Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > sekundární prevence rakoviny prsu

sekundární prevence rakoviny prsu

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Inka Šebelová
Šetření:06. 12. 2017 - 20. 12. 2017
Počet respondentů:141
Počet otázek (max/průměr):23 / 23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

Jmenuji se Bc. Inka Šebelová a jsem studentkou magisterského studia - obor všeobecná sestra. Chtěla bych Vás touto cestou požádat o vyplnění mého dotazníku, který je součástí mé diplomové práce na téma:,, Sekundární prevence rakoviny prsu u žen,, Dotazník je zcela anonymní a Vaše odpovědi budou sloužit pouze pro účely této diplomové práce.

Při vyplňování označte vždy, prosím, jen jednu odpověď. Pokud tomu bude jinak, budete na to upozorněni. Předem Vám děkuji za ochotu a čas.

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-306948,94 %48,94 %  
31-444129,08 %29,08 %  
45-592920,57 %20,57 %  
60-7410,71 %0,71 %  
75 a více10,71 %0,71 %  

Graf

2. Kde bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
město10272,34 %72,34 %  
vesnice3927,66 %27,66 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské7049,65 %49,65 %  
střední s maturitou4632,62 %32,62 %  
vyšší odborné117,8 %7,8 %  
vyučena117,8 %7,8 %  
jiné …………………………………32,13 %2,13 %  

Graf

4. Setkala jste se někdy s pojmem „Sekundární prevence“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne8056,74 %56,74 %  
Ano6143,26 %43,26 %  

Graf

5. Co podle Vás sekundární prevence znamená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je zaměřená na včasné zjištění již existujícího onemocnění, zabránit rozvoji choroby a určit diagnózu v době, kdy je ještě ve vyléčitelném stádiu10373,05 %73,05 %  
Aktivity vedoucí k prevenci vzniku onemocnění3323,4 %23,4 %  
Udržování určité kvality života u jedinců, u nichž již není možné úplné uzdravení32,13 %2,13 %  
Rozesílání pozvánek k vyšetřením lékaři21,42 %1,42 %  

Graf

6. Uveďte, co zahrnuje samovyšetřování prsou.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Samovyšetřování zahrnuje pozorování obou prsou a prohmatání celého prsu bříšky prstů, celého okolí a podpažní jamky včetně zmáčknutí obou bradavek mezi prsty12689,36 %89,36 %  
Samovyšetřování zahrnuje pozorování obou prsou v zrcadle a prohmatání podpažní jamky, prohmatání prsu je nepřínosné74,96 %4,96 %  
Samovyšetřování zahrnuje pozorování obou prsou v zrcadle a prohmatání okolí bradavky bříšky prstů53,55 %3,55 %  
Samovyšetřování zahrnuje pouze prohmatávání celého prsu bříšky prstů, pozorování je nepřínosné32,13 %2,13 %  

Graf

7. Kdy je podle Vás nejvhodnější doba k provádění samovyšetřování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Druhý až třetí den po skončení menstruace6546,1 %46,1 %  
Kdykoliv během měsíce5539,01 %39,01 %  
Poslední den menstruace128,51 %8,51 %  
První den menstruace96,38 %6,38 %  

Graf

8. Provádíte samovyšetřování prsu? (Pokud NE, přejděte prosím na otázku č. 9)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5841,13 %41,13 %  
Ano, nepravidelně, pokud si vzpomenu, skoro každý měsíc3625,53 %25,53 %  
Ano, cca jednou za 3 měsíce2215,6 %15,6 %  
Ano, pravidelně 1x za měsíc149,93 %9,93 %  
Ano, jednou za rok117,8 %7,8 %  

Graf

9. Od koho nebo kde jste získala informace o správném provádění samovyšetřování prsu? (lze uvést více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet7049,65 %49,65 %  
Lékař5841,13 %41,13 %  
Brožura4431,21 %31,21 %  
Televize149,93 %9,93 %  
Všeobecná sestra85,67 %5,67 %  
Kamarádka85,67 %5,67 %  

Graf

10. Vyskytlo se ve Vaší rodině zhoubné onemocnění v rámci gynekologie? (vaječníky, prs,..)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE8459,57 %59,57 %  
ANO4733,33 %33,33 %  
NEVÍM107,09 %7,09 %  

Graf

11. Víte, co je povinností každé preventivní gynekologické prohlídky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhovor s pacientkou a sdělení případných obtíží, vyšetření pochvy a děložního hrdla pomocí zrcadel, cytologie, pohmatové vyšetření vnitřních pohlavních orgánů, klinické vyšetření prsou12085,11 %85,11 %  
Vyšetření96,38 %6,38 %  
Cytologie (hodnocení stěru z genitálního traktu ženy pomocí světelného mikroskopu)96,38 %6,38 %  
Rozhovor s pacientkou32,13 %2,13 %  

