Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Příčná flétna versus František Malotín

Příčná flétna versus František Malotín

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Linková
Šetření:08. 03. 2010 - 22. 03. 2010
Počet respondentů:75
Počet otázek (max/průměr):27 / 13.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jsem studentkou konzervatoře a píšu diplomovou práci o flétnistovi Františku Malotínovi. V dotazníku se hlavně zaměřuji na zjištění oblíbenosti, kladů a záporů, které vnímají uživatelé u jednotlivých Malotínových publikací, a celkové povědomosti o Františku Malotínovi a jeho díle.

Za Vaše odpovědi Vám předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Víte, kdo je František Malotín?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku, Částečněotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5066,67 %66,67 %  
Ne1824 %24 %  
Částečně79,33 %9,33 %  

Graf

2. Kde jste se o Františku Malotínovi dozvěděl/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
konzervatoř2645,61 %34,67 %  
ZUŠ1628,07 %21,33 %  
Letní flétny610,53 %8 %  
internet23,51 %2,67 %  
pedagogický seminář11,75 %1,33 %  
Od přítelkyně11,75 %1,33 %  
Od Míši :)11,75 %1,33 %  
od Míši Linkové11,75 %1,33 %  
byvaly zak11,75 %1,33 %  
při zájmu o studium11,75 %1,33 %  
jeho koncert11,75 %1,33 %  

Graf

3. Zúčastnil/a jste se někdy kurzu Letní flétny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3866,67 %50,67 %  
Ano1933,33 %25,33 %  

Graf

4. Kolikrát jste se zúčastnil/a kurzu Letní flétny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1842,11 %10,67 %  
2526,32 %6,67 %  
Víckrát315,79 %4 %  
3315,79 %4 %  

Graf

5. Byl/a jste s kurzem Letních fléten spokojen/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 6, neotázka č. 7, částečněotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1684,21 %21,33 %  
částečně315,79 %4 %  

Graf

6. Co se Vám na kurzu Letních fléten nejvíce líbilo?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
metodické postupy531,25 %6,67 %  
vše531,25 %6,67 %  
lektor318,75 %4 %  
otevřelo mi to obzory, prohloubilo znalosti16,25 %1,33 %  
kurzy s Clarou Novákovou16,25 %1,33 %  
host: Clara Nováková16,25 %1,33 %  

Graf

7. Co se Vám na kurzu Letních fléten nelíbilo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
metodické postupy266,67 %2,67 %  
organizace133,33 %1,33 %  

Graf

8. Znáte knihu České orchestrální studie I?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3052,63 %40 %  
ne2747,37 %36 %  

Graf

9. Myslíte si, že jsou České orchestrální studie I použitelné pro děti na ZUŠ?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1550 %20 %  
nevím930 %12 %  
ano620 %8 %  

Graf

10. Čerpal/a jste někdy z Českých orchestrálních studií I?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2066,67 %26,67 %  
ne1033,33 %13,33 %  

Graf

11. Proč jste čerpal z Českých orchestrálních studií I?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozšiřování vlastního rozhledu1470 %18,67 %  
příprava na konkurz315 %4 %  
v ramci oprchestralnich partu na konzervatori, VS15 %1,33 %  
zpestření žákovi hodiny15 %1,33 %  
orchestrální party na konzervatoři15 %1,33 %  

Graf

12. Četl jste Malotínovu Praktickou metodiku příčné flétny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, kompletněotázka č. 13, ano, ale jen vybrané kapitolyotázka č. 13, ne, ale vím, že existujeotázka č. 16, ne, vůbec ji neznámotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, kompletně2747,37 %36 %  
ne, ale vím, že existuje1628,07 %21,33 %  
ano, ale jen vybrané kapitoly915,79 %12 %  
ne, vůbec ji neznám58,77 %6,67 %  

Graf

13. Líbí se Vám Praktická metodika?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano, je skvěláotázka č. 15, ano, ale mám výhradyotázka č. 14, ne, zastávám jiné názory na danou problematikuotázka č. 16, ne, vůbec mě nezaujalaotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, je skvělá2569,44 %33,33 %  
ano, ale mám výhrady925 %12 %  
ne, zastávám jiné názory na danou problematiku25,56 %2,67 %  

Graf

14. Co se Vám na Praktické metodice nelíbilo?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dle mého názoru je v dnešní době již lehce zastaralá.

extrémní názory, v některých ohledech zavádějící a mylné informace.

