Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prevence poruch řeči

Prevence poruch řeči

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Pakostová
Šetření:15. 03. 2010 - 02. 04. 2010
Počet respondentů:77
Počet otázek (max/průměr):29 / 17.09
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:34,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Tereza Pakostová a jsem studentkou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, obor speciální pedagogika.

Chtěla bych Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku pro účely mé bakalářské práce zaměřené na téma:
Prevence poruch řeči u dětí v období do ukončení řečového vývoje.

Dotazník je zcela anonymní.

Jako výstup z dotazníků a výzkumu naleznete také informativní letáčky ve vašich ordinacích (pediatrie a gynekologie v Brně).
 

Odpovědi respondentů

1. Víte, jak probíhá správný rozvoj řeči u dítěte?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4559,21 %58,44 %  
ne3140,79 %40,26 %  

Graf

2. Napadlo Vás, že je možné, aby se u Vašeho dítěte vyskytla porucha řeči?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5571,43 %71,43 %  
ne2228,57 %28,57 %  

Graf

3. Zajímáte se aktivně sám/sama o možnostech a způsobu stimulace řeči u Vašeho dítěte?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano4761,04 %61,04 %  
ne3038,96 %38,96 %  

Graf

4. Zajímáte se o možnosti předcházení poruchám řeči?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 5, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4558,44 %58,44 %  
Ne3241,56 %41,56 %  

Graf

5. Kde jste získával/a (získáváte) informace?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Literatura2761,36 %35,06 %  
Internet2761,36 %35,06 %  
Lékař (specializace)2454,55 %31,17 %  
Pedagog v (školské zařízení)1329,55 %16,88 %  
Známí1329,55 %16,88 %  
maminka,babička12,27 %1,3 %  
maminka12,27 %1,3 %  
jde o sobní zájem, pramenů je mnohonásobně více12,27 %1,3 %  
sebevzdělávání12,27 %1,3 %  
studuji speciální pedagogiku12,27 %1,3 %  

Graf

6. Který ze zdrojů pro Vás byl nejvíce informativní?

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Literatura2.3024.862
Internet2.5355.551
Gynekolog2.81412.291
Pedagog2.2335.899
Známí2.4885.134
Pediatr2.9536.975
Jiný lékař2.6518.413
Jiný2.8610.306

Graf

7. Jaké informace pro Vás bylo těžké získat?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
O možnosti stimulace řeči u dítěte1236,36 %15,58 %  
O nápravě (terapii) poruch řeči1236,36 %15,58 %  
O logopedických zařízeních515,15 %6,49 %  
O správném vývoji řeči515,15 %6,49 %  
nic39,09 %3,9 %  
Kam se obrátit39,09 %3,9 %  
O poruchách řeči26,06 %2,6 %  
vše jsme získali v MŠ bez problémů13,03 %1,3 %  
kontakt na opravdu kvalitního logopeda13,03 %1,3 %  
žádné13,03 %1,3 %  
ještě jsem daný problém neřešila aktivně, nevím13,03 %1,3 %  

Graf

8. Proč (co tomu bránilo…)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

...málo času odborníka...

hledám profesionální informace v laickém jazyku, nikoliv obecné články pro maminky a takových je nejvíce...

je pravda, že jsem aktivně moc informace nevyhledávala a spíše dala na doporučení rodičů, známých,...

Jednoduše ne každý, kdo má u svého jména přívlastek logoped, je opravdu odborník.

malo casu na rozhovor s pediatrem zpusobeny velkym poctem deti chodici k jednomu pediatru - diky populacnimu boomu

málo materiálů,složitost problematiky

nedostatek informací o poruchách řeči

neochota lékaře - specialisty

Nesprávná identifikace problému a nejednotný postup při sjednání nápravy vady.

