Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Příprava na výběr střední školy

Příprava na výběr střední školy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jan Kaleta
Šetření:25. 08. 2011 - 24. 09. 2011
Počet respondentů:73
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.05
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dotazník je určen pro žáky a čerstvé absolventy středních škol, čtyřletých gymnázií, apod. Výběr střední školy je důležitým životním krokem. Cílem je zjistit, jakým způsobem se žáci připravují na výběr střední školy a jak jsou následně se svou volbou spokojeni. Výsledky budou použity jako část absolventské práce studenta VOŠ, oboru Veřejná správa.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

 Pokud se na střední školu zatím pouze připravujete a neznáte ještě úspěšnost své volby, opusťte prosím tento dotazník. 

Odpovědi respondentů

1. Máte představu o tom, čím chcete v životě být?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, přibližnou představu mám3547,95 %47,95 %  
Ne, ale rád(a) bych ji získal(a)2027,4 %27,4 %  
Ano, velmi dobrou1317,81 %17,81 %  
Nemám představu, počkám a uvidí se56,85 %6,85 %  

Graf

2. Máte dostatečný přehled o své osobnosti? (silné/slabé stránky, extrovert/introvert, logika/cítění, apod.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vím o sobě vše, co potřebuji3750,68 %50,68 %  
Ano, ale ne dost na to, abych věděl(a), co v životě dělat2635,62 %35,62 %  
Ne, ale chtěl(a) bych to zjistit1013,7 %13,7 %  

Graf

3. Věděl(a) jste při výběru SŠ, co vás zajímá a co ne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano a zohlednil(a) jsem to při výběru SŠ4156,16 %56,16 %  
Ne1824,66 %24,66 %  
Ano, ale při výběru SŠ to nehrálo roli1419,18 %19,18 %  

Graf

4. Které faktory vás nejvíce ovlivnily při výběru SŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní preference4460,27 %60,27 %  
Školní prospěch2736,99 %36,99 %  
Očekávání rodičů2230,14 %30,14 %  
Ekonomické podmínky (peníze, dojíždění, ubytování)2128,77 %28,77 %  
Jiné1419,18 %19,18 %  
Rodinná tradice79,59 %9,59 %  

Graf

5. Proč jste na tuto SŠ nastoupili?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chci pouze získat maturitu pro další studium na VŠ3243,84 %43,84 %  
Tento konkrétní obor mne baví a chci jej studovat i na VŠ1621,92 %21,92 %  
Tento obor mne baví a chci v něm pracovat1115,07 %15,07 %  
Nechci zůstat u základního vzděláním1013,7 %13,7 %  
Byl to omyl nebo náhoda45,48 %5,48 %  

Graf

6. Jak jste spokojeni se svou SŠ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velice, podle mých představ4460,27 %60,27 %  
Zklamala má očekávání1723,29 %23,29 %  
Ne, ale pomůže mi v dalším studiu/práci1115,07 %15,07 %  
Ne, vůbec11,37 %1,37 %  

Graf

7. Prosím zaškrtněte, co byste udělali jinak, kdybyste měli šanci výběr SŠ zopakovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lépe bych si ujasnil(a) své záliby, silné a slabé stránky 3345,21 %45,21 %  
Změnil(a) bych od základu zaměření, např. z technického na humanitní či naopak2230,14 %30,14 %  
Zvolil(a) bych si náročnější školu1520,55 %20,55 %  
Zapracoval(a) bych na svých známkách na vysvědčení1216,44 %16,44 %  
Zvolil(a) bych si méně náročnou školu1115,07 %15,07 %  
Dal(a) bych více na svůj názor, ne na názor okolí912,33 %12,33 %  
Lépe bych se připravoval(a) na přijímací zkoušky68,22 %8,22 %  
Vyhledal(a) bych pomoc konzultanta, psychologa apod. 68,22 %8,22 %  
Poslechl(a) bych raději rodiče/rodinu/okolí45,48 %5,48 %  
Hledal(a) bych brigádu, abych si mohl(a) dovolit lepší školu22,74 %2,74 %  

