Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Případná volba náhradní rodinné péče

Případná volba náhradní rodinné péče

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Toncarová
Šetření:27. 12. 2011 - 25. 01. 2012
Počet respondentů:62
Počet otázek (max/průměr):8 / 6.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

cílem tohoto dotazníku je pozjištění pár informací týkající se náhradní rodinné péče. Výsledky tohoto dotazníku budou zmíněny v mé seminární práci z Práva na téma Náhradní rodinná péče z pohledu práva.

Dotazník zabere pár minut,

Děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Co si představíte pod pojmem NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE? Můžete psát jak věty, tak jednoduchá hesla.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

adopce

adopce

adopce

adopce, osvojení, pěstounská péče

adopce, pěstounská péče

adopce, pěstounská péče

adopce, pěstounská péče, opatrovnictví, poručnictví

adopce, pěstounská rodina, sos vesnička

adopce, pěstounství, SOS vesničky

Adopce.

adoptivni nebo pestounska pece, lide by si meli dobrovolne vzit do pece deti, kteri z nejakeho duvodu nemaji rodice, nebo je jeich biol. rodice nehcteji ci se o ne nemohou starat. Mela by byt rozhodne dobrovolna a lide, kteri si berou do pece deti by meli byt peclive provereni treba i nejaky cas sledovani.

bezpečná rodina

dítě nebydlí u svých rodičů, ale např. u svých prarodičů, adopce

Dítě žije v rodině bez biologických nebo adoptivních rodičů, tj. pěstouni, poručníci, opatrovníci...

dočasná nebo i trvalá péče o děti, které by jinak byly v dětských domovech (s možností kontaktu rodičů, návratu do rodiny)

Forma péče o děti, které z různých důvodů nemohou být se svou rodinou.

je péče o dítě, které bylo odebráno z nefunkční rodiny, nebo přišlo o své rodiče a nebo se rodiče nemohou o dítě postarat. Náhradní rodinná péče, je tedy péče kdy dítě nevyrůstá ve své vlastní biologické rodině, ale vyrůstá např. v pěstounské péči, dětském domově

Jkkk

Když se o dítě nemohou postarat jeho biologičtí rodiče - náhradní rodinnou mohou být např. prarodiče, ústavní zařízení, adoptivní rodiče, pěstouni.

místo rodičů se stará o děti určený člověk

myslím, že název takřka úplně vystihuje smysl-dočasná nebo trvalá péče jako náhrada za rodinnou péči biologických rodičů, která z různých důvodů není možná

Nádhradní rodinná péče je taková, kterou není schopna zajistit vlastní rodina.

náhradní = nová rodina pro děti z kojeneckých ústavů a dětských domovů

náhradní rodina náhradní domov náhradní výchova láska přátelství

náhradní rodina pro dítě z dětského domova

náhradní rodina, co se stará o dítě, které nemá rodiče, či jeho rodiče nejsou shopni se o ně postarat.

Náhradní rodinná péče - o děti se nestarají rodiče (buďto dočasně či trvale), nýbrž jsou v péči jiné osoby (osob).

náhradní rodinu

náhradní roinná péče

není adopce. vlastní rodina nefunguje

nevim

nevlastní dítě

nevlastní rodiče

nova rodina

nový domov a láska pro dítě, bezpečné prostředí

opatrovnictví, adopce

opuštěné dítě

osvojení či pěstounská péče = umístění dítěte do náhradní rodiny

osvojení, adoptivní rodiče, azylový dům

Péče jiné osoby, než z primární rodiny.

péče o děti v přípdě nemožnosti vychovávat děti vlastními rodiči.

Péče o děti, jejichž rodiče o ně nemají zájem, rodina je nějakým způsobem disfunční a také péče o ty děti, které o své rodiče přišly. Jedná se o péči poskytovanou příbuznými ale i naprosto cizími lidmi.

Péče o nezletilé dítě nebo děti, o které se nemohou z jakéhokoli důvodu postarat, jejich biologičtí rodiče. Může jít o příbuzné, nebo úplně cizí lidi.

péče o nezletilého v náhradní rodině

pěstoun, opatrovník, poručnictví, opatrovnictví

pěstouni

pěstouni, adopce, matka si vezme svou vnučku do opratrovnictví

pěstounská péče adopce opatrovnictví

pěstounská péče

pěstounská rodina adoptivní rodiče

pěstounskou péči

pomoc, záchrana

prijatie opusteného dieťaťa z DeDdo svojej rodiny

RODINA

uméstění dítěte do náhradní rodiny

Umožnit dětem vyrůstat v rodině a ne v ústavu. A to dětem, které jsou bez rodiny, nebo těm které nemohou zůstat a být vychovávány v jejich vlastní rodině.

