Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Příprava na stáří

Příprava na stáří

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vladimíra Kočárníková
Šetření:27. 02. 2013 - 06. 03. 2013
Počet respondentů:105
Počet otázek (max/průměr):17 / 17
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:74,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:55
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Vážená paní, vážený pane,
prosím Vás o vyplnění uvedeného dotazníku. Odpovědi jsou anonymní a budou tvořit podklady pro moji bakalářskou práci na téma „Příprava na stáří.“
Děkuji za spolupráci

V. Kočárníková

Odpovědi respondentů

1. Uveďte Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 305855,24 %55,24 %  
41 – 502220,95 %20,95 %  
31 – 401413,33 %13,33 %  
51 a více1110,48 %10,48 %  

Graf

2. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7975,24 %75,24 %  
muž2624,76 %24,76 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4643,81 %43,81 %  
4340,95 %40,95 %  
VOŠ98,57 %8,57 %  
65,71 %5,71 %  
OU10,95 %0,95 %  

Graf

4. Jakému označení Vy osobně dáváte přednost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je mi to jedno4643,81 %43,81 %  
senior4441,9 %41,9 %  
důchodce1514,29 %14,29 %  

Graf

5. Myslíte si, že jsou starší lidé pro společnost přínosem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6662,86 %62,86 %  
nedovedu posoudit2725,71 %25,71 %  
ne1211,43 %11,43 %  

Graf

6. Zajímáte se o přípravu na stáří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, informace mám5451,43 %51,43 %  
nevím, kde získat přehledné informace2624,76 %24,76 %  
ne, nezajímá mě to2523,81 %23,81 %  

Graf

7. Máte obavu z vlastního stáří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, obávám se ztráty soběstačnosti4038,1 %38,1 %  
ano, bojím se osamělosti a nemoci2422,86 %22,86 %  
nevím, zda budu mít dostatek financí2120 %20 %  
ne, nemám obavy2019,05 %19,05 %  

Graf

8. Připravujete se nějakým způsobem na stáří ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, finančně3634,29 %34,29 %  
ne, nemám potřebu se připravovat2927,62 %27,62 %  
ano, preferuji zdravý styl života1716,19 %16,19 %  
ano, materiálně (zajištění vhodného bydlení)1615,24 %15,24 %  
jinak76,67 %6,67 %  

Graf

9. Kdy jste začal (a) připravovat na stáří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ještě jsem na ni nepomyslel (a)4946,67 %46,67 %  
ve věku 30 -50 let4744,76 %44,76 %  
po 50 letech98,57 %8,57 %  

Graf

10. Domníváte se, že je potřeba připravovat se na stáří?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ve společnosti (více informovanosti v médiích)5047,62 %47,62 %  
ano, v rodině3937,14 %37,14 %  
ne98,57 %8,57 %  
ano, ve škole (základní nebo střední)43,81 %3,81 %  
ano, s odchodem do důchodu32,86 %2,86 %  

Graf

11. Dokážete si představit čím vyplníte volný čas v době, kdy nebudete v pracovním zařazení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, chci se věnovat svým zájmovým aktivitám5956,19 %56,19 %  
ano, chci péčovat o rodinu - vnoučata2220,95 %20,95 %  
ano, myslím, že budu pasivně odpočívat1211,43 %11,43 %  
ne, nedokážu si to představit98,57 %8,57 %  
ano, uvažuji o dalším vzdělávání32,86 %2,86 %  

Graf

12. Víte, kam se může senior v případě potřeby obrátit o sociální nebo zdravotní pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5047,62 %47,62 %  
ne3432,38 %32,38 %  
nevím2120 %20 %  

Graf

13. Víte, že existují volnočasové aktivity pro seniory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9489,52 %89,52 %  
nevím65,71 %5,71 %  
ne54,76 %4,76 %  

Graf

14. Znáte ze svého okolí nebo někoho z příbuzných, kdo navštěvuje volnočasové aktivity určené pro seniory?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne6057,14 %57,14 %  
ano3836,19 %36,19 %  
nezajímám se76,67 %6,67 %  

Graf

15. Máte informace o volnočasových aktivitách pro seniory ve Vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zatím jsem se neinformoval (a)3735,24 %35,24 %  
ne3735,24 %35,24 %  
ano3129,52 %29,52 %  

Graf

16. Znáte program „Národní plán přípravy na stárnutí?“

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10196,19 %96,19 %  
ano43,81 %3,81 %  

Graf

17. Víte které oblasti jsou v programu ,,Národního plánu přípravy na stárnutí“ podporovány?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10297,14 %97,14 %  
ano32,86 %2,86 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Uveďte Váš věk:

 • odpověď 20 - 30:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi důchodce na otázku 4. Jakému označení Vy osobně dáváte přednost?

5. Myslíte si, že jsou starší lidé pro společnost přínosem?

 • odpověď ano:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 51 a více na otázku 1. Uveďte Váš věk:

9. Kdy jste začal (a) připravovat na stáří?

 • odpověď ještě jsem na ni nepomyslel (a):
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne, nemám potřebu se připravovat na otázku 8. Připravujete se nějakým způsobem na stáří ?
 • odpověď ve věku 30 -50 let:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 31 – 40 na otázku 1. Uveďte Váš věk:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Uveďte Váš věk:

2. Pohlaví:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Jakému označení Vy osobně dáváte přednost?

5. Myslíte si, že jsou starší lidé pro společnost přínosem?

6. Zajímáte se o přípravu na stáří?

7. Máte obavu z vlastního stáří?

8. Připravujete se nějakým způsobem na stáří ?

9. Kdy jste začal (a) připravovat na stáří?

10. Domníváte se, že je potřeba připravovat se na stáří?

11. Dokážete si představit čím vyplníte volný čas v době, kdy nebudete v pracovním zařazení?

12. Víte, kam se může senior v případě potřeby obrátit o sociální nebo zdravotní pomoc?

13. Víte, že existují volnočasové aktivity pro seniory?

14. Znáte ze svého okolí nebo někoho z příbuzných, kdo navštěvuje volnočasové aktivity určené pro seniory?

15. Máte informace o volnočasových aktivitách pro seniory ve Vašem okolí?

16. Znáte program „Národní plán přípravy na stárnutí?“

17. Víte které oblasti jsou v programu ,,Národního plánu přípravy na stárnutí“ podporovány?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Uveďte Váš věk:

2. Pohlaví:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání:

4. Jakému označení Vy osobně dáváte přednost?

5. Myslíte si, že jsou starší lidé pro společnost přínosem?

6. Zajímáte se o přípravu na stáří?

7. Máte obavu z vlastního stáří?

8. Připravujete se nějakým způsobem na stáří ?

9. Kdy jste začal (a) připravovat na stáří?

10. Domníváte se, že je potřeba připravovat se na stáří?

11. Dokážete si představit čím vyplníte volný čas v době, kdy nebudete v pracovním zařazení?

12. Víte, kam se může senior v případě potřeby obrátit o sociální nebo zdravotní pomoc?

13. Víte, že existují volnočasové aktivity pro seniory?

14. Znáte ze svého okolí nebo někoho z příbuzných, kdo navštěvuje volnočasové aktivity určené pro seniory?

15. Máte informace o volnočasových aktivitách pro seniory ve Vašem okolí?

16. Znáte program „Národní plán přípravy na stárnutí?“

17. Víte které oblasti jsou v programu ,,Národního plánu přípravy na stárnutí“ podporovány?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kočárníková, V.Příprava na stáří (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://priprava-na-stari.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.