Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přijímání zaměstnanců do dětských domovů

Přijímání zaměstnanců do dětských domovů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Hubáčková
Šetření:15. 03. 2011 - 10. 04. 2011
Počet respondentů:39
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.9
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Cílem tohoto průzkumu je zjištění veřejného mínění o přijímání zaměstnanců do dětských domovů. Tento průzkum bude součástí absolventské práce - Problematika financování a přijímání zaměstnanců do dětských domovů.

 

Předem Vám děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Co si představíte pod pojmem dětský domov??

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Děti bez rodičů s ošetřovatelkami.

Děti bez rodičů, odebrané děti svým rodičům z důvodu týrání či sociálně slabší situaci, soudem odebrané děti, děti spíše národnostní menšiny

domov opuštěných dětí

Domov pro děti bez domova, ochranná výchova

Domov pro děti, které nějak přišly o rodinu, či se jich rodiče zřekli. Fungující trochu jako "celodenní školka"...

domov pro děti, které nemají rodiče

domov pro děti, které nemohou bydlet s rodiči nebo příbuznými

Domov pro děti, kteří to štěstí nemají a nežijí v něm.

domov pro nezaopatřené děti

Domov, ve kterém jsou děti do 18 (případně 26 - studující), kteří z nějakých důvodů nemohou žít u svých rodičů, buď z jejich nezájmu nebo z důvodu odebrání sociálními pracovnicemi. Jde o náhradní formu výchovy, která je však dražší a méně ideální než náhradní rodina.

dům plný opuštěných dětí

forma náhradní rodinné péče

Instituce která přebírá starost o děti namísto rodičů.

Instituce, která nahrazuje rodinu dítěti, které nemá rodiče, nebo má, ale nechtějí se o něj starat. tak pro děti, které byly z rodiiné péče odebrány.

Instituci, zajišťující péči o děti, jejichž rodiče se o ně nemohou starat sami.

misto kde detem daji alespon castecne to co jim rodice dat nemohly nebo nechtely

Místo pro děti, o které se nemohou rodiče z různách důvodů starat nebo jejichž rodiče zemřeli.

Místo, domov, rodina pro odložené, nechtěné děti nebo děti které z jakýkoli důvodů přišli o rodinu.

Místo, kde naleznou péči, lásku a podporu ,,nechtěné,, nebo odebrané děti.

Místo, které je plné odložených dětí, od kterých rodiče ze záhadných důvodů odešli.

náhradní domov pro děti bez plně funkční rodiny

Náhradní domov pro děti, o které se jejich rodiče nemohou/nechtějí starat nebo nestarají

Náhradní domov pro děti,o něž se rodiče nemohou,ale častěji nechtějí starat nebo jejich péče byla otřesná

náhradní péče o opuštěné děti

náhradní rodičovská péče

Péče a náhradní domácí zázemí pro děti, které nemají rodiče. ( nechtějí nebo nemohou se o své děti starat)

péče o děti bez domovů

poskytnuti zazemi a smerovani deti k vlastnimu budoucimu zacleneni do spolecnosti ve spolupraci s firmami ci vlastnim smerovanim deti kam dal jit

sociální zařízení, které dětem z neúplných a problematických rodin poskytne útočiště a podporu před dosažením plnoletosti

starostlivosť o deti

Státem nebo jiným subjektem profesionálně organizovanou a vedenou instituci zaměřenou na děti, které nemají možnost vyrůstat v rodinném prostředí. Krátkodobý cíl je zdravý a podnětný vývoj dítěte; dlouhodobý - schopnost a dovednost stát se samostným a prospěšným občanem s dobrými předpoklady pro založení rodiny a pracovním uplatnění.

ústav, kde jsou děti o které nikdo nemá zájem, nebo se o ně nechce řádně starat.

Ústavní péče pro děti, jejichž rodiče zemřeli nebo neplní své rodičovské povinnosti.

Všestranná péče o děti,ochrana a zabezpečení.