Neznalost vhodné literatury.

osobně ještě stimulaci řeči dítete neřeším, ale ve svém okolí se o to rozhodně snažím

tento problém jsem řešil zhruba před dvaceti lety v dnešní době jde převážně o souvislost mezi hyperaktivitou a "účelovou hluchotou" vzorku dětí a současně vidím podle výsledků z desítek dotazníků, že problém není jenom v řeči, ale dokonce i souvislosti s neschopností pochopení toho, co jsem kdy a kde uvedl--autoři se mne dotazují, jak jsem to případně vlastně myslel = forma odpovědi

9. Stimulujete cíleně (preventivně) vývoj řeči u Vašeho dítěte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5267,53 %67,53 %  
Ne2532,47 %32,47 %  

Graf

10. Uveďte prosím, jakými způsoby?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- logopedická péče

1) od narození na něj mluvím normálně - nešišlám a mluvím na něj od jeho narození všude, venku, v tramvaji... 2) čtu si doporučení a probírám s pediatrem (a maminkou) 3) čteme si a vyprávíme, říkáme si rýmy a opakuji mu slova, která neříká správně 4) snažím se ho zapojit do komunikace vtahováním do vyprávění o zážitcích a opakovat všechny základní dojmy

básničky, písničky...

Časté mluvení na dítě a s dítětem. Dobrá artikulace. Procvičování obtížných hlásek.

Čtení, komunikace s dítětem s důrazem na správnou výslovnost při komunikaci,nešišlání, nepatlání...

čtení, říkadla, písničky

dříve- logopedie, doma cvičení, písničky, říkanky

gymnastika mluvidel, můj správný mluvní vzor, říkanky, slova - rýmy

hodně jim čtu, mluvíme spolu, používáme logopedické knihy, netlačím na pilu:-)

hra před zrcadlem, zpěv, foukání, pískání

Jako první způsob komunikace jsme zvolili znakování. K tomu se samozřejmě neustálý rozvoj slovní zásoby, čtení atd.

logopedické cvičení

logopedie cílená práce doma

logopedií

mluvím s ním, chválím za dobré vyjádření

nechávám samo mluvit, pokud špatně vysloví, opravím, aby výraz zřetelný

Nešišlat na dítě, nepoužívat zkomolená slova a zdrobněliny. Hodně s dítětem číst a tak ho seznamovat s výslovností a rozšiřovat slovní zásobu. Nutit ho slova správně opakovat.

opakování slova tak,aby je řeklo co ne¨jsprávněni - opravování

opakování, důslednost, dostatek času

opravujeme správnou výslovnost a cvičíme s dítětem dle pokynů logopedičky

Používáním zajímavých slov a slovních hříček na procvičení problematických hlásek.

Povídal jsem si s nimi pravidelně a intenzivně.

říkynky,básničky,dodržování správné výslovnosti,opakování

slovní komunikací

Snažím se na dceru hodně mluvit a nepoužívat zdrobněliny. Komentuji činnosti, které spolu děláme a snažím se s ní komunikovat, aniž bych za ní dokončovala slova (věty). Má jen 21 měsíců. Když je v jeslích, tak si nechám "vyprávět", co během dne dělali, hodně se jí ptám, nechám pojmenovávat předměty, zvířata, jídlo... Nemám ale pocit, že bych dělal něco speciálního, jen dceru beru jako malého, ale partnera k debatě.

snažím se na ně hodně, zřetelně mluvit, užívat větší množství slov, motivuju k popisu obrázků, situací, opravuju chyby

snažím se opravovat a trvám na správné výslovnosti, kterou sice umí, ale fláká

snažím se snim mluvit co nejvíce nešišlám mu zdroběliny slov a artikuluji

Správnou artikulací u sebe, zakazuji šišlání cizích lidí na dítě

stálá komunikace, opakování slov a v případě špatného vyslovování se hned opravujeme

Tím, že s dítětem mluvím správně, kupř. nešišlám. Dítě neopravuji, zopakuji jeho zkomolenou řeč správně.

ukazovani predmetu a neustale opakovani slov

Upozorňuji dítě na správnou výslovnost,docházeli jsme do logopedické poradny

vyslovováním,opakování slov, zřetelnou artikulací

Vzájemnou komunikací s dítětem i s lidmi v jeho bezprostředním okolí. Stimulace hudbou. Podněcováním jeho zájmu o okolí a učení se, umění říci si o své ptřeby vhodným a přiměřeným způsobem.

