Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesích

Prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vlaďka Vítková
Šetření:28. 12. 2014 - 11. 01. 2015
Počet respondentů:51
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:06
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

tímto si Vás dovoluji oslovit s prosbou o vyplnění dotazníku, jehož výsledky budou využity k vypracování mé bakalářské práce na téma „Prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesích“.

Dotazník je anonymní a získané informace budou využity k účelům výzkumu.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4078,43 %78,43 %  
Muž1121,57 %21,57 %  

Graf

2. Jaká je Vaše věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34-45 let1631,37 %31,37 %  
18-25 let1427,45 %27,45 %  
26-33 let1121,57 %21,57 %  
45 let a více1019,61 %19,61 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou2039,22 %39,22 %  
Vysokoškolské1733,33 %33,33 %  
Střední odborné917,65 %17,65 %  
Vyšší odborné47,84 %7,84 %  
Základní11,96 %1,96 %  

Graf

4. V jakém sektoru pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve státním sektoru2141,18 %41,18 %  
V soukromém sektoru1631,37 %31,37 %  
Studující815,69 %15,69 %  
V neziskové organizaci59,8 %9,8 %  
Nezaměstnaný/á11,96 %1,96 %  

Graf

5. v jaké oblasti pracujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné2039,22 %39,22 %  
Sociální1427,45 %27,45 %  
Školské1019,61 %19,61 %  
Zdravotnické713,73 %13,73 %  

Graf

6. Vaše délka praxe v oboru

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více1733,33 %33,33 %  
0-2 roky1631,37 %31,37 %  
3-5 let1223,53 %23,53 %  
6-10 let611,76 %11,76 %  

Graf

7. Myslíte si, že jste dostatečně informován/a, co je míněno syndromem vyhoření( burnout syndromem?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2549,02 %49,02 %  
Spíše ano2039,22 %39,22 %  
Ne47,84 %7,84 %  
Spíše ne23,92 %3,92 %  

Graf

8. Co může podle Vás být příčinou vzniku syndromu vyhoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatečně oceněná práce a nesplněné ideály2650,98 %50,98 %  
Práce s lidmi2141,18 %41,18 %  
Nedostatečně oceněná práce1631,37 %31,37 %  
Nesplněné ideály1529,41 %29,41 %  
Vše1325,49 %25,49 %  
Velké nadšení47,84 %7,84 %  
Kombinace uvedených možností + dlouhodobá činnost bez nových vnějších motivačních prvků + individuální dispozice11,96 %1,96 %  
doba11,96 %1,96 %  
nadměrný dlouhodobý stres11,96 %1,96 %  
vysoké nároky11,96 %1,96 %  
Vše a mnoho dalších individuálních faktorů.11,96 %1,96 %  
nepružné a neochotné vedení a závistivá konkurence kolegů, zatajování informací11,96 %1,96 %  
životní krize11,96 %1,96 %  

Graf

9. Cítíte v poslední době zvýšenou únavu a vyčerpání,související s Vaším zaměstnáním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 10, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3160,78 %60,78 %  
Ano2039,22 %39,22 %  

Graf

10. Má práce mě citově vysává

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2039,22 %39,22 %  
spíše souhlasím1631,37 %31,37 %  
nesouhlasím1325,49 %25,49 %  
nevím11,96 %1,96 %  
souhlasím11,96 %1,96 %  

Graf

11. Na konci pracovního dne se cítím být na dně svých sil

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2039,22 %39,22 %  
spíše souhlasím1529,41 %29,41 %  
nesouhlasím1427,45 %27,45 %  
nevím23,92 %3,92 %  

Graf

12. Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy,cítím se unaven/a

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2243,14 %43,14 %  
nesouhlasím1223,53 %23,53 %  
spíše souhlasím917,65 %17,65 %  
nevím59,8 %9,8 %  
souhlasím35,88 %5,88 %  

Graf

13. Celodenní práce s lidmi je pro mě skutečně namáhavá

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím1733,33 %33,33 %  
spíše nesouhlasím1529,41 %29,41 %  
nesouhlasím815,69 %15,69 %  
souhlasím611,76 %11,76 %  
nevím59,8 %9,8 %  

