712,16 %12,16 %  

Graf

7. Jaký z těchto přestupků jste spáchal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Přestupek proti veřejnému pořádku (neuposlechnutí výzvy úřední osoby, rušení nočního klidu, veřejné pohoršení, znečištění veřejného prostranství, poškození značky, porušení podmínek při konání sportovních, kulturních podniků,...)otázka č. 8, Přestupek proti občanskému soužití (ublížení na cti, ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví, způsobení újmy národnostní menšině)otázka č. 9, Přestupek proti majetku (krádež, zpronevěra, podvod, zničení či poškození věci z takového majetku, užívání cizího majetku, přisvojení cizí věci nálezem, používání věci, která byla předmětem přestupku)otázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přestupek proti veřejnému pořádku (neuposlechnutí výzvy úřední osoby, rušení nočního klidu, veřejné pohoršení, znečištění veřejného prostranství, poškození značky, porušení podmínek při konání sportovních, kulturních podniků,...)4063,49 %18,02 %  
Přestupek proti majetku (krádež, zpronevěra, podvod, zničení či poškození věci z takového majetku, užívání cizího majetku, přisvojení cizí věci nálezem, používání věci, která byla předmětem přestupku)1219,05 %5,41 %  
Přestupek proti občanskému soužití (ublížení na cti, ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví, způsobení újmy národnostní menšině)1117,46 %4,95 %  

Graf

8. Jaký přestupek proti veřejnému pořádku jste spáchal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Neuposlechnul/a jste výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,otázka č. 11, porušil/a jste noční klid,otázka č. 11, vzbudil/a jste veřejné pohoršení,otázka č. 11, znečistil/a jste veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbal/a jste povinnosti úklidu veřejného prostranství,otázka č. 11, úmyslné jste zničil/a, poškodil/a, znečistil/a nebo neoprávněně odstranil/a, zaměnil/a, pozměnil/a, zakryl/a nebo přemístil/a turistické značky nebo jiného orientační označení,otázka č. 11, porušil/a jste podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice,otázka č. 11, jako návštěvník před zahájením organizovaného sportovního utkání, jste jeho průběhu nebo při jeho zakončení měl/a obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci,otázka č. 11, poškodil/a jste nebo jste neoprávněné zabral/a veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšný zařízení,otázka č. 11, neoprávněně jste založila skládku nebo jste odkládal/a odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.otázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
porušil/a jste noční klid,1947,5 %8,56 %  
znečistil/a jste veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbal/a jste povinnosti úklidu veřejného prostranství,922,5 %4,05 %  
Neuposlechnul/a jste výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci,25 %0,9 %  
vzbudil/a jste veřejné pohoršení,25 %0,9 %  
úmyslné jste zničil/a, poškodil/a, znečistil/a nebo neoprávněně odstranil/a, zaměnil/a, pozměnil/a, zakryl/a nebo přemístil/a turistické značky nebo jiného orientační označení,25 %0,9 %  
poškodil/a jste nebo jste neoprávněné zabral/a veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšný zařízení,25 %0,9 %  
jako návštěvník před zahájením organizovaného sportovního utkání, jste jeho průběhu nebo při jeho zakončení měl/a obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho identifikaci,25 %0,9 %  
porušil/a jste podmínky uložené na ochranu veřejného pořádku při konání veřejných tělovýchovných, sportovních nebo kulturních podniků anebo v místech určených k rekreaci nebo turistice,12,5 %0,45 %  
neoprávněně jste založila skládku nebo jste odkládal/a odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa.12,5 %0,45 %  

Graf

9. Jaký přestupek proti občanskému soužití jste spáchal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ublížení na cti tím, že jste jiného urazil/a nebo vydal/a v posměch,otázka č. 11, jinému jste z nedbalosti ublížil/a na zdraví,otázka č. 11, úmyslně jste narušil/a občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví,otázka č. 11, úmyslně jste narušil/a občanské soužití drobným ublížením na zdraví,otázka č. 11, nepravdivě jste obvinil/a jiného z přestupku,otázka č. 11, úmyslně jste narušil/a občanské soužití schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním.otázka č. 11, omezoval/a jste nebo znemožňoval/a jste příslušníkovi národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin,otázka č. 11, působil/a jste jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo pro jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, ...otázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úmyslně jste narušil/a občanské soužití drobným ublížením na zdraví,763,64 %3,15 %  
Ublížení na cti tím, že jste jiného urazil/a nebo vydal/a v posměch,218,18 %0,9 %  
jinému jste z nedbalosti ublížil/a na zdraví,218,18 %0,9 %  