Je to příliš rozsáhlé na jednoduchou odpověď... V krátkosti: mám výhrady k držení nástroje a náklonu náustku...

ne zcela odpovida kriteriim metodiky pro urcenou cilovou skupinu

nedostatečně probraná otázka intonace

Nějteré jeho názory týkající se nátisku a také hraní na zobcovou flétnu: podle mě je zobcová flétna dobrým základem pro hru na flétnu příčnou.

Nesouhlasím scela s držením nástroje, jak se v knize předvádí a s některými metodami a nácviky obtížných míst...dále např. nádech "jako by člověk zíval"-není úplně nejšťastnější...atd...

V jistých ohledech by mohla být stručnější a věcněšjší. Dále se dle mého názoru měl autor vyvarovat krkolomných slovních obratů. Navíc bych uvítal větší množství dechových cvičení, rozšíření kapitoly vibrato a stacato.

vnucování osobního názoru

15. Využíváte Praktickou metodiku v praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1441,18 %18,67 %  
ano, někdy do ní nahlédnu1132,35 %14,67 %  
ne617,65 %8 %  
částečně38,82 %4 %  

Graf

16. Znáte Malotínovu školu První doteky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 17, ne, vůbec ji neznámotázka č. 19, ne, ale vím, že existujeotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3968,42 %52 %  
ne, ale vím, že existuje1119,3 %14,67 %  
ne, vůbec ji neznám712,28 %9,33 %  

Graf

17. Využíváte První doteky v praxi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, velmi se mi líbí1948,72 %25,33 %  
ano, protože nic lepšího u nás není512,82 %6,67 %  
ne, nelíbí se mi410,26 %5,33 %  
ne, protože není finančně dosažitelná pro mé žáky25,13 %2,67 %  
ano, ale ne jako stěžejní školu. 12,56 %1,33 %  
ne12,56 %1,33 %  
zatím jsem z ní pouze hrála12,56 %1,33 %  
ne, protoze neucim v cestine12,56 %1,33 %  
ano, ale nedržím se jí bezvýhradně12,56 %1,33 %  
ano, jako doplnění jiných škol12,56 %1,33 %  
pouze vybraná cvičení12,56 %1,33 %  
jen pro některé žáky12,56 %1,33 %  
ne, neboť znám lepší12,56 %1,33 %  

Graf

18. Co se Vám nelíbí na Prvních dotecích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obsah1128,21 %14,67 %  
vazba923,08 %12 %  
cena512,82 %6,67 %  
cena, vazba a částečně i provedení12,56 %1,33 %  
Naprosto specifický a jiný přístup k žákovy a flet12,56 %1,33 %  
pro deti prilis komplikovana12,56 %1,33 %  
myslím si, že není pro malé děti příliš záživná12,56 %1,33 %  
jsem s ní plně spokojena12,56 %1,33 %  
rozvleklost, misty nevhodne voleny obsah,nezazivne12,56 %1,33 %  
všechno v pořádku12,56 %1,33 %  
Nesedí všem,někdy je složitá12,56 %1,33 %  
nezajímavé skladbičky pro žáky-začátečníky12,56 %1,33 %  
postupně příliš těžké skladby pro začínající žáky12,56 %1,33 %  
pro něketré žáky příliš pomalý postup - vynechávám12,56 %1,33 %  
dlouhé setrvání ve spodní oktávě-pomalý postup12,56 %1,33 %  
nezáživná dueta12,56 %1,33 %  
nic12,56 %1,33 %  

Graf

19. Znáte pokračování Malotínovy školy Probouzení k dokonalosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 20, neotázka č. 24, ne, ale vím, že existujeotázka č. 21].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2950,88 %38,67 %  
ano1628,07 %21,33 %  
ne, ale vím, že existuje1221,05 %16 %  

Graf

20. Líbí se Vám Probouzení k dokonalosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano850 %10,67 %  
ne637,5 %8 %  
nevím, ještě jsem ji neviděla212,5 %2,67 %  

Graf

21. Souhlasíte s rozdělením Probouzení k dokonalosti na 2 díly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1035,71 %13,33 %  
ne725 %9,33 %  
částečně, je to finančně nevýhodné621,43 %8 %  
nevim27,14 %2,67 %  
ne, je to finančně nevýhodné13,57 %1,33 %  
je mi to jedno :D13,57 %1,33 %  
je mi to lhostejné13,57 %1,33 %  