Graf

14. Cítím "vyhoření", vyčerpání ze své práce

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2141,18 %41,18 %  
spíše nesouhlasím1733,33 %33,33 %  
spíše souhlasím611,76 %11,76 %  
nevím59,8 %9,8 %  
souhlasím23,92 %3,92 %  

Graf

15. Moje práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím2650,98 %50,98 %  
spíše nesouhlasím1529,41 %29,41 %  
spíše souhlasím611,76 %11,76 %  
nevím35,88 %5,88 %  
souhlasím11,96 %1,96 %  

Graf

16. Mám pocit,že plním své úkoly tak usilovně,že mne to vyčerpává

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím1835,29 %35,29 %  
nesouhlasím1427,45 %27,45 %  
spíše souhlasím1223,53 %23,53 %  
nevím59,8 %9,8 %  
souhlasím23,92 %3,92 %  

Graf

17. Práce s lidmi mi přináší trvalý stres

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím2039,22 %39,22 %  
nesouhlasím1835,29 %35,29 %  
spíše souhlasím815,69 %15,69 %  
souhlasím35,88 %5,88 %  
nevím23,92 %3,92 %  

Graf

18. Mám pocit,že jsem na konci svých sil

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3058,82 %58,82 %  
spíše nesouhlasím1631,37 %31,37 %  
spíše souhlasím35,88 %5,88 %  
nevím23,92 %3,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

15. Moje práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení

 • odpověď nesouhlasím:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 12. Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy,cítím se unaven/a

18. Mám pocit,že jsem na konci svých sil

 • odpověď nesouhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 14. Cítím "vyhoření", vyčerpání ze své práce
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 17. Práce s lidmi mi přináší trvalý stres
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 16. Mám pocit,že plním své úkoly tak usilovně,že mne to vyčerpává
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím na otázku 12. Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy,cítím se unaven/a

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaká je Vaše věková kategorie?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V jakém sektoru pracujete?

5. v jaké oblasti pracujete?

6. Vaše délka praxe v oboru

7. Myslíte si, že jste dostatečně informován/a, co je míněno syndromem vyhoření( burnout syndromem?)

8. Co může podle Vás být příčinou vzniku syndromu vyhoření?

9. Cítíte v poslední době zvýšenou únavu a vyčerpání,související s Vaším zaměstnáním?

10. Má práce mě citově vysává

11. Na konci pracovního dne se cítím být na dně svých sil

12. Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy,cítím se unaven/a

13. Celodenní práce s lidmi je pro mě skutečně namáhavá

14. Cítím "vyhoření", vyčerpání ze své práce

15. Moje práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení

16. Mám pocit,že plním své úkoly tak usilovně,že mne to vyčerpává

17. Práce s lidmi mi přináší trvalý stres

18. Mám pocit,že jsem na konci svých sil

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaká je Vaše věková kategorie?

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. V jakém sektoru pracujete?

5. v jaké oblasti pracujete?

6. Vaše délka praxe v oboru

7. Myslíte si, že jste dostatečně informován/a, co je míněno syndromem vyhoření( burnout syndromem?)

8. Co může podle Vás být příčinou vzniku syndromu vyhoření?

9. Cítíte v poslední době zvýšenou únavu a vyčerpání,související s Vaším zaměstnáním?

10. Má práce mě citově vysává

11. Na konci pracovního dne se cítím být na dně svých sil

12. Když ráno vstávám a pomyslím na pracovní problémy,cítím se unaven/a

13. Celodenní práce s lidmi je pro mě skutečně namáhavá

14. Cítím "vyhoření", vyčerpání ze své práce

15. Moje práce mi přináší pocity marnosti, neuspokojení

16. Mám pocit,že plním své úkoly tak usilovně,že mne to vyčerpává

17. Práce s lidmi mi přináší trvalý stres

18. Mám pocit,že jsem na konci svých sil

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vítková, V.Prevence syndromu vyhoření v pomáhajících profesích (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://prevence-syndromu-vyhoreni-v.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.