11. Máte dítě s logopedickým nálezem (poruchou řeči)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5774,03 %74,03 %  
Ano2025,97 %25,97 %  

Graf

12. Kdo poruchu řeči u Vašeho dítěte odhalil?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vy sám/sama1365 %16,88 %  
Pedagog420 %5,19 %  
matka15 %1,3 %  
nic15 %1,3 %  
Pediatr15 %1,3 %  

Graf

13. Myslíte si, že k odhalení poruchy přispěla dobrá informovanost?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1575 %19,48 %  
ne525 %6,49 %  

Graf

14. Informoval Vás některý z lékařů zavčas o této poruše (o možnosti jejího výskytu u Vašeho dítěte)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1785 %22,08 %  
Pediatr210 %2,6 %  
vše jsme vyřešily v MŠ i logopeda15 %1,3 %  
nechápu smysl a cílenost otázky 15 %1,3 %  

Graf

15. Informoval Vás některý z těchto lékařů časně po odhalení této poruchy o dalších krocích nápravy (terapie)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1050 %12,99 %  
Pediatr630 %7,79 %  
ne,řešili jsme sami-na to lékaře nepotřebujeme15 %1,3 %  
nic15 %1,3 %  
chtěla jsem logopedku, takže ano15 %1,3 %  
psycholog15 %1,3 %  
pouze klinický psycholog15 %1,3 %  
vrámci logopedie15 %1,3 %  

Graf

16. Kolik let bylo Vašemu dítěti v době, kdy jste poruchu řeči odhalili?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5210 %2,6 %  
3210 %2,6 %  
čtyři210 %2,6 %  
2roky210 %2,6 %  
nejedná se o mé dítě, nýbrž dítě v mé třídě MŠ - 415 %1,3 %  
30měsíců15 %1,3 %  
1 rok15 %1,3 %  
4,515 %1,3 %  
3 roky15 %1,3 %  
tři roky15 %1,3 %  
ostatní odpovědi dva roky
4a1/4
4-5
pět let
od pěti let
čtyři a půl
630 %7,79 % 

Graf

17. Byla porucha řeči odhalena v počátku?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1368,42 %16,88 %  
ne631,58 %7,79 %  

Graf

18. Kolik let bylo Vašemu dítěti v době, kdy začala terapie (náprava) poruchy řeči?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5420 %5,19 %  
3roky210 %2,6 %  
3210 %2,6 %  
3 roky210 %2,6 %  
čtyři210 %2,6 %  
4,515 %1,3 %  
tři roky15 %1,3 %  
2 roky15 %1,3 %  
2 roky - z vlastni iniciativy15 %1,3 %  
4a3/415 %1,3 %  
ostatní odpovědi 4-5
pět let
též čtyři a půl (ve školce)
315 %3,9 % 

Graf

19. O jakou poruchu se jednalo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dyslalie (patlavost)738,89 %9,09 %  
Opožděný vývoj řeči633,33 %7,79 %  
Dysfázie527,78 %6,49 %  
špatná výslovnovnost sykavek+písmenek r a ř15,56 %1,3 %  
špatné vyslovování některých písmen ahlásek15,56 %1,3 %  
dyslálie15,56 %1,3 %  
špatná výslovnost hlásky r, ř15,56 %1,3 %  
nevím15,56 %1,3 %  

Graf

20. Informoval Vás některý lékař sám od sebe o možnostech prevence poruch a správném rozvoji řeči u Vašeho dítěte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1634,04 %20,78 %  
Pediatr1429,79 %18,18 %  
nic612,77 %7,79 %  
nikoliv12,13 %1,3 %  
Nikdo12,13 %1,3 %  
neinformoval12,13 %1,3 %  
nebyla potřeba12,13 %1,3 %  
zatím jsme řešili spíše vícejazyčné prostředí12,13 %1,3 %  
chyby v řeči se snad řeší až je uslyšíte,v porodni12,13 %1,3 %  
bohužel ne12,13 %1,3 %  
pedagog v jeslích12,13 %1,3 %  
pedagog12,13 %1,3 %  
psycholog, neurolog12,13 %1,3 %  
logoped12,13 %1,3 %  
kamarádka12,13 %1,3 %  

