Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prezenční vs. distanční výuka (pouze pro studenty)

Prezenční vs. distanční výuka (pouze pro studenty)

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Půlpán
Šetření:18. 10. 2021 - 25. 11. 2021
Počet respondentů:191
Počet otázek (max/průměr):12 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

vítáme Vás u dotazníku ohledně srovnávání prezenční a distanční výuky. Dotazník je určen pouze pro ty, kteří se zúčastnili distanční výuky. Vaše odpovědi, které jsou zcela anonymní, nám pomohou k zpracování projektu z předmětu Marketingový výzkum. Předem Vám děkujeme za čas, který dotazníku věnujete, jeho vyplnění zabere cca 3 minuty.

 

Odpovědi respondentů

1. Jakým způsobem probíhala distanční výuka na Vaší škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Distanční výuka probíhala přes MS Teams, Moodle nebo jiné platformy18395,81 %95,81 %  
Distanční výuka probíhala skrz zadávání úkolů31,57 %1,57 %  
Distanční výuka neprobíhala10,52 %0,52 %  
Podle přístupu vyučujících, setkala jsem se se všemi formami.10,52 %0,52 %  
Všechno výše zmíněné 10,52 %0,52 %  
v prvním distančním semestru téměř výhradně zadávání úkolů, později téměř výhradně Teams, Moodle aj.10,52 %0,52 %  
Distanční výuka probíhala jen velmi málo, nebo nekvalitní 10,52 %0,52 %  

Graf

2. Vyhovovala Vám distanční výuka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, částečně8946,6 %46,6 %  
Ano, úplně5930,89 %30,89 %  
Spíše ne2412,57 %12,57 %  
Vůbec ne199,95 %9,95 %  

Graf

3. Kolik času jste průměrně denně strávili na distanční výuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4-5 hodin6332,98 %32,98 %  
3-4 hodiny5528,8 %28,8 %  
6-7 hodin3819,9 %19,9 %  
1-2 hodiny178,9 %8,9 %  
více než 7 hodin147,33 %7,33 %  
do 1 hodiny42,09 %2,09 %  

Graf

4. Jak hodnotíte zpětnou vazbu od vyučujících v době distanční výuky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zpětná vazba byla dostatečná jen od některých vyučujících10554,97 %54,97 %  
Vyučující se vždy ozvali a jejich zpětná vazba byla dostatečná5528,8 %28,8 %  
Od většiny vyučujících jsem neměl(a) dostatečnou zpětnou vazbu2814,66 %14,66 %  
Od žádných vyučujících jsem neměl(a) zpětnou vazbu31,57 %1,57 %  

Graf

5. Jakou platformu jste převážně využívali v době distanční výuky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
MS Teams14475,39 %75,39 %  
Zoom115,76 %5,76 %  
google classroom84,19 %4,19 %  
Moodle73,66 %3,66 %  
Google Meet42,09 %2,09 %  
Skype31,57 %1,57 %  
Classroom10,52 %0,52 %  
BBB10,52 %0,52 %  
Ms teams, moodle, zoom, bbb, lms uniform10,52 %0,52 %  
Moodle a Zoom10,52 %0,52 %  
Meet 10,52 %0,52 %  
WhatsApp10,52 %0,52 %  
Teams a Zoom 50/5010,52 %0,52 %  
Classroom od Googlu10,52 %0,52 %  
Google, Edupage10,52 %0,52 %  
Discord10,52 %0,52 %  
Skype, Google Meet10,52 %0,52 %  
Big Blue Button10,52 %0,52 %  
Všechny 10,52 %0,52 %  
google10,52 %0,52 %  

Graf

6. Myslíte, že studentům chybí sociální kontakt v době distanční výuky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zcela souhlasím8443,98 %43,98 %  
Spíše souhlasím7438,74 %38,74 %  
Spíše nesouhlasím2814,66 %14,66 %  
Zcela nesouhlasím52,62 %2,62 %  

Graf

7. Co vám nejvíce komplikovalo distanční výuku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatečná motivace8443,98 %43,98 %  
Internetové připojení4724,61 %24,61 %  
Učitelé, kteří neumí používat plaformy2613,61 %13,61 %  
Technické vybavení126,28 %6,28 %  
Nic126,28 %6,28 %  
Učitelé, kteří sami neumí používat plaformy10,52 %0,52 %  
všechno z výše uvedených a navíc chyběla výuka v laboratořích, která distančně udělat nede10,52 %0,52 %  
Nedodržování rozvrhů10,52 %0,52 %  
Pracovní povinnost10,52 %0,52 %  
Stále stejné prostředí.10,52 %0,52 %  
přemluvit se k učení10,52 %0,52 %  
Prostředí domova - nesoustředila jsem se.10,52 %0,52 %  
Přístup některých učitelů10,52 %0,52 %  
Nedostatečná podpora školy a selhání v organizaci10,52 %0,52 %  
Všechno výše uvedené 10,52 %0,52 %  