Graf

12. Chodíte pravidelně 1x ročně (zpravidla po uplynutí 11 měsíců od poslední preventivní prohlídky) na preventivní gynekologické prohlídky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO11178,72 %78,72 %  
NE3021,28 %21,28 %  

Graf

13. Provádí Vám, nebo udělal Vám někdy Váš gynekolog klinické vyšetření prsou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy8963,12 %63,12 %  
Ano, ale pouze jednou2014,18 %14,18 %  
Ano, pravidelně1913,48 %13,48 %  
Ano, nepravidelně139,22 %9,22 %  

Graf

14. Setkala jste se někdy s pojmem Screening?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO12185,82 %85,82 %  
NE2014,18 %14,18 %  

Graf

15. Jaká je podle Vás definice pojmu Screening?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Screening neboli aktivní vyhledávání, je organizované a kontinuální úsilí o časný záchyt vzniklých zhoubných nádorů v časném stádiu, kdy pacient ještě nemá žádné příznaky a potíže13092,2 %92,2 %  
Screening je prevence vzniku nádorového onemocnění107,09 %7,09 %  
Screening je pomoc10,71 %0,71 %  

Graf

16. Co je podle Vás mamografie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšetření pomocí rentgenového záření8056,74 %56,74 %  
Vyšetření pomocí ultrazvukových vln3323,4 %23,4 %  
Vyšetření pomocí magnetické rezonance2014,18 %14,18 %  
Vyšetření pomocí ultrafialového záření85,67 %5,67 %  

Graf

17. Od jakého věku má žena nárok na bezplatné mamografické vyšetření prsu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 45 let, jednou za dva roky10473,76 %73,76 %  
nad 40 let, jednou za rok2719,15 %19,15 %  
nad 35 let, jednou za dva roky85,67 %5,67 %  
nad 20 let, jednou za pět let21,42 %1,42 %  

Graf

18. Jaké jsou podle Vás rizikové faktory pro vznik nádorových onemocnění prsu? (více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
genetika13092,2 %92,2 %  
nezdravý životní styl (kouření, alkohol……)10373,05 %73,05 %  
věk7150,35 %50,35 %  
nedostatek informovanosti o dané oblasti2014,18 %14,18 %  
promiskuitní chování53,55 %3,55 %  
nevím32,13 %2,13 %  
gynekologická operace10,71 %0,71 %  

Graf

19. Podle Vás mezi příznaky karcinomu prsu patří: (Můžete uvést i více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nebolestivá bulka v prsu8660,99 %60,99 %  
Sekrece z bradavky5841,13 %41,13 %  
Bolest prsou3524,82 %24,82 %  
Důlkovatění kůže prsu3323,4 %23,4 %  
Vtahování kůže prsu2819,86 %19,86 %  
Výrazná asymetrie prsou2316,31 %16,31 %  
Hubnutí, celkové neprospívání2215,6 %15,6 %  
Oploštění čí nepravidelnosti bradavky2114,89 %14,89 %  
Únava, celková schvácenost1913,48 %13,48 %  
Zarudnutí a oteplení kůže prsu149,93 %9,93 %  
Rozšířená žilní pleteň na prsou107,09 %7,09 %  
Nepravidelná menstruace42,84 %2,84 %  

Graf

20. Myslíte si, že máte dostatek informací o nádorových onemocněních prsu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano6344,68 %44,68 %  
spíše ne4632,62 %32,62 %  
ne149,93 %9,93 %  
ano128,51 %8,51 %  
nevím64,26 %4,26 %  

Graf

21. Věta: „Hranice výskytu rakoviny prsu se přesouvá stále do nižšího věku.“

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano5841,13 %41,13 %  
ano4431,21 %31,21 %  
nevím2215,6 %15,6 %  
spíše ne1611,35 %11,35 %  
ne10,71 %0,71 %  

Graf

22. Odkud získáváte informace o nádorových onemocněních prsu? (více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
internet8358,87 %58,87 %  
sdělovací prostředky (TV, noviny, časopisy)5841,13 %41,13 %  
lékař4632,62 %32,62 %  
nikde1913,48 %13,48 %  
rodina128,51 %8,51 %  
kamarádka96,38 %6,38 %  

Graf

23. Dohledáváte si další informace o prevenci karcinomu prsu na internetu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne5236,88 %36,88 %  
ne4129,08 %29,08 %  
spíše ano2819,86 %19,86 %  
ano2014,18 %14,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Setkala jste se někdy s pojmem „Sekundární prevence“?