Graf

8. Jak vás vaše základní škola připravila na výběr SŠ? Zaškrtněte možnosti.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pozvánky na dny otevřených dveří či veletrhy3750,68 %50,68 %  
Rozdávání letáků SŠ3446,58 %46,58 %  
Počítačový test povolání (např. v budově Úřadu práce)2331,51 %31,51 %  
Konzultace s výchovným poradcem1824,66 %24,66 %  
Nijak1824,66 %24,66 %  
Psychotesty ve vyučovacích hodinách1216,44 %16,44 %  
Jiná individuální příprava s vedením odborníka1013,7 %13,7 %  
Pomocí spolupráce/konzultace s rodiči79,59 %9,59 %  
Pozvání zástupců různých profesí do hodin79,59 %9,59 %  
Doporučená četba68,22 %8,22 %  
Něco jiného34,11 %4,11 %  

Graf

9. Pokud vás základní škola připravovala na výběr SŠ i jinak, prosím krátce popište jak.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

-

Celé jedno pololetí, každých čtrnáct dní ve vyučovací hodině "Volba povolání".

Paní učitelka mě pravidelně učila na přijímací zkoušky

šla jsem z 5. třídy ZŠ, škola nás nijak nepřipravovala, naopak se spíše snažila nás udržet až do 9. třídy

10. Byla pro vás tato poradenská opatření užitečná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pomohlo mi to vybrat si SŠ, která mi vyhovuje3243,84 %43,84 %  
Ne, shledávám tuto pomoc nedostatečnou3041,1 %41,1 %  
Ano, ale nenašel jsem si vhodnou SŠ z jiných důvodů1115,07 %15,07 %  

Graf

11. Máte pocit, že vaše ZŠ dostála své povinnosti ukázat vám (pro vás) správnou cestu, co se týče dalšího vzdělávání, profesního zaměření, studia, apod.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, podpora byla dostatečná, zbytek byl na mně2331,51 %31,51 %  
Ne dost, ocenil(a) bych dlouhodobější a systematickou přípravu žáků na výběr SŠ2331,51 %31,51 %  
Ano, moje ZŠ se v tomto ohledu opravdu snažila nás připravit do života1824,66 %24,66 %  
Ne, téměř do poslední chvíle mne nikdo neupozornil, že budu muset učinit rozhodnutí, které mne ovlivní na mnoho let dopředu.912,33 %12,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Věděl(a) jste při výběru SŠ, co vás zajímá a co ne?

  • odpověď Ano a zohlednil(a) jsem to při výběru SŠ:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Tento obor mne baví a chci v něm pracovat na otázku 5. Proč jste na tuto SŠ nastoupili?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Máte představu o tom, čím chcete v životě být?

2. Máte dostatečný přehled o své osobnosti? (silné/slabé stránky, extrovert/introvert, logika/cítění, apod.)

3. Věděl(a) jste při výběru SŠ, co vás zajímá a co ne?

4. Které faktory vás nejvíce ovlivnily při výběru SŠ?

5. Proč jste na tuto SŠ nastoupili?

6. Jak jste spokojeni se svou SŠ?

7. Prosím zaškrtněte, co byste udělali jinak, kdybyste měli šanci výběr SŠ zopakovat.

8. Jak vás vaše základní škola připravila na výběr SŠ? Zaškrtněte možnosti.

10. Byla pro vás tato poradenská opatření užitečná?

11. Máte pocit, že vaše ZŠ dostála své povinnosti ukázat vám (pro vás) správnou cestu, co se týče dalšího vzdělávání, profesního zaměření, studia, apod.?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Máte představu o tom, čím chcete v životě být?

2. Máte dostatečný přehled o své osobnosti? (silné/slabé stránky, extrovert/introvert, logika/cítění, apod.)

3. Věděl(a) jste při výběru SŠ, co vás zajímá a co ne?

4. Které faktory vás nejvíce ovlivnily při výběru SŠ?

5. Proč jste na tuto SŠ nastoupili?

6. Jak jste spokojeni se svou SŠ?

7. Prosím zaškrtněte, co byste udělali jinak, kdybyste měli šanci výběr SŠ zopakovat.

8. Jak vás vaše základní škola připravila na výběr SŠ? Zaškrtněte možnosti.

10. Byla pro vás tato poradenská opatření užitečná?

11. Máte pocit, že vaše ZŠ dostála své povinnosti ukázat vám (pro vás) správnou cestu, co se týče dalšího vzdělávání, profesního zaměření, studia, apod.?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kaleta, J.Příprava na výběr střední školy (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://priprava-na-vyber-stredni-sk.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.