Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Presumpce neviny

Presumpce neviny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nela Kajfoszova
Šetření:22. 03. 2013 - 25. 03. 2013
Počet respondentů:72
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.17
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:28
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění krátkého dotazníku na téma presumpce neviny pro studijní účely.

Nejsou zde dobré a špatné odpovědi, odpovídejte prosím subjektivně, tak jak to sami cítíte.

 

Odpovědi respondentů

1. Znáte pojem presumpce neviny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6995,83 %95,83 %  
ne34,17 %4,17 %  

Graf

2. Co si pod tímto pojmem představujete?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Člověk je nevinen, dokud mu není prokázána vina.22,78 %2,78 %  
Pokud nemáme důkazy, nemůžeme dotyčného zavřít a obviňovat ho, dokud to není prokázané.11,39 %1,39 %  
nedostatek důkazů = nevinnost11,39 %1,39 %  
na člověka by se mělo hledět jako na nevinného před vynesením rozsudku11,39 %1,39 %  
člověk je pokládán za nevinného, dokud není prokázán opak11,39 %1,39 %  
Člověk musí být pokládán za nevinného, dokud se neprokáže jeho vina.11,39 %1,39 %  
-11,39 %1,39 %  
člověk je považován za neviného do té doby, dokud se neprokáže jeho vina11,39 %1,39 %  
na pachatele se pohlíží jako na nevinného dokud se neprokáže vina11,39 %1,39 %  
Na nikoho nelze pohlížet jako na viníka dokud nebyl uznán vinným11,39 %1,39 %  
ostatní odpovědi Zásadu, kdy člověk je nevinný, pokud nebyl pravomocným odsuzujícím rozsudkem uznán vinným.
vina není plně prokázaná,osoba není odsouzená
neodsoudím člověka dříve, než mu bude prokázána vina. Do té doby je nevinen.
předpoklad, že člověk je nevinný pokud se neprokáže opak
osoba se považuje za nevinou, dokud jí není prokázaná vina
Zkráceně předpoklad neviny dokud není prokázán opak.
pokud se čin nedokáže,pohlíží se na člověka jako nevinného
Na podezřelého má být nahlíženo jako na nevinného
na obviněného se nahlíží jako na nevinného, dokud se nepotvrdí vina
s "obviněným" (neznám přesnou terminologii) musí být v průběhu celého soudního řízení jednáno tak, jako by byl nevinný, dokud u něj vina není prokázána
člověk je tak dlouho považovaný za nevinného, dokud se mu vina neprokáže
předpoklad, že člověk je nevinnen dokud mu není dokázán opak
Nevinen, dokud opak není dokázán
člověk je nevinný do doby, než mu je čin prokázán
člověk je považován za nevinného, dokud není odsouzen
nevim
pokud člověk nebyl označený za vinného, nahlíži se na něho jako na nevinného
clovek je nevinny do jeho odsouzeni
je to náhled na člověka jako nevinného do té doby, dokud není odsouzen
Podezřelý je považován za nevinného, dokud není odsouzen
obvineny je povazovan za nevineho az do prokazani viny u soudu
nevinný pokud soud nedokáže opak
je právní domněnka, podle které je na účastníka trestního řízení v jeho různých fázích (podezřelého, obviněného i obžalovaného) nahlíženo jako na nevinného, dokud není pravomocným rozsudkem soudu rozhodnuto o opaku. Je jedním z principů právního státu a
musíme pohlížet v celém trestním řízení na člověka jako na nevinného, dokud mu soud neprokáže vinu
Dokud není prokázaná vina,tak je člověk nevinen.
obhájení si své neviny
Nemůžeme si ani myslet že je někdo vinný, či to předem předpokládat, pokud pro to dosud neexistují usvědčující důkazy
Presumpce neviny je termín , který znám v souvislosti s akuzačním typem trestního konání. Představuje zásadu, kdy se do odsouzení hledí na obviněného jako na nevinného
Do té doby než je člověk odsouzen se s ním zachází, jako s nevinným.
pokud soud nerozhone, tak je obžalovaný nebo podezřelý nevinný
člověk je nevinný dokud mu není vina dokázána
člověk je nevinen do doby než mu bude vina prokázána
Dokud se obviněnému neprokáže vina, pohlíží se na něj jako na nevinného.
dotyčný je považován za nevinného, dokud se neprokáže vina
dokud není obviněn je nutno na něj hledět jako na neviného
každý obviněný má právo na nestrannou obhajobu
pčedpoklad
xxxx
dokud není vykonán rozsudek, pohlíží se na obžalovaného jako na nevinného
člověk, který nemůže být odsouzen
Každý je považován za nevinného dokud není prokázáno jinak.
Neoduzovat a trestat někoho jen na základě toho, že si něco myslíme. Nutné počkat na to, jak dopadne soud (na důkazy).
Každá osoba je nevinná, dokud se neprokáže opak.
pokud není prokázaná vina u obviněného, předpokládá se jeho nevina
člověk je nevinný dokud není pravomocným rozsudkem soudu rozhodnuto o opaku.
člověk je nevinný dokud není prokázán opak
pokud mne neodsoudí, jsem nevinný a tak se se mnou musí jednat
Nevinny dokud pravomocne neodsouzen
dokud nejsi odsouzený, jsi nevinný
Dokud člověk není pravomocně odsouzen, je třeba na něj pohlížet jako na nevinného.
člověk je nevinný, dokud mu jeho vina není prokázána
pohlížení na obviněného člověka jako na nevinného, dokud mu vina není prokázána/nebo není pravomocně odsouzen
předpoklad, že pokud se obviněnému nedokáže vina, je nevinný
Člověk je nevinný, dokud se mu neprokáže vina.
souzený nesmí být označován za vinného před viynesením rozsudku o jeho vinně
dokud neni prokazana vina, je obzalovany pokladan za nevinneho
člověk je nevinný do prokázání viny
dokud není někdo usvědčen, je nevinný
dokud nerozhodne soud,jsem nevinná
Zproštění viny
Potlačování možné viny obžalovaného
6184,72 %84,72 % 

