Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prezentace neziskových organizací

Prezentace neziskových organizací

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Dana Krejčí
Šetření:24. 02. 2009 - 03. 03. 2009
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.09
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:14,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
obracím se na Vás s žádostí o pomoc při shromažďování podkladů potřebných pro zpracování diplomové práce na ČZU Praha na téma Prezentace neziskových organizací a efektivní získávání finančních prostředků. Anketní šetření se týká podvědomí veřejnosti o existenci a aktivitách nestátních neziskových sdružení. Velmi mi pomůžete, pokud vyplníte tento dotazník, a to tak, že označíte jednu z odpovědí, respektive vypíšete odpověď. Vyplnění tohoto dotazníku trvá cca 5 minut.
Průzkum je anonymní.
Předem Vám děkuji za spolupráci.
 

Dana Krejčí
studentka ČZU, obor Veřejná správa a regionální rozvoj
tel: Telefonní číslo není určeno pro telemarketing a uchovávání do databází.
email: E-mail ochráněn z důvodu spam robotů - opište jej prosím.
 

Odpovědi respondentů

1. Co si představujete pod pojmem nezisková organizace či neziskový sektor?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
funguje z dotací a darů, pomáhá druhým lidem14,55 %4,55 %  
nadační fond14,55 %4,55 %  
Organizace, která přispívá např. na nemocné děti14,55 %4,55 %  
organizace, která nečerpá státní dotace14,55 %4,55 %  
nadace14,55 %4,55 %  
rozumím pod ním výše uvedené14,55 %4,55 %  
org., kt. nemá hlavní náplní práce získáva finance14,55 %4,55 %  
organizace, které pomáhají14,55 %4,55 %  
organizace, jejímž cílem není dosahování zisku14,55 %4,55 %  
organizace prospěšné lidem v různých oborech14,55 %4,55 %  
ostatní odpovědi to je na dýl, napsal jsem o tom celou knihu
organizace negenerující zisk a poskytující služby
dobročinnost, státem nedostatečně podporované niky
charitu, občanská sdružení pomáhající lidem apod.
škola, ústav pro nemocné, nemocnice, pomoc Afice
Nevyvíjí činnost za účelem dosažení zisku.
nemocnice, police, posta apod
rozvojová a humanitární pomoc; sociální práce...
činnosti nevyvíjené na základě dosažení zisku
skupina lidí dělající "dobré věci"
oblast mezi státem, trhem a rodinou
organizace, kterou není cílem fungování zisk
1254,55 %54,55 % 

Graf

2. Znáte nějakou konkrétní neziskovou organizaci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 3, NEotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1986,36 %86,36 %  
NE313,64 %13,64 %  

Graf

3. Jakou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ADRA, Červený kříž, Junák...15,56 %4,55 %  
Světluška, Život dětem15,56 %4,55 %  
DDM, mateřská centra 15,56 %4,55 %  
Paraple15,56 %4,55 %  
Junák, Adra, Kapka naděje, člověk v tísni, 15,56 %4,55 %  
různé charitativní organizace15,56 %4,55 %  
Sbor dobrovolných hasičů15,56 %4,55 %  
Sdružení pro ekologii Kostelec, o.s.15,56 %4,55 %  
Tolerance a občanská společnost15,56 %4,55 %  
Mensa, Děti Země, Hnutí Duha, Kapka naděje15,56 %4,55 %  
ostatní odpovědi Areka, Opava
Například církev, politické strany a podobně
Fakultní nemocnice Ostrava
člověk v tísni (o.p.s)
Stovky
útulek valcha
NORS
Diecézní charita Brno
844,44 %36,36 % 

Graf

4. Které neziskové organizace zabývající se volnočasovými aktivitami s dětmi a mládeží znáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dům dětí a mládeže1672,73 %72,73 %  
Junák/skaut1463,64 %63,64 %  
Sokol1359,09 %59,09 %  
Sružení rodičů a přátel školy1150 %50 %  
Duha940,91 %40,91 %  
Pionýr836,36 %36,36 %  
žádné14,55 %4,55 %  

