Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Příprava na budoucí povolání a očekávání absolventů

Příprava na budoucí povolání a očekávání absolventů

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jakub Hora
Šetření:04. 11. 2009 - 08. 11. 2009
Počet respondentů:76
Počet otázek (max/průměr):15 / 12.76
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, toto je náš dotazník k předmětu "Projekt v mezinárodním virtuálním týmu".  Stejný dotazník je zpracováván i Německu a bude součástí seminární práce, která má za úkol sledovat rozdílnosti mezi Českou republikou a Německem. Budeme rádi, když nám pomůžete a zúčastníte se :)

Odpovědi respondentů

1. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4559,21 %59,21 %  
Muž3140,79 %40,79 %  

Graf

2. Myslíte si, že je váš studijní program dostatečně aktuální vzhledem k potřebám v daném odvětví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano3039,47 %39,47 %  
Spíše ano2836,84 %36,84 %  
Spíše ne1215,79 %15,79 %  
Ne67,89 %7,89 %  

Graf

3. Myslíte si, že v zaměstnání plně využijete na škole získané teoretické vědomosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano2836,84 %36,84 %  
Spíše ne2532,89 %32,89 %  
Ne1215,79 %15,79 %  
Ano1114,47 %14,47 %  

Graf

4. Jaký očekáváte čistý měsíční příjem ve svém prvním zaměstnání po VŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 19.999 Kč3444,74 %44,74 %  
20.000 -29.999 Kč3242,11 %42,11 %  
30.000 – 39.999 Kč56,58 %6,58 %  
40.000 – 49.999 Kč33,95 %3,95 %  
více než 80.000 Kč22,63 %2,63 %  

Graf

5. Očekáváte, že ihned po VŠ dostanete vysněnou práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6686,84 %86,84 %  
Ano1013,16 %13,16 %  

Graf

6. Pokud ne, jste ochoten/na nejprve dělat jinou práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 8].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6395,45 %82,89 %  
ne34,55 %3,95 %  

Graf

7. Pokud ano, jak dlouho?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jeden až dva roky4469,84 %57,89 %  
méně než rok711,11 %9,21 %  
dva až tři roky711,11 %9,21 %  
více jak tři roky57,94 %6,58 %  

Graf

8. Co je pro vás nejdůležitější věc při hledání prvního zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
dobré klima ve společnosti5.3827.025
zlepšování dovedností4.6716.931
plat4.3427.883
šance vycestovat6.7769.595
shromažďování zkušeností4.6326.917
nastartování slibné kariéry5.1328.956
pracovat nezávisle6.4878.092
být zaměstnavatelem podporován6.1845.413
kariérní postup5.6056.686
rovnováha práce-život5.7898.903

Graf

9. Jaký typ společnosti byste preferoval/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nazáleži mi na tom2938,16 %38,16 %  
střední podnik2532,89 %32,89 %  
velký podnik1317,11 %17,11 %  
malý podnik911,84 %11,84 %  

Graf

10. Myslíte si, že všechny předměty, které jste dosud absolvoval/a, jsou důležité pro budoucí povolání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6889,47 %89,47 %  
ano810,53 %10,53 %  

Graf

11. Absolvoval/a jste během svých studií mezinárodní stáž?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 12, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7193,42 %93,42 %  
ano56,58 %6,58 %  

Graf

12. Pokud ano

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
byla užitečná480 %5,26 %  
dobrovolně120 %1,32 %  

Graf

13. Co vnímáte jako výhody?

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
zdokonalení jazyka2.43.84
praktické vědomosti32
teoretické vědomosti3.80.56
sociální zkušenosti3.61.04
mezinárodní zkušenosti3.22.16
žádné54

Graf

14. Pokud ne, proč?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nebyla možnost1521,13 %19,74 %  
není to pro mě důležité1216,9 %15,79 %  
teprve na stáž pojedu1115,49 %14,47 %  
nebyl čas811,27 %10,53 %  
je to moc nákladné79,86 %9,21 %  
jíné důvody68,45 %7,89 %  
je těžké být daleko od domova68,45 %7,89 %  
mám strach z jazykových bariér45,63 %5,26 %  
je pro mě těžké seznámit se s cizími lidmi22,82 %2,63 %  

Graf

15. Jaké aktivity jste vynaložil/a z vlastní iniciativy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prohlubování jazykových dovedností4559,21 %59,21 %  
pracuji3748,68 %48,68 %  
účastním se dalších seminářů2532,89 %32,89 %  
obdržel/a jsem certifikát1925 %25 %  
sociální aktivity1722,37 %22,37 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jsem

  • odpověď Žena:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 2. Myslíte si, že je váš studijní program dostatečně aktuální vzhledem k potřebám v daném odvětví?

15. Jaké aktivity jste vynaložil/a z vlastní iniciativy?

  • odpověď prohlubování jazykových dovedností:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi teprve na stáž pojedu na otázku 14. Pokud ne, proč?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jsem

2. Myslíte si, že je váš studijní program dostatečně aktuální vzhledem k potřebám v daném odvětví?

3. Myslíte si, že v zaměstnání plně využijete na škole získané teoretické vědomosti?

4. Jaký očekáváte čistý měsíční příjem ve svém prvním zaměstnání po VŠ?

5. Očekáváte, že ihned po VŠ dostanete vysněnou práci?

6. Pokud ne, jste ochoten/na nejprve dělat jinou práci?

7. Pokud ano, jak dlouho?

8. Co je pro vás nejdůležitější věc při hledání prvního zaměstnání?

9. Jaký typ společnosti byste preferoval/a?

10. Myslíte si, že všechny předměty, které jste dosud absolvoval/a, jsou důležité pro budoucí povolání?

11. Absolvoval/a jste během svých studií mezinárodní stáž?

14. Pokud ne, proč?

15. Jaké aktivity jste vynaložil/a z vlastní iniciativy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jsem

2. Myslíte si, že je váš studijní program dostatečně aktuální vzhledem k potřebám v daném odvětví?

3. Myslíte si, že v zaměstnání plně využijete na škole získané teoretické vědomosti?

4. Jaký očekáváte čistý měsíční příjem ve svém prvním zaměstnání po VŠ?

5. Očekáváte, že ihned po VŠ dostanete vysněnou práci?

6. Pokud ne, jste ochoten/na nejprve dělat jinou práci?

7. Pokud ano, jak dlouho?

8. Co je pro vás nejdůležitější věc při hledání prvního zaměstnání?

9. Jaký typ společnosti byste preferoval/a?

10. Myslíte si, že všechny předměty, které jste dosud absolvoval/a, jsou důležité pro budoucí povolání?

11. Absolvoval/a jste během svých studií mezinárodní stáž?

14. Pokud ne, proč?

15. Jaké aktivity jste vynaložil/a z vlastní iniciativy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hora, J.Příprava na budoucí povolání a očekávání absolventů (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://priprava-na-budouci-povolani-a-ocekavani-absolventu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.