Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Příčiny vzniku závislosti

Příčiny vzniku závislosti

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Kubínová
Šetření:07. 06. 2022 - 21. 06. 2022
Počet respondentů:94
Počet otázek (max/průměr):11 / 9.35
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:48,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:20
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen pro osoby, které se nějakým způsobem setkaly s nějakým druhem návykové látky (nikotinismus, kofein, alkohol..), případně s jiným typem závislosti (na nějaké činnosti, gambling, apod..). Cílem je primárně stanovit, jaké důvody pro užití návykových látek či pro vznik závislosti na různých aktivitách, respondenti měli. Další cennou informací je názor respondentů na prevenci a  výzkum rodinného prostředí. Předem děkuji za čas věnovaný vyplňování tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5356,38 %56,38 %  
Muž4143,62 %43,62 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
29-38 let3132,98 %32,98 %  
19-28 let2425,53 %25,53 %  
39-48 let1515,96 %15,96 %  
Do 18ti let1111,7 %11,7 %  
59+ let77,45 %7,45 %  
49-58 let66,38 %6,38 %  

Graf

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou3335,11 %35,11 %  
3031,91 %31,91 %  
VOŠ1212,77 %12,77 %  
1111,7 %11,7 %  
SŠ bez maturity77,45 %7,45 %  
jiné11,06 %1,06 %  

Graf

4. S jakým typem závislosti jste se setkal(a)? (Ve vašem osobním životě)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikotinismus4143,62 %43,62 %  
Internet, PC4143,62 %43,62 %  
Alkohol2829,79 %29,79 %  
Kofein2526,6 %26,6 %  
Léky (antidepresiva, analgetika, a jiné)1920,21 %20,21 %  
Drogy1515,96 %15,96 %  
Workoholismus1111,7 %11,7 %  
Gambling1010,64 %10,64 %  
Kleptománie77,45 %7,45 %  
Jídlo22,13 %2,13 %  
TV11,06 %1,06 %  
cukr11,06 %1,06 %  
U sebe nic11,06 %1,06 %  
sexuální11,06 %1,06 %  
Soc. sítě11,06 %1,06 %  
žádný11,06 %1,06 %  

Graf

5. Ve kterém období jste se s danou závislostí (danými závislostmi) setkal(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-21 let4244,68 %44,68 %  
22-30 let2930,85 %30,85 %  
10-15 let2324,47 %24,47 %  
31-40 let1212,77 %12,77 %  
41+ let88,51 %8,51 %  
nevím, asi to není závislost, mám jen kávu rád11,06 %1,06 %  
U sebe nic11,06 %1,06 %  
Od 4 let11,06 %1,06 %  
pruběžně u členů širší rodiny11,06 %1,06 %  
celý život11,06 %1,06 %  
hádej :-)11,06 %1,06 %  
Průběžně celý život11,06 %1,06 %  
16-3311,06 %1,06 %  
Kouřím od 15 dodnes11,06 %1,06 %  

Graf

6. Jaké byly vaše důvody pro kontakt s návykovou látkou/vznik závislosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vliv vrstevníků/skupiny2728,72 %28,72 %  
Psychická deprivace2728,72 %28,72 %  
Zvědavost2627,66 %27,66 %  
Rodinné prostředí2223,4 %23,4 %  
Domnívám se, že vliv dědičnosti1718,09 %18,09 %  
Prožité trauma (smrt blízké osoby, rozvod, ukončení pracovního poměru..)1617,02 %17,02 %  
Jiné osobní problémy než výše uvedené1617,02 %17,02 %  
Zlepšení fyzické/psychické výkonnosti1010,64 %10,64 %  
Nedostatek financí, existenční problémy88,51 %8,51 %  
Fyzická bolest55,32 %5,32 %  
okolí11,06 %1,06 %  
x11,06 %1,06 %  
kontakt s internetem je nutnost, a jedna sociální sít proistě pomalu a plíživě vešla do mého života11,06 %1,06 %  
nebyla jsem nikdy závislá11,06 %1,06 %  
idol11,06 %1,06 %  
nuda v domácnosti, nedostatek přátel11,06 %1,06 %  
Alkohol bylo to jediné, na co jsem se mohl po náročném dni těšit.11,06 %1,06 %  
fěžko říct11,06 %1,06 %  
Vidím to u přátel a známých11,06 %1,06 %  
Z hladu11,06 %1,06 %  

