Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Příprava do školy

Příprava do školy

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Jozífková
Šetření:13. 01. 2011 - 27. 01. 2011
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):25 / 21.83
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:51,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj,

tento dotazník jsem vytvořila v rámci úkolu na IVT - statistické šetření. Jako téma jsem si vybrala "přípravu do školy", chci zjistit, jak se mění příprava do školy s věkem a jak se liší i mezi vrstevníky. Je určen pro středoškoláky. Děkuji vám předem za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Děláš domácí úkoly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas (třeba ve škole)5264,2 %64,2 %  
Ano, vždy2328,4 %28,4 %  
Nikdy67,41 %7,41 %  

Graf

2. Kde nejčastěji děláš domácí úkoly?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve škole4251,85 %51,85 %  
Doma3543,21 %43,21 %  
Někde jinde44,94 %4,94 %  

Graf

3. Kolik hodin denně se obvykle učíš, děláš úkoly nebo se jinak připravuješ do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Půl hodiny až hodinu2935,8 %35,8 %  
Méně než půl hodiny2733,33 %33,33 %  
Hodinu až dvě hodiny2024,69 %24,69 %  
více než dvě hodiny56,17 %6,17 %  

Graf

4. Jak se většinou učíš na testy a písemky, nárazově či spíš průběžně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Nárazověotázka č. 6, Průběžněotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nárazově7086,42 %86,42 %  
Průběžně1113,58 %13,58 %  

Graf

5. Jak často si tedy látku průběžně opakuješ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Alespoň jednou týdně545,45 %6,17 %  
Dvakrát až třikrát týdně327,27 %3,7 %  
Každý nebo skoro každý den327,27 %3,7 %  

Graf

6. Děláš si při učení přestávky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, dělám, přestávky jsou důležitéotázka č. 7, Jak kdy, někdy ano, někdy neotázka č. 7, Ne, přestávky nedělámotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jak kdy, někdy ano, někdy ne3644,44 %44,44 %  
Ano, dělám, přestávky jsou důležité3543,21 %43,21 %  
Ne, přestávky nedělám1012,35 %12,35 %  

Graf

7. Proč a jaké si většinou děláš přestávky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen krátké, abych se najedl/a nebo došel/a na záchod3447,89 %41,98 %  
Dělám si přestávky kvůli tomu, že mi něco odvádí pozornost3447,89 %41,98 %  
Spíše delší na odpočinek, sledování televize apod.2028,17 %24,69 %  
Kvůli něčemu jinému a jiné, pokaždé jinak1216,9 %14,81 %  

Graf

8. Proč si neděláš přestávky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z jiného důvodu440 %4,94 %  
Neučím se tak dlouho, abych potřeboval/a přestávky440 %4,94 %  
Nepotřebuji přestávky, umím se učit dlouhou dobu v kuse220 %2,47 %  

Graf

9. Jakým způsobem se většinou snažíš zapamatovat látku test nebo písemku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Látku si přeříkávám a čtu nahlas3239,51 %39,51 %  
Používám většinou kombinaci čtení a přepisování3138,27 %38,27 %  
Používám jiné způsoby k zapamatování látky1214,81 %14,81 %  
Přepisuji si látku, abych si ji zapamatoval/a67,41 %7,41 %  

Graf

10. Za kým jdeš, když si nevíš s něčím rady?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Za kamarádem, kamarádkou (spolužákem, spolužačkou)4251,85 %51,85 %  
Za rodičem, sourozencem apod.1720,99 %20,99 %  
Za nikým nechodím1518,52 %18,52 %  
Za někým jiným44,94 %4,94 %  
Za profesorem či profesorkou33,7 %3,7 %  

Graf

11. Z čeho se většinou učíš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ze svých vlastních poznámek či výpisků5972,84 %72,84 %  
Z cizích poznámek či výpisků1113,58 %13,58 %  
Z učebnice1113,58 %13,58 %  

Graf

12. Používáš taháky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, vždy - bez taháku ani ránuotázka č. 13, Občas ho používámotázka č. 13, Nikdy ho nepoužívámotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas ho používám5365,43 %65,43 %  
Nikdy ho nepoužívám2227,16 %27,16 %  
Ano, vždy - bez taháku ani ránu67,41 %7,41 %  

Graf

13. Proč tahák používáš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Používám ho, abych si byl/a jistý/á3966,1 %48,15 %  
Nechce se mi ztrácet čas učením2338,98 %28,4 %  
Nestihám se látku učit a nic jiného mi nezbývá1728,81 %20,99 %  
Ani nevím610,17 %7,41 %  
Nerozumím látce58,47 %6,17 %  