Zařízení které vychovává děti které jejich rodiče odloží nebo je nedokáží vychovat sami.

Zařízení pro děti bez rodičů, popř. děti odebrané rodičům nebo od rodičů, kteří se o ně nemohou starat

Zařízení pro děti bez rodinného zázemí.

Zařízení pro děti, jenž byly odebrány z afunkčních rodin a děti bez rodičů ať byly dány k adopci, nebo o rodiče přišly a příbuzenstvo se o ně nedovede postarat.

Zařízení, kam jsou umístěny děti a mladiství.

2. Máte zkušenost s dětmi z dětských domovů??

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2256,41 %56,41 %  
ne1538,46 %38,46 %  
nevím25,13 %5,13 %  

Graf

3. Kde jste se setkal/a s dětmi z dětských domovů??

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
při práci / brigádě1435,9 %35,9 %  
mezi přáteli1230,77 %30,77 %  
nikdy1230,77 %30,77 %  
dobročinná akce820,51 %20,51 %  

Graf

4. Myslíte si, že jsou do dětských domovů přijímáni kvalifikovaní zaměstnanci??

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1948,72 %48,72 %  
nevím1641,03 %41,03 %  
ne410,26 %10,26 %  

Graf

5. Jaká kvalifikace je od těchto zaměstnanců očekávána??

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vychovatelská2974,36 %74,36 %  
Pedagogická2871,79 %71,79 %  
Psychologická2564,1 %64,1 %  
Jiná37,69 %7,69 %  
Žádná25,13 %5,13 %  

Graf

6. Jak jsou nazýváni zaměstnanci dětských domovů ze strany dětí??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Tety / Strýcové2978,38 %74,36 %  
Vychovatelky / Vychovatelé718,92 %17,95 %  
Učitelky / Učitelé12,7 %2,56 %  

Graf

7. Jaký měsíční příspěvek podle Vás pobírají zaměstnanci dětských domovů na přiřazené děti??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15001232,43 %30,77 %  
4500 821,62 %20,51 %  
6500 718,92 %17,95 %  
Jiný616,22 %15,38 %  
10500 410,81 %10,26 %  

Graf

8. Chtěl/a byste být zaměstnán/a v dětském domově??

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1846,15 %46,15 %  
nevím1333,33 %33,33 %  
ano820,51 %20,51 %  

Graf

9. Vaše nejvyšší dokončené vzdělání??

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vysokoškolské1743,59 %43,59 %  
Středoškolské s maturitou1641,03 %41,03 %  
Středoškolské bez maturity37,69 %7,69 %  
Vyšší odborné25,13 %5,13 %  
Základní12,56 %2,56 %  

Graf

10. Váš věk??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 25 let1846,15 %46,15 %  
25 - 35 let1128,21 %28,21 %  
35 let a více1025,64 %25,64 %  

Graf

11. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3179,49 %79,49 %  
muž820,51 %20,51 %  

Graf

12. Vaše trvalé bydliště??

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hl. m. Praha1025,64 %25,64 %  
Královehradecký kraj512,82 %12,82 %  
Jižní Morava410,26 %10,26 %  
Moravskoslezský kraj410,26 %10,26 %  
Jižní Čechy37,69 %7,69 %  
Plzeňský kraj37,69 %7,69 %  
Zlínský kraj37,69 %7,69 %  
Střední Čechy25,13 %5,13 %  
Ústecký kraj25,13 %5,13 %  
Pardubický kraj12,56 %2,56 %  
Liberecký kraj12,56 %2,56 %  
Olomoucký kraj12,56 %2,56 %  

Graf

13. Počet dětí v domácnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné2256,41 %56,41 %  
1 - 31435,9 %35,9 %  
5 a více25,13 %5,13 %  
3 - 512,56 %2,56 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hubáčková, T.Přijímání zaměstnanců do dětských domovů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://prijimani-zamestnancu-do-det.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.