Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Přínos skautských a turistických oddílů

Přínos skautských a turistických oddílů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jitka Urbánková
Šetření:17. 03. 2009 - 24. 03. 2009
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):20 / 19.38
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:26,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Jmenuji se Jitka Urbánková. Chtěla bych Vás požádat o vyplnění tohoto dotazníku, který bude sloužit jako podklad ke zpracování mé absolventské práce. Týká se „Táborové činnosti z hlediska přínosu skautských a turistických oddílů“ a byl vypracován k tomu, abych mohla vyvodit závěry o přínosech, které tyto oddíly svým členům poskytují.. Předem děkuji za Vaši pomoc.
 

Odpovědi respondentů

1. Věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15818,6 %19,05 %  
17613,95 %14,29 %  
18511,63 %11,9 %  
2149,3 %9,52 %  
2036,98 %7,14 %  
1636,98 %7,14 %  
1936,98 %7,14 %  
1424,65 %4,76 %  
1324,65 %4,76 %  
2224,65 %4,76 %  
ostatní odpovědi 23
26
30
42
37
511,63 %11,9 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:18.26
Minimum:14
Maximum:30
Variační rozpětí:16
Rozptyl:11.46
Směrodatná odchylka:3.39
Medián:18
Modus:15

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3581,4 %83,33 %  
muž818,6 %19,05 %  

Graf

3. Nejvyšší ukončené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2558,14 %59,52 %  
SŠ s maturitou1534,88 %35,71 %  
24,65 %4,76 %  
SŠ, SOU12,33 %2,38 %  

Graf

4. Nyní jsi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student3683,72 %85,71 %  
Pracující49,3 %9,52 %  
zaměstnaná chudá studentka :)12,33 %2,38 %  
žák12,33 %2,38 %  
MD12,33 %2,38 %  

Graf

5. Doba strávená v oddíle?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
9 let37,32 %7,14 %  
8 let37,32 %7,14 %  
devět let24,88 %4,76 %  
824,88 %4,76 %  
4 roky24,88 %4,76 %  
Nejsem členem12,44 %2,38 %  
3 návštěvy12,44 %2,38 %  
asi 4 roky max.12,44 %2,38 %  
Oficiálně to letos bude 15let a neoficiálně 18let12,44 %2,38 %  
Dvanáct let12,44 %2,38 %  
ostatní odpovědi 16let
12 let
14
3
asi 3 roky
13 let
jedenáct let
deset let
6
6 let
3 roky
šest let
9 let =)
od světlušek po rovery
od té doby co jsem se narodila:)
7
osm let
10 let
šestý rok
čtyři roky
5
17 let, 1 měsíc, 17 dní, 3 hodiny
10
7 let
2458,54 %57,14 % 

Graf

6. Nynější stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stále jsem aktivním členem3376,74 %78,57 %  
Nejsem již aktivním členem716,28 %16,67 %  
Přerušil/a jsem svou činnost v oddíle36,98 %7,14 %  

Graf

7. Kolik času v oddíle trávíš? (pouze pro aktivní členy) hodiny za měsíc

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
10415,38 %9,52 %  
15415,38 %9,52 %  
4311,54 %7,14 %  
527,69 %4,76 %  
327,69 %4,76 %  
2427,69 %4,76 %  
227,69 %4,76 %  
5027,69 %4,76 %  
613,85 %2,38 %  
913,85 %2,38 %  
ostatní odpovědi 45
60
40
311,54 %7,14 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:15.75
Minimum:2
Maximum:50
Variační rozpětí:48
Rozptyl:233.07
Směrodatná odchylka:15.27
Medián:10
Modus:10

Graf

8. Kdo tě přivedl do oddílu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kamarád1640 %38,1 %  
Rodiče1127,5 %26,19 %  
Sourozenec512,5 %11,9 %  
Nikdo12,5 %2,38 %  
Knihy J. Foglara12,5 %2,38 %  
Foglar12,5 %2,38 %  
náborová akce12,5 %2,38 %  
přišla jsem sama12,5 %2,38 %  
sourozenec i kamarád12,5 %2,38 %  
Přivedla jsem se sama12,5 %2,38 %  
sama12,5 %2,38 %  

Graf

9. Do oddílu jsi začal/a chodit:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z vlastní vůle1946,34 %45,24 %  
Vliv rodičů1126,83 %26,19 %  
Vliv kamarádů, známých921,95 %21,43 %  
Nikdy12,44 %2,38 %  
Vliv kamarádů, rodičů i z vlastní vůle12,44 %2,38 %  

Graf

10. Chodil nebo chodí do podobného oddílu i někdo z Tvé rodiny?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2353,49 %54,76 %  
ne2046,51 %47,62 %  