 • odpověď Ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi NE na otázku 14. Setkala jste se někdy s pojmem Screening?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Televize na otázku 9. Od koho nebo kde jste získala informace o správném provádění samovyšetřování prsu? (lze uvést více odpovědí)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 20. Myslíte si, že máte dostatek informací o nádorových onemocněních prsu?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 21. Věta: „Hranice výskytu rakoviny prsu se přesouvá stále do nižšího věku.“

10. Vyskytlo se ve Vaší rodině zhoubné onemocnění v rámci gynekologie? (vaječníky, prs,..)

 • odpověď NE:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, jednou za rok na otázku 8. Provádíte samovyšetřování prsu? (Pokud NE, přejděte prosím na otázku č. 9)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik je Vám let?

2. Kde bydlíte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Setkala jste se někdy s pojmem „Sekundární prevence“?

5. Co podle Vás sekundární prevence znamená?

6. Uveďte, co zahrnuje samovyšetřování prsou.

7. Kdy je podle Vás nejvhodnější doba k provádění samovyšetřování?

8. Provádíte samovyšetřování prsu? (Pokud NE, přejděte prosím na otázku č. 9)

9. Od koho nebo kde jste získala informace o správném provádění samovyšetřování prsu? (lze uvést více odpovědí)

10. Vyskytlo se ve Vaší rodině zhoubné onemocnění v rámci gynekologie? (vaječníky, prs,..)

11. Víte, co je povinností každé preventivní gynekologické prohlídky?

12. Chodíte pravidelně 1x ročně (zpravidla po uplynutí 11 měsíců od poslední preventivní prohlídky) na preventivní gynekologické prohlídky?

13. Provádí Vám, nebo udělal Vám někdy Váš gynekolog klinické vyšetření prsou?

14. Setkala jste se někdy s pojmem Screening?

15. Jaká je podle Vás definice pojmu Screening?

16. Co je podle Vás mamografie?

17. Od jakého věku má žena nárok na bezplatné mamografické vyšetření prsu?

18. Jaké jsou podle Vás rizikové faktory pro vznik nádorových onemocnění prsu? (více možností)

19. Podle Vás mezi příznaky karcinomu prsu patří: (Můžete uvést i více odpovědí)

20. Myslíte si, že máte dostatek informací o nádorových onemocněních prsu?

21. Věta: „Hranice výskytu rakoviny prsu se přesouvá stále do nižšího věku.“

22. Odkud získáváte informace o nádorových onemocněních prsu? (více možností)

23. Dohledáváte si další informace o prevenci karcinomu prsu na internetu?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik je Vám let?

2. Kde bydlíte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Setkala jste se někdy s pojmem „Sekundární prevence“?

5. Co podle Vás sekundární prevence znamená?

6. Uveďte, co zahrnuje samovyšetřování prsou.

7. Kdy je podle Vás nejvhodnější doba k provádění samovyšetřování?

8. Provádíte samovyšetřování prsu? (Pokud NE, přejděte prosím na otázku č. 9)

9. Od koho nebo kde jste získala informace o správném provádění samovyšetřování prsu? (lze uvést více odpovědí)

10. Vyskytlo se ve Vaší rodině zhoubné onemocnění v rámci gynekologie? (vaječníky, prs,..)

11. Víte, co je povinností každé preventivní gynekologické prohlídky?

12. Chodíte pravidelně 1x ročně (zpravidla po uplynutí 11 měsíců od poslední preventivní prohlídky) na preventivní gynekologické prohlídky?

13. Provádí Vám, nebo udělal Vám někdy Váš gynekolog klinické vyšetření prsou?

14. Setkala jste se někdy s pojmem Screening?

15. Jaká je podle Vás definice pojmu Screening?

16. Co je podle Vás mamografie?

17. Od jakého věku má žena nárok na bezplatné mamografické vyšetření prsu?

18. Jaké jsou podle Vás rizikové faktory pro vznik nádorových onemocnění prsu? (více možností)

19. Podle Vás mezi příznaky karcinomu prsu patří: (Můžete uvést i více odpovědí)

20. Myslíte si, že máte dostatek informací o nádorových onemocněních prsu?

21. Věta: „Hranice výskytu rakoviny prsu se přesouvá stále do nižšího věku.“

22. Odkud získáváte informace o nádorových onemocněních prsu? (více možností)

23. Dohledáváte si další informace o prevenci karcinomu prsu na internetu?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Šebelová, I.sekundární prevence rakoviny prsu (výsledky průzkumu), 2017. Dostupné online na https://prevence-rakoviny-prsu-u-zen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.