Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Příčiny sebemotivace a její využití ve společnosti

Příčiny sebemotivace a její využití ve společnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adéla Šnajdrová
Šetření:23. 01. 2012 - 02. 02. 2012
Počet respondentů:129
Počet otázek (max/průměr):17 / 16.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:74,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o pomoc při mé bakalářské práci Cesty k sebemotivaci. Odpovědi jsou anonymní.

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena8767,44 %67,44 %  
muž4232,56 %32,56 %  

Graf

2. Vaše vzdělání (i probíhající):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské7255,81 %55,81 %  
střední škola s maturitou4131,78 %31,78 %  
vyučen/a53,88 %3,88 %  
vyšší odborná škola53,88 %3,88 %  
střední škola43,1 %3,1 %  
základní21,55 %1,55 %  

Graf

3. Obor ve kterém pracujete (studujete)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné2519,38 %19,38 %  
Zdravotnictví, sociální péče, vzdělávání a školství2116,28 %16,28 %  
Stavebnictví, etrojírenství, technika, průmysl a výroba1511,63 %11,63 %  
Marketing, personalistika a lidské zdroje1410,85 %10,85 %  
Logistika, doprava, obchod a služby118,53 %8,53 %  
Finance a bankovnictví96,98 %6,98 %  
Právní služby a státní správa96,98 %6,98 %  
IT86,2 %6,2 %  
Věda a výzkum86,2 %6,2 %  
Farmacie, chemie a potravinářství53,88 %3,88 %  
Kultura, umění a tvůrčí práce43,1 %3,1 %  

Graf

4. Jaký je váš průměrný měsíční příjem (hrubý)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0- 20 0007658,91 %58,91 %  
21 000- 50 0004434,11 %34,11 %  
50 000 +96,98 %6,98 %  

Graf

5. Zastáváte ve své profesi manažerskou pozici, při níž jste zodpovědní za plnění cílů svých podřízených?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9875,97 %75,97 %  
ano3124,03 %24,03 %  

Graf

6. Jaké možnosti motivace u svých podřízených aktivně využíváte? (možno více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
uznání, pochvala2270,97 %17,05 %  
finanční motivace-bonusy, prémie1445,16 %10,85 %  
hmotné ocenění722,58 %5,43 %  
finanční postihy- sankce619,35 %4,65 %  
pracovní postup (růst odpovědnosti)619,35 %4,65 %  
jiné39,68 %2,33 %  
veřejné výtky26,45 %1,55 %  
firmení benefityy (dovolená,auto, vouchery)13,23 %0,78 %  
odepření benefitů13,23 %0,78 %  

Graf

7. Motivujete se kladením vlastních cílů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 8, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11589,15 %89,15 %  
ne1410,85 %10,85 %  

Graf

8. Pokud ano (otázka č. 7), odměňujete se za dosažení cílů?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7968,7 %61,24 %  
ne3631,3 %27,91 %  

Graf

9. Které skupiny ovlivňují vaši motivaci? (možno více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
já sám9875,97 %75,97 %  
rodina8565,89 %65,89 %  
přátelé7255,81 %55,81 %  
kolegové/spolužáci4131,78 %31,78 %  
nadřízený/učitelé3930,23 %30,23 %  
nepřátelé2519,38 %19,38 %  

Graf

10. Seřadte dle svého žebříčku hodnot (1 nejdůležitejší, 5- nejméně důležité)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
dobře placená práce2.9071.852
spokojenost v práci2.3491.638
čas na rodinu2.3721.629
čas na koníčky3.6431.454
čas na přátele3.7291.655

Graf

11. Vyberte ze seznamu 3 vlastnosti, které Vás nejvíce charakterizují:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracovitý8364,34 %64,34 %  
obětavý7961,24 %61,24 %  
pečlivý7860,47 %60,47 %  
tvůrčí4837,21 %37,21 %  
ambiciozní4031,01 %31,01 %  
zapálený3325,58 %25,58 %  
asertivní2620,16 %20,16 %  

Graf

12. Co Vás demotivuje v práci (ve škole)? (možno více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatečné ohodnocení Vaší práce7860,47 %60,47 %  
Spory s kolegy a kvalita jejich práce7155,04 %55,04 %  
Nejasně stanovené cíle7054,26 %54,26 %  
Měnění cílů v průběhu jejich plnění5441,86 %41,86 %  
Práce(škola) mě vůbec nebaví1511,63 %11,63 %  

Graf

13. V případě neúspěchu dosažení cíle, spíše:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hledáte neustále nové cesty k dosažení cíle8062,02 %62,02 %  
stanovíte si jednodušší cíl2519,38 %19,38 %  
raději se věnujete něčemu jinému2418,6 %18,6 %  

Graf

14. Co by Vám nejvíce pomohlo k pracovnímu postupu nebo nové práci? (Seřadtě, 1-nejdůležitější)

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
více znalostí/ dovedností (praxe) ve zvoleném oboru2.0231.372
více znalostí/dovedností všecobecně (jazyky, kurzy)2.5581.316
více zkušeností na stejné pozici, ale v jiné firmě3.0471.192
doporučení/známosti3.0541.648
jiné4.3181.581

