Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prevence před úpadkem

Prevence před úpadkem

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Aneta Toncarová
Šetření:24. 02. 2016 - 05. 03. 2016
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník

Dobrý den, touto cestou bych Vás chtěla požádat o vyplnění  dotazníku k mé bakalářské práci na téma Úpadek podnikatele a způsoby jeho řešení.

Nejprve bych jen chtěla informovat, co je to úpadek z hlediska insolvenčního práva. Úpadek – jestliže dlužník má více věřitelů, peněžité závazky delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti nebo je-li dlužník předlužen (jestliže pasiva převyšují aktiva)

Dotazník je anonymní a zabere pár minut. Předem děkuji za Váš čas a ochotu.

Odpovědi respondentů

1. Setkal/a jste se někdy ve Vašem okolí s úpadkem (insolvencí)?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5353,54 %52,48 %  
ano4646,46 %45,54 %  

Graf

2. Pokud jste odpověděl/a na předchozí otázku ano, jednalo se o úpadek podnikatele nebo soukromé osoby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odpověděl/a jsem na předchozí otázku ne5150,5 %50,5 %  
Podnikatel2726,73 %26,73 %  
Soukromá osoba2322,77 %22,77 %  

Graf

3. Kdo se podle Vás častěji dostane do úpadku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podnikatel6463,37 %63,37 %  
Soukromá osoba3736,63 %36,63 %  

Graf

4. Jaké jsou podle Vás nejčastější příčiny úpadku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Cizí zdroje (půjčka, leasing, úvěr)6362,38 %62,38 %  
Závazky z obchodní činnosti (např. závazek vůči dodavateli)1716,83 %16,83 %  
Zástavy, ručení109,9 %9,9 %  
Závazky vůči zaměstnancům43,96 %3,96 %  
neumí vyjítí z penězi10,99 %0,99 %  
Kombinace výše uvedeného10,99 %0,99 %  
nemám tušení10,99 %0,99 %  
Kluzká podlaha.10,99 %0,99 %  
Neschopnost ufinancovat své závazky. ;-) Příčiny mohou být různé, ovšem podle mě nejčastěji velmi vysoké a nezvládnuté fixní náklady.10,99 %0,99 %  
Doba splatnosti od dodavatele 10,99 %0,99 %  
nezaplacene faktury10,99 %0,99 %  

Graf

5. Jaká je podle Vás nejvhodnější prevence před úpadkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Controlling (koordinační koncept, který se zabývá vnitřní situací podniku, jeho koncepcí a financemi a vztahy s věřiteli a konkurencí3635,64 %35,64 %  
Důsledné dodržování aspektu „péče řádného hospodáře“3332,67 %32,67 %  
Bonita (platební schopnost) zákazníka, jako prevence druhotné platební neschopnosti3029,7 %29,7 %  
Posolit podlahu.10,99 %0,99 %  
Myslím, že velmi záleží na typu podniku. Jeho velikosti, způsobu práce, fixních a variabilních nákladech, cashflow. 10,99 %0,99 %  

Graf

6. Bodové ohodnocení Controllingu (1-nejhorší, 10-nejlepší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
52120,79 %20,79 %  
61615,84 %15,84 %  
81514,85 %14,85 %  
71312,87 %12,87 %  
101211,88 %11,88 %  
998,91 %8,91 %  
487,92 %7,92 %  
343,96 %3,96 %  
132,97 %2,97 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.6
Minimum:3
Maximum:10
Variační rozpětí:7
Rozptyl:3.38
Směrodatná odchylka:1.84
Medián:6
Modus:5

Graf

7. Bodové ohodnocení „Péče řádného hospodáře“ (1-nejhorší, 10-nejlepší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
71817,82 %17,82 %  
81716,83 %16,83 %  
51615,84 %15,84 %  
41211,88 %11,88 %  
91110,89 %10,89 %  
6109,9 %9,9 %  
1087,92 %7,92 %  
343,96 %3,96 %  
132,97 %2,97 %  
221,98 %1,98 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.49
Minimum:3
Maximum:10
Variační rozpětí:7
Rozptyl:3.45
Směrodatná odchylka:1.86
Medián:7
Modus:7

