Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Připravenost učitelů na inkluzivní vzdělávání v ČR

Připravenost učitelů na inkluzivní vzdělávání v ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Eva Hartmannová
Šetření:09. 04. 2016 - 23. 04. 2016
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):33 / 33
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:34,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení pedagogičtí pracovníci,

 

prosíme Vás o spolupráci při realizaci výzkumného projektu zaměřeného na připravenost učitelů na zavádění inkluzivního vzdělávání do českých škol.  Cílem je získat informace vypovídající o kvalifikaci učitelů a jejich připravenosti na inkluzivní výuku. Zaměřujeme se i na dosavadní zkušenosti učitelů se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a četnost žáků integrovaných v běžných školách. Zajímají nás Vaše názory, vnímané bariéry, subjektivně pociťované výhody či nevýhody inkluze. Jedná se o anonymní výzkumné šetření, jehož výsledky budou mimo jiné zapracovány do výuky budoucích pedagogů a poradenských pracovníků ve školství.

V následujícím dotazníku zatrhněte Vámi zvolenou odpověď. U otázek, kde lze označit více možných odpovědí, budete na tuto možnost upozorněni. Uvítáme každou doplňující poznámku či připomínku.

Doufáme, že Vás vyplnění dotazníku příliš nezatíží. Vážíme si Vaší spolupráce a předem Vám za ni děkujeme.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena964,29 %64,29 %  
Muž535,71 %35,71 %  

Graf

2. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 39964,29 %64,29 %  
39-50321,43 %21,43 %  
nad 51214,29 %14,29 %  

Graf

3. Druh školy, kde učíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední odborná škola750 %50 %  
ZŠ-2. stupeň321,43 %21,43 %  
ZŠ-1. stupeň214,29 %14,29 %  
gymnázium214,29 %14,29 %  

Graf

4. Typ školy (dle zřizovatele)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
státní1178,57 %78,57 %  
soukromá321,43 %21,43 %  

Graf

5. Velikost obce/města, kde se nachází Vaše škola

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 50 000 obyvatel750 %50 %  
20 000 až 50 000 obyvatel535,71 %35,71 %  
do 20 000 obyvatel17,14 %7,14 %  
do 10 000 obyvatel17,14 %7,14 %  

Graf

6. Počet žáků ve Vaší škole

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
250 - 550428,57 %28,57 %  
150 - 250428,57 %28,57 %  
nad 800321,43 %21,43 %  
550 - 800321,43 %21,43 %  

Graf

7. Je vaše škola bezbariérová (je uzpůsobena pro pohyb např. vozíčkáře v prostorách školy)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1178,57 %78,57 %  
ano321,43 %21,43 %  

Graf

8. Uveďte prosím délku Vaší pedagogické praxe ……………let

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1214,29 %14,29 %  
2214,29 %14,29 %  
15214,29 %14,29 %  
8214,29 %14,29 %  
2217,14 %7,14 %  
1217,14 %7,14 %  
1.517,14 %7,14 %  
2517,14 %7,14 %  
2617,14 %7,14 %  
2117,14 %7,14 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:11.04
Minimum:1
Maximum:25
Variační rozpětí:24
Rozptyl:74.57
Směrodatná odchylka:8.64
Medián:10
Modus:1

Graf

9. Absolvované studium v rámci pregraduální přípravy

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pedagogické vzdělání (pedagogická fakulta)1071,43 %71,43 %  
technické vzdělání (ekonomické, stavební, strojní…)428,57 %28,57 %  

Graf

10. Absolvoval jste v průběhu Vaší učitelské přípravy předmět „Speciální pedagogika“?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano642,86 %42,86 %  
ne428,57 %28,57 %  
nevzpomínám si428,57 %28,57 %  

Graf

11. Jaký je Váš názor na inkluzivní vzdělávání? Souhlasíte se začleňováním žáků s postižením do běžného typu škol?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne964,29 %64,29 %  
ne321,43 %21,43 %  
Spíše ano17,14 %7,14 %  
Ano17,14 %7,14 %  