Graf

15. Pokud se Vám něco nepovede (zadaný úkol v práci, zkouška ve škole), obyvkle za to může?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neměla/a jste pro zadaný úkol dostatečné schopnosti, dovednosti.6046,51 %46,51 %  
Prostě jste měl/a smůlu4031,01 %31,01 %  
Vždy se Vám vše povede1410,85 %10,85 %  
Nadřízený Vás nespravedlivě ohodnotil (zkoušející ve škole byl nespravedlivý)86,2 %6,2 %  
Kolegové s Vámi nespolupracovali75,43 %5,43 %  

Graf

16. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21-359070,31 %69,77 %  
36-451511,72 %11,63 %  
0-201410,94 %10,85 %  
46+97,03 %6,98 %  

Graf

17. Co Vás motivuje ve vašem zaměstnání/vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
finanční motivace3527,34 %27,13 %  
vykonávaní odpovědné a kvalifikované práce3225 %24,81 %  
možnost profesního růstu2015,63 %15,5 %  
dobrý pracovní kolektiv1914,84 %14,73 %  
společenské uznání1814,06 %13,95 %  
dobré jméno společnosti (školy)43,13 %3,1 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Zastáváte ve své profesi manažerskou pozici, při níž jste zodpovědní za plnění cílů svých podřízených?

 • odpověď ano:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi finanční motivace-bonusy, prémie na otázku 6. Jaké možnosti motivace u svých podřízených aktivně využíváte? (možno více odpovědí)
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi uznání, pochvala na otázku 6. Jaké možnosti motivace u svých podřízených aktivně využíváte? (možno více odpovědí)

11. Vyberte ze seznamu 3 vlastnosti, které Vás nejvíce charakterizují:

 • odpověď pečlivý:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné=4 na otázku 14. Co by Vám nejvíce pomohlo k pracovnímu postupu nebo nové práci? (Seřadtě, 1-nejdůležitější)

13. V případě neúspěchu dosažení cíle, spíše:

 • odpověď hledáte neustále nové cesty k dosažení cíle:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiné=1 na otázku 14. Co by Vám nejvíce pomohlo k pracovnímu postupu nebo nové práci? (Seřadtě, 1-nejdůležitější)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Vaše vzdělání (i probíhající):

3. Obor ve kterém pracujete (studujete)?

4. Jaký je váš průměrný měsíční příjem (hrubý)?

5. Zastáváte ve své profesi manažerskou pozici, při níž jste zodpovědní za plnění cílů svých podřízených?

6. Jaké možnosti motivace u svých podřízených aktivně využíváte? (možno více odpovědí)

7. Motivujete se kladením vlastních cílů?

8. Pokud ano (otázka č. 7), odměňujete se za dosažení cílů?

9. Které skupiny ovlivňují vaši motivaci? (možno více odpovědí)

10. Seřadte dle svého žebříčku hodnot (1 nejdůležitejší, 5- nejméně důležité)

11. Vyberte ze seznamu 3 vlastnosti, které Vás nejvíce charakterizují:

12. Co Vás demotivuje v práci (ve škole)? (možno více odpovědí)

13. V případě neúspěchu dosažení cíle, spíše:

14. Co by Vám nejvíce pomohlo k pracovnímu postupu nebo nové práci? (Seřadtě, 1-nejdůležitější)

15. Pokud se Vám něco nepovede (zadaný úkol v práci, zkouška ve škole), obyvkle za to může?

16. Váš věk:

17. Co Vás motivuje ve vašem zaměstnání/vzdělávání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Vaše vzdělání (i probíhající):

3. Obor ve kterém pracujete (studujete)?

4. Jaký je váš průměrný měsíční příjem (hrubý)?

5. Zastáváte ve své profesi manažerskou pozici, při níž jste zodpovědní za plnění cílů svých podřízených?

6. Jaké možnosti motivace u svých podřízených aktivně využíváte? (možno více odpovědí)

7. Motivujete se kladením vlastních cílů?

8. Pokud ano (otázka č. 7), odměňujete se za dosažení cílů?

9. Které skupiny ovlivňují vaši motivaci? (možno více odpovědí)

10. Seřadte dle svého žebříčku hodnot (1 nejdůležitejší, 5- nejméně důležité)

11. Vyberte ze seznamu 3 vlastnosti, které Vás nejvíce charakterizují:

12. Co Vás demotivuje v práci (ve škole)? (možno více odpovědí)

13. V případě neúspěchu dosažení cíle, spíše:

14. Co by Vám nejvíce pomohlo k pracovnímu postupu nebo nové práci? (Seřadtě, 1-nejdůležitější)

15. Pokud se Vám něco nepovede (zadaný úkol v práci, zkouška ve škole), obyvkle za to může?

16. Váš věk:

17. Co Vás motivuje ve vašem zaměstnání/vzdělávání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šnajdrová, A.Příčiny sebemotivace a její využití ve společnosti (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://priciny-sebemotivace-a-jeji.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.