Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přijímací řízení do zaměstnání

Přijímací řízení do zaměstnání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eliška Škripková
Šetření:26. 01. 2012 - 03. 02. 2012
Počet respondentů:158
Počet otázek (max/průměr):30 / 30
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si Vás požádat o vyplnění následujícího dotazníku, který tvoří součást mé diplomové práce a který mi pomůže porovnat průběh přijímacího řízení v ostatních společnostech s tím, jak probíhá ve společnosti, kde nyní pracuji. Zjištěná data mohou vést ke zkvalitnění výběrových řízení v této společnosti.

Děkuji, Eliška Škripková

Odpovědi respondentů

1. O nabídce pracovní pozice, na kterou jste se účastnil(a) výběrového řízení, jste se dozvěděl(a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na internetu7648,1 %48,1 %  
od kamaráda / příbuzných2817,72 %17,72 %  
měl(a) jsem pracovní kontakty z dřívější doby (např. byl(a) jsem tam dříve na brigádě)159,49 %9,49 %  
z inzerátu v novinách138,23 %8,23 %  
doporučila mi ji personální agentura85,06 %5,06 %  
na webových stránkách firmy74,43 %4,43 %  
na úřadu práce31,9 %1,9 %  
na pracovním veletrhu21,27 %1,27 %  
na odborné praxi, kterou jsem absolvovala v průběhu studia VOŠE10,63 %0,63 %  
pracovní intern. agentura ji zasílá automaticky dle zadaných parametrů10,63 %0,63 %  
od otce10,63 %0,63 %  
kontaktovala jsem firmu sama, jestli nemá volné místo10,63 %0,63 %  
nábor zaměstnavatele v SPŠE10,63 %0,63 %  
byla jsem zde na praxi 10,63 %0,63 %  

Graf

2. Byla náplň práce na tuto pozici v souladu s oborem Vašeho studia či předchozí praxe?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano11975,32 %75,32 %  
ne3622,78 %22,78 %  
částečně ano10,63 %0,63 %  
50/5010,63 %0,63 %  
částečně10,63 %0,63 %  

Graf

3. Dostal(a) jste odpověď od společnosti již na zaslání životopisu? (např. poděkování a stručná informace o následujících krocích)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, brzy po zaslání8251,9 %51,9 %  
ne3421,52 %21,52 %  
ano, po delší době3421,52 %21,52 %  
občas, ale většinou ne 10,63 %0,63 %  
ne vždy10,63 %0,63 %  
nedávala jsem životopis dopředu10,63 %0,63 %  
Byl jsem osloven a až poté jsem zaslal CV.10,63 %0,63 %  
hned pozvánka na výběrové řízení10,63 %0,63 %  
nezasílal jsem životopis10,63 %0,63 %  
Neposílal jsem CV10,63 %0,63 %  
nic10,63 %0,63 %  

Graf

4. Jaká byla doba čekání na odpověď po zaslání životopisu? (v pracovních dnech)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 3 dnů5132,28 %32,28 %  
4-7 dnů4125,95 %25,95 %  
8-14 dnů3119,62 %19,62 %  
nedostal(a) jsem žádnou reakci na zaslání životopisu1912,03 %12,03 %  
více než 15 dnů1610,13 %10,13 %  

Graf

5. Myslíte si, že by měla společnost odpovídat všem, kdo ji oslovil, i když podle životopisu nesplňuje požadky pro přijetí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12981,65 %81,65 %  
ne2012,66 %12,66 %  
dle zadání ve VŘ vyrozumívají jen vybrané do 2. kola, nevyrozumění nebyli vybráni.10,63 %0,63 %  
ne, pokud to uvede v inzerátu10,63 %0,63 %  
To je na firmě, jak to chce dělat. Můj názor může být, že ano, ale je to také součástí mého náhledu na danou firmu. Trh práce má minimálně dvě strany. 10,63 %0,63 %  
většinou10,63 %0,63 %  
ne, ale měli by mít u inzerátu jasně napsáno, že pokud se do určitého počtu dní neozvou, tak uchačeji nesplňují kritéria či nebyli vybráni10,63 %0,63 %  
je to slušnost10,63 %0,63 %  
nevím10,63 %0,63 %  
nic10,63 %0,63 %  
Měli by aspoň uvést že pokud se do určíteho data neozvou, nejsme vhodnými kandidáty - tak to má stále málo firem a člověk je pak v naději že se ozvou a ono nic10,63 %0,63 %  