Graf

14. Změnila se tvoje příprava do školy za poslední cca 4 roky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, věnuji jí více času4049,38 %49,38 %  
Ano, věnuji jí méně času2429,63 %29,63 %  
Ne, připravuji se stále stejně1720,99 %20,99 %  

Graf

15. Jak myslíš, že se připravují tví spolužáci ze třídy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přibližně stejně já2429,63 %29,63 %  
Spíše méně, než já2227,16 %27,16 %  
Spíše více, než já2024,69 %24,69 %  
Rozhodně více, než já1113,58 %13,58 %  
Rozhodně méně, než já44,94 %4,94 %  

Graf

16. Máš na přípravu do školy dost času?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, mám spoustu volného časuotázka č. 18, Většinou anootázka č. 18, Většinou neotázka č. 17, Ne, nemám na přípravu skoro vůbec časotázka č. 17].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Většinou ano3745,68 %45,68 %  
Většinou ne2429,63 %29,63 %  
Ano, mám spoustu volného času1316,05 %16,05 %  
Ne, nemám na přípravu skoro vůbec čas78,64 %8,64 %  

Graf

17. Jaký důvod má tvůj nedostatek času na přípravu do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kroužky (hra na hudební nástroj, kreslení, keramika apod.)1548,39 %18,52 %  
Zábava (počítač, televize apod.)1238,71 %14,81 %  
Můj společenský život, přátelé1032,26 %12,35 %  
Sportovní aktivity (tréninky, časté závody, zápasy apod.)929,03 %11,11 %  
Práce či brigáda929,03 %11,11 %  
Jiný důvod722,58 %8,64 %  
Špatné domácí prostředí na učení619,35 %7,41 %  
Přítel, přítelkyně516,13 %6,17 %  

Graf

18. Jakým způsobem si ověřuješ, jestli už látku umíš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Požádám někoho ze svého okolí, aby mě vyzkoušelotázka č. 20, Opakuji si látku sám/aotázka č. 19, Nijak si to neověřujiotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Opakuji si látku sám/a4758,02 %58,02 %  
Nijak si to neověřuji2227,16 %27,16 %  
Požádám někoho ze svého okolí, aby mě vyzkoušel1214,81 %14,81 %  

Graf

19. Jak si sám/sama zkoušíš, že látku umíš?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Odříkám si zpaměti téma a pak zjišťuji, na co jsem zapomněl/a3370,21 %40,74 %  
Vlastně si jen látku znovu čtu nebo něco jiného1531,91 %18,52 %  
Zkusím si zodpovědět otázky (spočítat příklady...) z učebnice1327,66 %16,05 %  
Dávám si otázky a odpovídám si na ně1123,4 %13,58 %  
Jinak12,13 %1,23 %  

Graf

20. Jak moc vnímáš rozdíly mezi přípravou na různé školní předměty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi, požadavky a formy úkolů a písemek se liší4454,32 %54,32 %  
Rozdíly celkem vnímám2632,1 %32,1 %  
Všechno se mi zdá stejně otravné1113,58 %13,58 %  

Graf

21. Jak jsi na tom se zapamatováním látky po písemce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jak kdy a jak co3846,91 %46,91 %  
Většinu zapomenu3138,27 %38,27 %  
Učivo, ze kterého jsem napsal písemku, skoro ihned zapomenu89,88 %9,88 %  
Vše si pamatuji44,94 %4,94 %  

Graf

22. Jsi spokojen/a se svými výsledky ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano3846,91 %46,91 %  
Ano, jsem spokojen/a1619,75 %19,75 %  
Spíše ne1214,81 %14,81 %  
Je mi to skoro jedno89,88 %9,88 %  
Nejsem spokojen/a78,64 %8,64 %  

Graf

23. Jakého jsi pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5770,37 %70,37 %  
muž2429,63 %29,63 %  

Graf

24. Kolik je ti let?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
182530,86 %30,86 %  
171822,22 %22,22 %  
191518,52 %18,52 %  
15911,11 %11,11 %  
2033,7 %3,7 %  
1622,47 %2,47 %  
1422,47 %2,47 %  
6511,23 %1,23 %  
2511,23 %1,23 %  
3411,23 %1,23 %  
ostatní odpovědi 12
21
24
23
44,94 %4,94 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:17.77
Minimum:15
Maximum:23
Variační rozpětí:8
Rozptyl:2.15
Směrodatná odchylka:1.47
Medián:18
Modus:18