Graf

12. Jste školou dostatečně informován/a o tom, co obnáší inkluzivní vzdělávání a v čem by spočívaly případné změny ve Vaší práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano642,86 %42,86 %  
Ano535,71 %35,71 %  
Spíše ne214,29 %14,29 %  
Ne17,14 %7,14 %  

Graf

13. Navštěvují již v současné době Vaši školu děti se speciálními vzdělávacími potřebami či s handicapem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1178,57 %78,57 %  
Ne214,29 %14,29 %  
Nevím17,14 %7,14 %  

Graf

14. Máte osobní zkušenost se vzděláváním žáka se speciálními vzdělávacími potřebami? (možnost zaškrtnout jednu i více odpovědí)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, mám zkušenosti se vzděláváním žáka se specifickými poruchami učení (např. dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie)964,29 %64,29 %  
ano, mám zkušenosti s e vzděláváním žáka se sociálním znevýhodněním /z odlišného sociokulturního prostředí857,14 %57,14 %  
ano, mám zkušenosti se vzděláváním žáka se smyslovým postižením (zrakové, sluchové)642,86 %42,86 %  
ano, mám zkušenosti se vzděláváním žáka s mentálním postižením535,71 %35,71 %  
ano, mám zkušenosti se vzděláváním žáka s tělesným postižením428,57 %28,57 %  
ne, nikdy jsem neměl/a ve třídě takového žáka214,29 %14,29 %  

Graf

15. Domníváte se, že jste na práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami dostatečně připraven/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne535,71 %35,71 %  
Spíše ano428,57 %28,57 %  
Spíše ne321,43 %21,43 %  
Nevím17,14 %7,14 %  
Ano17,14 %7,14 %  

Graf

16. Zúčastnil/a jste se nějakého školení či kurzu zaměřeného na práci se žáky s postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne750 %50 %  
Ano750 %50 %  

Graf

17. Máte možnost zvyšovat své pedagogické kompetence v kurzech zaměřených na vzdělávání žáků s postižením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, vedení školy učitelům vychází maximálně vstříc642,86 %42,86 %  
nevím, zatím jsem se o školení tohoto druhu nezajímal/a535,71 %35,71 %  
ne, narážíme na různé překážky ze strany vedení školy321,43 %21,43 %  

Graf

18. Považujete inkluzi pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami za přínosnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne642,86 %42,86 %  
Ne535,71 %35,71 %  
Spíše ano321,43 %21,43 %  

Graf

19. Považujete inkluzi pro intaktní („zdravé“) žáky za přínosnou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne535,71 %35,71 %  
ne535,71 %35,71 %  
nevím321,43 %21,43 %  
spíše ano17,14 %7,14 %  

Graf

20. Vidíte ze své pozice nějaké bariéry, které jsou klíčové při realizaci inkluze žáků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
přístup ostatních žáků/jejich rodičů (šikana atd.)857,14 %57,14 %  
technická proveditelnost (bezbariérovost atd.)750 %50 %  
vlastní nekompetentnost535,71 %35,71 %  
Neúspěch a možnost ztráty zájmu o učení ze strany žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (především žáci s mentálním postižením.17,14 %7,14 %  
Velký počet žáků ve třídách17,14 %7,14 %  
je to amorální , likvidace budoucnosti 17,14 %7,14 %  
rozdílnost ve vyučování běžných žáků a postižených, narušení celého systému výuky17,14 %7,14 %  
nemožnost vyřadit z inkluze nevdělavatelné žáky - tedy takové (třeba se silnou poruchou chování), který hrubě narušuje chod vyučování a ruší ostatní 17,14 %7,14 %  
Mentálně postiženým je lépe v malém kolektivu17,14 %7,14 %  
bude to brzda pro ostatz17,14 %7,14 %  
nedostatečné personální zajištění - třída se 30 studenty na zvládnutí bohatě stačíi bez inkluze17,14 %7,14 %  

Graf

21. následující bariéry bych seřadila následovně (pořadí uvádějte číslem – 1 největší; 3 nejmenší):

Povinná otázka, respondent musel u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
technická proveditelnost (bezbariérovost atd.)2.0711.066
přístup ostatních žáků/jejich rodičů (šikana atd.)2.51.393
vlastní nekompetentnost2.50.536
jiné: viz. 20.otázka2.9291.638

