Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Priority v odměňování dle generací

Priority v odměňování dle generací

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:David Gertsovskiy
Šetření:22. 03. 2020 - 10. 04. 2020
Počet respondentů:577
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:80,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:45
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží k zjištění rozdílného pohledu na systém odměňování a motivace mezi 2 generacemi: Baby Boomers (56-69 let) a Generace Y (25-35 let). Jedná se o veřejný průzkum a využití výsledku není nijak omezené. Já, ovšem, pro účely svojí Bakalářské práce, využiji pouze odpovědi respondentů, kteří patří do cílové skupiny (2 generace uvedené výše). Předem Vám mockrát děkuji za vyplnění dotazníku.

Odpovědi respondentů

1. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26-3825744,54 %44,54 %  
39-5514525,13 %25,13 %  
15-2510718,54 %18,54 %  
56-696811,79 %11,79 %  

Graf

2. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena39868,98 %68,98 %  
Muž17931,02 %31,02 %  

Graf

3. Jste zaměstnaný, případně byl jste v posledních pěti letech zaměstnaný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano55195,49 %95,49 %  
Ne264,51 %4,51 %  

Graf

4. Máte ve svém zaměstnání zavedený systém odměňování či motivace pracovníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano33558,06 %58,06 %  
Ne18231,54 %31,54 %  
Nedokážu odpovědět6010,4 %10,4 %  

Graf

5. Je pro Vás vyšší mzda v zaměstnání důležitější, než jakékoliv hmotné i nehmotné odměny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano32355,98 %55,98 %  
Ne16628,77 %28,77 %  
Nedokážu odpovědět8815,25 %15,25 %  

Graf

6. Jak moc je (od 1 do 10, kde 10 je maximum) pro Vás důležité odměňování a motivace při práci?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
817329,98 %29,98 %  
1014825,65 %25,65 %  
79115,77 %15,77 %  
97813,52 %13,52 %  
5406,93 %6,93 %  
6264,51 %4,51 %  
3111,91 %1,91 %  
461,04 %1,04 %  
120,35 %0,35 %  
220,35 %0,35 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:8.15
Minimum:5
Maximum:10
Variační rozpětí:5
Rozptyl:2
Směrodatná odchylka:1.41
Medián:8
Modus:8

Graf

7. Co je pro Vás z uvedeného nejdůležitější při výběru zaměstnání, co z uvedeného Vás nejvíce potěší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní důvody (zajímavost práce, příjemný kolektiv, příjemné vedení, zajímavá konkurence, osobní výzvy, jiné osobní důvody)41271,4 %71,4 %  
Vyšší mzda či plat37765,34 %65,34 %  
Finanční odměny (bonusy, 13. plat, stravenky, prémie, příspěvek na pojištění, příspěvek na dopravu či ubytování)30853,38 %53,38 %  
Nehmotné benefity (delší placená dovolena, lepší kancelář, vstupenky, vzdělávání, kurzy)20335,18 %35,18 %  
Hmotné benefity (firemní telefon, počítač, auto, dárky, stravování zdarma)12120,97 %20,97 %  

Graf

8. Myslíte si, že Vás více motivuje hmotné (včetně finančního) nebo ne-hmotné odměňování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hmotné27447,49 %47,49 %  
Stejně17931,02 %31,02 %  
Nehmotné8314,38 %14,38 %  
Nedokážu odpovědět417,11 %7,11 %  

Graf

9. Dostalo se Vám při práci některého z těchto benefitů? Pokud ano, kterého?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, stravenky28950,09 %50,09 %  
Ano, prémie26646,1 %46,1 %  
Ano, příspěvek na pojištění19433,62 %33,62 %  
Ano, firemní telefon19233,28 %33,28 %  
Ano, finanční bonus18131,37 %31,37 %  
Ano, delší placená dovolena17430,16 %30,16 %  
Ano, počítač17329,98 %29,98 %  
Ano, zaplacené kurzy16127,9 %27,9 %  
Ano, vstupenky (kino, di-vadlo, fitness)10818,72 %18,72 %  
Ano, zaplacené vzdělávání10117,5 %17,5 %  
Ano, 13. plat9616,64 %16,64 %  
Ano, dárky9516,46 %16,46 %  
Ne6911,96 %11,96 %  
Ano, stravování zdarma559,53 %9,53 %  
Ano, auto478,15 %8,15 %  
Ano, příspěvek na dopravu či ubytování457,8 %7,8 %  
Ano, převedení do lepší kanceláře233,99 %3,99 %  

