Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > přínos speciálně pedagogických center

přínos speciálně pedagogických center

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Novotná
Šetření:09. 02. 2012 - 26. 02. 2012
Počet respondentů:44
Počet otázek (max/průměr):23 / 23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážení respondenti,

jmenuji se Jana Novotná a studuji Ústav sociální práce v Hradci Králové. Letošní rok je pro mne rokem závěrečným.Pro svoji diplomovou práci jsem si vybrala téma "Funkce, úkoly a přínos speciálně pedagogických center z andragogického pohledu"

Cílem mého průzkumu je zjistit, jak moc je spolupráce rodin dětí se speciálními potřebami učení s SPC účelná, či jak byste si ji eventuelně představovali.

Dotazník je zcela anonymní, nejsou vyžadovány žádné osobní ani citlivé údaje. Pokud se rozhodnete, že můj dotazník vyplníte, chci Vám velice poděkovat.

Děkuji za spolupráci.

Jana Novotná

Odpovědi respondentů

1. Kde jste se dozvěděli o speciálně pedagogickém centru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
školské zařízení (MŠ, ZŠ)2659,09 %59,09 %  
Pediatr613,64 %13,64 %  
od jiných rodičů511,36 %11,36 %  
sami si vyhledali49,09 %9,09 %  
odborný lékař24,55 %4,55 %  
jiné12,27 %2,27 %  

Graf

2. Věděli jste před první návštěvou něco o možnostech a nabídkách poskytovaných služeb centra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
měl(a) jsme pouze nejasné představy2454,55 %54,55 %  
ne vůbec nic1431,82 %31,82 %  
Ano, naprosto přesně613,64 %13,64 %  

Graf

3. Docházeli jste se svým dítětem již dříve do jiného poradenského zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne3988,64 %88,64 %  
ano, uveďte jaká49,09 %9,09 %  
PPP12,27 %2,27 %  

Graf

4. Co Vás vedlo k tomu, abyste oslovili toto poradenské zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
doporučení školního zařízení2250 %50 %  
z vlastní vůle1125 %25 %  
Doporučení pediatra, odborného lékaře920,45 %20,45 %  
doporučení PPP24,55 %4,55 %  

Graf

5. Co podle Vás patří mezi hlavní úkoly speciálně pedagogického centra? Vyberte z následujících možností dvě nejdůležitější věci, ve kterých by podle Vás mělo být dítěti centrum nejpřínosnější.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomoci dítěti být samostatné3375 %75 %  
projít s ním celé vzdělávání, všude pomoc2352,27 %52,27 %  
říci, co "je" mému dítěti1943,18 %43,18 %  
naučit dítě učit se613,64 %13,64 %  
naučit se dítě slušně chovat24,55 %4,55 %  

Graf

6. Která z následujících níže uvedených možností byla pro Vás rozhodující pro výběr tohoto speciálně pedagogického centra pro Vaše dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vzdálenost od bydliště - aby dítě nemuselo daleko dojíždět1227,27 %27,27 %  
dojem z osobní informativní návštěvy centra1125 %25 %  
bylo nám to v podstatě jedno1022,73 %22,73 %  
pověst centra, doporučení jiných rodičů920,45 %20,45 %  
nemohu posoudit24,55 %4,55 %  

Graf

7. Kolik bylo Vašemu zdravotně postiženému dítěti v době první návštěvy let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 roky1534,09 %34,09 %  
8 let613,64 %13,64 %  
7 let613,64 %13,64 %  
9 a více let511,36 %11,36 %  
5 let511,36 %11,36 %  
6 let36,82 %6,82 %  
3 roky36,82 %6,82 %  
2 roky12,27 %2,27 %  

Graf

8. Jste spokojen/a s osobním přístupem (chováním a vystupováním) pracovníků, kteří Vám ve speciálně pedagogickém centru poskytují služby? Pokud jste měli důvod k nespokojenosti, vypište k jiné odpovědi stručně jaký.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4397,73 %97,73 %  
Ne12,27 %2,27 %  

Graf

9. Jak jste informováni o službách a činnostech (odborné seminář, dětské akce), které „Vaše“ speciálně pedagogické centrum zrovna nabízí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi dobře1738,64 %38,64 %  
Dobře1534,09 %34,09 %  
Výborně818,18 %18,18 %  
Nedostatečně24,55 %4,55 %  
Dostatečně24,55 %4,55 %  

