Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Příprava na školní docházku

Příprava na školní docházku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Alena Ditrychová
Šetření:08. 03. 2014 - 10. 03. 2014
Počet respondentů:17
Počet otázek (max/průměr):10 / 8.94
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:50 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení rodiče,

tento dotazník bude sloužit jako podklad pro praktickou část bakalářské práce na téma Příprava na školní docházku u dětí se smyslovým postižením. Jedná se o anonymní dotazník. Cílem dotazníku je zjistit, jak se liší příprava na školní docházku dětí se zrakovým postižením, sluchovým postižením a příprava dětí bez postižení.

Odpovědi respondentů

1. Připravujete dítě na školní docházku doma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, každý den635,29 %35,29 %  
Ano, jednou za týden635,29 %35,29 %  
Ano, jedno za týden211,76 %11,76 %  
Ne211,76 %11,76 %  
Ano, jednou za měsíc15,88 %5,88 %  

Graf

2. Pokud ano, co k tomu využíváte?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Knihy určené dětem předškolního věku1275 %70,59 %  
Didaktické hry, naučné hry, stolní hry (Školička, Člověče nezlob se, Domino..)1062,5 %58,82 %  
Časopisy určené dětem předškolního věku (Pastelka, Sluníčko, Včelka..)850 %47,06 %  
Pracovní listy určené dětem předškolního věku (Šimonovy pracovní listy, KuliFerda..)531,25 %29,41 %  
Vlastní vyrobené pomůcky16,25 %5,88 %  
procházky, každodenní situace16,25 %5,88 %  

Graf

3. Pomáháte dítěti při vyplňování úkolů z knížek/ časopisů / listů..?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, dítě potřebuje mou pomoc1164,71 %64,71 %  
Ne, pouze dítěti zkontroluji správnost635,29 %35,29 %  

Graf

4. Kolik času týdně věnujete vyplňování úkolů z knížek /časopisů..?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1-2 hodiny týdně635,29 %35,29 %  
Několik minut každý den635,29 %35,29 %  
Méně než 1 hodinu týdně529,41 %29,41 %  

Graf

5. Využíváte odbornou literaturu pro přípravu dětí do 1. třídy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1270,59 %70,59 %  
Nevím o ní317,65 %17,65 %  
Ano211,76 %11,76 %  

Graf

6. Pokud ano, jakou?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

7. Myslíte si, že předškolní zařízení dítě na školu dostatečně připraví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, přesto ale dítě připravuji i doma1482,35 %82,35 %  
Ano, není potřeba dítě připravovat doma317,65 %17,65 %  

Graf

8. Máte z předškolního zařízení dostatek informací o tom, jak je dítě připravováno na školní docházku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1058,82 %58,82 %  
ne423,53 %23,53 %  
nevím317,65 %17,65 %  

Graf

9. Pomocí čeho/ koho získáváte informace o tom, jak učitelky v MŠ připravují dítě na školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobním kontaktem s učitelkou1376,47 %76,47 %  
Výkresy, vypracované pracovní listy1376,47 %76,47 %  
Od dítěte (samo řekne, co ve školce dělají)1376,47 %76,47 %  
Vyvěšené informace na nástěnce v MŠ952,94 %52,94 %  

Graf

10. Podle jakého kritéria vybíráte ZŠ, do které dítě nastoupí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dostupnost ZŠ1270,59 %70,59 %  
Osobní nebo zprostředkované zkušenosti529,41 %29,41 %  
Doporučení MŠ423,53 %23,53 %  
Specializace školy15,88 %5,88 %  
alternativní vzdělávání15,88 %5,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ditrychová, A.Příprava na školní docházku (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://priprava-na-zs.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.