Graf

6. Kolik kol mělo výběrové řízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dvě7346,2 %46,2 %  
jedno5132,28 %32,28 %  
tři3119,62 %19,62 %  
více než tři31,9 %1,9 %  

Graf

7. Z jakých částí se přijímací řízení skládalo? (můžete vybrat více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhovor s personalistou11673,42 %73,42 %  
test odborných znalostí, praktické zkoušení5434,18 %34,18 %  
rozhovor s komisí4629,11 %29,11 %  
test z cizího jazyka nebo rozhovor v cizím jazyce3723,42 %23,42 %  
test ze znalostí práce na PC2717,09 %17,09 %  
řešení modelové situace2717,09 %17,09 %  
zkoumání referencí1811,39 %11,39 %  
accessment centrum159,49 %9,49 %  
pohovor s přímým nadřízeným21,27 %1,27 %  
rozhovor s vedoucím pracovníkem10,63 %0,63 %  
rozhovor s vedoucím oddělení10,63 %0,63 %  
test osobnosti10,63 %0,63 %  
o čem práce je a co by po mě vyžadovali10,63 %0,63 %  
jednodenní práce v organizaci (zdarma)10,63 %0,63 %  
personálka, personalista, šéf HR, šéf provoz10,63 %0,63 %  
rozhovor s budoucím nadřízeným10,63 %0,63 %  
nejdříve rozhovor v agentuře, pak personalista a ještě AC10,63 %0,63 %  
psychoanalýza10,63 %0,63 %  
nebyla jsem pozvána10,63 %0,63 %  
skupinové aktivity10,63 %0,63 %  
rozhovor s majitely společnosti10,63 %0,63 %  
psychologické testy10,63 %0,63 %  
přijímací řízení neproběhlo 10,63 %0,63 %  
Psychotesty10,63 %0,63 %  
Zdravotní testy10,63 %0,63 %  

Graf

8. Ve kterém měsíci v roce se výběrové řízení konalo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
červen2717,09 %17,09 %  
duben1610,13 %10,13 %  
září159,49 %9,49 %  
květen148,86 %8,86 %  
leden148,86 %8,86 %  
listopad138,23 %8,23 %  
červenec138,23 %8,23 %  
prosinec127,59 %7,59 %  
říjen116,96 %6,96 %  
březen95,7 %5,7 %  
únor85,06 %5,06 %  
srpen63,8 %3,8 %  

Graf

9. Během přijímacího řízení na Vás pozitivně zapůsobilo: (můžete zvolit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
personalista, který vedl výběrové řízení6742,41 %42,41 %  
prostředí a atmosféra ve firmě6239,24 %39,24 %  
budoucí vedoucí pracovník5736,08 %36,08 %  
přístup k uchazeči5635,44 %35,44 %  
plohodnotně podané informace o zaměstnavateli a zaměstnání5232,91 %32,91 %  
HR manager95,7 %5,7 %  
pracovník na recepci85,06 %5,06 %  
nic21,27 %1,27 %  
HR manager a personalista je podle me to same10,63 %0,63 %  
výsledek - přijali mě10,63 %0,63 %  
pozitivně nic10,63 %0,63 %  
nebyla jsem pozvána10,63 %0,63 %  
prostředí jsem již znala10,63 %0,63 %  