Graf

22. Líbí se Vám řešení dosažitelnosti doprovodů k Probouzení k dokonalosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pokud by byly ke stažení kompletně1139,29 %14,67 %  
ne, raději bych si je zakoupil v knize621,43 %8 %  
ano414,29 %5,33 %  
ne, protože nejsou na webových stránkách kompletní310,71 %4 %  
opět13,57 %1,33 %  
zatím jsem nesháněla13,57 %1,33 %  
ještě jsem je neviděla13,57 %1,33 %  
nevím13,57 %1,33 %  

Graf

23. Chystáte se zakoupit i plánovaný 2. díl Probouzení k dokonalosti?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím1242,86 %16 %  
ano1035,71 %13,33 %  
ne621,43 %8 %  

Graf

24. Zúčastnil/a jste se některého metodického semináře, který vedl František Malotín?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2340,35 %30,67 %  
ano2136,84 %28 %  
ne, ale rád bych se zúčastnil v budoucnu1322,81 %17,33 %  

Graf

25. Znáte se s Františkem Maloténem osobně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3256,14 %42,67 %  
ne2543,86 %33,33 %  

Graf

26. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4375,44 %57,33 %  
muž1424,56 %18,67 %  

Graf

27. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 302238,6 %29,33 %  
0 - 201322,81 %17,33 %  
31 - 401221,05 %16 %  
41 - 50610,53 %8 %  
51 - 6035,26 %4 %  
60 - a více11,75 %1,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 9 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Víte, kdo je František Malotín?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ZUŠ na otázku 2. Kde jste se o Františku Malotínovi dozvěděl/a?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Zúčastnil/a jste se někdy kurzu Letní flétny?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Byl/a jste s kurzem Letních fléten spokojen/a?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Myslíte si, že jsou České orchestrální studie I použitelné pro děti na ZUŠ?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Čerpal/a jste někdy z Českých orchestrálních studií I?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozšiřování vlastního rozhledu na otázku 11. Proč jste čerpal z Českých orchestrálních studií I?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, kompletně na otázku 12. Četl jste Malotínovu Praktickou metodiku příčné flétny?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Využíváte Praktickou metodiku v praxi?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, velmi se mi líbí na otázku 17. Využíváte První doteky v praxi?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Souhlasíte s rozdělením Probouzení k dokonalosti na 2 díly?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, pokud by byly ke stažení kompletně na otázku 22. Líbí se Vám řešení dosažitelnosti doprovodů k Probouzení k dokonalosti?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 23. Chystáte se zakoupit i plánovaný 2. díl Probouzení k dokonalosti?

3. Zúčastnil/a jste se někdy kurzu Letní flétny?

 • odpověď Ano:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Byl/a jste s kurzem Letních fléten spokojen/a?
 • odpověď Ne:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, ale vím, že existuje na otázku 16. Znáte Malotínovu školu První doteky?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 25. Znáte se s Františkem Maloténem osobně?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 0 - 20 na otázku 27. Věk

8. Znáte knihu České orchestrální studie I?

 • odpověď ano:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 9. Myslíte si, že jsou České orchestrální studie I použitelné pro děti na ZUŠ?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Čerpal/a jste někdy z Českých orchestrálních studií I?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Čerpal/a jste někdy z Českých orchestrálních studií I?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozšiřování vlastního rozhledu na otázku 11. Proč jste čerpal z Českých orchestrálních studií I?

10. Čerpal/a jste někdy z Českých orchestrálních studií I?

 • odpověď ano:
  • 3.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozšiřování vlastního rozhledu na otázku 11. Proč jste čerpal z Českých orchestrálních studií I?

12. Četl jste Malotínovu Praktickou metodiku příčné flétny?

 • odpověď ano, kompletně:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Využíváte Praktickou metodiku v praxi?

13. Líbí se Vám Praktická metodika?

 • odpověď ano, je skvělá:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Využíváte Praktickou metodiku v praxi?

