Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přijetí eura

Přijetí eura

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Magdová
Šetření:08. 11. 2014 - 11. 11. 2014
Počet respondentů:102
Počet otázek (max/průměr):7 / 6.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží k zjištění názoru lidí o přijetí společné evropské měny.

Odpovědi respondentů

1. Jaký byl Váš postoj pro vstup ČR do EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro6563,73 %63,73 %  
proti3736,27 %36,27 %  

Graf

2. 2) Pocítili jste při vstupu ČR do EU na své osobě nebo blízkých nějaké vážné změny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7371,57 %71,57 %  
ano2928,43 %28,43 %  

Graf

3. 3) Jaký je Váš názor na vstup ČR do eurozony tedy na přijetí společné evropské měny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím7472,55 %72,55 %  
souhlasím1918,63 %18,63 %  
nevím98,82 %8,82 %  

Graf

4. 4) Myslíte si, že se např. změní platy českých občanu a změní se ceny zboží, služeb?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8078,43 %78,43 %  
ne2221,57 %21,57 %  

Graf

5. 5) Víte, jaký je nynější kurz koruny vůči euru? _______________________

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
281620 %15,69 %  
2778,75 %6,86 %  
Ano33,75 %2,94 %  
27,533,75 %2,94 %  
28,5022,5 %1,96 %  
ne22,5 %1,96 %  
2922,5 %1,96 %  
cca 2711,25 %0,98 %  
2511,25 %0,98 %  
cca 27,- za 1EUR11,25 %0,98 %  
ostatní odpovědi okolo 28 Kč
27,8
27Kč
26
1Kč = 27,5 E
zhruba mezi 27 - 28 Kč za euro
27,50
dvacet šest
28Kč za 1 EUR
27-28kč
okolo 26-27 euro
kolem 27 Kč za EUR
27 Kč za 1 eu....nevím přesně
devizový : 27,75Kč za 1tEuro
kolem 26 Kč
27.80
přibližně
27,5 cirka.
28,5
27,7
27.10
1€ = 27-28Kč
cca 27 Kč
27.50
26kč/1E
26Kč/Euro tuším
27,3
27.7
cca 28 kč = 1 EURO
1:23
27,80
24
27.785
1 EURO = 27/28 Kč
27.70
cca 27 kč za 1 euro
32?
1euro cca 27 Kč
cca 28:1
27.5
27,60
cca 27,6
4252,5 %41,18 % 

Graf

6. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6058,82 %58,82 %  
muž4241,18 %41,18 %  

Graf

7. Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-244342,16 %42,16 %  
25-292625,49 %25,49 %  
35-více1817,65 %17,65 %  
30-3498,82 %8,82 %  
0-1865,88 %5,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký byl Váš postoj pro vstup ČR do EU?

2. 2) Pocítili jste při vstupu ČR do EU na své osobě nebo blízkých nějaké vážné změny?

3. 3) Jaký je Váš názor na vstup ČR do eurozony tedy na přijetí společné evropské měny?

4. 4) Myslíte si, že se např. změní platy českých občanu a změní se ceny zboží, služeb?

5. 5) Víte, jaký je nynější kurz koruny vůči euru? _______________________

6. Vaše pohlaví?

7. Váš věk?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký byl Váš postoj pro vstup ČR do EU?

2. 2) Pocítili jste při vstupu ČR do EU na své osobě nebo blízkých nějaké vážné změny?

3. 3) Jaký je Váš názor na vstup ČR do eurozony tedy na přijetí společné evropské měny?

4. 4) Myslíte si, že se např. změní platy českých občanu a změní se ceny zboží, služeb?

5. 5) Víte, jaký je nynější kurz koruny vůči euru? _______________________

6. Vaše pohlaví?

7. Váš věk?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Magdová, N.Přijetí eura (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://prijeti-eura.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.