Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Priority hmotných a nehmotných hodnot

Priority hmotných a nehmotných hodnot

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:M. B.
Šetření:10. 02. 2015 - 19. 02. 2015
Počet respondentů:50
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

prosím o vyplňení dotazníku zaměřeného na priority hmotných a nehmotných hodnot.

Dotazník obsahuje několik málo otázek, nezabere mnoho času a je zcela anonymní.

 

Mnohokrát děkuji za Váš čas

Odpovědi respondentů

1. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2248 %8 %  
2548 %8 %  
2648 %8 %  
2448 %8 %  
3436 %6 %  
2336 %6 %  
2936 %6 %  
2724 %4 %  
4024 %4 %  
3824 %4 %  
ostatní odpovědi 50
28
19
21
49
35
20
3^3
45
30
56
43
41
33
36
1938 %38 % 

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3366 %66 %  
muž1734 %34 %  

Graf

3. Dobrodružství

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně důležité2244 %44 %  
Nejnižší priorita1428 %28 %  
Důležité1224 %24 %  
Nejvyšší priorita24 %4 %  

Graf

4. Životní jistota

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité2550 %50 %  
Nejvyšší priorita2346 %46 %  
Méně důležité24 %4 %  

Graf

5. Být nejlepší

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně důležité1836 %36 %  
Důležité1632 %32 %  
Nejnižší priorita1020 %20 %  
Nejvyšší priorita612 %12 %  

Graf

6. Kamarádství

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité2754 %54 %  
Nejvyšší priorita1530 %30 %  
Méně důležité714 %14 %  
Nejnižší priorita12 %2 %  

Graf

7. Obětavost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité2754 %54 %  
Méně důležité1530 %30 %  
Nejvyšší priorita48 %8 %  
Nejnižší priorita48 %8 %  

Graf

8. Efektivita

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité3060 %60 %  
Méně důležité1326 %26 %  
Nejvyšší priorita612 %12 %  
Nejnižší priorita12 %2 %  

Graf

9. Růst

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně důležité2244 %44 %  
Důležité2142 %42 %  
Nejvyšší priorita510 %10 %  
Nejnižší priorita24 %4 %  

Graf

10. Vstřícnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité2754 %54 %  
Méně důležité1530 %30 %  
Nejvyšší priorita714 %14 %  
Nejnižší priorita12 %2 %  

Graf

11. Čest

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité2244 %44 %  
Nejvyšší priorita1632 %32 %  
Méně důležité918 %18 %  
Nejnižší priorita36 %6 %  

Graf

12. Láska

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité2448 %48 %  
Nejvyšší priorita2448 %48 %  
Méně důležité24 %4 %  

Graf

13. Manželství

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité1734 %34 %  
Méně důležité1428 %28 %  
Nejnižší priorita1122 %22 %  
Nejvyšší priorita816 %16 %  

Graf

14. Skromnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité2346 %46 %  
Méně důležité2142 %42 %  
Nejnižší priorita48 %8 %  
Nejvyšší priorita24 %4 %  

Graf

15. Oddanost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité2958 %58 %  
Méně důležité1428 %28 %  
Nejvyšší priorita510 %10 %  
Nejnižší priorita24 %4 %  

Graf

16. Nezaujatost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité2652 %52 %  
Méně důležité1836 %36 %  
Nejvyšší priorita48 %8 %  
Nejnižší priorita24 %4 %  

Graf

17. Osobní svoboda

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité2856 %56 %  
Nejvyšší priorita2040 %40 %  
Méně důležité24 %4 %  

Graf

18. Profesionalita

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité3162 %62 %  
Méně důležité1020 %20 %  
Nejvyšší priorita714 %14 %  
Nejnižší priorita24 %4 %  

Graf

19. Blahobyt

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité2244 %44 %  
Méně důležité1734 %34 %  
Nejvyšší priorita816 %16 %  
Nejnižší priorita36 %6 %  

Graf

20. Zbožnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejnižší priorita2754 %54 %  
Méně důležité1326 %26 %  
Důležité612 %12 %  
Nejvyšší priorita48 %8 %  

Graf

21. Zodpovědnost

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Důležité2958 %58 %  
Nejvyšší priorita1734 %34 %  
Méně důležité48 %8 %  

Graf

22. Tradicionalismus

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně důležité2856 %56 %  
Nejnižší priorita1530 %30 %  
Důležité612 %12 %  
Nejvyšší priorita12 %2 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Pohlaví:

3. Dobrodružství

4. Životní jistota

5. Být nejlepší

6. Kamarádství

7. Obětavost

8. Efektivita

9. Růst

10. Vstřícnost

11. Čest

12. Láska

13. Manželství

14. Skromnost

15. Oddanost

16. Nezaujatost

17. Osobní svoboda

18. Profesionalita

19. Blahobyt

20. Zbožnost

21. Zodpovědnost

22. Tradicionalismus

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Pohlaví:

3. Dobrodružství

4. Životní jistota

5. Být nejlepší

6. Kamarádství

7. Obětavost

8. Efektivita

9. Růst

10. Vstřícnost

11. Čest

12. Láska

13. Manželství

14. Skromnost

15. Oddanost

16. Nezaujatost

17. Osobní svoboda

18. Profesionalita

19. Blahobyt

20. Zbožnost

21. Zodpovědnost

22. Tradicionalismus

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

B., M.Priority hmotných a nehmotných hodnot (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://priority-hmotnych-a-nehmotny.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.