Graf

11. Věnuješ se práci s dětmi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příležitostně1433,33 %33,33 %  
Ne819,05 %19,05 %  
Vedu kroužek511,9 %11,9 %  
Studuji obor37,14 %7,14 %  
Ano, je to má profese37,14 %7,14 %  
vedu oddíl vlčat12,38 %2,38 %  
jsem rádce12,38 %2,38 %  
jsem skautská vedoucí12,38 %2,38 %  
Podílím se vedení oddílu, ale jinak? Brigáda v lét12,38 %2,38 %  
jenom v oddíle12,38 %2,38 %  
vedu družinku starších světlušek12,38 %2,38 %  
spíše vypomáhám12,38 %2,38 %  
vedu oddíl12,38 %2,38 %  
vedu světlušky12,38 %2,38 %  

Graf

12. Piješ alkohol?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Příležitostně3071,43 %71,43 %  
Ne1023,81 %23,81 %  
Pravidelně24,76 %4,76 %  

Graf

13. Kouříš?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nekouřím3479,07 %80,95 %  
Příležitostně511,63 %11,9 %  
Ano49,3 %9,52 %  

Graf

14. Co pro Tebe znamená tvůj oddíl? (i více než 1 odpověď)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Setkání se zajímavými lidmi3487,18 %80,95 %  
Dobrodružství3282,05 %76,19 %  
Náplň volného času2871,79 %66,67 %  
Naučení se skautským dovednostem2769,23 %64,29 %  
Výchova člověka2666,67 %61,9 %  
Práce s dětmi2564,1 %59,52 %  
Hrdost2461,54 %57,14 %  
Předání skautských hodnot jiným2358,97 %54,76 %  
Ochrana přírody2051,28 %47,62 %  
Jiné1743,59 %40,48 %  

Graf

15. Co Ti činnost v oddíle dala? (osobní přínos)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přátele3485 %80,95 %  
Vztah k přírodě2972,5 %69,05 %  
Využití naučených dovedností v životě2767,5 %64,29 %  
Svobodu myšlení, názorů2562,5 %59,52 %  
Životní styl podle zásad2050 %47,62 %  
Jiné1640 %38,1 %  
Zdravé tělo a ducha1640 %38,1 %  

Graf

16. Pamatuješ si skautský zákon? ( pouze pro skauty)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2357,5 %54,76 %  
Jen něco1435 %33,33 %  
Ne37,5 %7,14 %  

Graf

17. Dodržuješ skautský zákon? (pouze pro skauty)

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „++”, „+”, „0”, „-” a „--”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Skaut je pravdomluvný0.5380.915
Skaut je věrný a oddaný.1.1540.797
Skaut je prospěšný a pomáhá jiným.1.2820.767
Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta.1.1280.984
Skaut je zdvořilý.1.0510.972
Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských.1.1540.746
Skaut je poslušný rodičů, představených, vůdců.0.4361.015
Skaut je veselé mysli.1.2560.96
Skaut je hospodárný.0.410.96
Skaut je čistý v myšlenkách, slovech i skutcích.0.3330.632

Graf

18. Posmíval se Ti někdy někdo, že chodíš do skautu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2358,97 %54,76 %  
ne1641,03 %38,1 %  

Graf

19. Jak hodnotíš celkový přínos oddílu ve svém životě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozitivně3482,93 %80,95 %  
Spíše kladně49,76 %9,52 %  
Negativně24,88 %4,76 %  
Spíše záporně12,44 %2,38 %  

Graf

20. Doporučil/a bys dětem chodit do skautského, či turistického oddílu? Proč?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

.

ano myslim že jim to spoustu dá a vychová to z nich sebevědomé osobnosti

Ano

ano

ano - je to zábava, která zároveň vzdělává a vychovává

ano jelikoz si myslim ze to je urcite skvela prilozetist nejen poznat svele lidi, poznat prirodu ale zazit neco, na co se jen tak nezapomina a jeste se hodne vecemn priucit

ano, je to "kvalitní" výplň volného času, která může dát hodně do života aji směr zaměření studia a poté práce

Ano, je to nejlepší cesta k sobě samému, cesta dobrých vzorů, poznání, že člověk není na světě zbytečný, že každý problém může mít řešení... Především se dítě může pod vedením dobrého vůdce naučit sociálnímu chování, vyhnout se sociálně-patologickým jevům, vhodným způsobem využít svůj volný čas.

Ano, poznámí nových lidí, zájem o přírodu, různé výlety, volnočasová aktivita mládeže

Ano, určite. Je to dobré pro rozvoj osobnosti, kontakt s lidmi, posílení spolupráce, věci využitelné v praxi, prousta zížitků a zábavy, pěkní skauti 0=)

ano,aby zazili to co jinde nemohou zazit.

Ano,zatím jsem nic lepšího nepoznala a zažila jsem toho už požehnaně...

ano! je to to nejlepší co mě potkalo a jsem za to vděčná. je to zkušenot, která mi změnila život, otevřela oči a já nevím co jestě:)

Ano.