Graf

8. Bodové ohodnocení Bonity zákazníka (1-nejhorší, 10-nejlepší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
51716,83 %16,83 %  
61413,86 %13,86 %  
91413,86 %13,86 %  
71312,87 %12,87 %  
101211,88 %11,88 %  
81211,88 %11,88 %  
487,92 %7,92 %  
165,94 %5,94 %  
243,96 %3,96 %  
310,99 %0,99 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.55
Minimum:1
Maximum:10
Variační rozpětí:9
Rozptyl:4.65
Směrodatná odchylka:2.16
Medián:7
Modus:5

Graf

9. Jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5251,49 %51,49 %  
Muž4948,51 %48,51 %  

Graf

10. Ekonomické postavení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student5453,47 %53,47 %  
Podnikatel2221,78 %21,78 %  
Zaměstnanec2221,78 %21,78 %  
V domácnosti32,97 %2,97 %  

Graf

11. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední škola s maturitou5857,43 %57,43 %  
Vysoká škola2827,72 %27,72 %  
Střední škola bez maturity1110,89 %10,89 %  
Základní škola43,96 %3,96 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Setkal/a jste se někdy ve Vašem okolí s úpadkem (insolvencí)?

 • odpověď ano:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Soukromá osoba na otázku 2. Pokud jste odpověděl/a na předchozí otázku ano, jednalo se o úpadek podnikatele nebo soukromé osoby?
 • odpověď ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odpověděl/a jsem na předchozí otázku ne na otázku 2. Pokud jste odpověděl/a na předchozí otázku ano, jednalo se o úpadek podnikatele nebo soukromé osoby?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 na otázku 6. Bodové ohodnocení Controllingu (1-nejhorší, 10-nejlepší)

2. Pokud jste odpověděl/a na předchozí otázku ano, jednalo se o úpadek podnikatele nebo soukromé osoby?

 • odpověď Odpověděl/a jsem na předchozí otázku ne:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 1. Setkal/a jste se někdy ve Vašem okolí s úpadkem (insolvencí)?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10 na otázku 6. Bodové ohodnocení Controllingu (1-nejhorší, 10-nejlepší)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Setkal/a jste se někdy ve Vašem okolí s úpadkem (insolvencí)?

2. Pokud jste odpověděl/a na předchozí otázku ano, jednalo se o úpadek podnikatele nebo soukromé osoby?

3. Kdo se podle Vás častěji dostane do úpadku?

4. Jaké jsou podle Vás nejčastější příčiny úpadku?

5. Jaká je podle Vás nejvhodnější prevence před úpadkem?

6. Bodové ohodnocení Controllingu (1-nejhorší, 10-nejlepší)

7. Bodové ohodnocení „Péče řádného hospodáře“ (1-nejhorší, 10-nejlepší)

8. Bodové ohodnocení Bonity zákazníka (1-nejhorší, 10-nejlepší)

9. Jsem:

10. Ekonomické postavení

11. Nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Setkal/a jste se někdy ve Vašem okolí s úpadkem (insolvencí)?

2. Pokud jste odpověděl/a na předchozí otázku ano, jednalo se o úpadek podnikatele nebo soukromé osoby?

3. Kdo se podle Vás častěji dostane do úpadku?

4. Jaké jsou podle Vás nejčastější příčiny úpadku?

5. Jaká je podle Vás nejvhodnější prevence před úpadkem?

6. Bodové ohodnocení Controllingu (1-nejhorší, 10-nejlepší)

7. Bodové ohodnocení „Péče řádného hospodáře“ (1-nejhorší, 10-nejlepší)

8. Bodové ohodnocení Bonity zákazníka (1-nejhorší, 10-nejlepší)

9. Jsem:

10. Ekonomické postavení

11. Nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Toncarová, A.Prevence před úpadkem (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://prevence-pred-upadkem.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.