Graf

10. Jaký přestupek proti majetku jste spáchal?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Krádež,otázka č. 11, zpronevěra,otázka č. 11, podvod,otázka č. 11, zničil/a či poškodil/a jste věci z takového majetku,otázka č. 11, úmyslně neoprávněně jste užíval/a cizí majetek,otázka č. 11, přisvojil/a jste si cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby,otázka č. 11, úmyslně jste ukryl/a nebo na sebe nebo jiného převedl/a věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno.otázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Krádež,975 %4,05 %  
úmyslně neoprávněně jste užíval/a cizí majetek,18,33 %0,45 %  
přisvojil/a jste si cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby,18,33 %0,45 %  
podvod,18,33 %0,45 %  

Graf

11. Jak jste tento přestupek spáchal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Úmyslně3657,14 %16,22 %  
Z nedbalosti2742,86 %12,16 %  

Graf

12. Byl/a jste v době spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, občanského soužití nebo majetku příčetný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5384,13 %23,87 %  
Ne1015,87 %4,5 %  

Graf

13. Jaký právní následek nastal (sankce), když jste porušil/a zájem chráněný zákonem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Domluvaotázka č. 15, Nopomenutíotázka č. 15, Pokutaotázka č. 14, Zákaz pobytuotázka č. 15].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pokuta2844,44 %12,61 %  
Domluva2438,1 %10,81 %  
Nopomenutí914,29 %4,05 %  
Zákaz pobytu23,17 %0,9 %  

Graf

14. Pokud jste dostal/a pokutu v jaké výši byla?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10001346,43 %5,86 %  
500621,43 %2,7 %  
200310,71 %1,35 %  
10027,14 %0,9 %  
200013,57 %0,45 %  
5000013,57 %0,45 %  
500013,57 %0,45 %  
150013,57 %0,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:969.23
Minimum:100
Maximum:5000
Variační rozpětí:4900
Rozptyl:858215.38
Směrodatná odchylka:926.4
Medián:1000
Modus:1000

Graf

15. Od koho jste dostal/a sankci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Strážník městské nebo obecní policie3250,79 %14,41 %  
Policie ČR2031,75 %9,01 %  
Správní orgán1117,46 %4,95 %  

Graf

16. Odvolal/a jste se proti rozhodnutí správního orgánu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6095,24 %27,03 %  
ano34,76 %1,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 7 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď Muž:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano (jsem muž) na otázku 6. Spáchal/a jste někdy přestupek proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne (jsem muž) na otázku 6. Spáchal/a jste někdy přestupek proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přestupek proti občanskému soužití (ublížení na cti, ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví, způsobení újmy národnostní menšině) na otázku 7. Jaký z těchto přestupků jste spáchal/a?
 • odpověď Žena:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano (jsem žena) na otázku 6. Spáchal/a jste někdy přestupek proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne (jsem žena) na otázku 6. Spáchal/a jste někdy přestupek proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku?

6. Spáchal/a jste někdy přestupek proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku?

 • odpověď Ano (jsem muž):
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přestupek proti občanskému soužití (ublížení na cti, ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví, způsobení újmy národnostní menšině) na otázku 7. Jaký z těchto přestupků jste spáchal/a?

7. Jaký z těchto přestupků jste spáchal/a?

 • odpověď Přestupek proti veřejnému pořádku (neuposlechnutí výzvy úřední osoby, rušení nočního klidu, veřejné pohoršení, znečištění veřejného prostranství, poškození značky, porušení podmínek při konání sportovních, kulturních podniků,...):
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi porušil/a jste noční klid, na otázku 8. Jaký přestupek proti veřejnému pořádku jste spáchal/a?

11. Jak jste tento přestupek spáchal/a?

 • odpověď Úmyslně:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přestupek proti občanskému soužití (ublížení na cti, ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví, způsobení újmy národnostní menšině) na otázku 7. Jaký z těchto přestupků jste spáchal/a?

12. Byl/a jste v době spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, občanského soužití nebo majetku příčetný/á?