Graf

10. Naopak na Vás negativně zapůsobilo (a byl to pro Vás důvod nabídku nepřijmout): Můžete zvolit více možností

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic, vše bylo v pořádku8453,16 %53,16 %  
dlouhý interval pro odpověď2515,82 %15,82 %  
nepřesné a nekompletní informace o místě a zaměstnavateli2012,66 %12,66 %  
budoucí vedoucí pracovník1811,39 %11,39 %  
žádná odpověď na mou účast ve výběrovém řízení1710,76 %10,76 %  
prostředí a atmosféra ve firmě1710,76 %10,76 %  
chaotická organizace výběrového řízení148,86 %8,86 %  
neprofesionální přístup personalisty106,33 %6,33 %  
dlouhé čekání na příchod personalisty před pohovorem95,7 %5,7 %  
formální přístup, již měli předem vybraného uchazeče10,63 %0,63 %  
nic10,63 %0,63 %  
nepřímé otázky na budoucnost kvůli věku10,63 %0,63 %  
přesto by to nebyl důvod k odmítnutí,když práci potřebuji10,63 %0,63 %  
nebyly jsem pozvána10,63 %0,63 %  
vedoucí pracovník10,63 %0,63 %  
dotaz, zda neplánuji brzy děti10,63 %0,63 %  

Graf

11. Podle čeho se rozhodujete, do jakého zaměstnání po konkurzu nastoupíte? (můžete zvolit více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dle mzdových/platových podmínek11975,32 %75,32 %  
dle náplně práce11472,15 %72,15 %  
dle vzdálenosti dojíždění9862,03 %62,03 %  
dle oboru působení zaměstnavatele5736,08 %36,08 %  
dle možnosti kariérního růstu5635,44 %35,44 %  
dle možnosti rozvoje a vzdělávání5031,65 %31,65 %  
dle sociálního klimatu na pracovišti4629,11 %29,11 %  
dle prestiže pozice a firmy3522,15 %22,15 %  
dle nabídky výhod a benefitů2415,19 %15,19 %  
dle toho, jak komunikuje s uchazeči 2314,56 %14,56 %  
zda ve firmě někoho znám106,33 %6,33 %  
dle mínění lidí, se kterými se radím (rodina, přátelé, poradce v personální agentuře, apod.)95,7 %5,7 %  
dle mé kvalifikace10,63 %0,63 %  
pomohla by stupnice důležitosti jednotlivých faktorů10,63 %0,63 %  

Graf

12. Odpověď od společnosti po absolvování přijímacího řízení přišla:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 pracovních dnů4427,85 %27,85 %  
do 3 pracovních dnů3824,05 %24,05 %  
do 5 pracovních dnů3220,25 %20,25 %  
ihned po ukončení posledního kola1912,03 %12,03 %  
déle než 15 pracovních dnů138,23 %8,23 %  
nepříšla vůbec95,7 %5,7 %  
již si nepamatuji10,63 %0,63 %  
telefonická odpověď do 3 dnů10,63 %0,63 %  
přijat bez řízení10,63 %0,63 %  

Graf

13. V případě neúspěchu ve výběrovém řízení jste dostal(a) konkrétní odpověď, proč jste nebyl(a) vybrán(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale bez informace proč jsem neuspěl(a)5333,54 %33,54 %  
ne, vyjádření jsem nedostal(a)5232,91 %32,91 %  
ano a s důvody, proč jsem neuspěl(a) jsem souhlasil(a)1811,39 %11,39 %  
ano, ale s důvody proč jsem neuspěl(a) jsem nesouhlasil(a)1710,76 %10,76 %  
nic63,8 %3,8 %  
nezažila jsem tuto situaci10,63 %0,63 %  
byl to muj jediny pracovni pohovor - uspesny10,63 %0,63 %  
v této situaci jsem nebyla10,63 %0,63 %  
nikdy me neodmitli:)10,63 %0,63 %  
nikdy jsem nebyl neúspěšný10,63 %0,63 %  
nestalo se mi to10,63 %0,63 %  
nemám zkušenost10,63 %0,63 %  
byl úspěch10,63 %0,63 %  
uspela jsem10,63 %0,63 %  
byla jsem úspěšná10,63 %0,63 %  
byl jsem přijat10,63 %0,63 %  
nemám tuto zkušenost10,63 %0,63 %  

Graf

14. Jak je podle Vás důležité, aby uchazeč dostal co nejkonkrétnější odpověď s důvody, proč ve výběrovém řízení neuspěl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi důležité12176,58 %76,58 %  
méně důležité2918,35 %18,35 %  
nedůležité63,8 %3,8 %  
nevím21,27 %1,27 %  

