Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Připravenost obyvatelstva na mimořádné události

Připravenost obyvatelstva na mimořádné události

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Hrušková
Šetření:18. 01. 2015 - 01. 02. 2015
Počet respondentů:164
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:73,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:42
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Průzkum je určen dospělým obyvatelům ČR s cílem zjistit, jak jsou informováni a připraveni na zvládnutí mimořádných událostí a krizových situací (např. povodně, únik nebezpečných látek, atd.).

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena10765,24 %65,24 %  
Muž5734,76 %34,76 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-26 let10865,85 %65,85 %  
27-60 let5231,71 %31,71 %  
Nad 60 let42,44 %2,44 %  

Graf

3. Momentální stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující8451,22 %51,22 %  
Student7847,56 %47,56 %  
Důchodce21,22 %1,22 %  

Graf

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské8149,39 %49,39 %  
Vysokoškolské7545,73 %45,73 %  
Základní53,05 %3,05 %  
Vyšší odborné31,83 %1,83 %  

Graf

5. Obor vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Technické3823,17 %23,17 %  
Ekonomické3219,51 %19,51 %  
Jiné2515,24 %15,24 %  
Bezpečnostní2213,41 %13,41 %  
Humanitní2213,41 %13,41 %  
Pedagogické159,15 %9,15 %  
Zdravotnické106,1 %6,1 %  

Graf

6. Víte, co dělat v případě vzniku mimořádné události či krizové situace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9356,71 %56,71 %  
Ne7143,29 %43,29 %  

Graf

7. Myslíte si, že Vaše obec dostatečně informuje a připravuje své obyvatele na jejich činnost při mimořádných událostech?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13280,49 %80,49 %  
Ano3219,51 %19,51 %  

Graf

8. Víte, kde v případě potřeby dané informace vyhledat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano10765,24 %65,24 %  
Ne5734,76 %34,76 %  

Graf

9. Myslíte si, že je na školách dostatečně vyučována ochrana obyvatelstva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne14588,41 %88,41 %  
Ano1911,59 %11,59 %  

Graf

10. Signál Všeobecná výstraha je vyhlašován:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kolísavým tónem7545,73 %45,73 %  
Stálým tónem5131,1 %31,1 %  
Přerušovaným tónem3118,9 %18,9 %  
5 krátkými tóny74,27 %4,27 %  

Graf

11. Po zaznění signálu Všeobecná výstraha:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ukryji se do nejbližší budovy9457,32 %57,32 %  
Okamžitě opustím budovu2716,46 %16,46 %  
Neprodleně zavolám pro další informace na tísňovou linku hasičů2314,02 %14,02 %  
Seběhnu do sklepa2012,2 %12,2 %  

Graf

12. Jednotné evropské číslo tísňového volání je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11215493,9 %93,9 %  
91174,27 %4,27 %  
11121,22 %1,22 %  
108810,61 %0,61 %  

Graf

13. Při úniku neznámé nebezpečné látky:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zavřeme okna a dveře11771,34 %71,34 %  
Zavoláme linku 1122917,68 %17,68 %  
Vyhledáme kryt civilní ochrany169,76 %9,76 %  
Ukryjeme se ve sklepě21,22 %1,22 %  

Graf

14. Zkouška sirén probíhá každou první středu v měsíci:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stálým tónem11670,73 %70,73 %  
Stejným signálem jako Všeobecná výstraha3320,12 %20,12 %  
Kolísavým tónem84,88 %4,88 %  
Přerušovaným tónem74,27 %4,27 %  

Graf

15. Jaké telefonní číslo má Hasičský záchranný sbor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15015795,73 %95,73 %  
15574,27 %4,27 %  

Graf

16. Evakuace znamená:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Opuštění ohroženého území164100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Momentální stav:

 • odpověď Pracující:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 27-60 let na otázku 2. Věk:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • odpověď Vysokoškolské:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnostní na otázku 5. Obor vzdělání:

6. Víte, co dělat v případě vzniku mimořádné události či krizové situace?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnostní na otázku 5. Obor vzdělání:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Myslíte si, že Vaše obec dostatečně informuje a připravuje své obyvatele na jejich činnost při mimořádných událostech?

11. Po zaznění signálu Všeobecná výstraha:

 • odpověď Ukryji se do nejbližší budovy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bezpečnostní na otázku 5. Obor vzdělání:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Momentální stav:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Obor vzdělání:

6. Víte, co dělat v případě vzniku mimořádné události či krizové situace?

7. Myslíte si, že Vaše obec dostatečně informuje a připravuje své obyvatele na jejich činnost při mimořádných událostech?

8. Víte, kde v případě potřeby dané informace vyhledat?

9. Myslíte si, že je na školách dostatečně vyučována ochrana obyvatelstva?

10. Signál Všeobecná výstraha je vyhlašován:

11. Po zaznění signálu Všeobecná výstraha:

12. Jednotné evropské číslo tísňového volání je:

13. Při úniku neznámé nebezpečné látky:

14. Zkouška sirén probíhá každou první středu v měsíci:

15. Jaké telefonní číslo má Hasičský záchranný sbor?

16. Evakuace znamená:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Momentální stav:

4. Nejvyšší dosažené vzdělání:

5. Obor vzdělání:

6. Víte, co dělat v případě vzniku mimořádné události či krizové situace?

7. Myslíte si, že Vaše obec dostatečně informuje a připravuje své obyvatele na jejich činnost při mimořádných událostech?

8. Víte, kde v případě potřeby dané informace vyhledat?

9. Myslíte si, že je na školách dostatečně vyučována ochrana obyvatelstva?

10. Signál Všeobecná výstraha je vyhlašován:

11. Po zaznění signálu Všeobecná výstraha:

12. Jednotné evropské číslo tísňového volání je:

13. Při úniku neznámé nebezpečné látky:

14. Zkouška sirén probíhá každou první středu v měsíci:

15. Jaké telefonní číslo má Hasičský záchranný sbor?

16. Evakuace znamená:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hrušková, P.Připravenost obyvatelstva na mimořádné události (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://pripravenost-obyvatelstva-na.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.