Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Příjmové rozdíly mužů a žen

Příjmové rozdíly mužů a žen

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Budinská
Šetření:28. 03. 2013 - 04. 04. 2013
Počet respondentů:293
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, moje jméno je Lucie Budinská a studuji Vysokou školu ekonomickou v Praze fakultu managementu v Jindřichově Hradci. Prosím Vás o vyplnění mého dotazníku, který mi velmi pomůže při zpracování mé bakalářské práce. Dotazník je určen lidem, kteří jsou starší 25 let. Předem Vám děkuji za Váš čas, který strávíte vyplněním tohoto dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena18061,43 %61,43 %  
Muž11338,57 %38,57 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25- 35let17660,07 %60,07 %  
36- 49 let9030,72 %30,72 %  
50 a více let279,22 %9,22 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou10736,52 %36,52 %  
Střední bez maturity7324,91 %24,91 %  
Vyšší odborné nebo bakalářské5217,75 %17,75 %  
Magisterské a vyšší5217,75 %17,75 %  
Základní93,07 %3,07 %  

Graf

4. Myslíte si, že v ČR existuje diskriminace na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano23279,18 %79,18 %  
Nevím3712,63 %12,63 %  
Ne248,19 %8,19 %  

Graf

5. Měl/a jste při přijímacím řízení někdy pocit, že jste byl/a diskriminován/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne21473,04 %73,04 %  
Ano7926,96 %26,96 %  

Graf

6. Myslíte si, že se liší výše mzdy v závislosti na pohlaví? Pokud ano ve prospěch koho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ve prospěch mužů21473,04 %73,04 %  
Ne7324,91 %24,91 %  
Ano, ve prospěch žen62,05 %2,05 %  

Graf

7. Kdo si myslíte, že má lepší předpoklady pro uplatnění v práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Muži25888,05 %88,05 %  
Ženy3511,95 %11,95 %  

Graf

8. Jaká je podle Vás největší nevýhoda žen na trhu práce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mateřství a starost o domácnost22175,43 %75,43 %  
Nedostatek sebevědomí289,56 %9,56 %  
Nedostatečné fyzické předpoklady268,87 %8,87 %  
Slabší dovednosti93,07 %3,07 %  
Nižší vzdělanost93,07 %3,07 %  

Graf

9. Vyděláváte více než Váš/Vaše partner/partnerka?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne12843,69 %43,69 %  
Ano9733,11 %33,11 %  
Nemám partnera/partnerku6823,21 %23,21 %  

Graf

10. Vadilo by Vám, kdyby Váš/Vaše partner/partnerka vydělával/a více?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne28396,59 %96,59 %  
Ano103,41 %3,41 %  

Graf

11. Jste ve svém zaměstnání spokojen/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, ale mám určité výhrady13546,08 %46,08 %  
Ano11940,61 %40,61 %  
Ne3913,31 %13,31 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Myslíte si, že v ČR existuje diskriminace na trhu práce?

5. Měl/a jste při přijímacím řízení někdy pocit, že jste byl/a diskriminován/a?

6. Myslíte si, že se liší výše mzdy v závislosti na pohlaví? Pokud ano ve prospěch koho?

7. Kdo si myslíte, že má lepší předpoklady pro uplatnění v práci?

8. Jaká je podle Vás největší nevýhoda žen na trhu práce?

9. Vyděláváte více než Váš/Vaše partner/partnerka?

10. Vadilo by Vám, kdyby Váš/Vaše partner/partnerka vydělával/a více?

11. Jste ve svém zaměstnání spokojen/a?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Myslíte si, že v ČR existuje diskriminace na trhu práce?

5. Měl/a jste při přijímacím řízení někdy pocit, že jste byl/a diskriminován/a?

6. Myslíte si, že se liší výše mzdy v závislosti na pohlaví? Pokud ano ve prospěch koho?

7. Kdo si myslíte, že má lepší předpoklady pro uplatnění v práci?

8. Jaká je podle Vás největší nevýhoda žen na trhu práce?

9. Vyděláváte více než Váš/Vaše partner/partnerka?

10. Vadilo by Vám, kdyby Váš/Vaše partner/partnerka vydělával/a více?

11. Jste ve svém zaměstnání spokojen/a?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Budinská, L.Příjmové rozdíly mužů a žen (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://prijmove-rozdily-muzu-a-zen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.