Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > prevence kriminality dětí a mladistvých

prevence kriminality dětí a mladistvých

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jolana Fišerová
Šetření:19. 02. 2012 - 01. 03. 2012
Počet respondentů:170
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Jolana Fišerová, studuji 3. ročník na Vysoké škole evropských a regionálních studií v Příbrami, obor bezpečnostně právní činnost ve VS. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je anonymní a poslouží ke zpracování mé bakalářské práce, která se zabývá prevencí kriminality se zaměřením na děti a mladistvé.

 

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12975,88 %75,88 %  
Muž4124,12 %24,12 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-30 let11668,24 %68,24 %  
15-20 let3319,41 %19,41 %  
31 - 40 let127,06 %7,06 %  
41 - 50 let52,94 %2,94 %  
51 a více let42,35 %2,35 %  

Graf

3. Místo Vašeho bydliště :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
maloměsto6135,88 %35,88 %  
velkoměsto6035,29 %35,29 %  
vesnice/ venkov4928,82 %28,82 %  

Graf

4. Vaše dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou 10863,53 %63,53 %  
Vysokoškolské 4224,71 %24,71 %  
Základní škola127,06 %7,06 %  
SŠ bez maturity84,71 %4,71 %  

Graf

5. Myslíte si, že je trestná činnost dětí a mladistvých rozšířená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, velmi rozšířená.13981,76 %81,76 %  
Nevím, nemohu posoudit, s trestnou činností jsem se nesetkal/a.1710 %10 %  
Ne, nemyslím si. 148,24 %8,24 %  

Graf

6. Je trestná činnost dětí více rožšířena ve městech nebo na vesnicích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ve městech.11366,47 %66,47 %  
Místo nerozhoduje, záleží na jedinci.5733,53 %33,53 %  

Graf

7. Máte pocit, že je ve školách dostatečná prevence předcházející delikventnímu chování dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nedostatečná.9153,53 %53,53 %  
Prevenci by měli zajišťovat rodiče ne škola.6638,82 %38,82 %  
Ano, dostatečná.137,65 %7,65 %  

Graf

8. Jaké jsou podle Vás cílové skupiny preventivního opatření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Děti s predelikventním chováním13881,18 %81,18 %  
Děti s poruchami chování12774,71 %74,71 %  
Děti z rodin, kde chybí otec (matka)8650,59 %50,59 %  
Hyperaktivní děti5632,94 %32,94 %  
Děti z úplných rodin148,24 %8,24 %  
Děti s výborným prospěchem116,47 %6,47 %  

Graf

9. Myslíte si, že kriminalita dětí mladistvých v posledních 5ti letech:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stoupla.13981,76 %81,76 %  
Stále stejná.2514,71 %14,71 %  
Klesla.63,53 %3,53 %  

Graf

10. Setkali jste se někdy s kriminalitou dětí a mladistvých ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano - z doslechu.9958,24 %58,24 %  
Ano - osobně.5834,12 %34,12 %  
Ne137,65 %7,65 %  

Graf

11. Pokud ANO, tak s čím?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ostatní trestné činy (sprejerství, drogy, výtržnictví, aj.)13378,24 %78,24 %  
Majetkové trestné činy (poškození cizí věci, podvod, užívání cizí věci, aj.10461,18 %61,18 %  
Loupež9153,53 %53,53 %  
Násilný trestný čin (Úmyslné ublížení na zdraví, týraní, vydírání, vyhrožování, aj.7041,18 %41,18 %  
Mravnostní trestné činy (Znásilnění, pohlavní zneužití, ohrožování mravnosti aj.3218,82 %18,82 %  
Hospodářské trestné činy (porušení autorského práva, zpronevěra aj.) 2313,53 %13,53 %  
Vražda137,65 %7,65 %  

Graf

12. Myslíte si, že jsou v dněšní době trestné činy dětí a mladistvých trestány tak, jak by měly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.14786,47 %86,47 %  
Ano.1911,18 %11,18 %  
Jsou přísné až moc.42,35 %2,35 %  

Graf

13. Snížil/a byste věkovou hranici odpovědnosti dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.13076,47 %76,47 %  
Ne.3319,41 %19,41 %  
navrhla bych individuální tresty na nižší úrovni než diagnostický ústav10,59 %0,59 %  
nevím10,59 %0,59 %  
Stanovená hranice je v pořádku. Ale mělo by se přihlížet k spáchanému trestnému činu a jeho závažnosti. Pokud bude mladistvému 13 let a ukradne v obchodě žvýkačku, není tak hrozně, jako kdyby mu bylo 13 let a úmyslně by ublížil na zdraví mladšímu dítěti.10,59 %0,59 %  
Je to diskutabilní.10,59 %0,59 %  
Větší odpovědnost by měli nést rodiče10,59 %0,59 %  
Na tuto otázku je těžké odpovědět. Záleží na konkrétním činu. Setkávám se se spoustou dětí mladších 15 let, které se dopouštějí trest. činů nebo výtržnictví a považují to za správné. I malé dítě by mělo vědět, kde je hranice. a10,59 %0,59 %  
Vůbec ne. Ale upravil bych postihy, kterými může dítě postihnuto od desíti do patnácti a od patnácti do osmnácti let. Rozuměj zpřísnit.10,59 %0,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaký je Váš věk ?

  • odpověď 15-20 let:
    • 4.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Základní škola na otázku 4. Vaše dosažené vzdělání:

8. Jaké jsou podle Vás cílové skupiny preventivního opatření?

  • odpověď Děti z rodin, kde chybí otec (matka):
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Děti s výborným prospěchem na otázku 8. Jaké jsou podle Vás cílové skupiny preventivního opatření?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví:

2. Jaký je Váš věk ?

3. Místo Vašeho bydliště :

4. Vaše dosažené vzdělání:

5. Myslíte si, že je trestná činnost dětí a mladistvých rozšířená?

6. Je trestná činnost dětí více rožšířena ve městech nebo na vesnicích?

7. Máte pocit, že je ve školách dostatečná prevence předcházející delikventnímu chování dětí?

8. Jaké jsou podle Vás cílové skupiny preventivního opatření?

9. Myslíte si, že kriminalita dětí mladistvých v posledních 5ti letech:

10. Setkali jste se někdy s kriminalitou dětí a mladistvých ?

11. Pokud ANO, tak s čím?

12. Myslíte si, že jsou v dněšní době trestné činy dětí a mladistvých trestány tak, jak by měly?

13. Snížil/a byste věkovou hranici odpovědnosti dětí?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví:

2. Jaký je Váš věk ?

3. Místo Vašeho bydliště :

4. Vaše dosažené vzdělání:

5. Myslíte si, že je trestná činnost dětí a mladistvých rozšířená?

6. Je trestná činnost dětí více rožšířena ve městech nebo na vesnicích?

7. Máte pocit, že je ve školách dostatečná prevence předcházející delikventnímu chování dětí?

8. Jaké jsou podle Vás cílové skupiny preventivního opatření?

9. Myslíte si, že kriminalita dětí mladistvých v posledních 5ti letech:

10. Setkali jste se někdy s kriminalitou dětí a mladistvých ?

11. Pokud ANO, tak s čím?

12. Myslíte si, že jsou v dněšní době trestné činy dětí a mladistvých trestány tak, jak by měly?

13. Snížil/a byste věkovou hranici odpovědnosti dětí?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Fišerová, J.prevence kriminality dětí a mladistvých (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://prevence-kriminality-deti-a.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.