Graf

25. Jaký typ střední školy navštěvuješ?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Gymnázium4049,38 %49,38 %  
osmileté gymnázium67,41 %7,41 %  
Obchodní akademie44,94 %4,94 %  
víceleté gymnázium22,47 %2,47 %  
Všeobecné gymnázium22,47 %2,47 %  
konzervatoř22,47 %2,47 %  
stejný jako ty :-P11,23 %1,23 %  
blbost11,23 %1,23 %  
gympl11,23 %1,23 %  
italské gymnázium11,23 %1,23 %  
ostatní odpovědi Masarykova střední škola chemicko-technologická

zdravotnický
aháá, sem na vejšce, ČVUT
8-leté gymnázium
osmileté gymnázium - všeobecné
spsstav
SUŠG
střední odbornou pedagogickou
Integrovaná střední škola
gymázium
hotelovka
střední průmyslová škola
SOS
SOŠ
oa
vše

Střední odborná škola, cestovní ruch
střední škola
GYMNÁSIUM
2125,93 %25,93 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

12. Používáš taháky?

 • odpověď Občas ho používám:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nestihám se látku učit a nic jiného mi nezbývá na otázku 13. Proč tahák používáš?

18. Jakým způsobem si ověřuješ, jestli už látku umíš?

 • odpověď Opakuji si látku sám/a:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávám si otázky a odpovídám si na ně na otázku 19. Jak si sám/sama zkoušíš, že látku umíš?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Odříkám si zpaměti téma a pak zjišťuji, na co jsem zapomněl/a na otázku 19. Jak si sám/sama zkoušíš, že látku umíš?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vlastně si jen látku znovu čtu nebo něco jiného na otázku 19. Jak si sám/sama zkoušíš, že látku umíš?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zkusím si zodpovědět otázky (spočítat příklady...) z učebnice na otázku 19. Jak si sám/sama zkoušíš, že látku umíš?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Děláš domácí úkoly?

2. Kde nejčastěji děláš domácí úkoly?

3. Kolik hodin denně se obvykle učíš, děláš úkoly nebo se jinak připravuješ do školy?

4. Jak se většinou učíš na testy a písemky, nárazově či spíš průběžně?

6. Děláš si při učení přestávky?

7. Proč a jaké si většinou děláš přestávky?

9. Jakým způsobem se většinou snažíš zapamatovat látku test nebo písemku?

10. Za kým jdeš, když si nevíš s něčím rady?

11. Z čeho se většinou učíš?

12. Používáš taháky?

13. Proč tahák používáš?

14. Změnila se tvoje příprava do školy za poslední cca 4 roky?

15. Jak myslíš, že se připravují tví spolužáci ze třídy?

16. Máš na přípravu do školy dost času?

17. Jaký důvod má tvůj nedostatek času na přípravu do školy?

18. Jakým způsobem si ověřuješ, jestli už látku umíš?

19. Jak si sám/sama zkoušíš, že látku umíš?

20. Jak moc vnímáš rozdíly mezi přípravou na různé školní předměty?

21. Jak jsi na tom se zapamatováním látky po písemce?

22. Jsi spokojen/a se svými výsledky ve škole?

23. Jakého jsi pohlaví?

24. Kolik je ti let?

25. Jaký typ střední školy navštěvuješ?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Děláš domácí úkoly?

2. Kde nejčastěji děláš domácí úkoly?

3. Kolik hodin denně se obvykle učíš, děláš úkoly nebo se jinak připravuješ do školy?

4. Jak se většinou učíš na testy a písemky, nárazově či spíš průběžně?

6. Děláš si při učení přestávky?

7. Proč a jaké si většinou děláš přestávky?

9. Jakým způsobem se většinou snažíš zapamatovat látku test nebo písemku?

10. Za kým jdeš, když si nevíš s něčím rady?

11. Z čeho se většinou učíš?

12. Používáš taháky?

13. Proč tahák používáš?

14. Změnila se tvoje příprava do školy za poslední cca 4 roky?

15. Jak myslíš, že se připravují tví spolužáci ze třídy?

16. Máš na přípravu do školy dost času?

17. Jaký důvod má tvůj nedostatek času na přípravu do školy?

18. Jakým způsobem si ověřuješ, jestli už látku umíš?

19. Jak si sám/sama zkoušíš, že látku umíš?

20. Jak moc vnímáš rozdíly mezi přípravou na různé školní předměty?

21. Jak jsi na tom se zapamatováním látky po písemce?

22. Jsi spokojen/a se svými výsledky ve škole?

23. Jakého jsi pohlaví?

24. Kolik je ti let?

25. Jaký typ střední školy navštěvuješ?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Jozífková, T.Příprava do školy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://priprava-do-skoly.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.