Graf

10. Jak hodnotíte vztah odborníků v centru k Vašemu dítěti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrý1840,91 %40,91 %  
Výborný1840,91 %40,91 %  
Uspokojivý818,18 %18,18 %  

Graf

11. Jak hodnotíte pomoc, kterou poskytují pracovníci centra Vašemu dítěti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výborná2045,45 %45,45 %  
Dobrá1840,91 %40,91 %  
S výraznými rozdíly – záleží na konkrétním pracovníkovi613,64 %13,64 %  

Graf

12. Provádíte doporučené stimulace, cvičení, úkoly aj. pravidelně se svým dítětem i doma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pravidelně2659,09 %59,09 %  
Občas1840,91 %40,91 %  

Graf

13. Chodí Vaše dítě do centra rádo?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Téměř pokaždé1943,18 %43,18 %  
Ano, vždy1943,18 %43,18 %  
Spíše ne613,64 %13,64 %  

Graf

14. Je pro Vás dostupnost tohoto zařízení v regionu vyhovující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3784,09 %84,09 %  
Ne715,91 %15,91 %  

Graf

15. Informuje Vás dostatečně centrum o práci Vašeho dítěte při schůzkách v centru?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobře2454,55 %54,55 %  
Výborně, podrobně1534,09 %34,09 %  
S výraznými rozdíly– záleží na konkrétním pracovníkovi511,36 %11,36 %  

Graf

16. Jaké je, podle Vás, materiální vybavení (např. speciální, kompenzační, didaktické pomůcky) Vámi navštěvovaného speciálně pedagogického centra?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobré2147,73 %47,73 %  
Nevím1431,82 %31,82 %  
Výborné920,45 %20,45 %  

Graf

17. Nabízí Vaše SPC volnočasové, zájmové a nepovinné činnosti např. (setkávání se s jinými rodiči a dětmi, pořádání odborných informačních seminářů pro rodiče, …)? Pokud ano, jste spokojeni s nabídkou centra? Pokud jste nespokojeni, vypište do jiné odpovědi, jaké aktivity by Vás zajímaly.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nabízí, nevyužívám2045,45 %45,45 %  
Nabízí, využívám a jsem spokojen1738,64 %38,64 %  
Nenabízí24,55 %4,55 %  
Nabízí, ale nejsem spokojen, využívám zřídka24,55 %4,55 %  
nevím12,27 %2,27 %  
Nabízí, využíváme sportovní klub a sostředění12,27 %2,27 %  
nevím, žádné nám nenabídli12,27 %2,27 %  

Graf

18. Kterou, nebo které z těchto služeb byste ve „Vašem“ speciálně pedagogickém centru uvítali?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Volnočasové aktivity pro děti i rodiče (zprostředkovaně za poplatek hipoterapie, canisterapie, arteterapie, …)1329,55 %29,55 %  
Výuku rodičů1227,27 %27,27 %  
Logopedickou intervenci818,18 %18,18 %  
Setkávání s ostatními rodiči a dětmi36,82 %6,82 %  
Osvětovou a informační činnost24,55 %4,55 %  
nic24,55 %4,55 %  
další aktivity řešíme mimo SPC12,27 %2,27 %  
nemám žádný požadavek12,27 %2,27 %  
nevyužíval bych žádnou12,27 %2,27 %  
žádnou bych nevyužívala12,27 %2,27 %  

Graf

19. Máte pocit, že se můžete kdykoli na odborníky v centru obrátit s případnými problémy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vždy2863,64 %63,64 %  
Ne vždy1227,27 %27,27 %  
Málokdy49,09 %9,09 %  

Graf

20. Doporučili byste toto centrum svým známým pro jejich dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2147,73 %47,73 %  
Ano1943,18 %43,18 %  
Spíše ne49,09 %9,09 %  

Graf

21. Začali byste právě s tímto speciálně pedagogickým centrem spolupracovat znovu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3988,64 %88,64 %  
Ne, ale bohužel není možnost výběru511,36 %11,36 %  

Graf

22. Co na „Vašem“ centru nejvíce oceňujete? Označte max. 2 věci

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kvalitní práci s klienty2761,36 %61,36 %  
Přístup odborníků ke klientům2250 %50 %  
Přístup pracovníků k rodičům1636,36 %36,36 %  
Vysokou odbornost pracovníků1431,82 %31,82 %  
Otevřenost centra a jejího vedení k našim nápadům a přáním49,09 %9,09 %  
Kvalitní vybavení – pomůcky24,55 %4,55 %  

Graf

23. Jaká je, podle Vašeho názoru, činnost Vámi navštěvovaného centra celkově?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výborná2147,73 %47,73 %  
Dobrá2045,45 %45,45 %  
S nedostatky36,82 %6,82 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Kde jste se dozvěděli o speciálně pedagogickém centru?