Graf

21. Podal Vám sám od sebe některý lékař informace o poruchách řeči, které by se mohly vyskytnout u Vašeho dítěte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2261,11 %28,57 %  
Pediatr1027,78 %12,99 %  
nikoliv12,78 %1,3 %  
Nikdo12,78 %1,3 %  
obvodní12,78 %1,3 %  
Lékař v porodnici12,78 %1,3 %  
žádný12,78 %1,3 %  

Graf

22. Dokázal Vám lékař uspokojivě odpovědět na Vaše dotazy týkající se problematiky vývoje dětské řeči a poruch řeči, pokud jste se ptali?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neptal/a jsem se2748,21 %35,06 %  
Ano1628,57 %20,78 %  
ne1119,64 %14,29 %  
nic23,57 %2,6 %  

Graf

23. Dokázal lékař pomoci Vašemu dítěti či Vás odkázat k dalšímu specialistovi (pokud se u Vašeho dítěte vyskytla porucha nebo podezření na poruchu řeči)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 25, Neotázka č. 24, U mého dítěte se nevyskytla porucha ani podezření na ni/jinéotázka č. 26].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
U mého dítěte se nevyskytla porucha ani podezření na ni/jiné4254,55 %54,55 %  
Ano2329,87 %29,87 %  
Ne1215,58 %15,58 %  

Graf

24. Kam jste se obrátil/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikam327,27 %3,9 %  
Logoped327,27 %3,9 %  
Literatura, internet218,18 %2,6 %  
nic218,18 %2,6 %  
nebylo třeba19,09 %1,3 %  

Graf

25. Kam Vás a který lékař odkázal (případně co Vám poradil)?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dětská lékařka nám dala doporučení na logopedii.

Dětská lékařka nám doporučila návštěvu logopsdické poradny.

Dětský obvodní lékař - navštívit logopedii.

dětský v místě bydliště --v roce 83 to bylo v Brně

Jak jsem napsala dříve - po nástupu do MŠ byl ve třídě několikrát logoped a vytipoval si děti s vadou řeči a jejich rodiče kontaktoval.Pokud by děti nechodili do MŠ,tak by nás náš pan doktor určitě dostatečně nasměroval!

k logopedovi

k neurologovi - ten pak na foniatrii,psychologii psychologa,který vadu odhalil jsem si ovšem musela najít sama

konzultaci s logopedem

Lékařka mě již nikam neodkazuje, neboť ví, že si sama nastuduji a zjistím...a od ní žádám pouze doporučení:o)

lékařka na mou intervenci vypsala žádanku do logopedické poradny

logopedická poradna

logopedie

logopedie

logopedka pracuje na nápravě

Na Foniatrii a následně na logopedii

na logopedii

pediatr na logopedii

pediatr-neurolog,psycholog,foniatrie,logopedie

Sama od sebe jsem objednala své děti k logopedovi

26. Vaše pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6181,33 %79,22 %  
Muž1418,67 %18,18 %  

Graf

27. Váš věk

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2245,97 %5,19 %  
4545,97 %5,19 %  
3045,97 %5,19 %  
2645,97 %5,19 %  
2834,48 %3,9 %  
2934,48 %3,9 %  
3134,48 %3,9 %  
4022,99 %2,6 %  
4422,99 %2,6 %  
4722,99 %2,6 %  
ostatní odpovědi 19
48
32
37
24
čtyřicet
21
70
55
50..:-)
ctyricetpet
33
třicetosm
40 let
šedesát dva
čtyřicet dva
16
třicetpět
36
36let
54
38
30 let
17
třicetšest let
25
46
třicet
dvacetdevět
23
22 let
3653,73 %46,75 % 

Graf

28. Vaše dosažené vzdělání

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou3446,58 %44,16 %  
Vysokoškolské2635,62 %33,77 %  
Vyšší odborná škola68,22 %7,79 %  
Střední odborné56,85 %6,49 %  
Základní22,74 %2,6 %  

Graf

29. Dosažené vzdělání otce/matky Vašeho dítěte

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské3752,86 %48,05 %  
Střední s maturitou2231,43 %28,57 %  
Střední odborné68,57 %7,79 %  
Vyšší odborná škola45,71 %5,19 %  
Základní11,43 %1,3 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pakostová, T.Prevence poruch řeči (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://prevence-poruch-reci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.