Graf

22. Domníváte se a věříte, že je stát schopný zajistit dostatek financí školám na podpůrná opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne964,29 %64,29 %  
spíše ano214,29 %14,29 %  
nevím214,29 %14,29 %  
spíše ne17,14 %7,14 %  

Graf

23. Jaký je Váš postoj k přítomnosti asistenta pedagoga/či osobního asistenta ve výuce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím, asistent může být přínosem, ale také narušením ve výuce642,86 %42,86 %  
ano, souhlasil/a bych s účastí asistenta ve výuce535,71 %35,71 %  
ne, nechtěla bych mít ve výuce další dospělou osobu321,43 %21,43 %  

Graf

24. Za bariéry inkluze na našich školách považuji: velký počet žáků ve třídách

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím750 %50 %  
spíše souhlasím428,57 %28,57 %  
nevím214,29 %14,29 %  
spíše nesouhlasím17,14 %7,14 %  

Graf

25. Za bariéry inkluze na našich školách považuji: nedostatečné kompetence učitelů k výuce žáků se SVP

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím535,71 %35,71 %  
spíše souhlasím535,71 %35,71 %  
nesouhlasím214,29 %14,29 %  
spíše nesouhlasím17,14 %7,14 %  
nevím17,14 %7,14 %  

Graf

26. Za bariéry inkluze na našich školách považuji: nedostatek asistentů pedagoga

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím642,86 %42,86 %  
spíše souhlasím321,43 %21,43 %  
nesouhlasím214,29 %14,29 %  
nevím214,29 %14,29 %  
spíše nesouhlasím17,14 %7,14 %  

Graf

27. Za bariéry inkluze na našich školách považuji: materiální a finanční nedostatečnost

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím1071,43 %71,43 %  
spíše nesouhlasím214,29 %14,29 %  
nevím214,29 %14,29 %  

Graf

28. Za bariéry inkluze na našich školách považuji: nedostatečné školské poradenství

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím964,29 %64,29 %  
souhlasím321,43 %21,43 %  
nesouhlasím17,14 %7,14 %  
spíše nesouhlasím17,14 %7,14 %  

Graf

29. Za bariéry inkluze na našich školách považuji: pro-segregační tlak rodičovské veřejnosti

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím428,57 %28,57 %  
nesouhlasím428,57 %28,57 %  
spíše nesouhlasím321,43 %21,43 %  
spíše souhlasím214,29 %14,29 %  
nevím17,14 %7,14 %  

Graf

30. Za bariéry inkluze na našich školách považuji: neochotu učitelů přidělávat si práci

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím535,71 %35,71 %  
spíše nesouhlasím321,43 %21,43 %  
souhlasím321,43 %21,43 %  
nevím214,29 %14,29 %  
nesouhlasím17,14 %7,14 %  

Graf

31. Za bariéry inkluze na našich školách považuji: neochotu rodiny spolupracovat se školou

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím428,57 %28,57 %  
spíše nesouhlasím428,57 %28,57 %  
nevím321,43 %21,43 %  
souhlasím214,29 %14,29 %  
nesouhlasím17,14 %7,14 %  

Graf

32. Za bariéry inkluze na našich školách považuji: nedostatečné pravomocí učitelů/ředitelů

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím535,71 %35,71 %  
spíše souhlasím535,71 %35,71 %  
spíše nesouhlasím214,29 %14,29 %  
nesouhlasím17,14 %7,14 %  
nevím17,14 %7,14 %  

Graf

33. Za bariéry inkluze na našich školách považuji: diskriminaci popř. šikanu dětí se SVP ze strany spolužáků

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím535,71 %35,71 %  
nevím321,43 %21,43 %  
souhlasím214,29 %14,29 %  
nesouhlasím214,29 %14,29 %  
spíše nesouhlasím214,29 %14,29 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hartmannová, E.Připravenost učitelů na inkluzivní vzdělávání v ČR (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://pripravenost-ucitelu-na-inkl.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.