Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Prezidentské volby v České republice

Prezidentské volby v České republice

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petr Pop
Šetření:01. 11. 2013 - 08. 11. 2013
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

provádím průzkum znalostí v oblasti: Prezidentské volby v České republice. Cílem dotazníku je zjistit znalosti v této oblasti v různých věkových kategoriích. Tento dotazník je vhodný pro všechny skupiny respondentů. Výsledky použiji ve své bakalářské práci.

Děkuji za 2 minuty Vašeho času,

Petr Pop

Odpovědi respondentů

1. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 254151,25 %51,25 %  
26 - 351923,75 %23,75 %  
36 - 49911,25 %11,25 %  
50 a více67,5 %7,5 %  
Méně než 1856,25 %6,25 %  

Graf

2. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4455 %55 %  
Muž3645 %45 %  

Graf

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4657,5 %57,5 %  
2531,25 %31,25 %  
45 %5 %  
Vyučen(a)33,75 %3,75 %  
stále student ZŠ22,5 %2,5 %  

Graf

4. Od jakého roku je prezident ČR volen přímou volbou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
201280100 %100 %  

Graf

5. Původní nepřímá volba znamenala, že prezidenta nevolili občané. Kdo tedy prezidenta ČR mohl zvolit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Parlament ČR4657,5 %57,5 %  
Poslanecká sněmovna ČR3037,5 %37,5 %  
Senát ČR45 %5 %  

Graf

6. Kolik minimálně let musí být kandidátovi na prezidenta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
40 let5568,75 %68,75 %  
45 let1923,75 %23,75 %  
35 let67,5 %7,5 %  

Graf

7. Jak dlouhé je volební období prezidenta v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
5 let5568,75 %68,75 %  
4 roky2126,25 %26,25 %  
6 let45 %5 %  

Graf

8. Kdybych chtěl jako prostý občan ČR kandidovat na prezidenta, kolik hlasů obyvatel ČR bych musel získat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50 0005265 %65 %  
100 0001822,5 %22,5 %  
150 0001012,5 %12,5 %  

Graf

9. Kolik států Evropské unie (spolu s ČR) má přímou volbu prezidenta?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
64556,25 %56,25 %  
133543,75 %43,75 %  

Graf

10. Kolik volebních období po sobě může prezident ČR vykonávat svou funkci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2x7492,5 %92,5 %  
3x67,5 %7,5 %  

Graf

11. Který prezident vyhrál první přímou volbu v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Miloš Zeman80100 %100 %  

Graf

12. Od kolika let mohou občané volit prezidenta ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 let80100 %100 %  

Graf

13. Kdo byl první komunistický prezident (1948 – 1953)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Klement Gottwald7897,5 %97,5 %  
Václav Havel11,25 %1,25 %  
Tomáš Garrigue Masaryk11,25 %1,25 %  

Graf

14. Kdo byl první prezident Československa?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tomáš Garrigue Masaryk7796,25 %96,25 %  
Václav Havel22,5 %2,5 %  
Klement Gottwald11,25 %1,25 %  

Graf

15. Kdo byl První prezident České republiky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Václav Havel7998,75 %98,75 %  
Tomáš Garrigue Masaryk11,25 %1,25 %  

Graf

16. Forma vlády v České republice je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
parlamentní7391,25 %91,25 %  
prezidentská56,25 %6,25 %  
poloprezidentská22,5 %2,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš věk

2. Vaše pohlaví

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. Od jakého roku je prezident ČR volen přímou volbou?

5. Původní nepřímá volba znamenala, že prezidenta nevolili občané. Kdo tedy prezidenta ČR mohl zvolit?

6. Kolik minimálně let musí být kandidátovi na prezidenta?

7. Jak dlouhé je volební období prezidenta v České republice?

8. Kdybych chtěl jako prostý občan ČR kandidovat na prezidenta, kolik hlasů obyvatel ČR bych musel získat?

9. Kolik států Evropské unie (spolu s ČR) má přímou volbu prezidenta?

10. Kolik volebních období po sobě může prezident ČR vykonávat svou funkci?

11. Který prezident vyhrál první přímou volbu v ČR?

12. Od kolika let mohou občané volit prezidenta ČR?

13. Kdo byl první komunistický prezident (1948 – 1953)?

14. Kdo byl první prezident Československa?

15. Kdo byl První prezident České republiky?

16. Forma vlády v České republice je:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš věk

2. Vaše pohlaví

3. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

4. Od jakého roku je prezident ČR volen přímou volbou?

5. Původní nepřímá volba znamenala, že prezidenta nevolili občané. Kdo tedy prezidenta ČR mohl zvolit?

6. Kolik minimálně let musí být kandidátovi na prezidenta?

7. Jak dlouhé je volební období prezidenta v České republice?

8. Kdybych chtěl jako prostý občan ČR kandidovat na prezidenta, kolik hlasů obyvatel ČR bych musel získat?

9. Kolik států Evropské unie (spolu s ČR) má přímou volbu prezidenta?

10. Kolik volebních období po sobě může prezident ČR vykonávat svou funkci?

11. Který prezident vyhrál první přímou volbu v ČR?

12. Od kolika let mohou občané volit prezidenta ČR?

13. Kdo byl první komunistický prezident (1948 – 1953)?

14. Kdo byl první prezident Československa?

15. Kdo byl První prezident České republiky?

16. Forma vlády v České republice je:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pop, P.Prezidentské volby v České republice (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://prezidentske-volby-v-ceske-r.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.