Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přímé bankovnictví a jeho používání

Přímé bankovnictví a jeho používání

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Richterová
Šetření:08. 01. 2015 - 23. 01. 2015
Počet respondentů:174
Počet otázek (max/průměr):14 / 10.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:83,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

rádá bych Vás požádala o vyplnění tohoto dotazníku. Dotazník je anonymní a slouží jako průzkum k mé absolventské práci. Cílem dotazníku je zjistit informovanost veřejnosti o produktech přímého bankovnictví a zásadách jeho bezpečného používání.

Děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10660,92 %60,92 %  
Muž6839,08 %39,08 %  

Graf

2. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 – 30 let6637,93 %37,93 %  
30-40 let4224,14 %24,14 %  
40-50 let3218,39 %18,39 %  
50-60 let148,05 %8,05 %  
60 let a více116,32 %6,32 %  
do 20 let95,17 %5,17 %  

Graf

3. Používáte přímé bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano15589,08 %89,08 %  
Ne1910,92 %10,92 %  

Graf

4. Z jakého důvodu nepoužíváte přímé bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [obava o bezpečnostotázka č. 5, neumím s technickými prostředkyotázka č. 5, dávám přednost osobnímu kontaktuotázka č. 5, nevím o této možnostiotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
obava o bezpečnost945 %5,17 %  
neumím s technickými prostředky420 %2,3 %  
dávám přednost osobnímu kontaktu420 %2,3 %  
nevím o této možnosti210 %1,15 %  
Jiné.....................................................15 %0,57 %  

Graf

5. Používali byste jej po návštěvě speciálního kurzu či případě větší informovanosti ze strany banky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 6, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1680 %9,2 %  
Ano420 %2,3 %  

Graf

6. Jakou formou platíte příkazy k úhradě či inkasu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
na přepážce1473,68 %8,05 %  
prostřednictvím bankomatu315,79 %1,72 %  
prostřednictvím sběrného boxu315,79 %1,72 %  
prostřednictvím Internetbankingu210,53 %1,15 %  
prostřednictvím platbomatu15,26 %0,57 %  
prostřednictvím mobilní banky15,26 %0,57 %  

Graf

7. Z jakého důvodu používáte přímé bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je to rychlejší a pohodlnější15197,42 %86,78 %  
je to levnější7045,16 %40,23 %  
je to bezpečnější85,16 %4,6 %  

Graf

8. Jakou formu přímého bankovnictví používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internetbanking14593,55 %83,33 %  
Bankomat7649,03 %43,68 %  
Mobilní banku3120 %17,82 %  
Platbomat74,52 %4,02 %  
Homebanking63,87 %3,45 %  
GSM bankovnictví-Bankomat42,58 %2,3 %  
Telebanking31,94 %1,72 %  
GSM bankovnictví21,29 %1,15 %  

Graf

9. Používáte některý z dalších produktů přímého bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepoužívám9158,71 %52,3 %  
Pay Pal5736,77 %32,76 %  
MasterCard Mobile85,16 %4,6 %  
Mobito10,65 %0,57 %  

Graf

10. Jak často využíváte služeb přímého bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát týdně9360 %53,45 %  
příležitostně3321,29 %18,97 %  
1x měsíčně2012,9 %11,49 %  
každý den95,81 %5,17 %  

Graf

11. Jste spokojeni s Vámi zvolenou formou přímého bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano14392,26 %82,18 %  
Mám výhrady127,74 %6,9 %  

Graf

12. Považujete Vámi zvolený způsob přihlášení za bezpečný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7649,03 %43,68 %  
Spíše ano7347,1 %41,95 %  
Nevím53,23 %2,87 %  
Ne10,65 %0,57 %  

Graf

13. Znáte zásady bezpečného používání přímého bankovnictví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano13587,1 %77,59 %  
Nezajímám se o to149,03 %8,05 %  
Nikdo mi je nesdělil63,87 %3,45 %  

Graf

14. Co je to Phishing?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zasílání podvodných e-mailů9561,29 %54,6 %  
podvodné skenování dat z platební karty5535,48 %31,61 %  
anglický název pro rybaření53,23 %2,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Používáte přímé bankovnictví?

  • odpověď Ne:
    • 9.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi na přepážce na otázku 6. Jakou formou platíte příkazy k úhradě či inkasu?
    • 8.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Používali byste jej po návštěvě speciálního kurzu či případě větší informovanosti ze strany banky?

10. Jak často využíváte služeb přímého bankovnictví?

  • odpověď několikrát týdně:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mám výhrady na otázku 11. Jste spokojeni s Vámi zvolenou formou přímého bankovnictví?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Používáte přímé bankovnictví?

5. Používali byste jej po návštěvě speciálního kurzu či případě větší informovanosti ze strany banky?

6. Jakou formou platíte příkazy k úhradě či inkasu?

7. Z jakého důvodu používáte přímé bankovnictví?

8. Jakou formu přímého bankovnictví používáte?

9. Používáte některý z dalších produktů přímého bankovnictví?

10. Jak často využíváte služeb přímého bankovnictví?

11. Jste spokojeni s Vámi zvolenou formou přímého bankovnictví?

12. Považujete Vámi zvolený způsob přihlášení za bezpečný?

13. Znáte zásady bezpečného používání přímého bankovnictví?

14. Co je to Phishing?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Jaký je Váš věk?

3. Používáte přímé bankovnictví?

5. Používali byste jej po návštěvě speciálního kurzu či případě větší informovanosti ze strany banky?

6. Jakou formou platíte příkazy k úhradě či inkasu?

7. Z jakého důvodu používáte přímé bankovnictví?

8. Jakou formu přímého bankovnictví používáte?

9. Používáte některý z dalších produktů přímého bankovnictví?

10. Jak často využíváte služeb přímého bankovnictví?

11. Jste spokojeni s Vámi zvolenou formou přímého bankovnictví?

12. Považujete Vámi zvolený způsob přihlášení za bezpečný?

13. Znáte zásady bezpečného používání přímého bankovnictví?

14. Co je to Phishing?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Richterová, K.Přímé bankovnictví a jeho používání (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://prime-bankovnictvi-a-jeho-po.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.