 • odpověď Ano:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přestupek proti občanskému soužití (ublížení na cti, ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví, způsobení újmy národnostní menšině) na otázku 7. Jaký z těchto přestupků jste spáchal/a?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 500 - 1000 > na otázku 14. Pokud jste dostal/a pokutu v jaké výši byla?
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Správní orgán na otázku 15. Od koho jste dostal/a sankci?

13. Jaký právní následek nastal (sankce), když jste porušil/a zájem chráněný zákonem?

 • odpověď Pokuta:
  • 7.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 500 - 1000 > na otázku 14. Pokud jste dostal/a pokutu v jaké výši byla?

16. Odvolal/a jste se proti rozhodnutí správního orgánu?

 • odpověď ne:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přestupek proti občanskému soužití (ublížení na cti, ublížení na zdraví, vyhrožování újmou na zdraví, způsobení újmy národnostní menšině) na otázku 7. Jaký z těchto přestupků jste spáchal/a?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi porušil/a jste noční klid, na otázku 8. Jaký přestupek proti veřejnému pořádku jste spáchal/a?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Byl/a jste v době spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, občanského soužití nebo majetku příčetný/á?
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Domluva na otázku 13. Jaký právní následek nastal (sankce), když jste porušil/a zájem chráněný zákonem?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 500 - 1000 > na otázku 14. Pokud jste dostal/a pokutu v jaké výši byla?
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Policie ČR na otázku 15. Od koho jste dostal/a sankci?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přestupek proti veřejnému pořádku (neuposlechnutí výzvy úřední osoby, rušení nočního klidu, veřejné pohoršení, znečištění veřejného prostranství, poškození značky, porušení podmínek při konání sportovních, kulturních podniků,...) na otázku 7. Jaký z těchto přestupků jste spáchal/a?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano (jsem muž) na otázku 6. Spáchal/a jste někdy přestupek proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Strážník městské nebo obecní policie na otázku 15. Od koho jste dostal/a sankci?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pokuta na otázku 13. Jaký právní následek nastal (sankce), když jste porušil/a zájem chráněný zákonem?
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Z nedbalosti na otázku 11. Jak jste tento přestupek spáchal/a?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Úmyslně na otázku 11. Jak jste tento přestupek spáchal/a?
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Byl/a jste v době spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, občanského soužití nebo majetku příčetný/á?
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano (jsem žena) na otázku 6. Spáchal/a jste někdy přestupek proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Věděl/a jste, že od 1. října 2016 se stane účinná novela zákona o přestupcích, kde se zpřísní sankce, za opakované páchání závažných přestupků?

5. Slyšel/a jste o tom, že s novelou zákona bude zaveden registr přestupků?

6. Spáchal/a jste někdy přestupek proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku?

7. Jaký z těchto přestupků jste spáchal/a?

8. Jaký přestupek proti veřejnému pořádku jste spáchal/a?

11. Jak jste tento přestupek spáchal/a?

12. Byl/a jste v době spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, občanského soužití nebo majetku příčetný/á?

13. Jaký právní následek nastal (sankce), když jste porušil/a zájem chráněný zákonem?

14. Pokud jste dostal/a pokutu v jaké výši byla?

15. Od koho jste dostal/a sankci?

16. Odvolal/a jste se proti rozhodnutí správního orgánu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Kolik je Vám let?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Věděl/a jste, že od 1. října 2016 se stane účinná novela zákona o přestupcích, kde se zpřísní sankce, za opakované páchání závažných přestupků?

5. Slyšel/a jste o tom, že s novelou zákona bude zaveden registr přestupků?

6. Spáchal/a jste někdy přestupek proti veřejnému pořádku, občanskému soužití nebo majetku?

7. Jaký z těchto přestupků jste spáchal/a?

8. Jaký přestupek proti veřejnému pořádku jste spáchal/a?

11. Jak jste tento přestupek spáchal/a?

12. Byl/a jste v době spáchání přestupku proti veřejnému pořádku, občanského soužití nebo majetku příčetný/á?

13. Jaký právní následek nastal (sankce), když jste porušil/a zájem chráněný zákonem?

14. Pokud jste dostal/a pokutu v jaké výši byla?

15. Od koho jste dostal/a sankci?

16. Odvolal/a jste se proti rozhodnutí správního orgánu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Turecká, M.Přestupky na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku. (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://prestupky-verejny-poradek.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.