Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přijetí Turecka do Evropské unie

Přijetí Turecka do Evropské unie

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Vaniš
Šetření:05. 04. 2011 - 13. 04. 2011
Počet respondentů:169
Počet otázek (max/průměr):10 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:81 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Situace kolem přijetí Turecka do Evropské unie je velice aktuální téma, propírané v médiích i na půdě světových politických diskusí. Doposud žádná kandidátská země nevyvolala mezi jednotlivými členy unie takový rozkol.

 

Na jedné straně existují státy, které přijetí Turecka vítají s otevřenou náručí a vidí v něm budoucnost Evropy jako takové, na straně druhé stojí skupina zemí, bojujících za to, aby výsledkem přístupových jednání s Tureckem byla jen určitá forma partnerství, nikoli však plnohodnotné členství

.

Zatímco názory světových velmocí jsou díky internetu a síle médií všeobecně známé, pohled na otázku evropské integrace Turecka ryze českýma očima, může být jistě velice zajímavý a svým způsobem originální.

 

Výsledky tohoto dotazníku pak pomohou při zpracování bakalářské práce a jsou veřejnosti zcela přístupné. 

Odpovědi respondentů

1. Myslíte si, že je v současné době Turecko dostatečně připraveno na vstup do Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne7644,97 %44,97 %  
Rozhodně ne3822,49 %22,49 %  
Spíše ano3017,75 %17,75 %  
Nevím169,47 %9,47 %  
Rozhodně ano95,33 %5,33 %  

Graf

2. 2. Kdy si myslíte, že by mohlo nejdříve dojít ke vstupu Turecka do Evropské unie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
V období 2016 - 20206136,09 %36,09 %  
Ke vstupu Turecka do EU nikdy nedojde3118,34 %18,34 %  
V období 2021 - 20302715,98 %15,98 %  
Nevím2213,02 %13,02 %  
V období 2011 - 20152112,43 %12,43 %  
V období 2031 - 205074,14 %4,14 %  

Graf

3. 3. Myslíte si, že by po případném přistoupení Turecka k Evropské unii, mohla turecká pracovní síla nepříznivě ovlivnit stav nezaměstnanosti v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne8047,34 %47,34 %  
Spíše ano4426,04 %26,04 %  
Rozhodně ne2313,61 %13,61 %  
Nevím127,1 %7,1 %  
Rozhodně ano105,92 %5,92 %  

Graf

4. 4. Chtěl/a byste, aby o případném vstupu Turecka do Evropské unie rozhodovali občané unie pomocí referenda?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně ano4627,22 %27,22 %  
Spíše ano4325,44 %25,44 %  
Spíše ne4023,67 %23,67 %  
Rozhodně ne2514,79 %14,79 %  
Nevím158,88 %8,88 %  

Graf

5. Jaké jsou podle Vás největší výhody případného vstupu Turecka do Evropské unie? (zvolte alespoň jednu možnost)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Strategická poloha a prostředník v dialozích mezi Evropou a Asií9455,62 %55,62 %  
Navázaní dialogu s islámskými zeměmi (Evropa by přijetím Turecka do svých řad dala jasně najevo, že není uzavřeným křesťanským klubem)8047,34 %47,34 %  
Diverzifikace energetických zdrojů pro Evropu (která tak nemusí být závislá na plynu a ropě převážně z bývalého SSSR)7846,15 %46,15 %  
Rozšíření trhu EU o nový okruh spotřebitelů5029,59 %29,59 %  
Navýšení vlivu EU na Středním východě a Kavkazu4526,63 %26,63 %  
Posílení evropské obranyschopnosti rozšířením o tureckou armádu (která čítá přes milion mužů)2213,02 %13,02 %  
Omlazení stárnoucí evropské populace a nárust levné pracovní síly158,88 %8,88 %  

