Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prevence proti kriminalitě v Pardubicích

Prevence proti kriminalitě v Pardubicích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Hloušková
Šetření:06. 05. 2015 - 18. 05. 2015
Počet respondentů:23
Počet otázek (max/průměr):13 / 9.96
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:50 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:43
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží jako podklad pro seminární práci. Cílem průzkumu je získat informace o povědomí preventivních opatření proti kriminalitě v Pardubicích a subjektivním chápání kriminality jako takové. Předem děkuji za Váš čas :)

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ženaotázka č. 2, Mužotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1773,91 %73,91 %  
Muž626,09 %26,09 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [15 - 20 letotázka č. 3, 20 - 30 letotázka č. 3, 30 - 40 letotázka č. 3, 40 - 50 letotázka č. 3, 50 - 60 letotázka č. 3, 60 let +otázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 30 let1565,22 %65,22 %  
30 - 40 let417,39 %17,39 %  
15 - 20 let313,04 %13,04 %  
50 - 60 let14,35 %4,35 %  

Graf

3. Jste z Pardubic / Máte v Pardubicích trvalé (i přechodné) bydliště ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1252,17 %52,17 %  
Ano1147,83 %47,83 %  

Graf

4. V jakém městském obvodu Pardubic bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Pardubice Iotázka č. 5, Pardubice IIotázka č. 5, Pardubice IIIotázka č. 5, Pardubice IVotázka č. 5, Pardubice Votázka č. 5, Pardubice VIotázka č. 5, Pardubice VIIotázka č. 5, Pardubice VIIIotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pardubice II545,45 %21,74 %  
Pardubice III218,18 %8,7 %  
Pardubice IV19,09 %4,35 %  
Pardubice V19,09 %4,35 %  
Pardubice VII19,09 %4,35 %  
Pardubice VI19,09 %4,35 %  

Graf

5. Cítíte se v místě svého bydliště bezpečně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [rozhodně anootázka č. 7, spíše anootázka č. 8, spíše neotázka č. 6, rozhodně neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano763,64 %30,43 %  
rozhodně ano327,27 %13,04 %  
rozhodně ne19,09 %4,35 %  

Graf

6. Proč se necítíte bezpečně ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hrozné typy v ulicích1100 %4,35 %  

Graf

7. Znáte nějaká opatření, která by měla zajistit Vaši vyšší bezpečnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1168,75 %47,83 %  
Ne531,25 %21,74 %  

Graf

8. Jaká znáte konkrétní opatření proti kriminalitě?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím29,09 %8,7 %  
neznám29,09 %8,7 %  
kamerové systémy14,55 %4,35 %  
Asi přesně nerozumím otázce. Sama používám pepřový sprej a paralyzér. Jinak existují skupiny bojující proti kriminalite, např. Kobra14,55 %4,35 %  
pomoc v hmotné nouzi, integrace cizinců, azylové domy14,55 %4,35 %  
zákony, vyhlášky, nařízení14,55 %4,35 %  
Strážníci MP, kamery...nevím14,55 %4,35 %  
-14,55 %4,35 %  
pepřový sprej, vytahovací obušej , 14,55 %4,35 %  
častější hlídky v nebezpečných oblastech14,55 %4,35 %  
ostatní odpovědi neznám žádné
Policejní hlídky
střelba na obranu
Zbrojní průkaz a koupě zbraně.
Pochůzky městských strážníků, kamery
Velmi tvrdé, nekompromisní a likvidační tresty.
Funkční policie, zbraň, sebeobrana, ostražitost
Vice policistu v problematickych lokalitach.
frekvence policejních hlídek, kamerové systémy
policie
1045,45 %43,48 % 

Graf

9. Vnímáte Vámi uvedená opatření jako účinná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1669,57 %69,57 %  
Ne730,43 %30,43 %  

Graf

10. Co by podle Vás vedlo k vyšší účinnosti ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tvrdší sankce a postihy571,43 %21,74 %  
Rozsáhlejší spolupráce s veřejností457,14 %17,39 %  
Rozšíření kamerového systému457,14 %17,39 %  
Efektivnější opatření228,57 %8,7 %  
víc policejních hlídek ve městě114,29 %4,35 %  

Graf

11. Co vnímáte pod pojmem kriminalita ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozkrádání a vandalismus23100 %100 %  
Násilí2295,65 %95,65 %  
Opilství a výtržnictví1669,57 %69,57 %  
Toxikomanie1356,52 %56,52 %  
Prostituce834,78 %34,78 %  
Kyberšikana834,78 %34,78 %  
Gamblerství313,04 %13,04 %  
krádeže14,35 %4,35 %  
Cokoliv co poškozuje jinou osobu nebo společnost14,35 %4,35 %  

Graf

12. Ohodnoťte tyto delikty dle vlastního uvážení od nejzávažnějšího po nejméně závažné, dle lokality vašeho bydliště.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Násilí0.6962.038
Opilství a výtržnictví10.696
Rozkrádání a vandalismus0.9131.558
Toxikomanie0.2612.541
Gamblerství-0.2171.301
Prostituce-0.3482.053
Kyberšikana0.3041.69

Graf

13. Setkal/a jste se s kriminalitou ve svém okolí ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano - osobně1043,48 %43,48 %  
Ano - přes příbuzného834,78 %34,78 %  
Pouze z médií521,74 %21,74 %  
Ne313,04 %13,04 %  
pracovné14,35 %4,35 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hloušková, J.Prevence proti kriminalitě v Pardubicích (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://prevence-proti-kriminalite-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.