Graf

8. Zanechala na Vás distanční výuka nějaké negativní následky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ztrátu motivace ke studiu6735,08 %35,08 %  
Ne6634,55 %34,55 %  
Ano, nedostatečně jsem pochopil látku4020,94 %20,94 %  
Ano, zhoršily se mé studijní výsledky52,62 %2,62 %  
Ano, ukončil jsem studium21,05 %1,05 %  
Kromě ukončení studia všechno výše zmíněné 21,05 %1,05 %  
Mám velký problém chodit znovu na prezenční výuku. Musím se velmi přemáhat, abych do školy vůbec vyrazil. Tento problém u distanční výuky prakticky nenastával.10,52 %0,52 %  
Málo jsme se viděli se spolužáky10,52 %0,52 %  
Ano, zvykla jsem si na méně lidi10,52 %0,52 %  
byla jsom hodně vystresovaná10,52 %0,52 %  
Zlenošil jsem a to že jsem nevídal lidi které bych běžně potkával10,52 %0,52 %  
Zhoršení zraku 10,52 %0,52 %  
Ano, hůř se mi vrací do "prezentačního" vyučování (nutnost intenzivnějšího učení na testy - je jich více než za distanční výuku - a taky někteří učitelé mají tendenci dávat více úkolů, než kolik jich obvykle dávali před koronou, asi ještě nenajeli na prezenční režim).10,52 %0,52 %  
Ano, chyběl mi sociální kontakt.10,52 %0,52 %  
Naopak, distanční výuku bych znovu uvítala10,52 %0,52 %  

Graf

9. Jak jste zvládl(a) přechod z distanční na prezenční výuku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše zvládl(a)10152,88 %52,88 %  
Bez problému5327,75 %27,75 %  
Spíše ne2714,14 %14,14 %  
Vůbec ne84,19 %4,19 %  
Částečně10,52 %0,52 %  
většinu přednášek mám stále v distanční výuce10,52 %0,52 %  

Graf

10. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15480,63 %80,63 %  
Muž3518,32 %18,32 %  
Jiné21,05 %1,05 %  

Graf

11. Vaše věková kategorie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-2613269,11 %69,11 %  
16-194221,99 %21,99 %  
7-15105,24 %5,24 %  
26+73,66 %3,66 %  

Graf

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou10554,97 %54,97 %  
Vysokoškolské3920,42 %20,42 %  
Základní3518,32 %18,32 %  
Střední bez maturity52,62 %2,62 %  
Žádné42,09 %2,09 %  
Vyšší odborné31,57 %1,57 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Myslíte, že studentům chybí sociální kontakt v době distanční výuky?

  • odpověď Zcela souhlasím:
    • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec ne na otázku 2. Vyhovovala Vám distanční výuka?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakým způsobem probíhala distanční výuka na Vaší škole?

2. Vyhovovala Vám distanční výuka?

3. Kolik času jste průměrně denně strávili na distanční výuce?

4. Jak hodnotíte zpětnou vazbu od vyučujících v době distanční výuky?

5. Jakou platformu jste převážně využívali v době distanční výuky?

6. Myslíte, že studentům chybí sociální kontakt v době distanční výuky?

7. Co vám nejvíce komplikovalo distanční výuku?

8. Zanechala na Vás distanční výuka nějaké negativní následky?

9. Jak jste zvládl(a) přechod z distanční na prezenční výuku?

10. Jste

11. Vaše věková kategorie?

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakým způsobem probíhala distanční výuka na Vaší škole?

2. Vyhovovala Vám distanční výuka?

3. Kolik času jste průměrně denně strávili na distanční výuce?

4. Jak hodnotíte zpětnou vazbu od vyučujících v době distanční výuky?

5. Jakou platformu jste převážně využívali v době distanční výuky?

6. Myslíte, že studentům chybí sociální kontakt v době distanční výuky?

7. Co vám nejvíce komplikovalo distanční výuku?

8. Zanechala na Vás distanční výuka nějaké negativní následky?

9. Jak jste zvládl(a) přechod z distanční na prezenční výuku?

10. Jste

11. Vaše věková kategorie?

12. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Půlpán, J.Prezenční vs. distanční výuka (pouze pro studenty) (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://prezencni-vs-distancni-vyuka.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.