16. Znáte Malotínovu školu První doteky?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 15. Využíváte Praktickou metodiku v praxi?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, velmi se mi líbí na otázku 17. Využíváte První doteky v praxi?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi obsah na otázku 18. Co se Vám nelíbí na Prvních dotecích?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 21. Souhlasíte s rozdělením Probouzení k dokonalosti na 2 díly?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, pokud by byly ke stažení kompletně na otázku 22. Líbí se Vám řešení dosažitelnosti doprovodů k Probouzení k dokonalosti?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 24. Zúčastnil/a jste se některého metodického semináře, který vedl František Malotín?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Zúčastnil/a jste se někdy kurzu Letní flétny?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Byl/a jste s kurzem Letních fléten spokojen/a?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Znáte pokračování Malotínovy školy Probouzení k dokonalosti?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nevím na otázku 23. Chystáte se zakoupit i plánovaný 2. díl Probouzení k dokonalosti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Čerpal/a jste někdy z Českých orchestrálních studií I?

25. Znáte se s Františkem Maloténem osobně?

 • odpověď ano:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Zúčastnil/a jste se někdy kurzu Letní flétny?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Byl/a jste s kurzem Letních fléten spokojen/a?

26. Pohlaví

 • odpověď žena:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, někdy do ní nahlédnu na otázku 15. Využíváte Praktickou metodiku v praxi?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 23. Chystáte se zakoupit i plánovaný 2. díl Probouzení k dokonalosti?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 24. Zúčastnil/a jste se některého metodického semináře, který vedl František Malotín?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ZUŠ na otázku 2. Kde jste se o Františku Malotínovi dozvěděl/a?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 19. Znáte pokračování Malotínovy školy Probouzení k dokonalosti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Víte, kdo je František Malotín?

2. Kde jste se o Františku Malotínovi dozvěděl/a?

3. Zúčastnil/a jste se někdy kurzu Letní flétny?

5. Byl/a jste s kurzem Letních fléten spokojen/a?

8. Znáte knihu České orchestrální studie I?

9. Myslíte si, že jsou České orchestrální studie I použitelné pro děti na ZUŠ?

10. Čerpal/a jste někdy z Českých orchestrálních studií I?

11. Proč jste čerpal z Českých orchestrálních studií I?

12. Četl jste Malotínovu Praktickou metodiku příčné flétny?

13. Líbí se Vám Praktická metodika?

15. Využíváte Praktickou metodiku v praxi?

16. Znáte Malotínovu školu První doteky?

17. Využíváte První doteky v praxi?

18. Co se Vám nelíbí na Prvních dotecích?

19. Znáte pokračování Malotínovy školy Probouzení k dokonalosti?

21. Souhlasíte s rozdělením Probouzení k dokonalosti na 2 díly?

22. Líbí se Vám řešení dosažitelnosti doprovodů k Probouzení k dokonalosti?

23. Chystáte se zakoupit i plánovaný 2. díl Probouzení k dokonalosti?

24. Zúčastnil/a jste se některého metodického semináře, který vedl František Malotín?

25. Znáte se s Františkem Maloténem osobně?

26. Pohlaví

27. Věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Víte, kdo je František Malotín?

2. Kde jste se o Františku Malotínovi dozvěděl/a?

3. Zúčastnil/a jste se někdy kurzu Letní flétny?

5. Byl/a jste s kurzem Letních fléten spokojen/a?

8. Znáte knihu České orchestrální studie I?

9. Myslíte si, že jsou České orchestrální studie I použitelné pro děti na ZUŠ?

10. Čerpal/a jste někdy z Českých orchestrálních studií I?

11. Proč jste čerpal z Českých orchestrálních studií I?

12. Četl jste Malotínovu Praktickou metodiku příčné flétny?

13. Líbí se Vám Praktická metodika?

15. Využíváte Praktickou metodiku v praxi?

16. Znáte Malotínovu školu První doteky?

17. Využíváte První doteky v praxi?

18. Co se Vám nelíbí na Prvních dotecích?

19. Znáte pokračování Malotínovy školy Probouzení k dokonalosti?

21. Souhlasíte s rozdělením Probouzení k dokonalosti na 2 díly?

22. Líbí se Vám řešení dosažitelnosti doprovodů k Probouzení k dokonalosti?

23. Chystáte se zakoupit i plánovaný 2. díl Probouzení k dokonalosti?

24. Zúčastnil/a jste se některého metodického semináře, který vedl František Malotín?

25. Znáte se s Františkem Maloténem osobně?

26. Pohlaví

27. Věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Linková, M.Příčná flétna versus František Malotín (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://pricna-fletna-versus-frantisek-malotin.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.