Graf

15. Domníváte se, že příprava uchazečů o zaměstnání na přijímací pohovor má vliv na jejich úspěšnost ve výběrovém řízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12579,11 %79,11 %  
ne1811,39 %11,39 %  
nevím159,49 %9,49 %  

Graf

16. Jak se připravujete na pohovor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přečtu si, co zaměstnavatel požaduje a podle toho si připravuji odpovědi na možné otázky6440,51 %40,51 %  
přečtu si něco o firmě4729,75 %29,75 %  
nepřipravuji se, reaguji spontánně2717,09 %17,09 %  
učím se všechno možné, abych byl(a) důkladně připraven(a)1811,39 %11,39 %  
zajímám se určitě o firmu - připravuji se dle požadavků zaměstnavatele - jsou určitě otázky, na které se ptají, např. co jim můžeme jako firmě nabídnout, jaké jsou naše slabé a silné stránky apod. 10,63 %0,63 %  
ze všech předchozích odpovědí trochu10,63 %0,63 %  

Graf

17. Na jaké pracovní pozice při hledání zaměstnání reagujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vybírám pouze ty pracovní nabídky, které odpovídají mým skutečným znalostem10465,82 %65,82 %  
hlásím se i na pozice, u kterých nesplňuji některé požadavky2817,72 %17,72 %  
v práci hledám nové výzvy, nevybírám podle zkušeností116,96 %6,96 %  
nevěřím si, vybýrám si práci, kde nemohu zklamat, spíše se podceňuji106,33 %6,33 %  
reaguji na inzeráty, které se mi líbí, bez ohledu na to, zda splňuji popsané požadavky53,16 %3,16 %  

Graf

18. U znalosti cizích jazyků se v životopise:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
udávám skutečnou znalost10465,82 %65,82 %  
spíše podceňuji4125,95 %25,95 %  
napíšu, že umím cizí jazyk lépe, než je tomu ve skutečnosti138,23 %8,23 %  

Graf

19. Po pohovoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mám dobrý pocit a ten také odpovídá tomu, že jsem pozván(a) do dalšího kola6843,04 %43,04 %  
mám dobrý pocit a pak jsem zklamaný/á, když mě nevyberou4226,58 %26,58 %  
mám špatný pocit a pak jsem mile překvapen(a), že jsem postoupil(a) do dalšího kola3924,68 %24,68 %  
mám špatný pocit, který odpovídá tomu, že nejsem pozván(a) do dalšího kola95,7 %5,7 %  

Graf

20. Jak stres podle Vašeho názoru ovlivnil Váš výkon u pohovoru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
negativně, podal(a) jsem horší výkon, než jsem mohl(a)6742,41 %42,41 %  
stres neovlivnil můj výkon6339,87 %39,87 %  
pozitivně, motivovalo mě to k vyššímu výkonu2817,72 %17,72 %  

Graf

21. Po pohovoru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
stále práci aktivně hledám10264,56 %64,56 %  
práci nehledám tak aktivně4226,58 %26,58 %  
nehledám, čekám na odpověď148,86 %8,86 %  

Graf

22. Je pro Vá důležité, jak vypadá inzerát pozice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale není to rozhodující9459,49 %59,49 %  
ano, hraje to velkou roli4226,58 %26,58 %  
ne, nehraje to žádnou roli159,49 %9,49 %  
nevím74,43 %4,43 %  

Graf

23. Jedná-li se o inzerci na internetu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je mi to jedno7849,37 %49,37 %  
Zaujme mě více inzerát, který je vytvořen v designu a prostředí firemních webových stránek6541,14 %41,14 %  
Zaujme mě více inzerát, který svým designem spadá do standardu poskytovatele inzece159,49 %9,49 %  

Graf

24. Sdílíte pozitivní či negativní zkušenosti z výběrového řízení ve společnosti se svými známými?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano12377,85 %77,85 %  
ne2918,35 %18,35 %  
nevím21,27 %1,27 %  
pouze v domácnosti10,63 %0,63 %  
nic10,63 %0,63 %  
negativní pocity ve výběrovém řízení se známými10,63 %0,63 %  
nekonalo se10,63 %0,63 %  