Ano. Děti jsou tam pod odborným, či školeným vedením. V kolektivu jiných dětí. Vyplňuje to čas, který by strávily jinak a to v současným světě není, dle mě, to nejlepší. dnešní děti se moc nudí a tak nedělají to, co mají a rodiče je často nezvládají.

Ano. Já s ním mám dobré zkušenosti a je lépe strávený čas než leckteré poflákování apod.

ano.Přinese přátelství naučí je zodpovědnosti a samostatnosti ..

doporučila, je to něco jinýho než normální kroužek, můžou tam zažít plno dobrodružství, najít kamarády, naučit se plno zajímavých věcí...rodiče bych lákala na smysluplné trávení volného času, apod...

Doporučila, pač tam najde spoustu nových přátel a naučí se nové věci. Není to jen o vztahu k přírodě. Spadáme pod ministerstvo mládeže a tělovýchovy, takže jsme stejní jako kterákoliv jiná organizace, spadající sem. Jen s tím rozdílem, že jsme zaměření na přírodu, ale není to pouze oní:)

doporučila, protože je to úžasná zábava a získala jsem tam spustu přátel

Jasně že doporučila, protože skauting vlastně naplnuje celou osobu pozitivním vlivem a hlavně se tam zažije plno dobrodružství a legrace a najde se plno nových kamarádů.

Je to určitě zábava,dobrodružství atd.

jistěže doporučil, najdou nové přátele, něco se dozví atd...

Ne

ne

ne, je to trapárna, vedoucí jsou idioti

Nedoporučila. Potkala jsem tam vnebezpečně vysoké procento pedofilů.

Okusí to, cop jinde člověk nikde nezažije...ale na to si každý musí přijít sám:) Hodně štěstí při diplomce;)

protože je to příležitost poznat nové lidi, něco se naučit a poznat svět. Změnit se není nutné-lidé tě berou takového jaký si a nemusíš se přetvařovat, hrát si na něco co nejsi. Skaut je plný energie a optimismu. jediné co tam můžeš ztratit je trocha volného času, ktéry by si jinak ztrávila u počítače nebo s pochybnou partičkou....

Protože to stojí za zkušenosti, které si odnesou, v jisté míře je to vychová (což je něco, o co se rodiče snaží celý život a nemusí se jim to povést) a protože slovo SKAUTING znamená jiný pohled na svět a životní styl celkově :)

Protože v něm najdou poklady, jejichž cenu si budou uvědomovat po celý svůj život.

Rozhodně doporučila. Je to možnost seznámit se zásadami, které jsou přínosné do života. Díky činnosti v oddíle jsem se měla možnost naučit mnoho věcí, které se mi později mohou hodit. Jsem schopna zorganizovat vícedenní výpravu pro několik lidí. Vím co dělat v kritické situaci, znám zásady přežití ve volné přírodě, a le hlavně mám kolem sebe dostatek přátel a kamarádů, na které se mohu spolehnout.

Skautske hnuti dava pevny a zaruceny zaklad, na kterem se da stavet cely budouci zivot.

styl života

určitě ano, ale záleží na nich, jestli je to oslovuje, hlavně aby tam chodily rády...důvody: dobrá nápln volného času, získá kladný vztah k přírodě, nabyte dovednostíl, najde si kamarády, co mají podobné zájmy....

Určitě ano. Jsou to zážitky na které nikdy nezapomenete. Naleznete přátele na celý život. Pokud vydržíte a dáte skautingu šanci, stane se vaším životem, a posláním.

Určitě ano.... Tolik zážitků,přátel a zkušeností....myslím že jinde člověk nenajde nezažije,nepozná :0*

určitě bych to doporučil, podle mě je to jediný kroužek, ve kterém se dítě naučí samostatnosti a praktičnosti.... kdyby jsi chtěla ještě nějaké odpovědi stačí jen napsat icq: 357499101 :-)

Určitě, je to dobrá příležitost se v dnešní době PC, televize a jiných podobných věcí naučit dovednostem, vztahu k přírodě, vědomostem. získat přátele, zažít super akce.

Určitě, protože ho vedu.

určitě:-D....ale jen některým;-) ´´získáš´´ -partu kamarádů,která většinou zůstane na celý život -dovednosti,které jen tak někdo neumí ´´budeš´´ -se bavit při hraní her -umět být v kolektivu -zocelen :-D ne,prostě je to fajn hlavně kvůli tý partě lidí a možnosti zažít něco nového,jiného...dostat se do přírody,jezdit na různé akce,kde poznáš spoustu fajn lidí... kecy co:-)...ale jinak to definovat neumim a z nějakejch stránek se mi to stahovat nechce....

Určitě! Je tam sranda, užiju si věci, na který bych jinak ani nepomyslela. Je to prostě skvělý!!!!

Určitě...protože skauting je nejlepší=)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Urbánková, J.Přínos skautských a turistických oddílů (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://prinos-skautskych-a-turistickych-oddilu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.