 • odpověď školské zařízení (MŠ, ZŠ):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi doporučení školního zařízení na otázku 4. Co Vás vedlo k tomu, abyste oslovili toto poradenské zařízení?

12. Provádíte doporučené stimulace, cvičení, úkoly aj. pravidelně se svým dítětem i doma?

 • odpověď Ano, pravidelně:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nabízí, využívám a jsem spokojen na otázku 17. Nabízí Vaše SPC volnočasové, zájmové a nepovinné činnosti např. (setkávání se s jinými rodiči a dětmi, pořádání odborných informačních seminářů pro rodiče, …)? Pokud ano, jste spokojeni s nabídkou centra? Pokud jste nespokojeni, vypište do jiné odpovědi, jaké aktivity by Vás zajímaly.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Volnočasové aktivity pro děti i rodiče (zprostředkovaně za poplatek hipoterapie, canisterapie, arteterapie, …) na otázku 18. Kterou, nebo které z těchto služeb byste ve „Vašem“ speciálně pedagogickém centru uvítali?

19. Máte pocit, že se můžete kdykoli na odborníky v centru obrátit s případnými problémy?

 • odpověď Ano, vždy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborná na otázku 11. Jak hodnotíte pomoc, kterou poskytují pracovníci centra Vašemu dítěti?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nabízí, využívám a jsem spokojen na otázku 17. Nabízí Vaše SPC volnočasové, zájmové a nepovinné činnosti např. (setkávání se s jinými rodiči a dětmi, pořádání odborných informačních seminářů pro rodiče, …)? Pokud ano, jste spokojeni s nabídkou centra? Pokud jste nespokojeni, vypište do jiné odpovědi, jaké aktivity by Vás zajímaly.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 20. Doporučili byste toto centrum svým známým pro jejich dítě?

20. Doporučili byste toto centrum svým známým pro jejich dítě?

 • odpověď Spíše ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne vždy na otázku 19. Máte pocit, že se můžete kdykoli na odborníky v centru obrátit s případnými problémy?

23. Jaká je, podle Vašeho názoru, činnost Vámi navštěvovaného centra celkově?

 • odpověď Výborná:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Výborná na otázku 11. Jak hodnotíte pomoc, kterou poskytují pracovníci centra Vašemu dítěti?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kde jste se dozvěděli o speciálně pedagogickém centru?

2. Věděli jste před první návštěvou něco o možnostech a nabídkách poskytovaných služeb centra?

3. Docházeli jste se svým dítětem již dříve do jiného poradenského zařízení?

4. Co Vás vedlo k tomu, abyste oslovili toto poradenské zařízení?

5. Co podle Vás patří mezi hlavní úkoly speciálně pedagogického centra? Vyberte z následujících možností dvě nejdůležitější věci, ve kterých by podle Vás mělo být dítěti centrum nejpřínosnější.

6. Která z následujících níže uvedených možností byla pro Vás rozhodující pro výběr tohoto speciálně pedagogického centra pro Vaše dítě?

7. Kolik bylo Vašemu zdravotně postiženému dítěti v době první návštěvy let?

8. Jste spokojen/a s osobním přístupem (chováním a vystupováním) pracovníků, kteří Vám ve speciálně pedagogickém centru poskytují služby? Pokud jste měli důvod k nespokojenosti, vypište k jiné odpovědi stručně jaký.

9. Jak jste informováni o službách a činnostech (odborné seminář, dětské akce), které „Vaše“ speciálně pedagogické centrum zrovna nabízí?