Graf

3. Myslíte si, že média dodržují zásadu presumpce neviny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4663,89 %63,89 %  
Jak kdy2331,94 %31,94 %  
Ano34,17 %4,17 %  

Graf

4. Jak se stavíte k situaci, kdy je člověk obviněn, vina u něj ale nebyla prokázána?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na konkrétní situaci5981,94 %81,94 %  
Je nevinný1318,06 %18,06 %  

Graf

5. Jak se stavíte k situaci, kdy je politik obviněn, vina u něj ale nebyla prokázána?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Záleží na konkrétní situaci5069,44 %69,44 %  
Je vinný1318,06 %18,06 %  
Je nevinný912,5 %12,5 %  

Graf

6. Důvěřujete soudům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3751,39 %51,39 %  
ano3548,61 %48,61 %  

Graf

7. Místo pro poznámky/komentáře

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Měli by prověřit všechny navrchu... kolik si kdo nahrabal.18,33 %1,39 %  
Divný dotazník, málo otázek a příliš málá možnost výběr odpovědí.18,33 %1,39 %  
se soudy máme špatné zkušenosti,jedná se o péči o dítě18,33 %1,39 %  
soudy, ale jsou omezeny zákony, a často jen není třeba dostatek důkazů18,33 %1,39 %  
Myslím si, že na spoustu situací je zákon krátký a ze spousty případů se viník vykroutí, ač je vinen... Naopak častokrát se stává, že člověk udělá něco neúmyslně a je s ním jednáno stejně jako s vrahem (například některá nepřiměřená obrana)... 18,33 %1,39 %  
Měl by se zpřísnit dohled nad korupcí u veřejných činitelů. Neboť čím jsou poslední dobou plněny přední stránky novin a TV zpráv je nepřípustné! Proti obyčejným lidem..18,33 %1,39 %  
V drtivé většině případů věřím tomu, že člověk, u kterého soud porušení zákona neprokáže, je nevinný. Nicméně je řada situací, kdy i subjektivně vinný člověk unikne trestu díky chybám OČTŘ nebo přes procesní stránku.18,33 %1,39 %  
S těmi politiky fakt nevím. Když oni jsou tak šikovní, že jim asi nelze jen tak něco dokázat.... nevím. Nechtěla bych být soudce. Musí to být hrozná práce. Já bych věřila všem všechno. Nebo nikomu nic.18,33 %1,39 %  
U politika také záleží na situaci, ovšem vzhledem k mnohým kauzám má většina lidí včetně mě předsudek, že je viný18,33 %1,39 %  
Zvádějící otázky, nelze na ně pořádně odpovědět.18,33 %1,39 %  
ostatní odpovědi soudům věřím pouze u menších případů, ve větších kauzách už ne
většinou ano, jsou ale i případy, kdy nedůvěřuji
216,67 %2,78 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Znáte pojem presumpce neviny?

3. Myslíte si, že média dodržují zásadu presumpce neviny?

4. Jak se stavíte k situaci, kdy je člověk obviněn, vina u něj ale nebyla prokázána?

5. Jak se stavíte k situaci, kdy je politik obviněn, vina u něj ale nebyla prokázána?

6. Důvěřujete soudům?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Znáte pojem presumpce neviny?

3. Myslíte si, že média dodržují zásadu presumpce neviny?

4. Jak se stavíte k situaci, kdy je člověk obviněn, vina u něj ale nebyla prokázána?

5. Jak se stavíte k situaci, kdy je politik obviněn, vina u něj ale nebyla prokázána?

6. Důvěřujete soudům?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kajfoszova, N.Presumpce neviny (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://presumpce-neviny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.