Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Konzumace ryb v ČR

Konzumace ryb v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jirka Novák
Šetření:08. 06. 2021 - 10. 06. 2021
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):6 / 5.89
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:82,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:04
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, 

prosím o vyplnění dotazníku, který se zabývá tématem konzumace ryb. Jeho cílem je zjistit, zda mají Češi během konzumace ryb specifické návyky, zda si ke konzumaci ryb volí specifiké dny, či zda je konzumace ryb impulzivní záležitostí.  

 

 

Odpovědi respondentů

1. Jak často konzumujete čerstvé/mražené ryby?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x měsíčně2247,83 %47,83 %  
1x týdně1123,91 %23,91 %  
1x ročně817,39 %17,39 %  
Více jak 1x týdně510,87 %10,87 %  

Graf

2. Rybu si kupuju za okolností, kdy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ji jdu cíleně koupit3065,22 %65,22 %  
Ji vidím v akci1736,96 %36,96 %  
Ji vidím v nabídce místa prodeje1532,61 %32,61 %  

Graf

3. Rybu kupuji z důvodu:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mám na ní chuť3678,26 %78,26 %  
Chci dodržet tradici (Vánoce, Velikonoce)1839,13 %39,13 %  
Ryba obsahuje živiny1430,43 %30,43 %  
Nepřemýšlím nad tím48,7 %8,7 %  

Graf

4. "Když ryba NENÍ chutná, zamrzí mě to víc, než u jakéhokoli jiného masa."

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S tímto tvrzením souhlasím2452,17 %52,17 %  
Je mi to jedno1328,26 %28,26 %  
S tímto tvrzením nesouhlasím919,57 %19,57 %  

Graf

5. Když si kupuju rybu, dívám se:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Na datum spotřeby3170,45 %67,39 %  
Na místo odlovu2250 %47,83 %  
Na datum zpracování1329,55 %28,26 %  
Nezajímám se ani o jedno613,64 %13,04 %  
Označení bio/eco511,36 %10,87 %  

Graf

6. "Myslím si, že každá ryba je zdravá."

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S tímto tvrzením souhlasím na půl2660,47 %56,52 %  
S tímto tvrzením nesouhlasím1125,58 %23,91 %  
S tímto tvrzením zcela souhlasím613,95 %13,04 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak často konzumujete čerstvé/mražené ryby?

2. Rybu si kupuju za okolností, kdy:

3. Rybu kupuji z důvodu:

4. "Když ryba NENÍ chutná, zamrzí mě to víc, než u jakéhokoli jiného masa."

5. Když si kupuju rybu, dívám se:

6. "Myslím si, že každá ryba je zdravá."

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak často konzumujete čerstvé/mražené ryby?

2. Rybu si kupuju za okolností, kdy:

3. Rybu kupuji z důvodu:

4. "Když ryba NENÍ chutná, zamrzí mě to víc, než u jakéhokoli jiného masa."

5. Když si kupuju rybu, dívám se:

6. "Myslím si, že každá ryba je zdravá."

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Novák, J.Konzumace ryb v ČR (výsledky průzkumu), 2021. Dostupné online na https://prilezitosti-ke-konzumaci-ry.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.