Graf

10. Má slovní motivace / pochvala pozitivní vliv na Váš výkon v Práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano29751,47 %51,47 %  
Spíše ano22138,3 %38,3 %  
Spíše ne447,63 %7,63 %  
Ne111,91 %1,91 %  
Nedokážu odpovědět40,69 %0,69 %  

Graf

11. Jsou pro Vás finanční bonusy tím nejlepším motivátorem při práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano27247,14 %47,14 %  
Ano15627,04 %27,04 %  
Spíše ne10117,5 %17,5 %  
Ne254,33 %4,33 %  
Nedokážu odpovědět233,99 %3,99 %  

Graf

12. Změnili jste někdy zaměstnání kvůli lepším motivačním podmínkám v jiném zaměstnání? Případně, uvažujete aktivně o tomto řešení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano26345,58 %45,58 %  
Ne23841,25 %41,25 %  
Nedokážu odpovědět7613,17 %13,17 %  

Graf

13. Pokud ano, kvůli čemu z uvedeného jste k tomu přistoupili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Neměnil a neuvažuji24241,94 %41,94 %  
Vyšší mzda či plat17630,5 %30,5 %  
Osobní důvody12722,01 %22,01 %  
Nehmotné benefity142,43 %2,43 %  
Finanční odměny101,73 %1,73 %  
Hmotné benefity81,39 %1,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jste zaměstnaný, případně byl jste v posledních pěti letech zaměstnaný?

4. Máte ve svém zaměstnání zavedený systém odměňování či motivace pracovníků?

5. Je pro Vás vyšší mzda v zaměstnání důležitější, než jakékoliv hmotné i nehmotné odměny?

6. Jak moc je (od 1 do 10, kde 10 je maximum) pro Vás důležité odměňování a motivace při práci?

7. Co je pro Vás z uvedeného nejdůležitější při výběru zaměstnání, co z uvedeného Vás nejvíce potěší?

8. Myslíte si, že Vás více motivuje hmotné (včetně finančního) nebo ne-hmotné odměňování?

9. Dostalo se Vám při práci některého z těchto benefitů? Pokud ano, kterého?

10. Má slovní motivace / pochvala pozitivní vliv na Váš výkon v Práci?

11. Jsou pro Vás finanční bonusy tím nejlepším motivátorem při práci?

12. Změnili jste někdy zaměstnání kvůli lepším motivačním podmínkám v jiném zaměstnání? Případně, uvažujete aktivně o tomto řešení?

13. Pokud ano, kvůli čemu z uvedeného jste k tomu přistoupili?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaký je Váš věk?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Jste zaměstnaný, případně byl jste v posledních pěti letech zaměstnaný?

4. Máte ve svém zaměstnání zavedený systém odměňování či motivace pracovníků?

5. Je pro Vás vyšší mzda v zaměstnání důležitější, než jakékoliv hmotné i nehmotné odměny?

6. Jak moc je (od 1 do 10, kde 10 je maximum) pro Vás důležité odměňování a motivace při práci?

7. Co je pro Vás z uvedeného nejdůležitější při výběru zaměstnání, co z uvedeného Vás nejvíce potěší?

8. Myslíte si, že Vás více motivuje hmotné (včetně finančního) nebo ne-hmotné odměňování?

9. Dostalo se Vám při práci některého z těchto benefitů? Pokud ano, kterého?

10. Má slovní motivace / pochvala pozitivní vliv na Váš výkon v Práci?

11. Jsou pro Vás finanční bonusy tím nejlepším motivátorem při práci?

12. Změnili jste někdy zaměstnání kvůli lepším motivačním podmínkám v jiném zaměstnání? Případně, uvažujete aktivně o tomto řešení?

13. Pokud ano, kvůli čemu z uvedeného jste k tomu přistoupili?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Gertsovskiy, D.Priority v odměňování dle generací (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://priority-v-odmenovani-dle-ge.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.