Graf

25. Pokud se ucházíte o zaměstnání ve společnosti a zjistíte, že některý z Vašich známých měl negativní zkušenost s průběhem výběrového řízení, ovlivní to Vaše chování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzbudí to ve mě pochybnosti, ale přesto pokračuji10566,46 %66,46 %  
neovlivní mě to, pokračuji dále ve snaze získat ve společnosti práci4629,11 %29,11 %  
odradí mě to, již dále nepokračuji53,16 %3,16 %  
záleží na zkušenosti, když nedostal výplatu, tak tam nepůjdu10,63 %0,63 %  
nemohu posoudit10,63 %0,63 %  

Graf

26. Využíváte pro vyhledávání informací o potenciálním zaměstnavateli Facebook?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne13484,81 %84,81 %  
ano2415,19 %15,19 %  

Graf

27. Jaká témata by Vás v případě návštěvy stránek Facebooku potencionálního zaměstnavatele nejvíce zajímala?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
akuální volné pozice9358,86 %58,86 %  
informace k výběrovému řízení7044,3 %44,3 %  
všeobecné informace o firmě6138,61 %38,61 %  
výhody a benefity, které firma nabízí4025,32 %25,32 %  
vzorové testy z výběrových řízení3723,42 %23,42 %  
nemám profil na Facebooku a informace o zaměstnavateli bych tam nehledal(a)2918,35 %18,35 %  
všeobecná diskuse2717,09 %17,09 %  
články a komentáře na zdi2314,56 %14,56 %  
rozhovory s manažery1811,39 %11,39 %  
nic1610,13 %10,13 %  
informace o možnosti stáží ve firmě148,86 %8,86 %  
fotogalerie firemních akcí116,96 %6,96 %  
soutěže42,53 %2,53 %  

Graf

28. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena12679,75 %79,75 %  
muž3220,25 %20,25 %  

Graf

29. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-30 let9358,86 %58,86 %  
31-40 let3622,78 %22,78 %  
41-50 let2113,29 %13,29 %  
51 a více85,06 %5,06 %  

Graf

30. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7849,37 %49,37 %  
SŠ s maturitou5836,71 %36,71 %  
VOŠ1912,03 %12,03 %  
SOU s výučním listem21,27 %1,27 %  
základní10,63 %0,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

29. Věk:

  • odpověď 18-30 let:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi VOŠ na otázku 30. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. O nabídce pracovní pozice, na kterou jste se účastnil(a) výběrového řízení, jste se dozvěděl(a):

2. Byla náplň práce na tuto pozici v souladu s oborem Vašeho studia či předchozí praxe?

3. Dostal(a) jste odpověď od společnosti již na zaslání životopisu? (např. poděkování a stručná informace o následujících krocích)

4. Jaká byla doba čekání na odpověď po zaslání životopisu? (v pracovních dnech)

5. Myslíte si, že by měla společnost odpovídat všem, kdo ji oslovil, i když podle životopisu nesplňuje požadky pro přijetí?

6. Kolik kol mělo výběrové řízení?

7. Z jakých částí se přijímací řízení skládalo? (můžete vybrat více možností)

8. Ve kterém měsíci v roce se výběrové řízení konalo?

9. Během přijímacího řízení na Vás pozitivně zapůsobilo: (můžete zvolit více možností)

10. Naopak na Vás negativně zapůsobilo (a byl to pro Vás důvod nabídku nepřijmout): Můžete zvolit více možností

11. Podle čeho se rozhodujete, do jakého zaměstnání po konkurzu nastoupíte? (můžete zvolit více možností)

12. Odpověď od společnosti po absolvování přijímacího řízení přišla:

13. V případě neúspěchu ve výběrovém řízení jste dostal(a) konkrétní odpověď, proč jste nebyl(a) vybrán(a)?

14. Jak je podle Vás důležité, aby uchazeč dostal co nejkonkrétnější odpověď s důvody, proč ve výběrovém řízení neuspěl?

15. Domníváte se, že příprava uchazečů o zaměstnání na přijímací pohovor má vliv na jejich úspěšnost ve výběrovém řízení?

