Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Příprava VŠ studentů pro uplatnění se na trhu práce

Příprava VŠ studentů pro uplatnění se na trhu práce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Točevová
Šetření:16. 01. 2015 - 30. 01. 2015
Počet respondentů:296
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.78
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník byl vytvořen jako podklad pro zpracování bakalářské práce pod názvem Uplatnění absolventů VŠ na trhu práce. Je určen VŠ studentům prezenčního studia státních škol sídlících v Praze. Tento dotazník se snaží zmapovat to, jak se VŠ studenti připravují na to, aby se v budoucnu obstojně uplatnili na trhu práce. Předpokládám, že v případě zájmu, již zmíněnou BP by po ukončení akademického roku bylo možné najít na internetu. Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jakou vysokou školu navštěvujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jinou8027,03 %27,03 %  
ČVUT6220,95 %20,95 %  
ČZU5819,59 %19,59 %  
UK5618,92 %18,92 %  
VŠE3712,5 %12,5 %  
AVU20,68 %0,68 %  
VŠCHT10,34 %0,34 %  

Graf

2. V jakém jste ročníku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
třetím10234,46 %34,46 %  
druhém6321,28 %21,28 %  
pátém6220,95 %20,95 %  
prvním3612,16 %12,16 %  
čtvrtém3311,15 %11,15 %  

Graf

3. Kolik hodin týdně strávíte ve škole?

Pozn.: Stačí odhadem.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně než 10 hodin9431,76 %31,76 %  
10 - 15 hodin8629,05 %29,05 %  
15 - 20 hodin6120,61 %20,61 %  
20 - 25 hodin3612,16 %12,16 %  
více než 25 hodin196,42 %6,42 %  

Graf

4. Vykonáváte nějakou brigádu/práci?

Pokud ne, přejděte na otázku č. 6

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19766,55 %66,55 %  
ne9933,45 %33,45 %  

Graf

5. Je tato brigáda/práce v oboru vašeho vzdělávání?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne12755,22 %42,91 %  
ano10344,78 %34,8 %  

Graf

6. Kolik ovládáte cizích jazyků?

Pozn.: Započítávejte jen jazyky, které ovládáte na středně pokročilé úrovni (B1) a vyšší.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jeden13545,61 %45,61 %  
dva12040,54 %40,54 %  
tři175,74 %5,74 %  
žádný165,41 %5,41 %  
více než tři82,7 %2,7 %  

Graf

7. Snažíte se ve svém volném čase zdokonalit ve znalosti cizích jazyků?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano18261,49 %61,49 %  
ne11438,51 %38,51 %  

Graf

8. Jste samostatný/á?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano13043,92 %43,92 %  
ano11037,16 %37,16 %  
průměrně4214,19 %14,19 %  
spíše ne113,72 %3,72 %  
ne31,01 %1,01 %  

Graf

9. Jste schopný se přízpůsobit (např. svému okolí, různým situacím)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano14649,32 %49,32 %  
ano10134,12 %34,12 %  
průměrně3712,5 %12,5 %  
spíše ne93,04 %3,04 %  
ne31,01 %1,01 %  

Graf

10. Myslíte si, že dokážete efektivně pracovat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano11538,85 %38,85 %  
ano11137,5 %37,5 %  
průměrně5217,57 %17,57 %  
spíše ne144,73 %4,73 %  
ne41,35 %1,35 %  

Graf

11. Jste rozhodný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano10334,8 %34,8 %  
průměrně8127,36 %27,36 %  
ano6722,64 %22,64 %  
spíše ne3511,82 %11,82 %  
ne103,38 %3,38 %  

Graf

12. Jste komunikativní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano10535,47 %35,47 %  
spíše ano7726,01 %26,01 %  
průměrně7525,34 %25,34 %  
spíše ne289,46 %9,46 %  
ne113,72 %3,72 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Vykonáváte nějakou brigádu/práci?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 5. Je tato brigáda/práce v oboru vašeho vzdělávání?

7. Snažíte se ve svém volném čase zdokonalit ve znalosti cizích jazyků?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi tři na otázku 6. Kolik ovládáte cizích jazyků?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakou vysokou školu navštěvujete?

2. V jakém jste ročníku?

3. Kolik hodin týdně strávíte ve škole?

4. Vykonáváte nějakou brigádu/práci?

5. Je tato brigáda/práce v oboru vašeho vzdělávání?

6. Kolik ovládáte cizích jazyků?

7. Snažíte se ve svém volném čase zdokonalit ve znalosti cizích jazyků?

8. Jste samostatný/á?

9. Jste schopný se přízpůsobit (např. svému okolí, různým situacím)?

10. Myslíte si, že dokážete efektivně pracovat?

11. Jste rozhodný?

12. Jste komunikativní?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakou vysokou školu navštěvujete?

2. V jakém jste ročníku?

3. Kolik hodin týdně strávíte ve škole?

4. Vykonáváte nějakou brigádu/práci?

5. Je tato brigáda/práce v oboru vašeho vzdělávání?

6. Kolik ovládáte cizích jazyků?

7. Snažíte se ve svém volném čase zdokonalit ve znalosti cizích jazyků?

8. Jste samostatný/á?

9. Jste schopný se přízpůsobit (např. svému okolí, různým situacím)?

10. Myslíte si, že dokážete efektivně pracovat?

11. Jste rozhodný?

12. Jste komunikativní?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Točevová, R.Příprava VŠ studentů pro uplatnění se na trhu práce (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://priprava-vs-studentu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.