10. Jak hodnotíte vztah odborníků v centru k Vašemu dítěti?

11. Jak hodnotíte pomoc, kterou poskytují pracovníci centra Vašemu dítěti?

12. Provádíte doporučené stimulace, cvičení, úkoly aj. pravidelně se svým dítětem i doma?

13. Chodí Vaše dítě do centra rádo?

14. Je pro Vás dostupnost tohoto zařízení v regionu vyhovující?

15. Informuje Vás dostatečně centrum o práci Vašeho dítěte při schůzkách v centru?

16. Jaké je, podle Vás, materiální vybavení (např. speciální, kompenzační, didaktické pomůcky) Vámi navštěvovaného speciálně pedagogického centra?

17. Nabízí Vaše SPC volnočasové, zájmové a nepovinné činnosti např. (setkávání se s jinými rodiči a dětmi, pořádání odborných informačních seminářů pro rodiče, …)? Pokud ano, jste spokojeni s nabídkou centra? Pokud jste nespokojeni, vypište do jiné odpovědi, jaké aktivity by Vás zajímaly.

18. Kterou, nebo které z těchto služeb byste ve „Vašem“ speciálně pedagogickém centru uvítali?

19. Máte pocit, že se můžete kdykoli na odborníky v centru obrátit s případnými problémy?

20. Doporučili byste toto centrum svým známým pro jejich dítě?

21. Začali byste právě s tímto speciálně pedagogickým centrem spolupracovat znovu?

22. Co na „Vašem“ centru nejvíce oceňujete? Označte max. 2 věci

23. Jaká je, podle Vašeho názoru, činnost Vámi navštěvovaného centra celkově?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kde jste se dozvěděli o speciálně pedagogickém centru?

2. Věděli jste před první návštěvou něco o možnostech a nabídkách poskytovaných služeb centra?

3. Docházeli jste se svým dítětem již dříve do jiného poradenského zařízení?

4. Co Vás vedlo k tomu, abyste oslovili toto poradenské zařízení?

5. Co podle Vás patří mezi hlavní úkoly speciálně pedagogického centra? Vyberte z následujících možností dvě nejdůležitější věci, ve kterých by podle Vás mělo být dítěti centrum nejpřínosnější.

6. Která z následujících níže uvedených možností byla pro Vás rozhodující pro výběr tohoto speciálně pedagogického centra pro Vaše dítě?

7. Kolik bylo Vašemu zdravotně postiženému dítěti v době první návštěvy let?

8. Jste spokojen/a s osobním přístupem (chováním a vystupováním) pracovníků, kteří Vám ve speciálně pedagogickém centru poskytují služby? Pokud jste měli důvod k nespokojenosti, vypište k jiné odpovědi stručně jaký.

9. Jak jste informováni o službách a činnostech (odborné seminář, dětské akce), které „Vaše“ speciálně pedagogické centrum zrovna nabízí?

10. Jak hodnotíte vztah odborníků v centru k Vašemu dítěti?

11. Jak hodnotíte pomoc, kterou poskytují pracovníci centra Vašemu dítěti?

12. Provádíte doporučené stimulace, cvičení, úkoly aj. pravidelně se svým dítětem i doma?

13. Chodí Vaše dítě do centra rádo?

14. Je pro Vás dostupnost tohoto zařízení v regionu vyhovující?

15. Informuje Vás dostatečně centrum o práci Vašeho dítěte při schůzkách v centru?

16. Jaké je, podle Vás, materiální vybavení (např. speciální, kompenzační, didaktické pomůcky) Vámi navštěvovaného speciálně pedagogického centra?

17. Nabízí Vaše SPC volnočasové, zájmové a nepovinné činnosti např. (setkávání se s jinými rodiči a dětmi, pořádání odborných informačních seminářů pro rodiče, …)? Pokud ano, jste spokojeni s nabídkou centra? Pokud jste nespokojeni, vypište do jiné odpovědi, jaké aktivity by Vás zajímaly.

18. Kterou, nebo které z těchto služeb byste ve „Vašem“ speciálně pedagogickém centru uvítali?

19. Máte pocit, že se můžete kdykoli na odborníky v centru obrátit s případnými problémy?

20. Doporučili byste toto centrum svým známým pro jejich dítě?

21. Začali byste právě s tímto speciálně pedagogickým centrem spolupracovat znovu?

22. Co na „Vašem“ centru nejvíce oceňujete? Označte max. 2 věci

23. Jaká je, podle Vašeho názoru, činnost Vámi navštěvovaného centra celkově?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Novotná, J.přínos speciálně pedagogických center (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://prinos-specialne-pedagogicky.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.