Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prezident republiky. Byla volba správná?

Prezident republiky. Byla volba správná?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Natálie Timčenková
Šetření:19. 11. 2013 - 09. 12. 2013
Počet respondentů:865
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.29
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-9 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

ráda bych Vás požádala jménem celého našeho týmu o vyplnění dotazníku, kterým chceme zjistit, jak jste spokojeni s volbou prezidenta popř. co byste změnili.

Dotazník bude využit jako podklad pro naší seminární práci.

Prosíme Vás tedy o vyplnění dotazníku a děkujeme Vám za Vaši ochotu a spolupráci.

Odpovědi respondentů

1. Volili jste?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano74886,37 %86,47 %  
ne11813,63 %13,64 %  

Graf

2. Koho jste volili ve 2. kole prezidentských voleb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Karla Schwarzenberga48856,35 %56,42 %  
Miloše Zemana21124,36 %24,39 %  
nikoho16719,28 %19,31 %  

Graf

3. Co popř. kdo vás ovlivnil při volbě prezidenta (1 či více možností):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kampaň, politické diskuze40446,65 %46,71 %  
nikdo39445,5 %45,55 %  
rodina18821,71 %21,73 %  
přátelé13115,13 %15,14 %  
zaměstnání/škola657,51 %7,51 %  

Graf

4. Ohodnoťte následující otázky:

(1- ano, 2 - spíše ano, 3 - nevím, 4 - spíše ne, 5 - ne)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Zajímáte se o politiku?2.4331.506
Vyhledávali jste informace o panu Zemanovi či Schwarzenbergovi?2.4631.907
Sledovali jste televizní debaty?2.4751.799
Jste spokojeni s volbou prezidenta?4.1071.828
Plní prezident republiky správně svou funkci?3.8551.443
Reprezentuje dobře naši zemi v zahraničí?4.1651.311
Myslíte si, že prezident vystupuje ve své funkci jako nestranný?4.2031.162
Může prezident přispět k tomu, aby se lidé měli lépe?3.0691.757
Zopakovali byste svoji volbu znovu?1.8331.8

Graf

5. Měla by být přímá volba argumentem pro posílení jeho pravomoci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne53561,78 %61,85 %  
ano33138,22 %38,27 %  

Graf

6. Byli jste aktivní během prezidentských voleb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne61070,44 %70,52 %  
ano25629,56 %29,6 %  

Graf

7. Pokud ano, jak?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
debatoval/a na sociálních sítích22592,98 %26,01 %  
dělal/a průzkumy3112,81 %3,58 %  
psal/a jsem články2510,33 %2,89 %  

Graf

8. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena51259,12 %59,19 %  
muž35440,88 %40,92 %  

Graf

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské48255,66 %55,72 %  
vysokoškolské29033,49 %33,53 %  
základní515,89 %5,9 %  
vyšší odborné434,97 %4,97 %  

Graf

10. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17 – 26 let61470,9 %70,98 %  
27 – 36 let13215,24 %15,26 %  
37 – 46 let606,93 %6,94 %  
47 – 56 let333,81 %3,82 %  
57 – 66 let141,62 %1,62 %  
méně než 17 let91,04 %1,04 %  
více než 66 let40,46 %0,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Ohodnoťte následující otázky:

 • odpověď Jste spokojeni s volbou prezidenta?=1:
  • 9.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plní prezident republiky správně svou funkci?=1 na otázku 4. Ohodnoťte následující otázky:
 • odpověď Jste spokojeni s volbou prezidenta?=5:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plní prezident republiky správně svou funkci?=5 na otázku 4. Ohodnoťte následující otázky:
 • odpověď Reprezentuje dobře naši zemi v zahraničí?=5:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Plní prezident republiky správně svou funkci?=5 na otázku 4. Ohodnoťte následující otázky:

6. Byli jste aktivní během prezidentských voleb?

 • odpověď ano:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi debatoval/a na sociálních sítích na otázku 7. Pokud ano, jak?
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi psal/a jsem články na otázku 7. Pokud ano, jak?
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi dělal/a průzkumy na otázku 7. Pokud ano, jak?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Volili jste?

2. Koho jste volili ve 2. kole prezidentských voleb?

3. Co popř. kdo vás ovlivnil při volbě prezidenta (1 či více možností):

4. Ohodnoťte následující otázky:

5. Měla by být přímá volba argumentem pro posílení jeho pravomoci?

6. Byli jste aktivní během prezidentských voleb?

7. Pokud ano, jak?

8. Vaše pohlaví:

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

10. Váš věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Volili jste?

2. Koho jste volili ve 2. kole prezidentských voleb?

3. Co popř. kdo vás ovlivnil při volbě prezidenta (1 či více možností):

4. Ohodnoťte následující otázky:

5. Měla by být přímá volba argumentem pro posílení jeho pravomoci?

6. Byli jste aktivní během prezidentských voleb?

7. Pokud ano, jak?

8. Vaše pohlaví:

9. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

10. Váš věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Timčenková, N.Prezident republiky. Byla volba správná? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://prezident-republiky-cr-volba.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.