Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prezentace kultury v médiích

Prezentace kultury v médiích

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Hana Vedralová
Šetření:11. 05. 2010 - 15. 05. 2010
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):7 / 4.94
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Náš prázkum vznikl za účelem vytvoření podkladů k naší seminární práci na VŠE na téma Prezentace kultury v českých médiích. Chtěli bychom se na jeho základě dovědět, jak vnímá česká veřejnost kulturu, která je v našich médiích prezentována. Za náš tým děkuji Hana Vedralová

Odpovědi respondentů

1. Jak vnímáte prezentaci kultury v českých médiích?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dostačující3043,48 %43,48 %  
dobrá2231,88 %31,88 %  
špatná1724,64 %24,64 %  

Graf

2. Kde nejčastěji vyhledáváte informace o kulturním dění?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet6391,3 %91,3 %  
Noviny34,35 %4,35 %  
Odborné časopisy22,9 %2,9 %  
Televize11,45 %1,45 %  

Graf

3. Vybavíte si nějaký pořad v TELEVIZI věnovaný pouze kultuře a kulturnímu dění?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3551,47 %50,72 %  
ano3348,53 %47,83 %  

Graf

4. Pokud ano, jaký?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kultura.cz516,67 %7,25 %  
Divadlo žije413,33 %5,8 %  
Artmix26,67 %2,9 %  
Pětka v Pomeranči13,33 %1,45 %  
Kultura.cz, Artlist, 13,33 %1,45 %  
Události v kultuře, Kultura.cz13,33 %1,45 %  
divadlo žije, to je všechno, nemám televizi:) 13,33 %1,45 %  
Udalosti v kulture13,33 %1,45 %  
skoro celá ĆT 213,33 %1,45 %  
Sabotáž13,33 %1,45 %  
ostatní odpovědi meduza
Divadlo žije!
Medůza, Šumná města
Film 2010
hotel insomnia, musicblok, artmix...
Kinobox
Události v kultuře na ČT1
Toulavá kamera
kultura cz, artmix
Andel, cirkus insomnia, koreni, kalendarium
čt2 - různé
artmix (čt2)
1240 %17,39 % 

Graf

5. Vybavíte si nějaký pořad v RÁDIU věnovaný pouze kultuře a kulturnímu dění?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5886,57 %84,06 %  
ano913,43 %13,04 %  

Graf

6. Pokud ano, jaký?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kulturní servis Radia 1110 %1,45 %  
na rádiu 1, název si nevybavím..110 %1,45 %  
Mozaika (Vltava)110 %1,45 %  
spektrum, mozaika110 %1,45 %  
Jazzofon (Vltava)110 %1,45 %  
radio 1: kulturní servis110 %1,45 %  
o110 %1,45 %  
porady na Vltave110 %1,45 %  
Radio Prachen - kulturni novinky110 %1,45 %  
vltava - různé110 %1,45 %  

Graf

7. Znáte nějaký kulturní server? (Pokud ano, prosím vypište)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nekultura.cz310,71 %4,35 %  
www.kdykde.cz27,14 %2,9 %  
kultura.idnes.cz27,14 %2,9 %  
cokdyvpraze.cz13,57 %1,45 %  
institut umění, artalk..13,57 %1,45 %  
artycok.cz13,57 %1,45 %  
pragueout, facebook :)13,57 %1,45 %  
pis.cz13,57 %1,45 %  
Skaweb, jazzport13,57 %1,45 %  
kamvpraze.cz13,57 %1,45 %  
ostatní odpovědi evstupenka.cz
vystavy.kdykde.cz
fanonline.cz, cokdykdevpraze.cz, pragueout.cz
kdykde.cz
i-kultura.cz
neznám
Nekultura.cz, i-divadlo.cz
www.csfd.cz
server nevím, ale mam oblíbené stránky
pouze servery jednotlivých klubů a galerií
houser
http://artycok.tv/
neklutura.cz, a2
www.i-kultura.cz
1450 %20,29 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak vnímáte prezentaci kultury v českých médiích?

2. Kde nejčastěji vyhledáváte informace o kulturním dění?

3. Vybavíte si nějaký pořad v TELEVIZI věnovaný pouze kultuře a kulturnímu dění?

5. Vybavíte si nějaký pořad v RÁDIU věnovaný pouze kultuře a kulturnímu dění?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak vnímáte prezentaci kultury v českých médiích?

2. Kde nejčastěji vyhledáváte informace o kulturním dění?

3. Vybavíte si nějaký pořad v TELEVIZI věnovaný pouze kultuře a kulturnímu dění?

5. Vybavíte si nějaký pořad v RÁDIU věnovaný pouze kultuře a kulturnímu dění?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vedralová, H.Prezentace kultury v médiích (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://prezentace-kultury-v-mediich.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.