ústavy pěstouni adopce

vzít si a vychovávat cizí dítě

vzít si dítě z domova a starat se o ně jako o vlastní

vzít si do péče cizí dítě

zabezpečení dítěte, které žije bez matky a otce (nebo se ho rodiče zřekli) náhradními rodiči, příp. prarodiči, kteří dokážou poskytnout domácí prostředí a postarat se o dítě

Že se dítě místo dětského domova dostane do prostředí normální rodiny.

2. Jste vdaná/ženatý popřípadě v dlouhodobějším partnerském vztahu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Neotázka č. 5, Nechci odpovědětotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3861,29 %61,29 %  
Ne2133,87 %33,87 %  
Nechci odpovědět34,84 %4,84 %  

Graf

3. Uvažoval/-a jste někdy nad některou z forem náhradní rodinnou péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 4, Neotázka č. 5, Nevím, co to znamenáotázka č. 6, Nechci odpovědětotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2360,53 %37,1 %  
Ano1539,47 %24,19 %  

Graf

4. Nad kterou formou náhradní rodinné péče jste uvažoval/-a? (Můžete označit i více možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pěstounská péče1173,33 %17,74 %  
Adopce (osvojení)1066,67 %16,13 %  

Graf

5. Napište, jaké jsou podle Vás výhody a nevýhody každé z uvedených možností - adopce, pěstounská péče, poručenství a opatrovnictví

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

A - výhoda - dítě je součást rodiny až do konce života, PP - nevýhoda - dítě se může vrátit k biologickým rodičům kdykoli Por - ? OP - ?

adopce

adopce - + bez zásahu biologických rodičů, - neznalost genetických dispozic pěstounská péče - + stálý konktakt s dítětem, - zásady biologických rodičů pourčenství, opatrovnictví - neznám přesný obsah, takže nemohu posoudit

adopce - dítě jasně patří k lidem, kteří se o něj starají, je v normální rodině pěstounská péče - taky dobré, ale bývá tam hodně dětí, je to hodně starostí, ale pořád lepší než ústav

adopce - dítě je právnicky vaše pěstounská péče - nevýhada jemožnost biologických rodičů si vzít dítě zpět poručenství, opatovnictví - nejčastěji ve vlastních rodinách

Adopce - dítě je z právního hlediska ve Vaší plné péči, zatímco u pěstounské péče jste za něj sice zodpovědní, platíte veškeré náklady vyplývající z této péče, ale z právního hlediska dítě stále patří biologickým rodičům, které musíte žádat o souhlas např. při cestě do zahraničí -- teda velká nevýhoda pěstounské péče.

adopce - dítě je zcela moje pěstounská péče - finanční podpora státu

adopce - dítě se nemusí s novou rodinou sžít, ale má zázemí poručenství - dítě nemusí do dětského domova opatrovnictví - zázemí

Adopce - dítě získá nové rodiče, rodiče získají potomka, asi nejčasjtěji využíváno páry, kteří nemohou mít děti. Biologičtí rodiče se tím vzdávají péče o své dítě. Pěstounská péče - svěření dítěte do rodiny/jednomu z náhr. rodičů, dítě právně stále patří biologickým rodičům Poručenství - v případě úmrtí rodičů nebo zbavení způsobilosti, je soudem určen poručník, který dítě vychovává a zastupuje Opatrovnictví - zastoupení vzájmu dítěte pokud by mohlo dojít ke střetu zájmu rodičů

adopce - dítě zůstává v rodině / pozitivum pěstounská péče- dítě si může kdykoliv odvézt matka / nagativum další neznám rozdíl

adopce - nezrušitelné osvojení / plná zodpovědnost za dítě (právní apod.) PP - právní odpovědnost má stále původní rodič nebo stát / v příppadě, že NRP nefunguje, lze od PP upustit Výhody a nevýhody opatrovnictví a poručnictví neznám

adopce -výhody jak pro rodiče kteří nemohou mít vlatní děti tak pro děti, patrně lepší být adoptovaný než vyrůstat např. v dětském domově. bez nevýhod.. zbytek termínů přesně nevím v čem se liší atd tudíž asi nemůžu popisovat výhody a nevýhody...

Adopce je dle mého názoru nejlepší jak pro dítě, tak pro adoptivní rodiče kteří např. nemohou mít vlastní děti. Navíc je nejpřirozenější. Pěstounská péče je podobná adopci, s tím rozdílem, pěstounský rodič nemá k dítěti stejný právní vztah jako biologický nebo adoptivní rodič. Každopádně je to nejlepší řešení, pokud není možná adopce. Poručenství je skoro to samé jako pěstounství, čili nevím, co víc napsat. Opatrovnictví mi připadá neosobní, takže ze všech těchto možností nejhorší.