Graf

5. Jste vy osobně nebo někdo z vašich blízkých členem nebo členkou některé neziskové organizace či s ní blíže spolupracujete?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1150 %50 %  
ano1150 %50 %  

Graf

6. Všiml(a) jste si někdy, že by se tato organizace nějakým způsobem prezentovala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 7, NEotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1672,73 %72,73 %  
NE627,27 %27,27 %  

Graf

7. Jakým?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
letáky213,33 %9,09 %  
např. ve Zlíně v rámci projektu Život není zebra16,67 %4,55 %  
reklama v televizi16,67 %4,55 %  
akce pro veřejnost, sbírky16,67 %4,55 %  
letáčky16,67 %4,55 %  
ukázky činností při akcích pořádaných městem16,67 %4,55 %  
mnoha16,67 %4,55 %  
web, výroční zpráva, letáky, média, cílené kampaně16,67 %4,55 %  
Internet, veřejné průzkumy16,67 %4,55 %  
Dnem otevřených dveří, na veřejných akcí apod.16,67 %4,55 %  
ostatní odpovědi soutěžemi, pracemi pro zisk grantů
Prostřednictvím nástěnek ve městě, kde sídlí.
internet, dny otevřených dveří, veřejné akce
v komunitním zpravodaji
426,67 %18,18 % 

Graf

8. Formu a kvalitu prezentovaných informací o činnosti a akcích těchto neziskových sdružení shledáváte……

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný743,75 %31,82 %  
dobrý637,5 %27,27 %  
nedostatečný16,25 %4,55 %  
dostatečný16,25 %4,55 %  
výborný16,25 %4,55 %  

Graf

9. Jak velkou částkou za rok byste byl(a) ochotnen(a) přispět Vašim dětem na členství v některé organizaci zabývající se volnočasovými aktivitami pro děti a mládež?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 401 Kč1260 %54,55 %  
301 - 400 Kč420 %18,18 %  
101 - 200 Kč210 %9,09 %  
do 100Kč15 %4,55 %  
201 - 300 Kč15 %4,55 %  

Graf

10. Jaký motiv by Vás vedl k tomu, abyste přispěl(a) na činnost nestátních neziskových organizací pracující s dětmi a mládeží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aktuální informace na webových stránkách1672,73 %72,73 %  
Pravidelně dostávat informace o proběhlých akcí včetně ekonomické stránky1150 %50 %  
Možnost seznámit se s lidmi, kteří v organizaci pracují1045,45 %45,45 %  
Možnost prohlédnout si fotky z akcí836,36 %36,36 %  
Spolupráce těchto sdružení s ostatními nadacemi či fondy podporující nemocné děti836,36 %36,36 %  
Přehledná a stručná výroční zpráva731,82 %31,82 %  
Jiná možnost418,18 %18,18 %  
Mít ve sdružení rozhodovací pravomoci29,09 %9,09 %  
Žádná29,09 %9,09 %  
Možnost získat video z akcí29,09 %9,09 %  
Aktivně se spolupodílet na chodu sdružení14,55 %4,55 %  

Graf

11. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22 – 30 let1359,09 %59,09 %  
31 – 40 let522,73 %22,73 %  
do 21 let313,64 %13,64 %  
41 – 50 let14,55 %4,55 %  

Graf

12. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyšší odborné, vysokoškolské1359,09 %59,09 %  
Střední bez maturity, střední s maturitou836,36 %36,36 %  
Základní 14,55 %4,55 %  

Graf

13. V jakém kraji bydlíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moravskoslezský419,05 %18,18 %  
Praha314,29 %13,64 %  
Moravskoslezském29,52 %9,09 %  
Jihomoravský29,52 %9,09 %  
Zlínský14,76 %4,55 %  
Středočeský kraj14,76 %4,55 %  
JM14,76 %4,55 %  
ZL14,76 %4,55 %  
Brno14,76 %4,55 %  
Moravskoslezský kraj14,76 %4,55 %  
ostatní odpovědi středočeský
Plzeňský
Praha 13
Jihomoravském
419,05 %18,18 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Krejčí, D.Prezentace neziskových organizací (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://prezentace-neziskovych-organizaci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.