16. Jak se připravujete na pohovor?

17. Na jaké pracovní pozice při hledání zaměstnání reagujete?

18. U znalosti cizích jazyků se v životopise:

19. Po pohovoru:

20. Jak stres podle Vašeho názoru ovlivnil Váš výkon u pohovoru?

21. Po pohovoru:

22. Je pro Vá důležité, jak vypadá inzerát pozice?

23. Jedná-li se o inzerci na internetu:

24. Sdílíte pozitivní či negativní zkušenosti z výběrového řízení ve společnosti se svými známými?

25. Pokud se ucházíte o zaměstnání ve společnosti a zjistíte, že některý z Vašich známých měl negativní zkušenost s průběhem výběrového řízení, ovlivní to Vaše chování?

26. Využíváte pro vyhledávání informací o potenciálním zaměstnavateli Facebook?

27. Jaká témata by Vás v případě návštěvy stránek Facebooku potencionálního zaměstnavatele nejvíce zajímala?

28. Pohlaví:

29. Věk:

30. Nejvyšší dosažené vzdělání:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. O nabídce pracovní pozice, na kterou jste se účastnil(a) výběrového řízení, jste se dozvěděl(a):

2. Byla náplň práce na tuto pozici v souladu s oborem Vašeho studia či předchozí praxe?

3. Dostal(a) jste odpověď od společnosti již na zaslání životopisu? (např. poděkování a stručná informace o následujících krocích)

4. Jaká byla doba čekání na odpověď po zaslání životopisu? (v pracovních dnech)

5. Myslíte si, že by měla společnost odpovídat všem, kdo ji oslovil, i když podle životopisu nesplňuje požadky pro přijetí?

6. Kolik kol mělo výběrové řízení?

7. Z jakých částí se přijímací řízení skládalo? (můžete vybrat více možností)

8. Ve kterém měsíci v roce se výběrové řízení konalo?

9. Během přijímacího řízení na Vás pozitivně zapůsobilo: (můžete zvolit více možností)

10. Naopak na Vás negativně zapůsobilo (a byl to pro Vás důvod nabídku nepřijmout): Můžete zvolit více možností

11. Podle čeho se rozhodujete, do jakého zaměstnání po konkurzu nastoupíte? (můžete zvolit více možností)

12. Odpověď od společnosti po absolvování přijímacího řízení přišla:

13. V případě neúspěchu ve výběrovém řízení jste dostal(a) konkrétní odpověď, proč jste nebyl(a) vybrán(a)?

14. Jak je podle Vás důležité, aby uchazeč dostal co nejkonkrétnější odpověď s důvody, proč ve výběrovém řízení neuspěl?

15. Domníváte se, že příprava uchazečů o zaměstnání na přijímací pohovor má vliv na jejich úspěšnost ve výběrovém řízení?

16. Jak se připravujete na pohovor?

17. Na jaké pracovní pozice při hledání zaměstnání reagujete?

18. U znalosti cizích jazyků se v životopise:

19. Po pohovoru:

20. Jak stres podle Vašeho názoru ovlivnil Váš výkon u pohovoru?

21. Po pohovoru:

22. Je pro Vá důležité, jak vypadá inzerát pozice?

23. Jedná-li se o inzerci na internetu:

24. Sdílíte pozitivní či negativní zkušenosti z výběrového řízení ve společnosti se svými známými?

25. Pokud se ucházíte o zaměstnání ve společnosti a zjistíte, že některý z Vašich známých měl negativní zkušenost s průběhem výběrového řízení, ovlivní to Vaše chování?

26. Využíváte pro vyhledávání informací o potenciálním zaměstnavateli Facebook?

27. Jaká témata by Vás v případě návštěvy stránek Facebooku potencionálního zaměstnavatele nejvíce zajímala?

28. Pohlaví:

29. Věk:

30. Nejvyšší dosažené vzdělání:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Škripková, E.Přijímací řízení do zaměstnání (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://prijimaci-rizeni-do-zamestna.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.