Graf

6. Jaké jsou podle Vás největší nevýhody případného vstupu Turecka do Evropské unie? (zvolte alespoň jednu možnost)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozkol mezi islámskou a křesťanskou kulturou8550,3 %50,3 %  
Složitá kontrola rozsáhlých hranic na východě Turecka s islámskými sousedy (například Írán, Irák, Sýrie)8248,52 %48,52 %  
Příliv ilegálních migrantů, zbraní a drog na území EU7846,15 %46,15 %  
Vysoký zahraniční dluh Turecka a vysoká míra chudoby v Turecku může vést k nadměrnému čerpání z fondů EU7745,56 %45,56 %  
Vysoká nezaměstnanost Tureckého obyvatelstva, obvzláště pak žen5834,32 %34,32 %  
Nebezpečí terorismu4928,99 %28,99 %  
Turecko může vyvinout nátlak na Evropu v otázce energetiky (povedou přes něj důležité ropovody a plynovody)2816,57 %16,57 %  

Graf

7. Navštívil/a jste někdy Turecko?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, ale do Turecka bych se chtěl/a podívat9355,03 %55,03 %  
Ne, ani to nemám v budoucnu v úmyslu4224,85 %24,85 %  
Ano, ale pouze jako turista3319,53 %19,53 %  
Ano, žil/a jsem tam10,59 %0,59 %  

Graf

8. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena9656,8 %56,8 %  
Muž7343,2 %43,2 %  

Graf

9. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
21 - 30 let9355,03 %55,03 %  
16 - 20 let3118,34 %18,34 %  
31 - 45 let2514,79 %14,79 %  
0 - 15 let148,28 %8,28 %  
46 - 60 let63,55 %3,55 %  

Graf

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou8047,34 %47,34 %  
Vysokoškolské5733,73 %33,73 %  
Základní2213,02 %13,02 %  
Vyšší odborné52,96 %2,96 %  
Středoškolské bez maturity31,78 %1,78 %  
Žádné21,18 %1,18 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

6. Jaké jsou podle Vás největší nevýhody případného vstupu Turecka do Evropské unie? (zvolte alespoň jednu možnost)

  • odpověď Příliv ilegálních migrantů, zbraní a drog na území EU:
    • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně ano na otázku 3. 3. Myslíte si, že by po případném přistoupení Turecka k Evropské unii, mohla turecká pracovní síla nepříznivě ovlivnit stav nezaměstnanosti v ČR?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Myslíte si, že je v současné době Turecko dostatečně připraveno na vstup do Evropské unie?

2. 2. Kdy si myslíte, že by mohlo nejdříve dojít ke vstupu Turecka do Evropské unie?

3. 3. Myslíte si, že by po případném přistoupení Turecka k Evropské unii, mohla turecká pracovní síla nepříznivě ovlivnit stav nezaměstnanosti v ČR?

4. 4. Chtěl/a byste, aby o případném vstupu Turecka do Evropské unie rozhodovali občané unie pomocí referenda?

5. Jaké jsou podle Vás největší výhody případného vstupu Turecka do Evropské unie? (zvolte alespoň jednu možnost)

6. Jaké jsou podle Vás největší nevýhody případného vstupu Turecka do Evropské unie? (zvolte alespoň jednu možnost)

7. Navštívil/a jste někdy Turecko?

8. Pohlaví

9. Věk

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Myslíte si, že je v současné době Turecko dostatečně připraveno na vstup do Evropské unie?

2. 2. Kdy si myslíte, že by mohlo nejdříve dojít ke vstupu Turecka do Evropské unie?

3. 3. Myslíte si, že by po případném přistoupení Turecka k Evropské unii, mohla turecká pracovní síla nepříznivě ovlivnit stav nezaměstnanosti v ČR?

4. 4. Chtěl/a byste, aby o případném vstupu Turecka do Evropské unie rozhodovali občané unie pomocí referenda?

5. Jaké jsou podle Vás největší výhody případného vstupu Turecka do Evropské unie? (zvolte alespoň jednu možnost)

6. Jaké jsou podle Vás největší nevýhody případného vstupu Turecka do Evropské unie? (zvolte alespoň jednu možnost)

7. Navštívil/a jste někdy Turecko?

8. Pohlaví

9. Věk

10. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vaniš, J.Přijetí Turecka do Evropské unie (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://prijeti-turecka-do-evropske.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.