Graf

7. Prožil(a) jste dětství v úplné, bezproblémové rodině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6468,09 %68,09 %  
Ne3031,91 %31,91 %  

Graf

8. Jakého charakteru byl problém ve vaší rodině? (Myslí se rodina původní, ve které jste prožil(a) dětství)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozvod rodičů1963,33 %20,21 %  
Nedostatek zájmu o vás (jako o dítě)1860 %19,15 %  
Nedostatek lásky, citů1756,67 %18,09 %  
Finanční problémy930 %9,57 %  
Návykové látky a jiné typy závislostí826,67 %8,51 %  
Přílišná (striktní) výchova, tvrdé tresty516,67 %5,32 %  
Úmrtí rodiče/rodičů/sourozence26,67 %2,13 %  
nemoc otce13,33 %1,06 %  
Týrání13,33 %1,06 %  
Skoro pořád pryč. Vychovávana v podstatě chůvou13,33 %1,06 %  

Graf

9. Vyhledal(a) jste někdy kvůli závislosti (kontaktu s návykovou látkou) odbornou pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne7478,72 %78,72 %  
Ano2021,28 %21,28 %  

Graf

10. Myslíte, že by vám osobně mohla v kontaktu s návykovou látkou/vznikem závislosti pomoci dostatečná prevence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 11, Ne → konec dotazníku, Nevím → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím4446,81 %46,81 %  
Ne4042,55 %42,55 %  
Ano1010,64 %10,64 %  

Graf

11. Jak by, podle vás, mohla účinná prevence vypadat?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dostatečná nabídka naplňujících aktivit během studia - byli jsme zavření na internátu bez možnosti vycházek a trávili čas pitím a kouřením pro uvolnění.

jiný životní styl, jiná práce , která by neměla nic společného s počítačem a internetem, v dnešní době bez přestěhování se na sibiř nereálné

Terapie nehledala příčiny

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Ve kterém období jste se s danou závislostí (danými závislostmi) setkal(a)?

 • odpověď 16-21 let:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Gambling na otázku 4. S jakým typem závislosti jste se setkal(a)? (Ve vašem osobním životě)

7. Prožil(a) jste dětství v úplné, bezproblémové rodině?

 • odpověď Ne:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatek lásky, citů na otázku 8. Jakého charakteru byl problém ve vaší rodině? (Myslí se rodina původní, ve které jste prožil(a) dětství)
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nedostatek zájmu o vás (jako o dítě) na otázku 8. Jakého charakteru byl problém ve vaší rodině? (Myslí se rodina původní, ve které jste prožil(a) dětství)
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozvod rodičů na otázku 8. Jakého charakteru byl problém ve vaší rodině? (Myslí se rodina původní, ve které jste prožil(a) dětství)

10. Myslíte, že by vám osobně mohla v kontaktu s návykovou látkou/vznikem závislosti pomoci dostatečná prevence?

 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. S jakým typem závislosti jste se setkal(a)? (Ve vašem osobním životě)

5. Ve kterém období jste se s danou závislostí (danými závislostmi) setkal(a)?

6. Jaké byly vaše důvody pro kontakt s návykovou látkou/vznik závislosti?

7. Prožil(a) jste dětství v úplné, bezproblémové rodině?

8. Jakého charakteru byl problém ve vaší rodině? (Myslí se rodina původní, ve které jste prožil(a) dětství)

9. Vyhledal(a) jste někdy kvůli závislosti (kontaktu s návykovou látkou) odbornou pomoc?

10. Myslíte, že by vám osobně mohla v kontaktu s návykovou látkou/vznikem závislosti pomoci dostatečná prevence?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. S jakým typem závislosti jste se setkal(a)? (Ve vašem osobním životě)

5. Ve kterém období jste se s danou závislostí (danými závislostmi) setkal(a)?

6. Jaké byly vaše důvody pro kontakt s návykovou látkou/vznik závislosti?

7. Prožil(a) jste dětství v úplné, bezproblémové rodině?

8. Jakého charakteru byl problém ve vaší rodině? (Myslí se rodina původní, ve které jste prožil(a) dětství)

9. Vyhledal(a) jste někdy kvůli závislosti (kontaktu s návykovou látkou) odbornou pomoc?

10. Myslíte, že by vám osobně mohla v kontaktu s návykovou látkou/vznikem závislosti pomoci dostatečná prevence?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kubínová, M.Příčiny vzniku závislosti (výsledky průzkumu), 2022. Dostupné online na https://priciny-vzniku-zavislosti.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.