Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Případová studie projektu Envi-Edu-Life

Případová studie projektu Envi-Edu-Life

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Pechrová
Šetření:04. 04. 2011 - 11. 04. 2011
Počet respondentů:6
Počet otázek (max/průměr):14 / 14
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:25
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, předkládáme Vám dotazník, který se týká environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty žáků ZŠ i SŠ.

Odpovědi respondentů

1. 1. Vyberte obnovitelné zdroje energie pro výrobu elektrické energie.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
energie větru583,33 %83,33 %  
energie slunečního záření583,33 %83,33 %  
energie skládkového plynu233,33 %33,33 %  
zemní plyn116,67 %16,67 %  
fosilní paliva116,67 %16,67 %  

Graf

2. Co do kontejneru na plasty patří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kelímky od jogurtů583,33 %83,33 %  
plastové tašky583,33 %83,33 %  
obaly od polévek a dalších potravin v prášku (plastové obaly)466,67 %66,67 %  
obaly od olejů233,33 %33,33 %  
koberce116,67 %16,67 %  
obaly od nebezpečných látek, barev, chmikálií (plastové obaly)116,67 %16,67 %  

Graf

3. Který druh obalového odpadu označuje grafická značka GL?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sklo?116,67 %16,67 %  
sklo116,67 %16,67 %  
nevím116,67 %16,67 %  
netuším116,67 %16,67 %  
?116,67 %16,67 %  
???116,67 %16,67 %  

Graf

4. Do ovzduší se dostávají pevné nečistoty (popílek, prach) i různé kapalné a plynné látky, především oxid siřičitý, oxidy dusíku, sloučeniny chlóru, fluóru, oxid uhlenatý, sloučeniny různých těžkých kovů (olova, zinku, kadmia, rtuti atd.), různé uhlovodíky aj., které reagují s dalšími látkami ovzduší a mění své složení i vlastnosti. Jedná se o emise nebo imise?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
emise350 %50 %  
imise116,67 %16,67 %  
emise to jsou při vypuštění, imise po rozptýlení116,67 %16,67 %  
obojí116,67 %16,67 %  

Graf

5. Mezi orgány ochrany přírody v ČR patří:?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obecní úřady, krajské úřady, Ministerstvo ŽP, Česká inspekce životního prostředí466,67 %66,67 %  
CENIA - Česká informační agentura ŽP, Agentura ochrany přírody a krajiny, Ministerstvo ŽP116,67 %16,67 %  
Obecní úřady, krajské úřady, Ministerstvo obrany, Agentura ochrany přírody a krajiny116,67 %16,67 %  

Graf

6. Kdo je v současné době naším ministrem ŽP?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mgr. Tomáš Chalupa466,67 %66,67 %  
RNDr. Martin Bursík116,67 %16,67 %  
Mgr. Pavel Drobil116,67 %16,67 %  

Graf

7. Co je EIA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
proces posuzování vlivů na životní prostředí350 %50 %  
evropská mezinárodní organizace zastřešující aktivity nevdládních organizací jednotlivých států350 %50 %  

Graf

8. Která z daných území jsou příkladem maloplošných chráněných území ČR?:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přírodní památky a přírodní rezervace350 %50 %  
klidové oblasti a chráněné přírodní výtvory350 %50 %  

Graf

9. Co je sukcese?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednosměrný proces, při němž společenstvo prochází různýmii stádii, od počátečních (iniciálních) až po konečná (klimax)350 %50 %  
typické rozložení druhů do pásem podle gradientu prostředí233,33 %33,33 %  
vylučování látek pozměněných trávením (oxid uhličitý a voda u rostlin, exkrementy u živočichů)116,67 %16,67 %  

Graf

10. Vyjmenujte alespoň tři nevládní ekologické organizace

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nezávislé sociálně ekologické hnutí - vícsenevejde116,67 %16,67 %  
děti země, zelený kruh, greenpeace116,67 %16,67 %  
nevím116,67 %16,67 %  
-116,67 %16,67 %  
greenpeace, duha, jihočeské matky116,67 %16,67 %  
Green peace, nevím, nevím116,67 %16,67 %  

Graf

11. Zaškrtněte Vaše pohlaví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena583,33 %83,33 %  
muž116,67 %16,67 %  

Graf

12. Uveďte, prosím, Váš věk.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
44116,67 %16,67 %  
24116,67 %16,67 %  
26116,67 %16,67 %  
34116,67 %16,67 %  
22116,67 %16,67 %  
25116,67 %16,67 %  

Graf

13. Zúčastnil(a) jste se výukového programu Envi-Edu-Life?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6100 %100 %  

Graf

14. Zúčastnila(a) jste se jiného vzdělávacího programu pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (66,7 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pechrová, R.Případová studie projektu Envi-Edu-Life (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://pripadova-studie-projektu-en.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.