Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Příchod dítěte do rodiny

Příchod dítěte do rodiny

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jarmila Zoubková
Šetření:27. 01. 2019 - 10. 02. 2019
Počet respondentů:79
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený pane/paní,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který bude součástí absolventské práce, kde bych chtěla dokázat, že příchod dítěte do rodiny je jistým způsobem zátěžovou situací.

Odpovědi respondentů

1. Žijete v manželském (partnerském)svazku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6683,54 %83,54 %  
ne1316,46 %16,46 %  

Graf

2. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14253,16 %53,16 %  
21620,25 %20,25 %  
31012,66 %12,66 %  
0.145,06 %5,06 %  
422,53 %2,53 %  
00000111,27 %1,27 %  
1.511,27 %1,27 %  
811,27 %1,27 %  
3.1411,27 %1,27 %  
611,27 %1,27 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.56
Minimum:0.1
Maximum:4
Variační rozpětí:3.9
Rozptyl:0.67
Směrodatná odchylka:0.82
Medián:1
Modus:1

Graf

3. Odpovídá tento počet Vašim představám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3746,84 %46,84 %  
ano3544,3 %44,3 %  
nevím78,86 %8,86 %  

Graf

4. Myslíte si, že příchod dítěte do rodiny je pro rodinu zátěžovou situací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7088,61 %88,61 %  
ne67,59 %7,59 %  
nevím33,8 %3,8 %  

Graf

5. Z jakého důvodu by podle Vás mohl být příchod dítěte zátěžovou situací pro rodinu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
změna chodu domácnosti6075,95 %75,95 %  
omezení dosavadních aktivit6075,95 %75,95 %  
ekonomického5873,42 %73,42 %  
změna vztahů mezi rodiči3443,04 %43,04 %  
změna vztahů v rodině3139,24 %39,24 %  
stagnace kariéry2936,71 %36,71 %  
jiné78,86 %8,86 %  

Graf

6. Zkuste odhadnout, jaká je pořizovací cena nových základních produktů, mimo oblečení (kočárek, postýlka, nánožník aj.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20.000 - 30.000 Kč2936,71 %36,71 %  
30.000 - 40.000 Kč2531,65 %31,65 %  
40.000 Kč a více1316,46 %16,46 %  
10.000 - 20.000 Kč1215,19 %15,19 %  

Graf

7. Zkuste odhadnout, jaká je pořizovací cena starších základních produktů, mimo oblečení (kočárek, postýlka, nánožník aj.)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10.000 - 20.000 Kč3645,57 %45,57 %  
méně než 10.000 Kč3139,24 %39,24 %  
20.000 - 30.000 Kč911,39 %11,39 %  
30.000 Kč a více33,8 %3,8 %  

Graf

8. Myslíte si, že bydlení více generací ve společné domácnosti je vhodné z hlediska výchovy dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3544,3 %44,3 %  
ano3139,24 %39,24 %  
nevím1316,46 %16,46 %  

Graf

9. Z jakého důvodu by mohlo být bydlení více generací nevhodné z hlediska výchovy dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zasahování prarodičů do výchovy5569,62 %69,62 %  
zásah do soukromí a zažitých rituálů starší generace3848,1 %48,1 %  
možnost řešení vztahových problémů dospělých přes dítě3645,57 %45,57 %  
jiné1012,66 %12,66 %  

Graf

10. Máte vlastní domácnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7493,67 %93,67 %  
ne56,33 %6,33 %  

Graf

11. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6075,95 %75,95 %  
muž1924,05 %24,05 %  

Graf

12. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-303443,04 %43,04 %  
31-402632,91 %32,91 %  
41-501316,46 %16,46 %  
50 a více45,06 %5,06 %  
15-2022,53 %2,53 %  

Graf

13. Jaký je Váš status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracující3443,04 %43,04 %  
na mateřské (rodičovské) dovolené2632,91 %32,91 %  
OSVČ1316,46 %16,46 %  
student911,39 %11,39 %  
po mateřské (rodičovské) dovolené45,06 %5,06 %  
před nástupem na mateřskou (rodičovskou) dovolenou33,8 %3,8 %  
nezaměstnaný11,27 %1,27 %  

Graf

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4354,43 %54,43 %  
střední s maturitou2632,91 %32,91 %  
střední78,86 %8,86 %  
vyšší odborné22,53 %2,53 %  
základní11,27 %1,27 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

7. Zkuste odhadnout, jaká je pořizovací cena starších základních produktů, mimo oblečení (kočárek, postýlka, nánožník aj.)?

  • odpověď méně než 10.000 Kč:
    • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 10.000 - 20.000 Kč na otázku 6. Zkuste odhadnout, jaká je pořizovací cena nových základních produktů, mimo oblečení (kočárek, postýlka, nánožník aj.)?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Žijete v manželském (partnerském)svazku?

2. Kolik máte dětí?

3. Odpovídá tento počet Vašim představám?

4. Myslíte si, že příchod dítěte do rodiny je pro rodinu zátěžovou situací?

5. Z jakého důvodu by podle Vás mohl být příchod dítěte zátěžovou situací pro rodinu?

6. Zkuste odhadnout, jaká je pořizovací cena nových základních produktů, mimo oblečení (kočárek, postýlka, nánožník aj.)?

7. Zkuste odhadnout, jaká je pořizovací cena starších základních produktů, mimo oblečení (kočárek, postýlka, nánožník aj.)?

8. Myslíte si, že bydlení více generací ve společné domácnosti je vhodné z hlediska výchovy dětí?

9. Z jakého důvodu by mohlo být bydlení více generací nevhodné z hlediska výchovy dětí?

10. Máte vlastní domácnost?

11. Vaše pohlaví?

12. Váš věk?

13. Jaký je Váš status?

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Žijete v manželském (partnerském)svazku?

2. Kolik máte dětí?

3. Odpovídá tento počet Vašim představám?

4. Myslíte si, že příchod dítěte do rodiny je pro rodinu zátěžovou situací?

5. Z jakého důvodu by podle Vás mohl být příchod dítěte zátěžovou situací pro rodinu?

6. Zkuste odhadnout, jaká je pořizovací cena nových základních produktů, mimo oblečení (kočárek, postýlka, nánožník aj.)?

7. Zkuste odhadnout, jaká je pořizovací cena starších základních produktů, mimo oblečení (kočárek, postýlka, nánožník aj.)?

8. Myslíte si, že bydlení více generací ve společné domácnosti je vhodné z hlediska výchovy dětí?

9. Z jakého důvodu by mohlo být bydlení více generací nevhodné z hlediska výchovy dětí?

10. Máte vlastní domácnost?

11. Vaše pohlaví?

12. Váš věk?

13. Jaký je Váš status?

14. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Zoubková, J.Příchod dítěte do rodiny (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://prichod-ditete-do-rodiny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.