adopce-velký závazek k cizímu živlu pěstoupnská péče-odměna pěstounovi poručenství- spravování financí do doby dospělosti opatrovnictví-dočasné svěření

dítě není u svých rodičů ať z jakýkoliv důvodů.. / výhoda je ta že nebude vyrůstat v dětském domově, ale v prostředí cizí rodiny

Hvhvhv

Nemám svůj názor na tyto jednotlivé možnosti. Jedna společná výhoda pro dítě tady ale je- může žít aspoň trošku plnohodnotný život a mít pocit, že ho má opravdu někdo rád a může se na někoho spolehnout.

nevim

nevím, nejsem si jistá definicí jednotlivých možností

nevýhoda - nevím, jaké má dítě vlohy výhoda - pomoci dětem

nevýhody - genetický základ dieťaťa výhody - dať opustenému dieťaťau domov

všechnomá své

výhoda - dítě má rodinu, nevýhoda - není vlastní

Výhody - asi podle toho, z jakého pohledu se na to dívám. Z pohledu dítěte - Výhoda je nesporná - dítě nežije v ústavu, ale s lidmi, kteří mu do určité míry můžou nahradit rodiče, rodičovskou lásku a péči. Pro rodinu - výhoda je, že mohou mít a vychovávat děti, které třeba sami nemohou mít. Nevýhoda - zřejmě finance tam, kde by dětí v rodině mělo být víc a nedostatečný čas a nižší kvalita péče věnované dětem tam, kde jich je na 2 rodiče víc...

výhody - děti nejsou v ústavech, ale mají svou "novou"rodinu, která je kolikrát může milovat víc než vlastní rodiče nevýhody - děti by měli vědět, že je jejich rodiče biologičtí nechtěli, což může být pro děti značně traumatické, pokud se to nedozví včas

Výhody - uspokojení potřeby mít dítě Nevýhody - neznalost genetického základu daného potomka (úplně přesně nevím, co který pojem - poručenství, opatrovnictví, znamená...)

výhody-může se více věnovat dítěti než větší skupině např. v DD, nevýhody - u některých forem hledá dítě své rodiče

6. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5791,94 %91,94 %  
Muž58,06 %8,06 %  

Graf

7. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19-25 let2845,16 %45,16 %  
26-35 let1625,81 %25,81 %  
36-45 let1016,13 %16,13 %  
do 18 let69,68 %9,68 %  
46 a více let23,23 %3,23 %  

Graf

8. Z kterého kraje pocházíte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha1728,33 %27,42 %  
Středočeský kraj1016,67 %16,13 %  
Ústecký kraj58,33 %8,06 %  
Zlínský kraj58,33 %8,06 %  
Jihočeský kraj58,33 %8,06 %  
Jihomoravský kraj46,67 %6,45 %  
Moravskoslezský kraj46,67 %6,45 %  
Královéhradecký kraj23,33 %3,23 %  
kraj Vysočina23,33 %3,23 %  
Pardubický kraj23,33 %3,23 %  
Plzeňský kraj23,33 %3,23 %  
Liberecký kraj11,67 %1,61 %  
Karlovarský kraj11,67 %1,61 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jste vdaná/ženatý popřípadě v dlouhodobějším partnerském vztahu?

 • odpověď Ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Uvažoval/-a jste někdy nad některou z forem náhradní rodinnou péče?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Uvažoval/-a jste někdy nad některou z forem náhradní rodinnou péče?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Adopce (osvojení) na otázku 4. Nad kterou formou náhradní rodinné péče jste uvažoval/-a? (Můžete označit i více možností)
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pěstounská péče na otázku 4. Nad kterou formou náhradní rodinné péče jste uvažoval/-a? (Můžete označit i více možností)

3. Uvažoval/-a jste někdy nad některou z forem náhradní rodinnou péče?

 • odpověď Ano:
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Adopce (osvojení) na otázku 4. Nad kterou formou náhradní rodinné péče jste uvažoval/-a? (Můžete označit i více možností)
  • 4.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pěstounská péče na otázku 4. Nad kterou formou náhradní rodinné péče jste uvažoval/-a? (Můžete označit i více možností)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Jste vdaná/ženatý popřípadě v dlouhodobějším partnerském vztahu?

3. Uvažoval/-a jste někdy nad některou z forem náhradní rodinnou péče?

4. Nad kterou formou náhradní rodinné péče jste uvažoval/-a? (Můžete označit i více možností)

6. Jste

7. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

8. Z kterého kraje pocházíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Jste vdaná/ženatý popřípadě v dlouhodobějším partnerském vztahu?

3. Uvažoval/-a jste někdy nad některou z forem náhradní rodinnou péče?

4. Nad kterou formou náhradní rodinné péče jste uvažoval/-a? (Můžete označit i více možností)

6. Jste

7. Do jaké věkové kategorie se řadíte?

8. Z kterého kraje pocházíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Toncarová, V.Případná volba náhradní rodinné péče (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://pripadna-volba-nahradni-rodi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.